czwartek, 28 lutego 2013

Benedykt XVI"Przez to, że teraz proszę o przyjmowanie komunii na kolanach i udzielam jej do ust, chciałem podkreślić cześć należną realnej obecności Chrystusa w Eucharystii"


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 24 lutego 2013

Św. Franciszek Salezy


"Panie, we wszystkim chcę Ciebie jedynie mieć na wzór, wszystko chcę spełniać w Tobie i dla Ciebie!"


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 20 lutego 2013

Św. Jan Maria Vianney


"Ojcowie i matki oddajcie każdego poranka swe dzieci opiece Przeczystej Dziewicy, a Ona będzie się za nie modlić i doprowadzi tak was, jak i wasze dzieci do żywota wiecznego. Jak bardzo lęka się diabeł nabożeństwa do Matki Boskiej! Żalił on się raz głośno przed św. Franciszkiem z Pauli, że wiele przykrości wyrządzają mu najpierw ci, którzy szerzą cześć Bogurodzicy, a po wtóre ci, którzy noszą na sobie Jej szkaplerz".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 16 lutego 2013

Św. Siostra Faustyna


"O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.

Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diab elskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 15 lutego 2013

Bł. Ks.Michał Sopoćko


"Jak przezorny ogrodnik obcina na wiosnę dzikie i wybujałe pędy, tak Bóg dopuszcza ostre cierpienia na dusze wybrane, by je uświęcić".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 14 lutego 2013

Bł. Jan Paweł II


"Nawrócenie jest najbardziej konkretnym wyrazem działania miłości i obecności miłosierdzia w ludzkim świecie. Właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo choćby najbardziej przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne czy materialne. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 13 lutego 2013

Benedykt XVI


"W rozpoczynającym się okresie Wielkiego Postu odnówmy w sobie pragnienie nawrócenia, stwarzając większą przestrzeń dla działania Boga".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 12 lutego 2013

Sługa Boży Jerzy Ciesielski


"Każdy z nas otrzymał do przebycia własną drogę, własne powołanie. Od wierności temu powołaniu zależy sens mego istnienia: Twoja chwała, a nasza zasługa na szczęście wiekuiste. Spraw Panie, abym zrozumiał me powołanie na każdy dzień i daj mi Twą Łaskę, abym mu był wierny...".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 5 lutego 2013

Św. Bonawentura


"Oto trzy przymioty konieczne dla tego, kto chce głosić słowo Boże: należyta wiedza, dar mowy i życie potwierdzające głoszoną naukę. Niebezpieczną śmiałością byłoby głosić słowo bez odpowiedniej wiedzy, na próżno by się je głosiło nie trafiając do słuchaczy, a niegodną rzeczą byłoby głosić je nie dając świadectwa dobrego życia. Ozdobą wiedzy i pięknej mowy jest życie potwierdzające prawdę tego, co się głosi".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 4 lutego 2013

Św. Albert Wielki


"Ten, kto nie ma miłości, nie powinien głosić cudownych prawd boskich. Ponieważ ten, kto chce je godnie głosić, musi mieć w sobie wielką miłość do bliźniego".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 3 lutego 2013

Benedykt XVI


"Wiara daje nam tę pewność, która staje się bezpieczną skałą w budowaniu naszego życia: możemy stawić czoła wszystkim chwilom trudności i zagrożenia, doświadczenia ciemności kryzysu i czasu bólu, wspierani ufnością, że Bóg nigdy nie zostawi nas samymi, że zawsze jest blisko, aby nas zbawić i doprowadzić do życia".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 2 lutego 2013

Słowa Matki Bożej skierowane do Siostry Łucji


"Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 1 lutego 2013

Słowa Pana Jezusa do św. Małgorzaty Marii Alacoque


"Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: