środa, 15 lutego 2017

Sł. Boża Anna Jenke

"Serce Boga-Człowieka i Serce Bożej Matki niech będzie punktem centralnym dla moich osobistych przemyśleń i modlitwy. Jakie wartości reprezentuje moje ludzkie serce? Ku czemu się skłania? Czy zdolne jest do ofiar? Czy ponad wszystkie rzeczy stworzone kocha Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego?"

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 13 lutego 2017

Sł. Boża s. Dulcissima

"Nie powinno się poddawać nastrojom, ponieważ jak długo człowiek żyje, jest poddany zmianie, raz radosnej, to znów smutnej, ale nasze uczucie powinno nas prowadzić do Boga. Ja jako siostra Maryi Niepokalanej, Służebnica Boża, powinnam być nosicielką Chrystusa, cały dzień powinnam myśleć tylko o Bogu, we wszystkim, co czynię. Nosicielką Chrystusa powinnam być dla mego bliźniego, jego przyprowadzić bliżej Boga. Powinnam być "śpiewaczką". Moja dusza powinna wyśpiewywać radośnie z powodu wszystkich dobrodziejstw Bożych".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 12 lutego 2017

Św. Teresa Benedykta od Krzyża

"Miłość ludzka dąży do zatrzymania dla siebie przedmiotu ukochania. Kto kocha ludzi jak Chrystus, chce, by należeli oni do Boga, a nie do niego. W ten sposób zapewnia sobie ich posiadanie na wieki. Jeżeli zdobędziemy człowieka dla Boga, jesteśmy z nim w Bogu zjednoczeni, podczas gdy chęć zdobycia go dla siebie prowadzi często do tego, że go później tracimy".


Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 11 lutego 2017

Słowa Matki Bożej w Lourdes


"Nie obiecuję Ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym."

"Pokutujcie i módlcie się do Boga o nawrócenie grzeszników".

"Jestem Niepokalanym Poczęciem".


Tekst pochodzi ze strony: 
http://adonai.pl/maryja/?id=46

Fotografia pochodzi ze strony: 

http://rozance-i-koronki.blog.pl/tag/koronka-do-matki-bozej-z-lourdes-18-objawien/

piątek, 10 lutego 2017

Sługa Boża Anna Jenke

"Jeśli człowiek ochrzczony chce przeżywać swoje chrześcijaństwo, musi całe życie przeżywać w Chrystusie. Jeżeli by zgubił Chrystusa, musi go odnaleźć. Także troski tego bytowania nie mogą oderwać człowieka od Jezusa oraz do odpowiedzialności za drugiego człowieka".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 9 lutego 2017

Sługa Boży Ks. Kard. Stefan Wyszyński

"Mężczyzna ucharakteryzowany na kobietę i kobieta przebrana na mężczyznę jest fałszem, a potrzebna jest prawda – rzeczywistość taka, jaką sam Bóg ukształtował".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: