piątek, 31 stycznia 2014

Św. Jan Bosko

"Aby czynić dobro, wystarczy mieć odrobinę odwagi, być gotowym na przyjęcie jakichkolwiek upokorzeń, nie upokarzać nikogo, być zawsze kochanym".


czwartek, 30 stycznia 2014

Św. Piotr Chryzolog

"Bądź człowieku i ty ofiarą dla Boga i jej kapłanem. Przyoblecz szatę świętości i przepasz się pasem czystości; osłoną twej głowy niech będzie Chrystus, krzyż na czole niech będzie ci obroną; twoją pierś niech okrywają tajemnice Bożej wiedzy; zawsze zapal wonne kadzidło modlitwy; chwyć miecz Ducha; uczyń swe serce ołtarzem. W ten sposób bez obawy składaj Bogu twe ciało w ofierze".


środa, 29 stycznia 2014

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus
"Jak słodką radością napawa myśl, że Pan jest sprawiedliwy czyli, że doskonale zna słabość natury ludzkiej. Dlaczego więc się bać?".


wtorek, 28 stycznia 2014

Św. Maksymilian Maria Kolbe"Modlitwa jest naszą najważniejszą czynnością".

"Napoleon powiedział: by wygrać wojnę potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. By zdobyć niebo, świętość potrzeba też trzech rzeczy: modlitwy, modlitwy, modlitwy. Od jakości modlitwy zależy wszystko".

Tekst opublikowany w Tygodniku Rodzin Katolickich "Źródło", w numerze 4 (1152) z dnia 26 stycznia 2014r, str. 11.

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Bł. Matka Teresa z Kalkuty"Bez modlitwy nie można niczego dokonać".

Tekst opublikowany w Tygodniku Rodzin Katolickich "Źródło", w numerze 4 (1152) z dnia 26 stycznia 2014r, str. 11.

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 26 stycznia 2014

Bł. Jan Paweł II


"Szkoła jest nie tylko organizmem państwowym, ale również społecznym. Państwo pełni na polu oświaty rolę służebną i porządkującą. Jego obowiązkiem jest respektować wolę rodziców. To oni wraz z pracownikami oświaty decydują, jakie wartości, symbole i zapatrywania powinny być uwzględnione w nauczaniu. Prawo do wolności religijnej nie jest prawem do utrudniania nauki religii. Ten, kto usuwa Boga z naszego życia i krzyż z naszego społeczeństwa, będzie dążył również do wyeliminowania z nich przykazania miłości Boga i bliźniego, solidarności i tolerancji, szacunku dla ludzkiej godności".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 25 stycznia 2014

Św. brat Albert Chmielowski

"Trzeba żyć pod okiem Pana Jezusa. Wystarczy jedno spojrzenie duszy na Niego, jedno słowo, myśl jak błyskawica, a to już jest modlitwa. Zawsze się modlić. Nie prosić - to nic nie mieć".

Tekst opublikowany w Tygodniku Rodzin Katolickich "Źródło", w numerze 4 (1152) z dnia 26 stycznia 2014r, str. 11.

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 24 stycznia 2014

Św. Franciszek Salezy
"Aby zostać świętym, wystarczy mało teorii, ale potrzeba dużo praktyki".


czwartek, 23 stycznia 2014

Św. Ojciec Pio

"Niegodni Jezusa jesteśmy wszyscy, ale to On nas zaprasza. On tego chce. Upokorzmy się przed Nim! Nie chciej być innym, skoro takim jesteś, ale pragnij być dobrym na własna miarę".


środa, 22 stycznia 2014

Św. Alfons Maria de Liguori


"Ktoś powie, że nie przyjmuje Komunii świętej ponieważ jestem oziębły w miłości. A dlaczego chcesz oddalić się od ognia, skoro jesteś oziębły. Im bardziej ktoś jest chory, tym bardziej potrzebuje lekarza".


wtorek, 21 stycznia 2014

Św. Tomasz z Akwinu"Ponad Eucharystię żaden inny sakrament nie jest bardziej zbawienny; on usuwa grzechy, pomnaża cnoty, duszę nasyca obfitością duchowych darów".


poniedziałek, 20 stycznia 2014

Św. Ojciec Pio


"Komunia święta jest największym środkiem w dążeniu do świętej doskonałości. Należy ją przyjmować i mieć w sercu pragnienie i podejmować działanie na rzecz usunięcia tego wszystkiego z serca, co się nie podoba Temu, którego pragniemy gościć".


niedziela, 19 stycznia 2014

Św. Józef Sebastian Pelczar


"Żaden ludzki język nie zdoła wypowiedzieć, jak wielką miłość okazał nam Syn Boży, iż przyszedł do ludzi w postaci niemowlęcia, że ich uczył własnymi ustami, że umarł za nich na krzyżu, że zostawił swój Kościół ze wszystkimi skarbami duchownymi; lecz o ileż większe zdumienie musi ogarnąć każdego, gdy pomyśli, że Pan Jezus, mając odejść do Ojca na tron chwały, został z ludźmi na ziemi, miłość Jego wynalazła ten cud cudów, a spełniła go przy ostatniej wieczerzy, ustanawiając Najświętszy Sakrament i zarazem widome kapłaństwo".


sobota, 18 stycznia 2014

Św. Augustyn

"Niezwykły to stół, przy którym sam gospodarz staje się pokarmem. Nikt siebie nie daje za pokarm; czyni tak jedynie Chrystus Pan. Zrozumieli męczennicy, co spożywali i pili, skoro odpłacili tym samym".

piątek, 17 stycznia 2014

Św. Jan Maria Vanney


"Módlcie się za grzeszników, to najpiękniejsza i najbardziej użyteczna z modlitw. Istotnie, sprawiedliwi są na drodze do nieba. Dusze czyśćcowe są pewne, że tam wejdą. A grzesznicy, biedni grzesznicy. Wszystkie modlitwy są dobre, ale nie ma lepszej od tej".

czwartek, 16 stycznia 2014

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"Lepiej utracić honor, wszystkie dobra i życie, niż obrazić Boga choćby lekkim grzechem, bo grzech jest złem nieskończenie większym".

środa, 15 stycznia 2014

Św. Kajetan

"Nie przyjmuj Jezusa Chrystusa po to, by posługiwać się Nim według własnej woli".

wtorek, 14 stycznia 2014

Św. Rafał Kalinowski


"W modlitwie szukam wsparcia, ale tak trudno o samotność, że skupienie ducha jest prawie niemożliwością. Jedna tylko wiara w łaskę Bożą, która sama przychodzi w potrzebie, utrzymać może w spokoju ducha".

poniedziałek, 13 stycznia 2014

Sługa Boży Ks. Kard. Stefan Wyszyński"Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności".

niedziela, 12 stycznia 2014

Św. Jan Chryzostom


"Dzieci należy strzec jak kwiaty, które, póki są młode i delikatne, potrzebują wiele opieki".

sobota, 11 stycznia 2014

Św. Jan Bosko


"Szczęście dziecka polega na świadomości tego, że jest kochane. Wdzięczność u dzieci jest zapowiedzią szczęśliwej przyszłości".

piątek, 10 stycznia 2014

Św. Jan Złotousty


"Pan straszliwą karę zapowiada tym, którzy zarażają innych swoją przewrotnością, a wielka nagrodę obiecuje za troskę i staranie poniesione względem małych".

czwartek, 9 stycznia 2014

Św. Ambroży


"Każdego poznaje się dopiero przy końcu życia i ocenia się w jego dzieciach".

środa, 8 stycznia 2014

Św. Ojciec Pio


"Bluźnierstwo ściąga na twój dom przekleństwo i jak mówi przysłowie, niszczy nawet popiół w ognisku".

wtorek, 7 stycznia 2014

Św. Maksymilian Maria Kolbe"Samemu się do Niej zbliżyć, do Niej się upodobnić, pozwolić, by Ona opanowała nasze serce i całą naszą istotę, by Ona żyła i działała w nas i przez nas, by Ona miłowała Boga naszym sercem, byśmy do Niej należeli bezgranicznie - oto nasz ideał.

Promieniować na otoczenie, zdobywać dla Niej dusze, by przed Nią także serca bliźnich się otwarły, by zakrólowała Ona w sercach wszystkich, co są gdziekolwiek na świecie, bez względu na różnicę ras, narodowości, języków, a także w sercach wszystkich, co będą kiedykolwiek aż do skończenia świata - oto nasz ideał".

poniedziałek, 6 stycznia 2014

Św. Augustyn


"Nie chodź na rynek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda".

niedziela, 5 stycznia 2014

Siostra Łucja


"Czuję, że należy ludziom uświadomić, że obok znaczenia wielkiego zaufania w Boże Miłosierdzie i w opiekę Niepokalanego Serca Maryi, równie ważna jest potrzeba modlitwy i pokuty – a specjalnie świadome unikanie grzechu..."

"Bóg pragnie, aby duszom wyjaśnić, że prawdziwa pokuta, której On obecnie żąda, to przede wszystkim ofiara z wypełniania naszych religijnych i codziennych obowiązków".

sobota, 4 stycznia 2014

Słowa Matki Bożej do siostry Łucji


"Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. 

Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".

piątek, 3 stycznia 2014

Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny


"Dziś powiedział mi Pan: Otworzyłem swe serce jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia. Kto pokładał ufność w miłosierdziu Moim, napełnię duszę jego w godzinę śmierci swym Bożym pokojem". (Dzienniczek, 1520)

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 2 stycznia 2014

Siostra Łucja


"Kiedy wszystko wydaje się stracone – wtedy zdarza się cud. Tu leży moja ufność, ale ufność domaga się modlitwy, pokuty, a nade wszystko tego, co prowadzi do porzucenia grzechu. To właśnie jest najbardziej konieczne do uzyskania łaski. Niech Bóg sprawi, aby wszyscy to zrozumieli".

środa, 1 stycznia 2014

Św. Jan Maria Vanney


"Błogosławione, święte i niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy Maryi, Bożej Rodzicielki, wszystkie narody niech uwielbiają, wszystkie ziemie niech wzywają i głoszą Niepokalane Twe Serce".