środa, 22 lutego 2017

Św. Siostra Faustyna


"Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (...) Po chwili powiedział mi Jezus:
Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie (Dz. 47)".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 15 lutego 2017

Sł. Boża Anna Jenke

"Serce Boga-Człowieka i Serce Bożej Matki niech będzie punktem centralnym dla moich osobistych przemyśleń i modlitwy. Jakie wartości reprezentuje moje ludzkie serce? Ku czemu się skłania? Czy zdolne jest do ofiar? Czy ponad wszystkie rzeczy stworzone kocha Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego?"

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 13 lutego 2017

Sł. Boża s. Dulcissima

"Nie powinno się poddawać nastrojom, ponieważ jak długo człowiek żyje, jest poddany zmianie, raz radosnej, to znów smutnej, ale nasze uczucie powinno nas prowadzić do Boga. Ja jako siostra Maryi Niepokalanej, Służebnica Boża, powinnam być nosicielką Chrystusa, cały dzień powinnam myśleć tylko o Bogu, we wszystkim, co czynię. Nosicielką Chrystusa powinnam być dla mego bliźniego, jego przyprowadzić bliżej Boga. Powinnam być "śpiewaczką". Moja dusza powinna wyśpiewywać radośnie z powodu wszystkich dobrodziejstw Bożych".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 12 lutego 2017

Św. Teresa Benedykta od Krzyża

"Miłość ludzka dąży do zatrzymania dla siebie przedmiotu ukochania. Kto kocha ludzi jak Chrystus, chce, by należeli oni do Boga, a nie do niego. W ten sposób zapewnia sobie ich posiadanie na wieki. Jeżeli zdobędziemy człowieka dla Boga, jesteśmy z nim w Bogu zjednoczeni, podczas gdy chęć zdobycia go dla siebie prowadzi często do tego, że go później tracimy".


Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 11 lutego 2017

Słowa Matki Bożej w Lourdes


"Nie obiecuję Ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym."

"Pokutujcie i módlcie się do Boga o nawrócenie grzeszników".

"Jestem Niepokalanym Poczęciem".


Tekst pochodzi ze strony: 
http://adonai.pl/maryja/?id=46

Fotografia pochodzi ze strony: 

http://rozance-i-koronki.blog.pl/tag/koronka-do-matki-bozej-z-lourdes-18-objawien/

piątek, 10 lutego 2017

Sługa Boża Anna Jenke

"Jeśli człowiek ochrzczony chce przeżywać swoje chrześcijaństwo, musi całe życie przeżywać w Chrystusie. Jeżeli by zgubił Chrystusa, musi go odnaleźć. Także troski tego bytowania nie mogą oderwać człowieka od Jezusa oraz do odpowiedzialności za drugiego człowieka".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 9 lutego 2017

Sługa Boży Ks. Kard. Stefan Wyszyński

"Mężczyzna ucharakteryzowany na kobietę i kobieta przebrana na mężczyznę jest fałszem, a potrzebna jest prawda – rzeczywistość taka, jaką sam Bóg ukształtował".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 8 lutego 2017

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"Modlitwa to zapoznany, a jednak najpotężniejszy środek do przywrócenia pokoju w duszach, do dania im szczęścia, zbliżenia ich do miłości Bożej. Modlitwa odradza świat. Modlitwa jest warunkiem nieodzownym odrodzenia i życia każdej duszy".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 7 lutego 2017

Św. O. Pio

"Nigdy nie zmęczę się błaganiem Pana Jezusa. Prawdą jest, że moje modlitwy zasługują raczej na karę niż na nagrodę, ponieważ zbyt wiele przykrości sprawiłem Panu Jezusowi moimi niezliczonymi grzechami. Jednakże w końcu Pan Jezus zlituje się nade mną".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 6 lutego 2017

Bł. Honorat Koźmiński

"Każdy akt pokory, zaparcia, posłuszeństwa lub umartwienia, a szczególnie świętego ubóstwa, jest cegiełką do naprawy Domu Bożego przyniesioną.

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 5 lutego 2017

Św. Brat Albert

"Kościół to jest sukcesja nieprzerwana świętych: ludzi, czynów i zasad, która łączy w jedną całość mnóstwo ludzi, którzy żyli na świecie od dawna i żyją, niektórzy są w niebie i w czyśćcu, inni na ziemi, a wszyscy są złączeni w jednym duchu, wspomagają się wzajemnie i ze sobą komunikują. To jest Kościół katolicki, święte ciało, choć w nim dużo członków chorych albo umarłych".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 4 lutego 2017

Słowa Matki Bożej


"Córko moja, spójrz na Serce moje otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność w każdej chwili wbijają. Przynajmniej ty pociesz mnie i przekaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu pięciu miesięcy, w pierwsze soboty, wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając 15 tajemnic różańcowych, w intencji zadośćuczynienia Mnie, w godzinę śmierci obiecuję przyjść z pomocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia".

Tekst pochodzi ze strony:
http://fatima.pl/objawienia/nabozenstwa

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 3 lutego 2017

Słowa Pana Jezusa


"Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami. "w nim znajdą wszystko czegokolwiek będzie im potrzeba dla ratowania swych dusz z przepaści zguby"".czwartek, 2 lutego 2017

Św. Jan Paweł II


"Kościół pod żadnym pozorem nie może wyrzec się życia konsekrowanego, ponieważ ukazuje ono wyraziście jego szczególną naturę „oblubieńczą”. To z niego rodzi się nowy zapał i moc dla głoszenia Ewangelii całemu światu. Potrzebni są bowiem ludzie, którzy będą ukazywać ojcowskie oblicze Boga i macierzyńskie oblicze Kościoła, którzy będą umieli zaryzykować własnym życiem, aby inni mieli życie i nadzieję. Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, które zanim jeszcze podejmą służbę w takiej czy innej szlachetnej sprawie, pozwalają się przemienić Bożej łasce i stosują się całkowicie do nakazów Ewangelii".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 1 lutego 2017

Św. Jan Bosko

"Dbajcie w szczególny sposób o dzieci, chorych, starszych i biednych, a zasłużycie sobie na Błogosławieństwo Boże i szacunek ludzi".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"Żeby zrobić przyjemność jak największą Panu Bogu, unikaj nie tylko grzechu śmiertelnego i powszedniego, ale staraj się wypełnić także rady".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: