niedziela, 31 sierpnia 2014

Św. Jan od Krzyża

"Nie ciesz się próżno, lecz miej ufną bojaźń, wiesz bowiem ileś grzechów popełnił, a nie wiesz, czy Bóg ci łaskaw".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1881-bojazn-boza

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 30 sierpnia 2014

Św. Teresa z Avila

"Miłość będzie przyspieszać nasze kroki, a bojaźń każe patrzeć, gdzie stawiamy stopy, aby nie upaść".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1881-bojazn-boza

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 29 sierpnia 2014

Benedykt XVI

"Starojudaistyczne wyobrażenie o stanie pośrednim zawiera przekonanie, że dusze nie znajdują się po prostu w tymczasowym areszcie, ale już odbywają karę, jak to przedstawia przypowieść o bogaczu, albo też już cieszą się tymczasową formą szczęścia. W końcu zawiera ono myśl, że w tym stanie są możliwe oczyszczenia i uleczenia, które sprawiają, że dusza dojrzewa do komunii z Bogiem. Kościół pierwotny podjął te wyobrażenia, z których potem w Kościele zachodnim powoli rozwinęła się nauka o czyśćcu".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1868-czysciec

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 28 sierpnia 2014

Św. Tomasz More

"Moje cierpienie, połączone z zasługami krwawej Męki Chrystusa, złagodzi przeznaczoną dla mnie karę w czyśćcu, a dzięki Bożej łaskawości powiększy zasługę na niebo".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1868-czysciec

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 27 sierpnia 2014

Św. Klaudiusz de La Colombiere

"Ci, którzy są w czyśćcu są pewni, że już nigdy nie sprzeciwią się woli Bożej i zamiast skarżyć się na rygor, chwalą sprawiedliwość i cierpliwie oczekują, aż zostanie ona w pełni wypełniona".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1868-czysciec

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 26 sierpnia 2014

Św. Jan Bosko

"Podwójny zysk otrzymujemy z modlitwy, którą odmawianym za dusze czyśćcowe. Po pierwsze skracamy tym biedakom mękę, a po drugie wielka jest zasługa, za którą Pan zamierza nam odpłacić, kiedy do Niego pójdziemy".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1868-czysciec

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Św. Jan Maria Vianney

"Kiedy umieramy jesteśmy często jak zardzewiałe żelazo, które trzeba włożyć w ogień, do czyśćca".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1868-czysciec

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 24 sierpnia 2014

Św. Alfons Liguori

"Największym pragnieniem dusz świętych w czyśćcu jest pragnienie Boga, którego jeszcze nie mają. To pragnienie szczególnie będzie dręczyć te dusze, które za mało za życia pragnęły Raju".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1868-czysciec

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 23 sierpnia 2014

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"Maryja! Tak nieraz ciężko w życiu. Zdaje się, że już wyjścia żadnego nie ma. Głową muru nie przebije. I smutno, i ciężko, i straszno nieraz, i rozpaczliwie.

A dlaczego? Czyż naprawdę tak straszno na świecie? Czyż Pan Bóg nie wie o wszystkim? Czyż nie jest wszechmocny? Czyż w Jego rękach nie są wszystkie prawa natury i nawet wszystkie serca ludzkie? Czyż cośkolwiek może się stać we wszechświecie, jeżeli On na to nie zezwoli?… A jeżeli zezwala, czyż może zezwolić na coś, co nie byłoby dla naszego dobra, dla większego dobra, jak największego dobra?… I gdybyśmy na chwilkę otrzymali rozum nieskończony i zrozumieli wszystkie przyczyny i skutki, nie wybralibyśmy dla nas niczego innego, tylko właśnie to, co Pan Bóg dopuszcza, bo On jako nieskończenie mądry, wie najlepiej, co dla naszej duszy lepsze, i jako nieskończenie dobry, tego tylko chce i na to tylko zezwala, co nam posłuży do większego szczęścia w niebie.

Dlaczegośmy więc czasem aż zrozpaczeni? Bo nie widzimy tego związku pomiędzy naszym szczęściem a tymi okolicznościami, co nas trapią, a nawet z powodu ciasnoty naszej głowy (wchodzi w czapkę czy kapelusz) nie możemy wszystkiego wiedzieć. Cóż więc mamy czynić? Zaufać Bogu. Przez to zaufanie, bez zrozumienia bezpośredniego rzeczy, oddajemy nawet wielką chwałę Bogu, bo uznajemy Jego mądrość, dobroć i potęgę.

Zaufajmy więc Bogu, a zaufajmy bez granic. Ufajmy, że jeżeli tylko starać się będziemy pełnić Jego Wolę, nic nas prawdziwie złego spotkać nie może, choćbyśmy i w tysiąc razy trudniejszych czasach żyli.

Więc czy nie należy starać się o odwrócenie, uchylenie trudności? Owszem, można i trzeba; o ile tylko to od nas zależy, trzeba zrobić wszystko, by usunąć trudności na drodze naszego życia, ale bez niepokoju, bez czarnego smutku, a tym bardziej rozpaczliwej bezradności. Te stany duszy nie tylko nie pomagają do rozwiązania trudności, ale czynią nas niezdolnymi do mądrej, roztropnej i rzutkiej zapobiegliwości. [...]"

Tekst pochodzi ze strony:
http://naszdziennik.pl/wp/92773,22-sierpnia.html

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 22 sierpnia 2014

Prefacja o NMP Królowej Polski

"Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością Naród, który Ją wybrał na swoją Królową, broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów wysławiamy Ciebie, z radością wołając...".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.kerygma.pl/main.php?op=4&go=734

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 21 sierpnia 2014

"Głosicie wiele i dobrych kazań. Niektóre zdradzają ogień najcudowniejszej wymowy i przewyższają nawet aktorów gestami i grą twarzy. Ale bądźmy szczerzy. Co mają z tego nasi biedni rybacy? Ile z tego rozumieją służące, robotnicy portowi i tragarze? Można dostać zawrotu głowy od tych hamletycznych salw huraganowych, ale serce, bracia, serce pozostaje puste. Proszę was, bracia, mówcie prosto oraz zwyczajnie, żeby i najprostszy człowiek was zrozumiał. Mówcie z dobrego i pobożnego serca, wtedy traficie nie tylko do uszu, ale i do duszy waszych słuchaczy".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 20 sierpnia 2014

Św. Bernard z Clairvaux

"Pycha jest albo zaślepiona, albo próżna, albo jednocześnie zaślepiona i próżna. Zaślepiona, gdy człowiek sądzi, że sam w sobie jest czymś, gdy jest niczym. Próżna, gdy on się z tego chlubi, i do czego ludzie go popierają, gdy on jest niczym. Zaślepiony i zarówno próżny jest on, kiedy on pewne zasługi, które on nie posiadał, nie tylko sam sobie przypisuje, ale także szuka pochwały od innych".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 19 sierpnia 2014

Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny

"+ Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie Moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie grzesznik. Palą Mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie.

Skarżył się Jezus do mnie tymi słowy: Nieufność dusz rozdziera wnętrzności Moje. Jeszcze więcej Mnie boli nieufność duszy wybranej. Pomimo niewyczerpanej miłości Mojej - nie dowierzają Mi, nawet śmierć Moja nie wystarcza im. Biada duszy, która ich nadużyje".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"W szpitalu w Zakopanem, gdzie przez jakiś czas byłem kuracjuszem i kapelanem, dogorywała niewiasta. Przygotowała się już na śmierć, ale z wielkim bólem wspominała o mężu, o którego nawróceniu już zupełnie zwątpiła. Przyjechał on właśnie. Starałem się podsuwać mu odpowiednią lekturę, rozmawiać na temat religii, ale w odpowiedzi usłyszałem: „Dla mnie potrzeba jaśniejszych dowodów”, a do czytania poważniejszych książek wcale się nie kwapił. Gdy na odjezdne przyszedł mnie pożegnać, zrobiłem ostatni wysiłek. Wręczyłem mu Cudowny Medalik, przyjął. Następnie zaproponowałem spowiedź. „Nie jestem przygotowany, nie! absolutnie nie!” – padały słowa, potem zgięły się kolana i rzewna odbyła się spowiedź".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 17 sierpnia 2014

Św. Ojciec Pio

"Nie trać czasu na myśleniu o przeszłości. Jeśli wykorzystałeś ją dobrze, chwal za to Boga. Jeśli źle, odczuwaj do niej odrazę i ufaj dobroci Ojca niebieskiego".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 16 sierpnia 2014

Bł. Karol Foucauld

"Musimy błądzącemu bratu pokazać, że nasza religia to miłość bliźniego, braterstwo, a jej symbolem - serce".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 15 sierpnia 2014

Bł. Mariam Bouardy

"Och! Jaka Ona piękna, Maryja! Jej korona jest z diamentu, tak jak gwiazdy, a Jej gwiazdy jaśniejsze są od słońca. Jej piersi a zwłaszcza jej ręce całe jaśnieją, tam, gdzie spoczywał Jezus...".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 14 sierpnia 2014

Sługa Boży o. Ignacy Posadzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe


"Rozmawiając z o. Maksymilianem, czułem, że z wnętrza jego promieniuje nadprzyrodzona siła. Tą siłą była jego bezgraniczna wiara w pomoc Niepokalanej. Uderzała jego kultura duchowa, pełnia jego osobowości, którą uformowała Niepokalana. Przede wszystkim fascynowała jego miłość do człowieka. Był to humanizm najwyższego formatu".


Tekst pochodzi z "Rycerza Niepokalanej", nr 7-8 (686-687), lipiec-sierpień 2013r., str. 31

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 13 sierpnia 2014

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"NIE WIERZĘ, że wszechświat powstał sam ze siebie, bo z niczego samo ze siebie nic nigdy nie powstało i powstać nie może. NIE WIERZĘ, że wszechświat powstał przypadkiem z jakiejś materii, bo żadna dotąd maszyna nie zbudowała się sama przypadkiem, nawet skromny zegarek; a tym bardziej żadna maszyna nie stworzyła maszyny podobnej sobie, a twory żyjące przechodzą z pokolenia na pokolenie przez tyle już tysięcy lat.

NIE WIERZĘ, że szympansy czy inne pociechy darwinowskie (małpy) prześcigną nas w budowie samolotów lub innych wynalazków, bo nie widać u nich postępu. Po tylu wiekach nie zdobyły się nawet na napisanie skromnych dziejów swego małpiego postępu.

NIE WIERZĘ, że dusza ludzka umiera razem z ciałem, bo na cóż wtedy to nieprzeparte pragnienie szczęścia i to bez granic, nawet i w trwaniu. NIE WIERZĘ, że nasi „zawodowi niedowiarkowie” nie mają nigdy okresów jasnego poznania, w których zdają sobie sprawę, że okłamują tylko siebie. NIE WIERZĘ, że znajdzie się pod słońcem człowiek, co by nie pragnął szczęścia i to możliwie największego, bez ograniczeń, czyli… Boga".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.naszdziennik.pl/wp/91043,sierpien-ze-sw-o-maksymilianem-maria-kolbem.html


Fotografia pochodzi ze strony:
http://pompejanska.rosemaria.pl/2011/11/sw-maksymilian-kolbe-o-rozanc/

wtorek, 12 sierpnia 2014

Św. Franciszek z Asyżu

"To nie złe duchy ukrzyżowały Chrystusa, lecz to ty wraz z nimi go ukrzyżowałeś i krzyżujesz nadal przez upodobanie w wadach i grzechach".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1826-krzyz?start=1


Fotografia pochodzi ze strony:
http://parafiazbawiciela.org/zyciorys-sw-franciszka/

poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Św. Klara

"Błogosławioną pamięć o tobie wypisałam na zawsze na tablicy mego serca".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.klaryski.pl/poznaj-sw-klare.html#02


Fotografia pochodzi ze strony:
http://adonai.pl/swieci/?id=44

niedziela, 10 sierpnia 2014

Św. Jan Maria Vianney

"Ludzie ze świata martwią się, kiedy mają krzyż, chrześcijanie martwią się wtedy, gdy go nie mają".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1826-krzyz?start=1


Fotografia pochodzi ze strony:
https://parishableitems.wordpress.com/category/saintly-people/st-john-vianney/

sobota, 9 sierpnia 2014

Św. Teresa Benedykta od Krzyża

"Należeć do Boga, oddać Mu się w dobrowolnym darze miłości i Jemu służyć — jest powołaniem nie tylko garstki wybranych, lecz każdego chrześcijanina: czy jest on poświęcony Bogu, czy nie, czy jest mężczyzną, czy kobietą. Każdy jest bowiem powołany do naśladowania Chrystusa".

Tekst pochodzi ze strony:
http://laboratorium.wiez.pl/teksty-mysli.php?mysli_edyty_stein


Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.edytastein.org.pl/pl/4-edyta-stein/2-biografia/

piątek, 8 sierpnia 2014

Św. Jan Bosko


"Z krzyża możemy czerpać moc przez modlitwę i medytację".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1826-krzyz?start=1


Fotografia pochodzi ze strony:
http://swm.pl/o-nas/misja

czwartek, 7 sierpnia 2014

Św. Ojciec Pio


"Jezus nigdy nie jest bez krzyża, ale krzyż nigdy nie jest bez Jezusa".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1826-krzyz?start=1


Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.caccioppoli.com/Padre%20Pio%20bio,%20Polish.htm

środa, 6 sierpnia 2014

Św. Josemaria Escriva

"Jeżeli rzeczy się udają cieszmy się błogosławiąc Boga, który daje nam wzrost. Źle idą? Cieszmy się, błogosławiąc Boga, że czyni nas współuczestnikami swojego krzyża"

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1826-krzyz?start=1


Fotografia pochodzi ze strony:
http://opusdeipalencia.wordpress.com/category/club-lendel/

wtorek, 5 sierpnia 2014

Św. Wincenty a Paolo

"Nasze szczęście kryje się w krzyżu. Nasz Pan nie chciał wejść do chwały jeżeli nie przez cierpienie".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1826-krzyz?start=1


Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.sosnowiecfakty.pl/news.php?readmore=11145

poniedziałek, 4 sierpnia 2014

Św. Jan Maria Vianney


"Przyczyną rozprzężenia kapłana jest to, że nie zwraca uwagi na Mszę Św.! O mój Boże, jakże trzeba żałować księdza, który odprawia tak, jakby czynił coś zwyczajnego!"

Tekst pochodzi ze strony:
http://gosc.pl/doc/791875.Mysli-sw-Jana-Vianneya


Fotografia pochodzi ze strony:
http://gosc.pl/doc/791875.Mysli-sw-Jana-Vianneya

niedziela, 3 sierpnia 2014

Św. Augustyn"Kto nie widzi celu swej podróży, niech nigdy nie oddala się od krzyża, a sam krzyż będzie go prowadził".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1826-krzyz?start=1


Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.laznia-radom.pl/?%E2%80%9Ewyznania-sw.-augustyna-%E2%80%93-confessionum-libri%E2%80%9D,150

sobota, 2 sierpnia 2014

Siostra Łucja

"Muszę wyznać, że nigdy nie czułam się tak szczęśliwa, niż kiedy przychodzi pierwsza sobota. Czy nie jest prawdą, że największym naszym szczęściem jest być całym dla Jezusa i Maryi i kochać Ich, Ich wyłącznie, bezwarunkowo?"

Tekst pochodzi ze strony: 

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.fatima.pl/Tajemnice-fatimskie,12,a.html


Sekretariat Fatimski:
http://www.sekretariatfatimski.pl/

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/pierwsze_soboty_miesiaca/

Fatima.pl. Orędzie fatimskie nadzieją dla Polski:
http://www.fatima.pl/

piątek, 1 sierpnia 2014

Słowa Pana Jezusa

"Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami. "w nim znajdą wszystko czegokolwiek będzie im potrzeba dla ratowania swych dusz z przepaści zguby"".