niedziela, 28 maja 2017

Sł. Boży Kard. Stefan Wyszyński


"Gdy będę w więzieniu, a powiedzą Wam, że Prymas zdradził sprawy Boże - nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce - nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas stchórzył - nie wierzcie. Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko Narodowi i własnej Ojczyźnie - nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 27 maja 2017

Akt codziennego porannego ofiarowania Sł. Bożego o. Wenantego Katarzyńca

"Przedwieczny Boże mój. Upadam przed Twoim nieskończonym Majestatem i w głębokiej pokorze, cześć Ci oddając, ofiaruję Ci wszystkie moje myśli, słowa i uczynki dnia dzisiejszego, a postanawiam wszystko czynić z miłości ku Tobie, ku chwale Twej Boskiej woli, aby Ci służyć, chwalić i błogosławić Cię, abym uzyskał oświecenia w tajemnicach świętej naszej wiary, osiągnął zbawienie i ufność w Twoje miłosierdzie, zadośćuczynił Twej sprawiedliwości za tyle tak ciężkich grzechów moich, a zarazem bym przyniósł ulgę duszom w czyśćcu cierpiącym i wybłagał łaskę prawdziwego nawrócenia dla wszystkich grzeszników. Słowem pragnę każdą mą czynność wypełnić w połączeniu z owymi najczystszymi intencjami, jakie mieli za życia Jezus i Maryja, i wszyscy święci przebywający w niebie i sprawiedliwi żyjący na ziemi. O gdybym mógł tę moją intencję własną krwią przypieczętować i wznawiać co chwila tyle razy, ile chwil wieczność obejmować by mogła. Przyjmij, ukochany mój Boże, tę dobrą chęć moją i użycz łaskawie Twego błogosławieństwa wraz ze skuteczną łaską, bym już przez cały czas życia mego nie popełnił więcej żadnego grzechu śmiertelnego, zwłaszcza w dniu dzisiejszym, w którym gorąco chcę i pragnę dostąpić wszystkich, jakich tylko mogę odpustów. Pragnę także być obecny przy wszystkich przenajświętszych ofiarach, jakie dziś na całym świecie odprawiać się będą, by ofiarować je za dusze w czyśćcu cierpiące, aby od mąk tych uwolnione zostały. Amen".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 26 maja 2017

Św. Filip Neri


"Oddajcie się zupełnie w ręce Boga i wiedzcie, iż skoro od Was cośkolwiek wymaga, da wam siłę i zdolność do spełnienia tego dzieła do jakiego was użyć pragnie ".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 10 maja 2017

Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny

"Powiedział mi Pan: Niech cię nic nie obchodzi, jak kto postępuje, ty postępuj tak, jak Ja ci każę: masz być żywym odbiciem Moim przez miłość i miłosierdzie. - Odpowiedziałam: Panie, kiedy często nadużywają dobroci mojej. - To nic, córko Moja, niech cię to nie obchodzi, ty zawsze bądź miłosierna dla wszystkich, a szczególnie dla grzeszników.” ("Dzienniczek", 1446).

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 9 maja 2017

Sł. Boży O. Dolindo Ruotolo


"Jeśli człowiek mógłby zobaczyć ruinę, jaką powoduje sam sobie przez własne grzechy, jeśli mógłby oszacować konsekwencje, jakie go spotkają – także w ziemskim życiu – zapewniam was, ukochani, na Ziemi nie byłoby ani jednego grzechu! (...) Jak to się więc dzieje, że tak wielu spokojnie śpi ze swymi grzechami, jest nawet tak głupich, że się swymi grzechami chwali? Przyczyna jest prosta i wyraźna: nie znają prawdziwej natury tego strasznego zła. Sami się oszukują postrzegając je tak, jakby było to proste wykroczenie; jakby nieład o takich rozmiarach mógłby trwać bez żadnych konsekwencji”.


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 8 maja 2017

Sł. Boży Ks. Kard. Stefan Wyszyński


"Naród polski ma swój wspaniały nałóg: wrażliwość wiekową na Matkę Chrystusową. To jakby delikatna struna chopinowska, którą wystarczy lekko tknąć, aby ożywiła wszystkie wspomnienia i uczucia, Taką delikatną struną Narodu jest Maryja, Na to imię otwiera się w Polsce każde serce".

Tekst pochodzi z Miesięcznika Rodzin Katolickich "Nasza Arka", nr 5 (197) / 2017, str. 21.

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 7 maja 2017

Św. Jan Paweł II


"Maryjo, daj światu Chrystusa, który jest naszym pokojem. Niechaj narodów nie dzieli już nienawiść i pragnienie zemsty".

Tekst pochodzi z Miesięcznika Rodzin Katolickich "Nasza Arka", nr 5 (197) / 2017, str. 3.

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 6 maja 2017

Słowa Matki Bożej

"Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 5 maja 2017

Słowa Pana Jezusa

"Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami. "w nim znajdą wszystko czegokolwiek będzie im potrzeba dla ratowania swych dusz z przepaści zguby"".środa, 3 maja 2017

Św. Jan Paweł II


"Klękając przed obliczem Jasnogórskiej Królowej modlę się, aby mój naród, przez wiarę w Jej niezawodną pomoc i obronę, odnosił zwycięstwo nad wszystkim, co zagraża godności ludzkiej i dobru naszej Ojczyzny. Polecam Jej macierzyńskiej opiece Kościół na ziemi polskiej, aby przez świadectwo świętości i pokory zawsze umacniał nadzieję na lepszy świat w sercach wszystkich wierzących. Proszę o odwagę dla odpowiedzialnych za przyszłość Polski, aby wpatrzeni w postać O. Augustyna, potrafili bronić każdego dobra, które służy Rzeczypospolitej".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 2 maja 2017

Sł. Boży Kard Stefan Wyszyński


"Ze wszystkich tytułów, jakie nadajemy Matce Najświętszej, ten jest najwspanialszy: Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, Matka Niemowlęcia i Matka wielkiego, mistycznego Chrystusa".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 1 maja 2017

Św. Josemaría Escriva o św. Józefie


"Kochaj bardzo świętego Józefa, kochaj go z całej swojej duszy, gdyż jest tym, który wraz z Jezusem najbardziej miłował Najświętszą Maryję Pannę i który najwięcej obcował z Bogiem: który najbardziej Go kochał po naszej Matce. - Jest godzien twojej miłości i warto byś z nim obcował, gdyż jest Nauczycielem życia wewnętrznego i wiele może przed Panem i Matką Bożą".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: