czwartek, 30 września 2010

Sługa Boży Ks. Kardynał Stefan Wyszyński

"Przed Jej obliczem pragnę powiedzieć Chrystusowi to, co jest tajemnicą mojej drogi biskupiej. Wydaje mi się, że najbardziej bezpośrednią Mocą w moim życiu jest Maryja. Przez szczególną tajemnicę, której w pełni nie rozumiem, została Ona postawiona na mojej drodze".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2001/rozdzial.php?numer=5&rozdzial=9
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2001/rozdzial.php?numer=5&rozdzial=14#2

środa, 29 września 2010

Akt oddania się rodziny św. Michałowi Archaniołowi

"Bądź pozdrowiony św. Michale Archaniele, Aniele Stróżu i opiekunie Świętej Rodziny, wodzu wszystkich Aniołów. Czuwaj nad naszą rodziną, która Ci się powierza i poświęca. Rządź nami, kieruj i prowadź nas. Ty, który swoją szczególną miłością ku Bogu zapaliłeś niegdyś rzesze Aniołów, a dotąd zapalasz wielką rodzinę dzieci Bożych, połącz całą naszą rodzinę tym samym węzłem miłości Bożej i uczyń przez to szczęśliwą w tym i w przyszłym życiu. Ochraniaj i strzeż każdego z nas od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Bądź naszym opiekunem, obrońcą, przewodnikiem, naszą siłą, ostoją i zwycięstwem.

Prosimy Cię, abyś nas oddał i poświęcił Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, abyś nas na wieki z Nimi zjednoczył, tak jak Ty z Nimi jesteś zjednoczony. Z Tobą i przez Ciebie chcemy Je kochać, czcić, pocieszać i Im wynagradzać.

Wspomagaj nas nieustannie w bezkrwawym boju o zbawienie dusz i powszechne królowanie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Spraw, aby „nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca” (Ap 12,10), a ludzkość wraz z Tobą i Niebianami śpiewała pieśń uwielbienia: „Któż jak Bóg!” Amen".

Tekst pochodzi ze strony:
http://karlowice.nazwa.pl/parafia/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=1

Fotografia pochodzi ze strony:

http://www.diocese-saintetienne.fr/Beatification-de-Chiara-Badano-18.html

wtorek, 28 września 2010

Bł. Kard. John Henry Newman

"Człowiek sumienia to ten, kto nie zdobywa nigdy wyrozumiałości, dobrobytu, sukcesu, prestiżu w oczach innych ani aprobaty opinii publicznej kosztem prawdy".

Tekst pochodzi z nr 39 Tygodnika Katolickiego "Niedziela",  z dnia 26 IX 2010.

poniedziałek, 27 września 2010

Św. Wincenty a Paulo


"Dla zachowania swej duszy w miłości i bojaźni Bożej konieczna jest modlitwa. Muszę ci o tym powiedzieć, bo inaczej, pracując dla zbawienia innych, możemy samych siebie zatracić".Tekst pochodzi ze strony:
http://www.misjonarze-zakopane.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=19

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.szarytki.waw.pl/index.php?pod=zal&go=zalozyciele

niedziela, 26 września 2010

Benedykt XVI

"Modlę się, aby wielu z was poznało i pokochało Jezusa Chrystusa i - przez to spotkanie - poświęciło się całkowicie Bogu, szczególnie ci z was, którzy są powołani do kapłaństwa i życia zakonnego. Jest to zadanie, jakie Pan daje wam dzisiaj: Kościół obecnie należy do Was!"

Fotografia pochodzi ze strony:
http://papiez.wiara.pl/Zyciorys_Benedykta_XVI

sobota, 25 września 2010

Slowa Pana Jezusa

Córko Moja, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą ci podałem. Przez odmawianie tej koronki, podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię ich duszę spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa (...). Napisz: Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem, a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy ale jako Zbawiciel miłosierny.
(Dzienniczek Św. Siostry Faustyny, 1541)


piątek, 24 września 2010

Św. Gianna Beretta Molla

"Mój Piotrze, brakuje już tylko kilku dni, a ja czuję się tak bardzo przejęta faktem przystąpienia do Sakramentu Miłości. Wspólnie staniemy się współpracownikami Pana Boga w akcie stworzenia. W ten sposób będziemy mogli ofiarowywać Bogu dzieci, ażeby Go kochały i służyły Mu".

Tekst pochodzi ze strony:
httphttp://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/gianna_molla/a_list10.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/gianna_molla/gianna19.htm

czwartek, 23 września 2010

Św. O. Pio
"Bogu się służy naprawdę wtedy, kiedy się Jemu służy tak, jak On chce".
środa, 22 września 2010

Bł. Bernardyna Jabłońska


"Chciałabym zadośćuczynić każdej prośbie, otrzeć każdą łzę, pocieszyć słówkiem każdą zbolałą duszę, być dobrą zawsze dla wszystkich a najlepszą dla najnieszczęśliwszych".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.albertynki.pl/bernardyna.php

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.albertynki.pl/bernardyna.php

wtorek, 21 września 2010

Benedykt XVI

"I wreszcie chciałbym powiedzieć słowo do was, moi drodzy młodzi katolicy Szkocji. Wzywam was, abyście kierowali życie ku naszemu Panu (por. Ef 4, 1) i ku samym sobie. Każdy dzień stawia przed wami wiele pokus - narkotyki, pieniądze, seks, pornografia, alkohol - o których świat mówi wam, że przyniosą wam szczęście, tymczasem są one niszczycielskie i powodują podziały. Jest tylko jedna rzecz, która przetrwa: miłość Jezusa Chrystusa osobiście do każdego z was. Szukajcie Go, poznawajcie Go i miłujcie Go, a On wyzwoli was z niewoli błyskotliwej, lecz powierzchownej egzystencji, często proponowanej przez dzisiejsze społeczeństwo. Odrzućcie to, co bezwartościowe, i uczcie się swej godności jako dzieci Boże".

poniedziałek, 20 września 2010

Bł. Kard. John Henry Newman

"O, łagodne serce Jezusa, kiedy wreszcie położysz kres nieszczęściu i wciąż rosnącej liczbie grzechów? Kiedy wypędzisz szatana do otchłani i zamkniesz bramy piekieł, aby Twoi wybrani mogli rozradować się w Tobie i zapomnieć o tych, którzy giną z własnej woli? Jeżeli jednak świat ten ma trwać nadal, to, przez pięć Ran w Twoich dłoniach, w Twoich stopach i w Twoim boku, przez te pięć wiekuistych źródeł miłosierdzia, przez które Wieczna Trójca - zawsze ta sama, zawsze potężna, zawsze hojna - udziela się wszystkim, którzy Cię szukają – prosimy Panie, byś przynajmniej w czasie swoich żniw coraz więcej dusz zbierał do swych spichlerzy, aby nasze czasy przewyższyły poprzednie wieki w świętości i chwale".


niedziela, 19 września 2010

Słowa Matki Bożej w La Salette


"Czy dobrze się modlicie, moje dzieci?”

Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/la_salette/
Fot. M. Trojnar (La Salette, maj 2006r.)

sobota, 18 września 2010

Św. Rafał Kalinowski


"Wszystko przemija, jeden Bóg pozostaje" (L. 700).

"Trzeba się modlić, modlić, modlić..."(L. 1343).

"Błagam Boga, aby mi dał łaskę zgadzania się z Jego wolą świętą i to mi wystarczy" (L. 1628).

Tekst pochodzi z pozycji: "Trzeba się modlić", która ukazała się nakładem Wydawnictwa Karmelitów Bosych.
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.mbkp.info/swieci/rafal_kalinowski.html

piątek, 17 września 2010

Św. Jan Maria Vianney


"Nie ma złych kapłanów, są tylko tacy, za których wierni za mało sie modlą".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.margaretka.org.pl/
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.bialystok.opoka.org.pl/czas/arch15/art/zapoln.htm

czwartek, 16 września 2010

Z Objawień Matki Bożej w Fatimie

Widzieliście piekło - mówiła im Matka Boża na koniec tej przerażającej wizji - do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je ratować. Bóg chce rozpowszechniać na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie.


Tekst pochodzi ze strony:
http://adonai.pl/wiecznosc/?id=4

środa, 15 września 2010

Z Objawień Matki Bożej w Kibeho

Według biskupa Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho: To o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy – powiedziała 31 maja 1982 roku.

Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Proszę cię powiedz o tym całemu światu - dodała kiedy indziej (13.08.1982).


Różaniec do siedmiu boleści Matki Bożej czyli Koronka do Matki Bożej Bolesnej
http://www.apostolstwo.pl/?p=main&what=39

wtorek, 14 września 2010

Jan Paweł II

"Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.zrodlo.krakow.pl/Archiwum/2009/50/32.html
Fot. M. Trojnar (Borek Stary, sierpień 2006r.)

poniedziałek, 13 września 2010

Z Objawień Matki Bożej w Fatimie

Tak jak i poprzednio, tłum ludzi, których liczba została oszacowana na około piętnaście do dwudziestu tysięcy osób, a może nawet i więcej, był świadkiem całej serii zjawisk atmosferycznych: nagłego ochłodzenia, takiego przyćmienia słońca, że można było zobaczyć gwiazdy, pewnego rodzaju deszczu, jakby opadały tęczowe płatki lub płatki śniegu, które znikały, zanim jeszcze mogły dotknąć ziemi. Wtedy to właśnie zauważono świetlistą kulę, która przemieszczała się wolno po niebie ze wschodu na zachód, a przy końcu objawienia w przeciwnym kierunku. Jak zwykle, wizjonerzy dostrzegli błysk światła, po czym ukazała im się ponad zielonym dębem Najświętsza Maryja Panna.

MATKA BOŻA: Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, aby uprosić koniec wojny. W październiku ukaże się również Pan Jezus, Matka Boża pod wezwaniem Bolesnej i Karmelitańskiej oraz św. Józef z Dzieciątkiem Jezus, aby pobłogosławić świat. Bóg jest zadowolony z waszych umartwień, ale nie musicie spać ze sznurami. Noście je tylko w dzień.
ŁUCJA: Proszono mnie, abym poprosiła Panią o wiele rzeczy; uzdrowienie kilku chorych, uzdrowienie głuchoniemego.
MATKA BOŻA:
Tak, niektórych uzdrowię, innych nie. W październiku uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli.
(Piąte objawienie w Fatimie, 13 września 1917)

niedziela, 12 września 2010

Św. Siostra Faustyna

"I znowuż pragnę powiedzieć trzy słowa do duszy, która pragnie stanowczo dążyć do świętości i odnowić owoc, czyli pożytek ze spowiedzi.

Pierwsze, całkowita szczerość i otwartość. Najświętszy i najmądrzejszy spowiednik nie może gwałtem wlać w duszę tego, co pragnie, jeżeli dusza nie będzie szczera i otwarta. Dusza nieszczera, skryta naraża się na wielkie niebezpieczeństwo w życiu duchownym i sam Pan Jezus nie udziela się takiej duszy w sposób wyższy, bo wie, że ona nie odniosłaby korzyści z tych łask szczególnych.

Drugie słowo - pokora. Dusza nie korzysta należycie z sakramentu spowiedzi, jeżeli nie jest pokorna. Pycha duszę utrzymuję w ciemności. Ona nie wie i nie chce dokładnie wniknąć w głąb swej nędzy, maskuje się i unika wszystkiego, co by ją uleczyć miało.

Trzecie słowo - to posłuszeństwo. Dusza nieposłuszna nie odniesie żadnego zwycięstwa, chociażby ją sam Pan Jezus bezpośrednio spowiadał. Spowiednik najdoświadczeńszy nic takiej duszy nie pomoże. Na wielkie nieszczęścia naraża się dusza nieposłuszna i nic nie postąpi w doskonałości i nie da rady w życiu duchownym. Bóg najhojniej obsypuje duszę łaskami, ale duszę posłuszną".

(Dzienniczek Św. Siostry Faustyny, 113)

sobota, 11 września 2010

Bł. Jan XXIII


"Człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy przed Bogiem".

piątek, 10 września 2010

Św. Bernard z Clairvaux


"Nie pytaj człowiecze dlaczego ty cierpisz, lecz dlaczego cierpiał Syn Boży".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.goscniedzielny.wiara.pl/index.php?grupa=6&art=1271225983&dzi=1104759141
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.piotrskarga.pl/ps,2183,3,0,1,I,informacje.html

czwartek, 9 września 2010

Bł. Ks. Bronisław Markiewicz

"Jeślibyście zaufali własnej sile, wówczas nie tylko nie wznieślibyście się na wyżyny świętości, ale nawet nie otrzymalibyście odpuszczenia waszych grzechów. Nie traćcie jednak serca, czego bowiem wykonać nie możecie o własnych siłach, tego dokonacie w łączności z Bogiem, tego dokona z wami Bóg".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.markiewicz.michalita.pl/nowa/
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/blogoslawieni_19062005.html

środa, 8 września 2010

Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski"Za każdą łaskę należy Panu Bogu dziękować. O tym powinniśmy pamiętać i tę wdzięczność wyrażać modlitwą codzienną".


Tekst pochodzi z "Naszego Dziennika", nr 201 (3827) z dnia 28-29 sierpnia 2010r.

wtorek, 7 września 2010

Bł. Karol de Foucauld

"Ojcze
oddaję się Tobie.
Uczyń ze mną, co zechcesz.
Dziękuję Ci za wszystko,
cokolwiek ze mną uczynisz.
jestem gotów na wszystko
przyjmuję wszystko.


Niech Twoja wola spełnia się we mnie
i we wszystkich Twoich stworzeniach,
nie pragnę niczego innego, mój Boże.
Składam moją duszę w Twoje ręce.
oddaję Ci ją, Boże
z całą miłością mego serca.

Kocham Cię
i to jest potrzebą mojej miłości,
żeby się dawać,
oddawać się w Twoje ręce bez ograniczeń,
z nieskończoną ufnością,
bo Ty jesteś moim Ojcem".


Tekst pochodzi ze strony:
http://foucauld.w.interia.pl/index.html
Fotografia pochodzi ze strony:
http://foucauld.w.interia.pl/galeria3.htm

poniedziałek, 6 września 2010

Św. Ks. Alojzy Orione"Żyjmy dla Jezusa! Wszyscy i wszystko dla Jezusa! Nic bez Jezusa, nic co by nie było Jezusem, co by nie prowadziło do Jezusa, co by nie tchnęło Jezusem!".


Tekst pochodzi ze strony:
http://parafia-nsj.pl/?sw.-alojzy-orione,4&PHPSESSID=85f3521877674116c46f66ba3eae69a1
Fotografia pochodzi ze strony:
http://parafia-nsj.pl/?sw.-alojzy-orione,4&PHPSESSID=85f3521877674116c46f66ba3eae69a1

niedziela, 5 września 2010

Św. Jan Maria Vianney

"Mniej jest cierpienia, kiedy idzie się drogą Chrystusowego Krzyża, niż kiedy służy się światu i jego przyjemnością".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1876-cierpienie?start=1#
Fotografia pochodzi ze strony:
http://parafia-nsj.pl/?kim-wlasciwie-byl-jan-maria-vianney-,212&PHPSESSID=85f3521877674116c46f66ba3eae69a1

sobota, 4 września 2010

Św. Jan od Krzyża


"Jeżeli chcesz naprawdę znaleźć Chrystusa, nie szukaj Go nigdy bez krzyża".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1876-cierpienie?start=1#
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/12-14.php3

piątek, 3 września 2010

Bł. Matka Teresa z Kalkuty

Życie jest najpiękniejszym darem Boga. On stworzył nas do wielkich rzeczy - aby kochać i być kochanym. Bóg daje nam czas na ziemi, abyśmy poznali Jego Miłość, abyśmy doświadczyli Jego Miłości do głębi naszego istnienia. Abyśmy Go kochali, byśmy kochali naszych braci i siostry.

Życie jest darem Boga. Darem, którym tylko Bóg może obdarzać. I Bóg w swojej pokorze dał mężczyźnie i kobiecie zdolność współpracy z Nim w przekazywaniu życia. Jakikolwiek był Jego zamiar, nie wolno nam niszczyć ani ingerować w ten piękny Boży dar. Dlaczego dzisiaj ludzie boją się małego dziecka? Ponieważ chcą mieć łatwiejsze, bardziej komfortowe, wygodniejsze życie? Więcej wolności? Bać się należy jedynie łamania Bożych praw, ponieważ Bóg w Swojej nieskończonej i czułej miłości pragnie tylko naszego dobra, naszego szczęścia, naszej miłości.


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.hli.org.pl/xoops/modules/edito/content.php?id=2
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.bosko.pl/credensik/?art=1489

czwartek, 2 września 2010

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Sam Chrystus wypowiedział słowa: "Pragnę być kochanym przez ludzi w Najświętszym Sakramencie, lecz jest to pragnienie tak wielkie, że Mnie o śmierć przyprawia, a nie znajduję nikogo, kto by się starał - stosownie do mego oczekiwania - aby je zaspokoić, odpowiadając wzajemnością na moją miłość".

Adoracja służy wyrażeniu Panu Jezusowi naszej miłości i wdzięczności. Starajmy się Chrystusowi wynagrodzić ogrom niewdzięczności, bluźnierstw i nienawiści, jakich doznał podczas swego życia ziemskiego jak i doznaje obecnie.

Jezu Chryste, mój Panie i Boże, wierzę, że jesteś prawdziwie i rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Przyjmij ode mnie ten akt najgłębszej adoracji jako dowód mojego pragnienia, aby Cię adorować nieustannie, i jako wyraz wdzięczności za miłość, którą mi okazuje Twoje Serce (fragment modlitwy św. Małgorzaty Marii Alacoque).

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2001/rozdzial.php?numer=6&rozdzial=10
Fot. M. Trojnar (Kaplica Adoracji w Medjugorje, lipiec 2009r.)

środa, 1 września 2010

Św. Rafał Kalinowski

"Trzeba brać życie takim, jakim je daje Bóg" (L. 242).

"Mów mniej, módl się więcej!" (L. 746)


Tekst pochodzi z pozycji: "Uważam siebie za cudzą własność", która ukazała się nakładem Wydawnictwa Karmelitów Bosych.
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.mbkp.info/swieci/rafal_kalinowski.html