poniedziałek, 31 grudnia 2012

Św. Filip Neri

"Godzina minęła – to samo możemy powiedzieć o roku; ale czas czynienia dobra jeszcze nie minął".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nereusz.pl/rok.doc

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.filipini.gostyn.pl/galeria/bazylika/bazylika_wnetrze/bazylika_wnetrze.php

niedziela, 30 grudnia 2012

Bł. John Henry Newman

"Ludzie prowadzący rozwiązły tryb życia w okresie młodości lub marnujący młode lata w pogoni za bogactwem lub innymi pokusami świata, nierzadko popadają w późniejszych latach w herezje. Przedtem, być może, nie wierzyli w nic i tolerowali nazywanie siebie chrześcijanami i członkami Kościoła; ale w końcu pobudzeni do szukania prawdy i jednocześnie nie pamiętający już o tym, że tylko ludzie czystego serca mogą zobaczyć Boga, i że, co za tym idzie, sami powinni zacząć od moralnej przemiany przez wyrzeczenie się samego siebie – szukają jej jedynie za pomocą rozumu. Nic dziwnego, że błądzą; nie potrafią zrozumieć żadnego punktu w kościelnym systemie doktrynalnym czy wychowawczym; mimo to uważają się za sędziów; i traktują najświętsze obrządki i najbardziej uroczyste nauki z pogardą i brakiem szacunku. Tak „staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż był poprzedni (Mt 12, 45)".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.fronda.pl/blogi/tarcza-wiary/jan-henryk-newman-1890,31212.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://pismo.christianitas.pl/2010/11/kard-newmandlaczego-chrystus-zachowywal-tradycyjne-formy/

sobota, 29 grudnia 2012

Bł. Jan Paweł II


"Aby mógł dokonywać się rozwój osobowy w rodzinie, nieodzowna jest wielka wrażliwość na drugiego człowieka. Przede wszystkim wrażliwość matki i ojca na dziecko, ale także odpowiednia wrażliwość w każdym ze wzajemnych odniesień. Taka zdrowa wrażliwość stwarza klimat miłości, w którym człowiek rozwija się. Podobnie jak roślina potrzebuje światła i ciepła dla swego rozwoju, tak człowiek miłości".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 28 grudnia 2012

Św. Jan Bosko


"Nasze życie jest w rękach Pana, który jest dobrym Ojcem. On wie, jak długo mamy je zachować".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 27 grudnia 2012

Św. Franciszek z Asyżu


"Człowieku, zastanów się, do jakiej wysokiej godności podniósł cię Pan Bóg, bo stworzył cię i ukształtował według ciała na obraz umiłowanego Syna swego i na podobieństwo według ducha".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 26 grudnia 2012

Św. Bazyli Wielki


"Godność człowieka, jego chwała i majestat polega na poznaniu tego, co naprawdę wielkie, na przylgnięciu do tej wielkości i szukaniu chwały u Pana chwały".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 25 grudnia 2012

Św. Leon Wielki


"Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani! Nie miejsce na smutek, kiedy rodzi się życie".

Tekst opublikowany w Kwartalniku "Z Niepokalaną", w numerze 4 (68), Zima 2011r. 

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 24 grudnia 2012

Benedykt XVI

""Kochane Dzieciątko Jezus!" Niedługo zejdziesz na ziemię. Chcesz uradować dzieci i mnie również. Chciałbym dostać mszał, zielony ornat i serce Jezusa. Zawsze będę grzeczny. Pozdrowienia - Joseph Ratzinger".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.fronda.pl/a/co-chcial-dostac-od-dzieciatka-jezus-maly-joseph-ratzinger,24489.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.fronda.pl/a/co-chcial-dostac-od-dzieciatka-jezus-maly-joseph-ratzinger,24489.html

niedziela, 23 grudnia 2012

Św. Bernard


"Bóg Ojciec zesłał swojego Syna na ziemię, dał Go jak trzos wypełniony miłosierdziem, który rozerwany w męce, wydał z siebie ukrytą w nim cenę naszego zbawienia. Gdy dał się poznać Bóg Człowiek, nie dała się ukryć łaskawość Pana".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 22 grudnia 2012

Bł. Jan Paweł II


"Celem spotkania Jezusa z człowiekiem jest jego zbawienie. Tego zbawienia Chrystus nie narzuca, lecz je proponuje. Oczekuje, że człowiek przyjmie je z ufnością, która uzdolni jego umysł do wielkodusznych decyzji, prowadzących do naprawienia wyrządzonego zła i do szerzenia dobra".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 21 grudnia 2012

Benedykt XVI


"Czyż my wszyscy nie lękamy się w pewien sposób, że jeśli pozwolimy Chrystusowi w pełni wejść do wnętrza, jeśli całkowicie otworzymy się na Niego, to On może nam zabrać jakąś część naszego życia? Czyż nie boimy się zrezygnować z czegoś, co jest wielkie, jedyne, co sprawia, że życie jest tak piękne? Czy nie dręczy nas obawa, że to nas skrępuje i pozbawi wolności? Nie! Kto pozwala wejść Chrystusowi, nie traci niczego, niczego, absolutnie niczego z tych rzeczy, dzięki którym życie jest wolne, piękne i wielkie. Tylko dzięki tej przyjaźni otwierają się na oścież bramy życia. Tylko dzięki tej przyjaźni wyzwala się naprawdę wielki potencjał człowieczeństwa. Tylko dzięki tej przyjaźni doświadczamy tego, co jest piękne, i tego, co wyzwala".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 20 grudnia 2012

Św. Ojciec Pio


"Kto się dużo modli, ten się zbawi i uświęci. Kto się mało modli, ten wciąż jest narażony na niebezpieczeństwa. Kto się nie modli ten traci".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 19 grudnia 2012

Św. Franciszek Salezy


"Życie to czas, w którym szukamy Boga, śmierć to czas, w którym Go odnajdujemy; wieczność to czas w którym Go posiadamy".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 18 grudnia 2012

Św. Tomasz z Akwinu


"Jednorodzony Syn Boży, chcąc nam dać udział w swoim bóstwie, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, ludzi uczynić bogami. Wszystko, co od nas przyjął, w całości przeznaczył dla naszego zbawienia. Ciało swe ofiarował Bogu Ojcu jako przebłaganie za nas. Krew swoją wylał dla naszego odkupienia i obmycia, abyśmy wykupieni z nieszczęśliwej niewoli, dostąpili oczyszczenia ze wszystkich grzechów".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 17 grudnia 2012

Św. Ireneusz


"Słowo od początku zapowiedziało, że Bóg będzie widziany przez ludzi, że będzie żył i przebywał na ziemi między nimi, będzie mówić i zbliży się do dzieła rąk swoich, by zbawić człowieka i dać się przez niego uchwycić, aby człowiek pochwycony przez Ducha Bożego miał dostęp do chwały Ojca".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 16 grudnia 2012

Św. Augustyn


"Chrześcijanin powinien cieszyć się z krzyży, bo gdy jest sprawiedliwy, to cierpiąc zarabia na nagrodę; gdy jest grzesznikiem, cierpienie go poprawia i będzie mu poczytanie jako pokuta za grzechy".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 15 grudnia 2012

Św. Róża z Limy


"Bez brzemienia cierpień nie można wejść na szczyty łaski. Miara łask powiększa się wraz ze wzrostem utrapień. To są prawdziwe i jedynie schody do nieba, i nie ma drogi prowadzącej do niego, która byłaby pozbawiona krzyża".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 14 grudnia 2012

Św. Teresa z Avila


"Wola Boża żąda prawdy – wola nasza kocha się w kłamstwie".


Tekst pochodzi ze strony:

czwartek, 13 grudnia 2012

Św. Teresa z Avila


"Wola Boża pobudza nas do pożądań wielkich i wzniosłych".


Tekst pochodzi ze strony:

środa, 12 grudnia 2012

Św.Teresa z Avila


"Wola nasza kocha się w tym co niepewne i zwodnicze".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.marypages.com/TeresaofAvilaPolish.htm

wtorek, 11 grudnia 2012

Św. Grzegorz Wielki


"Nasz Pan i Odkupiciel, najdrożsi bracia, pragnie, abyśmy byli przygotowani; zapowia­da, jakie nieszczęścia spadną na świat, który stara się nas powstrzymać od miłowania Bo­ga. Oznajmia nam, jakie klęski poprzedzą zbliżający się koniec, abyśmy nie chcąc bać się Boga w czasie pokoju, przynajmniej lę­kali się ze skruchą jego bliskiego sądu i kary.".


Tekst pochodzi ze strony:

poniedziałek, 10 grudnia 2012

Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski


"Jeśli nie możecie wielkich usług bliźniemu oddawać, to pomagajcie mu w małych codziennych rzeczach, które niewiele kosztują. Z tych małych, niepozornych rzeczy wyrosną wielkie skarby, którymi zdobędziecie koronę niebieską".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.bethania.pl/2011_4/d4.htm

niedziela, 9 grudnia 2012

Św. Jan od Krzyża


"Dusza rozmiłowana jest cicha, łagodna, pokorna i cierpliwa".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.obrazki.witkm.pl/ukrzyzowany,81.html

sobota, 8 grudnia 2012

Modlitwa Jana Pawła II na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi


Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który napełnił Cię, Dziewico z Nazaretu,
wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie.
W Nim zostałaś Niepokalanie Poczęta!

Wybrana na Jego Matkę,
w Nim i przez Niego zostałaś odkupiona bardziej niż jakakolwiek inna ludzka istota!
Zachowana od dziedzictwa grzechu pierworodnego,
zostałaś poczęta i przyszłaś na świat w stanie łaski uświęcającej.
Łaski pełna!
W dzisiejszą uroczystość czcimy tę tajemnicę wiary.
W dniu dzisiejszym wraz z całym Kościołem czcimy odkupienie, które dokonało się w Tobie.
Ten najszczególniejszy udział w odkupieniu świata i człowieka
tylko dla Ciebie został zastrzeżony: jedynie dla Ciebie.

Witaj, Maryjo, Alma Redemptoris Mater!
Ty, która jesteś pierwsza z odkupionych,
dopomóż nam, ludziom dwudziestego wieku, który zbliża się ku swemu końcowi,
a równocześnie ludziom drugiego tysiąclecia po Chrystusie,
odnaleźć swój udział w tajemnicy odkupienia.
Dopomóż nam zrozumieć głęboki boski wymiar i równocześnie wymiar ludzki tej tajemnicy,
i mieć pełniejszy dostęp do jej niewyczerpanych zasobów.
O to wszystko prosimy Cię w dzisiejszą uroczystość:
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Amen.

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pielgrzymki.org.pl/bractwoopis.htm#m11

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 7 grudnia 2012

Św. Augustyn"Miłuj Jezusa, a będzie blisko, miłuj, a zamieszka w tobie".


Tekst pochodzi ze strony:

czwartek, 6 grudnia 2012

Św. Paweł od Krzyża


"Miłość, łączy się w jakiś wzniosły sposób z cierpieniem, tworzy tak doskonałe zespolenie miłości i cierpienia, że nie można już odróżnić miłości od cierpienia ani cierpienia od miłości".


Tekst pochodzi ze strony:

środa, 5 grudnia 2012

Św. O. Pio


"Uciski i krzyże zawsze były cząstką dusz wybranych. Im bardziej Pan pragnie wynieść jakąś duszę do doskonałości, tym bardziej pozwala wzrastać cierpieniom. Ciesz się więc, bo jesteś bardzo uprzywilejowana, choć niczym nie zasłużyłaś sobie na to. Im bardziej jesteś w ucisku, tym bardziej powinnaś się cieszyć, bo dusza staje się szlachetnym złotem tylko przechodząc przez ogień ucisków, i tylko wtedy będzie godna by jaśnieć w królestwie niebieskim".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.pdtsigns.com/padrepio.html

wtorek, 4 grudnia 2012

Bł. Matka Teresa z Kalkuty


"Nie pozwólcie nigdy, aby smutek was ogarnął do tego stopnia, abyście zapomnieli o radości Chrystusa Zmartwychwstałego. Wszyscy pragniemy nieba, gdzie przebywa Bóg, ale mamy możność już teraz znaleźć się w niebie; wystarczy być z Nim szczęśliwym w chwili obecnej".


Tekst pochodzi ze strony:

poniedziałek, 3 grudnia 2012

Bł. Ks. Michał Sopoćko


"Jezu, ufam Tobie!; to akt strzelisty, który winniśmy powtarzać w najtrudniejszych okolicznościach, wyryć go w sercu swoim głęboko".


Tekst pochodzi ze strony:

niedziela, 2 grudnia 2012

Św. Teresa od Jezusa


"Czuwaj pilnie, wszystko prędko przemija, choć tęsknota twoja wątpliwym ci czyni to, co jest pewne, i czas krótki - długim. Pomnij, że im więcej walk tu przetrwasz, tym lepiej dowiedziesz, jak miłujesz twego Boga! Tym hojniej też potem z Umiłowanym będziesz się cieszyła rozkoszą i szczęśliwością, którym nie będzie końca".


Tekst pochodzi ze strony:

sobota, 1 grudnia 2012

Siostra Łucja z Fatimy

"Ci, którzy będą żyć nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi, będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu, ci stanowić będą nowe pokolenie, które zwycięży zło".


Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca:

Tekst pochodzi ze strony:

piątek, 30 listopada 2012

Św. Wincenty Pallottii

"Powinniśmy pomagać duszom czyśćcowym, gdyż domaga się tego miłość, a niesienie pomocy stanowi heroiczny akt chrześcijańskiej miłości".


Tekst pochodzi ze strony:
http://blog.wiara.pl/Moria1

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.pallotyni.ostroleka.pl/site.php?Site=patron

czwartek, 29 listopada 2012

Bł. Jan Paweł II

"Jakimś szczególnie przekonującym argumentem za czyśćcem, niezależnie od bulli Benedykta XII z XIV wieku, stały się dla mnie dzieła mistyczne św. Jana od Krzyża. «Żywy płomień miłości», o którym mówi, jest przede wszystkim oczyszczający. Mistyczne noce, o których ten wielki doktor Kościoła pisze z własnego doświadczenia, są poniekąd tym, czemu odpowiada czyściec. Bóg przeprowadza człowieka przez taki wewnętrzny czyściec całej jego zmysłowej i duchowej natury, ażeby go doprowadzić do zjednoczenia z sobą. Nie stajemy tutaj tylko wobec sądu. Stajemy wobec potęgi samej miłości. 

To miłość przede wszystkim sądzi. Bóg, który jest miłością, sądzi przez miłość. To miłość domaga się oczyszczenia, zanim człowiek dojrzeje do zjednoczenia z Bogiem, które jest ostatecznym jego powołaniem i przeznaczeniem".


Tekst pochodzi ze strony:
http://blog.wiara.pl/Moria1/2011/01/13/jan-pawel-ii

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.watykan.ovh.org/

środa, 28 listopada 2012

Św. Tomasz z Akwinu

"Kary ponoszone w czyśćcu są uzupełnieniem pokuty, jakiej nie dokonano całkowicie na tym świecie. A ponieważ dobre uczynki jednych mogą służyć pomocą bliźnim tak żyjącym, jak i zmarłym i zadośćuczynić za nich, dlatego nie ma wątpliwości, że dobre uczynki spełniane przez żywych mogą nieść pomoc duszom w czyśćcu".


Tekst pochodzi ze strony:
http://blog.wiara.pl/Moria1/2011/01

Fotografia pochodzi ze strony:
http://dziennikparafialny.pl/2012/doskonale-wprowadzenie-do-tomizmu/#.ULauHuT8J8E

wtorek, 27 listopada 2012

Słowa Matki Bożej na Rue du Bac


"Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru: wszyscy, którzy go będą nosili, dostąpią wielkich łask, szczególnie jeśli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we mnie ufają, wieloma łaskami obdarzę".


Tekst pochodzi ze strony:
http://cudownymedalik.prv.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://wspolpracownicy.blogspot.com/2011/04/rycerstwo-niepokalanej-srodki-cz-ii.html

poniedziałek, 26 listopada 2012

Św. Jan Chryzostom

"Bardziej od samego grzechu, Boga gniewa i obraża to, że grzesznicy nie odczuwają żadnego żalu za swoje grzechy".


Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1850-grzech

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/pierwsze-wieki/jan-chryzostom-bog-nie-pragnie-smierci-grzesznika/

niedziela, 25 listopada 2012

sobota, 24 listopada 2012

Słowa z Czyśćca skierowane do Sł. Bożej Wandy Malczewskiej

"My sami nic dla siebie zrobić nie możemy, ale wy możecie zrobić dużo, ofiarujcie za nas udział we Mszy Świętej, a także odpusty, przekazujcie jałmużnę, ale najskuteczniejszą pomoc nam dacie, gdy zamówicie odprawienie Mszy Św. za nas. Krew Pana Jezusa we Mszy Św. przez kapłana ofiarowana zgasi płomienie czyśćcowe...".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pielgrzymki.org.pl/akw71Skora.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.zrodlo.krakow.pl/rocznik-2011/numer-38-2011/ze-swietymi-za-pan-brat/

piątek, 23 listopada 2012

Słowa Matki Bożej do św. Brygidy

"Jestem Matką tych wszystkich, którzy znajdują się w miejscu odbywania pokuty. Moje modlitwy łagodzą kary nałożone na nich za ich grzechy".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pielgrzymki.org.pl/akw71Skora.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/sw_brygida/

czwartek, 22 listopada 2012

Słowa Pana Jezusa do św. Gertrudy

"Za każdym razem, kiedy dzięki Twojej modlitwie i ofierze jakaś dusza może opuścić czyściec, sprawiasz mi taką wielką radość, jakbyś mnie samego wyrwała cierpieniu".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pielgrzymki.org.pl/akw71Skora.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/11-16b.php3

środa, 21 listopada 2012

Św. Ambroży

"O tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy też po śmierci".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.sanktuariummaryjne.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-07.php3

wtorek, 20 listopada 2012

Aniół Stróż do św. Gemmy

"Błogosławiony, który pomaga na ziemi duszom czyśćcowym swymi modlitwami i pobożnymi uczynkami, gdyż sprawiedliwość Boża wymaga, aby dusze zostały oczyszczone przez cierpienia czyśćcowe lub wybawione przez dobre uczynki swoich przyjaciół".

Tekst pochodzi ze strony:
http://blog.wiara.pl/Moria1/2012/10/25/z-zycia-sw-gemmy-galgani

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.­parafiawydrza.­sandomierz.­opoka.­org.­pl

poniedziałek, 19 listopada 2012

Anioł do św. Brygidy Szwedzkiej

"Błogosławiony, który pomaga na ziemi duszom czyśćcowym swymi modlitwami i pobożnymi uczynkami, gdyż sprawiedliwość Boża wymaga, aby dusze zostały oczyszczone przez cierpienia czyśćcowe lub wybawione przez dobre uczynki swoich przyjaciół".

Tekst pochodzi ze strony:
http://blog.wiara.pl/Moria1/2012/11/05/sw-maksymilian-kolbe-1941

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brygida.gdansk.pl/?modul=strony&strona=36

niedziela, 18 listopada 2012

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"Najświętsza Maryja Panna Niepokalana jest Królową także czyśćca i za Jej wstawiennictwem kary są zmniejszone i ukrócone, szczególnie dla kochających Ją i w Jej święta".

Tekst pochodzi ze strony:
http://blog.wiara.pl/Moria1/2012/11/05/sw-maksymilian-kolbe-1941

Fotografia pochodzi ze strony:
http://swmaksymilian.luban.pl/

sobota, 17 listopada 2012

Św. Brat Albert

"Kościół katolicki to nie budynek z lichymi najczęściej obrazami, w którym się często modlą fałszywe dewotki i wielu do niego zapisanych katolików fałszywych, gdzie znaleźć też można złych i głupich księży – ale Kościół to jest sukcesja nieprzerwana świętych: Ludzi, czynów i zasad, która łączy w jedną całość mnóstwo ludzi, którzy żyli na świecie od dawna i żyją, niektórzy są w niebie i w czyśćcu, inni na ziemi, a wszyscy są złączeni w jednym duchu, wspomagają się wzajemnie i ze sobą komunikują. To jest Kościół katolicki, święte ciało, choć w nim dużo członków chorych albo umarłych".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/xx-wiek/albert-chmielowski-sw-kosciol-katolicki-to-nie-budynek/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://wierzymy.blogspot.com/2010/11/sw-brat-albert.html

piątek, 16 listopada 2012

Św. Jan Maria Vianney

"Ojcowie Święci mówią, że czyściec jest w pobliżu piekła. Łatwo to pojmiemy, gdy pomyślimy, że grzech powszedni nie­daleko jest od śmiertelnego. Według tychże Ojców nie wszystkie dusze pokutują w czyśćcu dla zadośćuczynienia Boskiej spra­wiedliwości – niektóre z nich pokutują w tych miejscach, w któ­rych grzeszyły. Święty Grzegorz papież podał nam w tej mie­rze przykład. Pewien świątobliwy kapłan, będąc chorym, z roz­kazu lekarza chodził co dzień do kąpieli w dosyć odległe miejsce. Zawsze tam czekał na niego jakiś nieznajomy człowiek, który mu pomagał rozebrać się, a po kąpieli podawał płótno do otarcia się. Kapłan przez wdzięczność przyniósł raz swe­mu nieznajomemu kawałek chleba poświęconego. "Mój ojcze – rzekł nieznajomy – dajesz mi rzecz, której ja nie spożytkuję; bo jestem duchem, chociaż widzisz mnie w ciele. Byłem tu kiedyś panem i odbywam tu mój czyściec. Sługo Boży, zlituj się nade mną; jeśli zechcesz, możesz mnie uwolnić z tych mąk, które ponoszę: ofiaruj za mnie Msze święte, ofiaruj modlitwy twoje". To powiedziawszy, zniknął. 

Ach! bracia drodzy, wiedząc o tym, czyż możemy nie pamiętać o naszych rodzicach, którzy może tu są około nas? Je­śliby im Bóg pozwolił nam się pokazać, to by się nam do nóg rzucili. "Dzieci drogie, powiedzieliby, miejcie litość nad nami, nie zapominajcie o nas". Tak bracia drodzy, wieczorem idąc na spoczynek, widzielibyśmy biednych rodziców naszych, wo­łających o pomoc, widzielibyśmy ich w naszych domach, w na­szych polach. Te biedne dusze krążą około nas, idą za nami wszędzie; ale niestety są to biedni żebracy około złych bogaczów! Przedstawiają im swoje potrzeby i swoje męczarnie, ale źli bogacze nie zwracają na to uwagi. "Prosimy – wołają – o jedno Ojcze nasz, o jedno Zdrowaś, o jedną Mszę świętą".

Ach! jakże byśmy byli niewdzięczni, gdybyśmy odmówili naszemu ojcu, naszej matce, jakiej małej cząsteczki tych dóbr, które oni z takim mozołem nabyli dla szczęścia naszego! Po­wiedzcie mi: jeśliby wasz ojciec lub wasza matka, albo jedno z waszych dzieci było w ogniu, gdybyście widzieli ich ręce wyciągnięte do was z prośbą o pomoc, czyżbyście byli tak nie­czuli, żebyście pozwolili na ich palenie w oczach waszych? Ach! wiara nas uczy, że te biedne dusze ponoszą męki tak straszne, iż żaden człowiek pojąć tego nie jest w stanie".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.ultramontes.pl/vianney_o_cierpieniach.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://wierzymy.blogspot.com/2012/08/sw-jan-maria-vianney.html

czwartek, 15 listopada 2012

Bł. Mariam Baouardy

"Czym jest człowiek wobec swego Stwórcy? Dlaczego człowiek jest zły? Podziwiajmy cierpliwość Boga… Och! Tak, tysiąc lat mija jak jeden dzień. Lecz my jesteśmy stworzeni, żeby miłować naszego Stwórcę, a nie, żeby iść za naszym pragnieniem… Na ile będziemy czynić własną wolę, na tyle będziemy przypiekać się w czyśćcu, być może dziesięć lat za jeden czyn, w zależności od stopnia jego ważności… Na co człowiekowi zdobyć wszechświat, jeśli zgubi swoją duszę?"

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/xix-wiek/maria-od-jezusa-ukrzyzowanego/maria-od-jezusa-ukrzyzowanego-jestesmy-stworzeni-zeby-milowac-naszego-stworce-a-nie-zeby-isc-za-naszym-pragnieniem/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://floscarmelivitisflorigera.blogspot.com/2009/01/bl-mariam-baouardy-ocd-and-story-of.html

środa, 14 listopada 2012

Bł. PierGiorgio Frassati

"Byłem dziś na pogrzebie magistra humanistyki, przyjaciela Bertiniego, turyńskiego korespondenta gazety „Nazione”. Umarł na suchoty w szpitalu San Luigi i zobaczyłem go dziś, zanim go ułożyli w trumnie. Był w pożałowania godnym stanie. Nie mogłem pozostać w pokoju dłużej niż przez dwie minuty, bo już niemal dokonał się rozkład ciała, dłuższe przebywanie tam było niemożliwe. Ale ten widok był dla mnie zbawienny. 

Zastanowiłem się i pomyślałem, że i ja za kilka lat będę w takim stanie, ja też będę budził współczucie pomieszane z odrazą, a jednak czasem dawałem ponosić się ambicjom. Po co? Przecież śmierć, ta wielka tajemnica, ona jedyna sprawiedliwa, bo nie baczy na niczyją osobę, rozprzęgnie moje ciało i w krótkim czasie w proch je zetrze. Ale oprócz ciała materialnego jest jeszcze dusza, której winniśmy poświęcić wszystkie nasze siły, aby mogła stanąć przed Najwyższym Trybunałem bez winy, albo przynajmniej z winami małymi, tak, aby po odbyciu kilku lat pokuty w czyśćcu mogła pójść ku pokojowi wiecznemu. 

Ale jak i kiedy przygotować się do tego wielkiego Przejścia? Skoro nie wie się, kiedy śmierć po nas przyjdzie, bardzo roztropne jest, żeby się w każdym dniu gotować na śmierć w tym właśnie dniu. Odtąd więc będę się starał wszystkie moje dni czynić małym przygotowaniem na śmierć, abym się nie znalazł nie przygotowany w momencie śmierci i nie musiał opłakiwać pięknych lat młodości jałowych w sensie duchowym".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/xx-wiek/pier-giorgio-frassati/pier-giorgio-frassati-bardzo-roztropne-jest-zeby-sie-w-kazdym-dniu-gotowac-na-smierc-w-tym-wlasnie-dniu/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/piotr_frassati/

wtorek, 13 listopada 2012

Św. Katarzyna z Genui

"Dusze w czyśćcu są całkowicie podporządkowane woli Bożej; dlatego zgadzają się z jego dobrocią, są zadowolone ze wszystkiego co On postanawia i są całkowicie oczyszczone od winy swoich grzechów. Są czyste od grzechów, gdyż w tym życiu czuły do nich odrazę i wyznały je z prawdziwym żalem, i z tego powodu Bóg odpuszcza im winę, tak że tylko zabrudzenie po grzechu pozostaje, a to musi być pochłonięte przez ogień. Tak uwolnione od winy i zjednoczone z wolą Bożą, widzą Go jasno zgodnie z tym stopniem światła na który On im pozwala, i pojmują jak wielkim dobrem jest posiadanie Boga, dla którego wszystkie dusze zostały stworzone. Co więcej, te dusze są w tak bliskiej zgodności z Bogiem, i są przyciągnięte tak silnie w jego kierunku z racji naturalnego pociągu między Nim a duszą, że żaden obraz ani porównanie nie są w stanie uczynić zrozumiałym tego pędu w taki sposób, w jaki mój duch odbiera go wewnętrznym zmysłem".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/xvi-wiek-sobor-trydencki/katarzyna-z-genui/katarzyna-z-genui-dusze-w-czysccu-sa-calkowicie-podporzadkowane-woli-bozej/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/xvi-wiek-sobor-trydencki/katarzyna-z-genui/katarzyna-z-genui-dusze-w-czysccu-sa-calkowicie-podporzadkowane-woli-bozej/

poniedziałek, 12 listopada 2012

Św. Filip Neri

"Ludzkie słowa nie mogą opisać piękna duszy, która umiera w stanie łaski".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nereusz.pl/rok.doc

Fotografia pochodzi ze strony:
http://idlespeculations-terryprest.blogspot.com/2009/05/st-philip-neri.html