sobota, 19 sierpnia 2017

Św. Jan Paweł II


"To modlitwa, którą ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Odmawiać różaniec bowiem to nic innego, jak z Maryją kontemplować oblicze Chrystusa".


Tekst pochodzi ze strony:
https://milujciesie.org.pl/recepta-na-szczescie-w-rodzinie.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://niedziela.pl/artykul/25973/2/Jak-odmawiac-rozaniec-w-duchu-sw-Jana


piątek, 18 sierpnia 2017

Św. Jan Maria Vianney


"O, jak to pięknie, gdy się rzecz każdą czyni z Bogiem!... Jeśli pracujesz z Bogiem, On pracę twą pobłogosławi, On nawet uświęca wszystkie kroki twoje. Wszystko będzie policzone: każde umartwienie wzroku, każde odmówienie sobie jakiejś przyjemności – wszystko będzie zapisane. A więc, duszo moja, każdego ranka składaj się Bogu w ofierze".


Tekst pochodzi ze strony:
https://milujciesie.org.pl/swiety-jan-maria-vianney.html

Fotografia pochodzi ze strony:
https://milujciesie.org.pl/swiety-jan-maria-vianney.html


czwartek, 17 sierpnia 2017

Bł. Marcel Callo


"Na szczęście jest On Przyjacielem, który ani na chwilę mnie nie opuszcza, który mnie wspiera i pociesza. Z Nim można znieść wszystko, nawet te straszne godziny pełne udręki. Jakże jestem wdzięczny Chrystusowi, że wyznaczył mi drogę, którą teraz idę".


Tekst pochodzi ze strony:
https://milujciesie.org.pl/francuski-kolbe.html

Fotografia pochodzi ze strony:
https://marcelcallo.wordpress.com/qui-est-marcel-callo/


środa, 16 sierpnia 2017

Św. Teresa z Lisieux


"Miłość doskonała polega na znoszeniu wad innych, na nie dziwieniu się ich słabościom, na zrozumieniu, że ta królowa cnót nie powinna pozostawiać zamknięta na dnie serca".


Tekst pochodzi ze strony:
https://stacja7.pl/swieci/cytaty-swietych-10-prawd-o-milosci/

Fotografia pochodzi ze strony:
https://www.deon.pl/215/art,259,sw-teresa-z-lisieux-swieta-paradoksu.html


wtorek, 15 sierpnia 2017

Św. Jan Paweł II


"Trzeba było, ażeby Ta, w której zamieszkał Syn Boży jako sprawca zwycięstwa nad grzechem i śmiercią – pierwsza też zamieszkała w Bogu, wyzwolona od grzechu i śmierci: od grzechu – przez Niepokalane Poczęcie; od śmierci – przez Wniebowzięcie".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.jp2w.pl/pl/39974/0/Do_chwaly_nieba_Wniebowzieta.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.opiekun.kalisz.pl/index.php?dzial=artykuly&id=5718


poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Św. Maksymilian Maria Kolbe


"Czy dawanie dobrego przykładu jest obowiązkiem? Tak! Wszyscy z otoczenia mają prawo żądać i chcą dobrego przykładu. Kto z nas inaczej postępuje, grzeszy nie tylko przeciw Panu Bogu, ale i wobec bliźnich. Popełnia więc grzechy cudze".


Tekst pochodzi ze strony:
http://sanctus.pl/index.php?grupa=66&podgrupa=499&doc=449

Fotografia pochodzi ze strony:
http://sanctus.pl/index.php?grupa=66&podgrupa=499&doc=449


niedziela, 13 sierpnia 2017

Św. Siostra Faustyna Kowalska


"O Hostio biała. Ty zachowujesz białości mej duszy, lękam się dnia, w którym bym Ciebie opuściła".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pch24.pl/kazdy-potrzebuje-komunii-swietej--50-cytatow-na-temat-eucharystii,50675,i.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://episkopat.pl/homilia-sanktuarium-sw-siostry-faustyny-warszawa-zebranie-plenarne-kwpzzz-27-04-2017-r/


sobota, 12 sierpnia 2017

Św. Tomasz z Akwinu


"Rzeczywista obecność Ciała i Krwi Chrystusa w Eucharystii nie da się rozpoznać zmysłami ani rozumem, a tylko wiarą".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pch24.pl/kazdy-potrzebuje-komunii-swietej--50-cytatow-na-temat-eucharystii,50675,i.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://hipponczyk.blogspot.com/2014/07/13-eucharystia-sakrament-koscioa.html


piątek, 11 sierpnia 2017

Św. Augustyn


"Kiedy spożywamy Eucharystię, dzieje się coś odwrotnego niż zwykle. Jedząc inny chleb przyswajasz go i po części za każdym razem chleb zmienia się w ciebie. Natomiast ten drugi Chleb jest silniejszy niż ty. Nie będziesz więc w stanie prze­mienić go, za to on przemieni ciebie: za każdym razem będziesz w części tym, czym jest ten Chleb".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pch24.pl/kazdy-potrzebuje-komunii-swietej--50-cytatow-na-temat-eucharystii,50675,i.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://hipponczyk.blogspot.com/2014/07/13-eucharystia-sakrament-koscioa.html


czwartek, 10 sierpnia 2017

Św. Jan Bosko


"Używajcie dwóch duchowych skrzydeł, to jest, pobożności maryjnej i pobożności eucharystycznej. Na tych dwóch skrzydłach szybko podniesiecie się do nieba".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pch24.pl/kazdy-potrzebuje-komunii-swietej--50-cytatow-na-temat-eucharystii,50675,i.html

Fotografia pochodzi ze strony:
https://forumdlazycia.wordpress.com/2015/09/21/widzenie-sw-jana-bosco-ktore-aktualne-jest-wlasnie-dzis-przeczytaj/


środa, 9 sierpnia 2017

Św. Teresa Benedykta od Krzyża

"Kiedy zaś Pan przyjdzie do mnie w Komunii Świętej, wolno mi Go spytać: "Czego pragniesz Panie, ode mnie?". Potem zabiorę się do tego, co po cichej rozmowie z Nim ujrzę jako najbliższy obowiązek".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pch24.pl/kazdy-potrzebuje-komunii-swietej--50-cytatow-na-temat-eucharystii,50675,i.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.edytastein.org.pl/pl/4-edyta-stein/2-biografia/


wtorek, 8 sierpnia 2017

Św. O. Pio


"Do nas należy obrona czci Tego najłagodniejszego Baranka w Eucharystii".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pch24.pl/kazdy-potrzebuje-komunii-swietej--50-cytatow-na-temat-eucharystii,50675,i.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.antoni-kapucyni.pl/aktualnosci/weekend-z-ojcem-pio-wokol-eucharystii/


niedziela, 6 sierpnia 2017

Sł. Boży o. Wenanty Katarzyniec

"Patrzmy pod Krzyż Zbawiciela. Kogo tam widzimy? Matkę Jego Najśw., Jana św. i kilka niewiast. Gdzie zaś uczniowie? Gdzie ci, którym Chrystus P. powierzył tajemnice królestwa niebieskiego, z którymi tak poufale obcował, których tak czule umiłował? Dla bojaźni Żydów opuścili Mistrza swego, nie stanęli w Jego obronie, wszyscy się ukryli, bo słabi są i nędzni. Oto nowy dowód niedołężności człowieka, nowy znak nieudolności do dobrego. Nieraz się zdarza, że człowiek uczyniłby coś dobrego, stanąłby w obronie prawdy Bożej, ale cóż słaby jest, wzgląd ludzki go zwycięża. Jeżeli zaś czujemy naszą słabość, jeżeli krzyż Chrystusów przypomina nam ją, jeżeli widzimy, że nie jesteśmy w cnocie silniejsi niż Apostołowie, jakżeż nie uciekać się nam z prośbą o pomoc do Tego, który nas skutecznie wesprzeć może. W codziennem życiu, przy pracy fizycznej, czy duchowej prosimy o pomoc współbraci naszych, gdy sami sobie rady dać nie możemy. Kiedy się staramy o jakie stanowisko, a gdy prośba nasza nie wystarcza, wtedy szukamy protekcji u osób wpływowych. Czyż więc niesłuszną jest rzeczą w życiu duchownem, gdzie jesteśmy słabemi dziećmi, udawać się z prośbą o pomoc do potężnego a kochającego nas Ojca, który jest w niebie? Lecz i w rzeczach doczesnych od kogo możemy spodziewać się lepszego wsparcia, niż od Boga, w którego ręku spoczywają rządy całego świata".


Tekst pochodzi ze strony:
http://wenanty.pl/wp-content/uploads/2016/07/Czy-modlitwa-jest-potrzebn%C4%85.pdf

Fotografia pochodzi ze strony:
http://seminariumfranciszkanskie.pl/nasze-zycie/archiwum/nasze-zycie-111/niezwykle-zwyczajny/
sobota, 5 sierpnia 2017

Słowa Matki Bożej

"Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: