wtorek, 31 sierpnia 2010

Siostra Łucja"Nie ma w rodzinie problemu, który nie mógłby zostać rozwiązany przez Różaniec".


Tekst pochodzi ze strony:
http://wielodzietni.org/comments.php?DiscussionID=3921
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.smbf.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=90

poniedziałek, 30 sierpnia 2010

Bł. Karolina Kózkówna


Tylko Jezus ma do mnie prawo - lepiej umrzeć niż zgrzeszyć.

Święci są po to, aby zawstydzać (...) Ona nie jest śmieszna, ale mocna.

(Jan Pawel II)


Tekst znajdujący się pod obrazem Bł. Karoliny Kózkówny, znajdującym się obok.
Fot. M. Trojnar (Obraz w ośrodku dominikańskim, Imiołki, sierpień 2010r.)

niedziela, 29 sierpnia 2010

Sługa Boży Ks. Kardynał Stefan WyszyńskiGdybym dziś narodził się na nowo, a zapytany - jaką drogę życia obrałbym - bez chwili wahań wszedłbym na drogę kapłaństwa, choćbym od początku jasno wiedział, że skończę w okowach Chrystusowych, we wzgardzie szubienicy.

(z "Zapisków więziennych" Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prudnik Śląski, 31 maja 1955 r. )


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2001/rozdzial.php?numer=5&rozdzial=3
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2001/rozdzial.php?numer=5&rozdzial=1#1

sobota, 28 sierpnia 2010

Św. Augustyn"Nie chodź na rynek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda".

"Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada".
Tekst pochodzi ze strony:
http://www.guadalupe.opoka.org.pl/prowadzmnie/cytaty_sw_Augustyna_z_Hippony.html
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.jadwizanki.pl/augustyn.php

piątek, 27 sierpnia 2010

Św. Monika

Św. Monika była zawsze wzorem dla matek. Św. Franciszek Salezy zwykł był mówić: "Panie, jeśli chcecie być prawdziwie chrześcijańskimi matkami, utkwijcie wasz wzrok w św. Monice. Czytajcie jej żywot, a znajdziecie w nim wiele rzeczy, które was pocieszą".

"Dziecko takich modlitw nigdy nie będzie stracone". W tych słowach streszcza się historia życia św. Moniki. Kiedy ze złamanym sercem, rozpaczając z powodu swego syna Augustyna, który nie dbając o jej łzy nadal żył w grzechu, przyszła do pewnego biskupa i błagała go, by zlitował się nad jej bólem i modlił się za nim, gdyż jej własne modlitwy wydawały się jej bezskuteczne, jej serce otrzymało pociechę w postaci słów, będących proroctwem o mocy matczynej miłości, zwyciężającej nawet knowania piekła.

Tekst pochodzi ze strony:
http://wielodzietni.org/comments.php?DiscussionID=3921
Fotografia pochodzi ze strony:
http://wielodzietni.org/comments.php?DiscussionID=3921

czwartek, 26 sierpnia 2010

Matka Boska Częstochowska

Ta która przemawiała pieśnią na ustach praojców, przemówiła w swoim czasie Wizerunkiem, poprzez który wyraziła się Jej macierzyńska obecność w życiu Kościoła i Ojczyzny.
(Ojciec Święty Jan Paweł II)

Jasna Góra jest przecież nie tylko miejscem pielgrzymek Polaków z Polski i całego świata. Jasna Góra jest sanktuarium Narodu. Jeśli chcemy dowiedzieć się, jak płyną dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo całego życia Narodu w sercu jego Matki i Królowej.

(Ojciec Święty Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Częstochowie 4 VI 1979 r.)

środa, 25 sierpnia 2010

Godzina Święta

Jedną z najpiękniejszych praktyk nabożeństwa do Serca Jezusowego jest Godzina Święta. To nocne czuwanie wskazał Małgorzacie Marii Pan Jezus podczas trzeciego objawienia w 1674 r.

Pan Jezus powiedział wówczas: "A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze mną jednej godziny".

Godzina Święta jest wynagrodzeniem Chrystusowi za nasze grzechy. Praktykujemy ją za przykładem św. Małgorzaty Marii, oddając się modlitwie i rozmyślaniom o męce Chrystusa przez godzinę w nocy z czwartku na piątek.


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2001/rozdzial.php?numer=6&rozdzial=7
Fot. M. Trojnar (Witraż w Kościele Parafialnym w Chomiąży Szlacheckiej, sierpień 2010r.)

wtorek, 24 sierpnia 2010

Bł. Ks. Władysław Findysz

"Mój pobyt w więzieniu przeżyła parafia bardzo dotkliwie, były to ciężkie rekolekcje, które związały parafię z księdzem i odwrotnie. Powrót z więzienia miałem iście triumfalny, ale nie zapomniałem, że po Niedzieli Palmowej był jeszcze Wielki Tydzień i dopiero później Zmartwychwstanie!!!"

(Kronika parafii Nowy Żmigród, wpis ks. Findysza).


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2005/rozdzial.php?numer=10&rozdzial=7
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.kosciol.pl/article.php/20050618114149763

poniedziałek, 23 sierpnia 2010

Sługa Boży O. Bernard Kryszkiewicz


"Człowiek jest strasznym egoistą. Siebie sądzi bardzo łagodnie, dla innych jest bardzo surowy. Żąda dla siebie wielkiej wyrozumiałości, chce, by miano wzgląd na wszystko, co może zmniejszyć jego winę, a jakże mu trudno o tę wyrozumiałość dla bliźnich: tak łatwo o surowy o nich sąd".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.passio.opoka.org.pl/html/pdf/Pedagogium.pdf
Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/bernard_kryszkiewicz/


niedziela, 22 sierpnia 2010

Najświętsza Maryja Panna Królowa

"Naszą Apostolską Władzą wyznaczamy i ustanawiamy święto Maryi Królowej, które cały świat winien obchodzić corocznie w dniu 31 maja. (Dziś po reformie kalendarza jest to dzień 22 sierpnia). Równocześnie zarządzamy, aby w tym dniu odnawiano poświęcenie ludzkości Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. To bowiem pozwala żywić niepłonną nadzieję, że nadejdą czasy pomyślne, rozjaśnione triumfem religii i chrześcijańskim pokojem".

(Encyklika "Ad Caeli Reginam" z 11 października 1954 r.)

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100821&typ=wi&id=wi15.txtAkt poświęcenia całej ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi,
Pius XII, Watykan, 13 października 1942

Królowo Różańca świętego, Wspomożycielko Wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, kornie upadamy przed Twoim tronem, pewni, że uprosimy miłosierdzie, otrzymamy łaskę oraz potrzebną pomoc i obronę w naszych nieszczęściach; otrzymamy nie dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale dla niezmiernej dobroci Twego macierzyńskiego Serca. Tobie, Maryjo, Twemu Niepokalanemu Sercu oddajemy i poświęcamy w łączności z całym Kościołem świętym siebie i cały świat. O Matko miłosierdzia, wyproś nam u Boga pokój oraz łaski, które mogą nawrócić serca ludzkie, przygotować i utrwalić pokój, oparty na prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej. A jak Kościół i cały rodzaj ludzki został poświęcony Sercu Twojego Syna, tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i Twemu Sercu Niepokalanemu, Matko nasza i Królowo świata, aby miłość Twoja i opieka zapewniła zwycięstwo królestwa Bożego oraz by wszystkie narody, pojednane ze sobą i z Bogiem, Ciebie błogosławiły i wysławiały, wraz z Tobą śpiewały hymn miłości i wdzięczności Sercu Jezusowemu, w którym mogą znaleźć prawdę, życie i pokój. Amen.

(Pius XII, Watykan, 13 października 1942 r.)

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.rozaniec.eu/index.php?m=RosarySites&a=ShowRosarySiteArticle&rsa_id=131&rs_id=11
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-22.php3

sobota, 21 sierpnia 2010

Bł. Matka Teresa z Kalkuty

„Chrześcijaństwo to dawanie. Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna. Dał swego Syna, który stał się Człowiekiem: jak ty i ja – poza tylko grzechem. Dał Go Maryi, żeby ona dawała Go dalej – innym. Zanim Jezus umarł, dał On Siebie pod postacią Chleba. Pragnął, żebyśmy i my uczyli się dawania dalej i żeby Miłość Jego stawała się zrozumiała. Dlatego stał się Głodnym, Chorym, Nagim, Bezdomnym, pozbawionym ojczyzny. I mówił: Cokolwiek uczynilibyście jednemu z tych Braci moich Najmniejszych, Mnieście uczynili”.


Tekst pochodzi ze strony:
http://milosc-milosc.sercanie.opoka.org.pl/p4_7g.htm
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.opiekun.kalisz.pl/137/tekst_5.htm
piątek, 20 sierpnia 2010

Cudowna Figurka Matki Bożej w Gidlach

Jak ten wspaniały skarb znalazł się w tym miejscu? Odpowiedzi należy szukać w roku 1516, kiedy to, mówiąc słowami współczesnego poety ks. Jana Twardowskiego, została „jak ziarno wyjęta z ziemi” (Litania polska).

Wiosną, przed pierwszą niedzielą maja, miejscowy rolnik Jan Czeczek orał pole w tym miejscu, gdzie dziś stoi kaplica z cudowną figurką Matki Bożej. W pewnej chwili woły ciągnące sochę stanęły jak wryte i mimo nawoływań, a nawet razów, nie tylko nie ruszyły z miejsca, ale poklękały na kolana. Gdy wieśniak próbował nakłonić je do powstania i dalszej pracy, jego wzrok przyciągnęła niezwykła jasność bijąca z ziemi, w której ujrzał „obrazek mały głazowy Najświętszej Panny, wielkości na dłoń, na kamieniu wielkim, który był wydrążony na kształt kielicha” (Zagajowski, Skarb wielki I, 1).

Czeczek nie zaniósł cudownego znaleziska do kościoła, ale zabrał je do domu i niczym cenny skarb umieścił w skrzyni pod odświętnymi sukniami i chustami. Statuetka, choć dobrze przykryta, cudowną mocą kilkakrotnie wydostała się na wierzch ubrań, jaśniejąc przy tym wielkim blaskiem. Jednak Czeczek nie odczytał znaku Bożego i w końcu wraz z całą rodziną został dotknięty ślepotą. Sąsiedzi, litując się nad ich nieszczęściem, wynajęli do posługi pobożną kobietę. Ta, w trakcie wykonywania domowych czynności, poczuła woń przedziwną, jakby unoszącego się wprost ze skrzyni kadzidła. Po otworzeniu kufra ujrzała otoczony wielkim blaskiem posążek Bogarodzicy. Wypytywany przez kobietę, Jan Czeczek opowiedział o swoim znalezisku na roli, zaś pobożna niewiasta natychmiast pospieszyła do proboszcza gidelskiego ks. Piotra Wołpkaja i o wszystkim mu doniosła. Proboszcz przybył do Czeczków, wydobył z kufra figurkę, po czym kazał ją obmyć z prochu ziemi. Wodą pozostałą po obmyciu Jan Czeczek przemył oczy i w tej samej chwili on i jego rodzina odzyskali wzrok. Figurkę zaś przeniesiono do kościoła parafialnego św. Marii Magdaleny i umieszczono w cyborium obok Najświętszego Sakramentu. Jak widać, spełniło się życzenie Matki Bożej, ale nie był to koniec cudownych znaków.

Niebawem doszła do proboszcza wiadomość, że na polu, gdzie wcześniej znaleziono figurkę, znów bije niezwykła łuna, że Matka Boża sama tam się przeniosła. Rzeczywiście, tabernakulum w kościele parafialnym było puste. W ten sposób Maryja dała wyraźny znak, że w tym miejscu, na roli Jana Czeczka, pragnie królować. Nie sposób było od razu wybudować godnej świątyni czy choćby nawet kaplicy. Toteż pobożni mieszkańcy umieścili maleńką figurkę w specjalnie wydrążonym pniu drzewa, do dziś przechowywanym w gidelskiej kaplicy.czwartek, 19 sierpnia 2010

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

"Świętość nie jest przywilejem wybranych. Nie jest wyjątkowym darem Bożym. Jest natomiast naszym powołaniem i obowiązkiem".


Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego "Niedziela", z numeru 32 z dnia 08.08.2010r.

środa, 18 sierpnia 2010

Slużebnica Boża Chiara "Luce" Badano


"Młodzi są przyszłością. Ja już nie dam rady biec, lecz chcę wam przekazać płomień, tak jak na olimpiadach. Macie tylko jedno życie i warto je dobrze przeżyć".

wtorek, 17 sierpnia 2010

Św. Josemaria Escriva de Balaguer

"Nie wlecz krzyża po ziemi... Nieś go uczciwie, rzetelnie na swoich ramionach, ponieważ twój krzyż, jeśli będziesz go niósł z godnością, nie będzie jakimś tam zwykłym krzyżem, ale... Świętym Krzyżem. Nie nieś swego krzyża z rezygnacją. Rezygnacja nie ma nic wspólnego z wielkodusznością. Pokochaj swój krzyż. A kiedy go naprawdę pokochasz, to ten krzyż będzie... Krzyżem bez krzyża".


Tekst opublikowany w Tygodniku Katolickim "Niedziela", w numerze 32, z dnia 08.08.2010r.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.opusdei.ca/art.php?p=5343


poniedziałek, 16 sierpnia 2010

Ks. mjr Ignacy Jan Skorupka

"Nie martwcie się! Bóg ześle nam człowieka takiego jak o. Kordecki, jak św. Joanna d'Arc. Człowiek ten stanie na czele armii, doda odwagi i nastąpi zwycięstwo. Bliskim jest ten dzień. Nie minie 15 sierpnia, dzień Matki Boskie Zielnej, a wróg będzie pobity".

Dlaczego tak podnoszą i gloryfikują śmierć ks. Skorupki przed wszystkimi ofiarami wojny? Chwila śmierci ks. Skorupki jest punktem zwrotnym w bitwie pod Ossowem i w dziejach wojny 1920r. Do tej chwili Polacy uciekali przed bolszewikami, odtąd uciekali bolszewicy przed Polakami... Szczegóły śmierci ks. Skorupki opowiadali mi młodzi żołnierze, których odwiedziłem w szpitalu, jako rannych. Bolszewicy wzięci do niewoli opowiadali znowu, że widzieli księdza w komży i z krzyżem w ręku, a nad nim Matkę Boską. Jakżeż mogli strzelać do matki Boskiej, która szła przeciwko nim? (Fragment pamiętnika kard. Aleksandra Krakowskiego, Z niewoli do niepodległości, Kraków 2000)

Tekst pochodzi z Miesięcznika Rodzin Katolickich "Nasza Arka", z numeru 8 (116), 2010.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=100176

niedziela, 15 sierpnia 2010

Modlitwa św. Maksymiliana Marii Kolbe do Matki Boskiej

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza.
Dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił.
Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł.
Dozwól, bym do Ciebie cały świat przywiódł.
Dozwól, bym się przyczynił do jeszcze większego, do jak największego wyniesienia Ciebie.
Dozwól, bym Ci przyniósł taką chwałę, jakiej jeszcze nikt Ci nie przyniósł.
Dozwól, by inni mnie w gorliwości o wywyższenie Ciebie prześcigali, a ja ich, tak, by w szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała coraz głębiej, coraz potężniej tak, jak tego pragnie Ten, który Cię tak niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł.
W Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbionym stał się Bóg, niż we wszystkich Świętych Swoich. Dla Ciebie stworzył Bóg świat. Dla Ciebie i mnie też Bóg do bytu powołał. Skądże mi to szczęście?
O, dozwól mi chwalić Cię, o Panno Najświętsza!


sobota, 14 sierpnia 2010

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"- Życie umyka szybko
Ani sekunda nie powraca.
Spieszmy się więc by dać jak
najwięcej dowodów miłości.

-Diabeł pozwoli nam na wszystkie świętości, bylebyśmy
odsunęli się od Niepokalanej
Pośredniczki wszelkich łask.
Byleby chłodła miłość ku Niej.
Kiedyż każde serce na kuli ziemskiej będzie Jej?”


Tekst pochodzi ze strony:
http://miwadowice.blogspot.com/2009/02/mysli-sw-maksymiliana_24.html
Fotografia pochodzi ze strony:
http://notre-dame-de-france.com/fr/saint-maximilien-kolbe


piątek, 13 sierpnia 2010

Św. Gianna Beretta Molla

„Czynię święte postanowienie, aby robić wszystko dla Jezusa. Każdą moją czynność, każdą moją przykrość ofiarowywać Jezusowi. Postanawiam, że aby służyć Bogu nie chcę więcej pójść do kina, jeśli nie będę wpierw wiedziała czy film nadaje się do oglądania, czy jest skromny, nie gorszący. Postanawiam, że wolę raczej umrzeć, niż popełnić grzech śmiertelny. Chcę wystrzegać się grzechu śmiertelnego jak jadowitego węża i powtarzam raz jeszcze: tysiąc razy wolę umrzeć, niż obrazić Boga. Chcę prosić Pana Boga, aby mi pomógł nie dostać się do piekła, a więc unikać tego wszystkiego, co może zaszkodzić mojej duszy”.Tekst pochodzi ze strony:
http://milosc-milosc.sercanie.opoka.org.pl/p4_7g.htm
Fotografia pochodzi ze strony:
http://romancathanachronism.typepad.com/jumping_without_a_chute/2008/04/st-gianna-molla.html


czwartek, 12 sierpnia 2010

Św. O. Pio
Im większe są cierpienia, tym większa jest miłość, jaką cię Bóg obdarza.

Bycie kuszonym jest znakiem, że dusza podoba się Panu Bogu.Teksty pochodzą z wizytówek, na których zamieszczono myśli Św. O. Pio. Więcej na stronie:
http://www.e-serafin.pl/Mysli_Ojca_Pio_na_wizytowkach_50_roznych_cytatow_1_komplet-993.html
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.pdtsigns.com/padrepio.html

środa, 11 sierpnia 2010

Zawierzenie siebie Matce Bożej według św. Siostry Faustyny

Maryjo, Matko moja i Pani moja! Oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją, i to co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja. Okryj swym płaszczem dziewiczym moją duszę i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała, i broń mnie Swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi ...
O śliczna Lilio, Tyś dla mnie zwierciadłem, o Matko Moja.

(Dzienniczek, 79).


wtorek, 10 sierpnia 2010

Św. Wincenty Pallotti


"Zauważcie, że w Życiorysach świętych nie znajdziemy żadnego rozdziału o ich błędach. Gdyby jednak włączyć taki rozdział, byłby on z pewnością najdłuższy"
poniedziałek, 9 sierpnia 2010

Św. Edyta Stein
"Im ciemniej wokół nas, tym szerzej musimy otworzyć nasze serca na światło z góry".


niedziela, 8 sierpnia 2010

Św. O. PioStaraj się wszystko wytłumaczyć chrześcijańską miłością. Przeżywając swoją nędzę, zawsze kieruj tęskne westchnienie do Boga.


Tekst pochodzi z jednej z wizytówek, na których zamieszczono myśli Św. O. Pio. Więcej na stronie:
http://www.e-serafin.pl/Mysli_Ojca_Pio_na_wizytowkach_50_roznych_cytatow_1_komplet-993.html
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.pio.archpoznan.org.pl/

sobota, 7 sierpnia 2010

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

Widziałam Naszego Pana, ubogiego, smutnego, cierpiącego i szukającego mieszkania, i powiedział mi: „Szukam mieszkania, domu, i nikt nie chce Mnie przyjąć. Jak tylko się zjawię, wypędzają Mnie. Nawet ty, niekiedy, wypędzasz Mnie z twego serca… Och! Gdybym znalazł kogoś, kto zechciałby pracować tylko dla Mojej chwały, wszystko uczyniłbym dla niego…”.

(Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, „Myśli”, s. 26, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005)


Tekst pochodzi z Nowenny do Bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Mariam Baouardy z Karmelu w Betlejem) Beatyfikowanej przez Jana Pawla II 13 listopada 1983r. (Drukarnia Patriarchatu Łacińskiego – Jerosolima, Beit Jala – 2009)

Fot. M. Trojnar (Medjugorje, lipiec 2010)

piątek, 6 sierpnia 2010

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

„Popatrzcie na Jezusa, który zstępuje na ołtarz podczas Mszy Świętej; On schodzi na słowo kapłana. Wierzcie, że przychodzi i że z Nim niczego wam nie może braknąć. On tam jest jak maleńkie dziecko; On tam jest dla was; idźcie do Niego…

Wiara – jakże jest piękna, można! Dusza, która ma wiarę, może wszystkiego dokonać, Bóg udziela jej wszystkiego”.


(Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, „Myśli”, s. 24-25, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005)Tekst pochodzi z Nowenny do Bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Mariam Baouardy z Karmelu w Betlejem) Beatyfikowanej przez Jana Pawla II 13 listopada 1983r. (Drukarnia Patriarchatu Łacińskiego – Jerosolima, Beit Jala – 2009)
Fot. M. Trojnar (Medjugorje, lipiec 2010)

czwartek, 5 sierpnia 2010

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

„Z powodu swej wiary i pokory, Maryja czuje się niegodna stać się Matką Boga.

Dzięki jej wierze, stale w Niej rósł Jezus.

Jeśli mamy tę samą wiarę, to przez nią będzie w naszym sercu rósł Jezus".

(Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, „Myśli”, s. 46, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005)Tekst pochodzi z Nowenny do Bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Mariam Baouardy z Karmelu w Betlejem) Beatyfikowanej przez Jana Pawla II 13 listopada 1983r. (Drukarnia Patriarchatu Łacińskiego – Jerosolima, Beit Jala – 2009)

Fot. M. Trojnar (Tihajlina, lipiec 2010)

środa, 4 sierpnia 2010

Św. Jan Maria Vianney

Trzeba ofiarować Bogu każdą pracę, każdy krok, każdy nawet swój wypoczynek. O, jak to pięknie, gdy się rzecz każdą czyni wspólnie z Bogiem! … Jeśli pracujesz z Bogiem, On pracę twą błogosławi, On nawet uświęca wszystkie kroki twoje. Wszystko będzie policzone: każde umartwienie wzroku, każde odmówienie sobie jakiejś przyjemności – wszystko będzie zapisane. A więc, duszo moja, każdego ranka składaj się Bogu w ofierze!

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.duchaniegascie.pl/vianney.html

Fot. M. Trojnar (Ars, czerwiec 2008r.)

wtorek, 3 sierpnia 2010

Św. Josemaría Escriva

Walczycie z nadmierną wyrozumiałością wobec siebie — bądźcie dla siebie wymagający! Czasami zbytnio martwimy się o swoje zdrowie; zbyt wiele myślimy o odpoczynku, którego, co prawda, nie powinno brakować, gdyż jest nam właśnie potrzebny, aby powracać do pracy z odnowionymi siłami. Ale odpoczynek — jak napisałem przed wieloma laty — nie polega na nie robieniu niczego, ale na odprężeniu poprzez działania, które wymagają mniej wysiłku.
(Przyjaciele Boga, 62)


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pl.josemariaescriva.info/artykul/odpoczynek
Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/josemaria_escriva/

poniedziałek, 2 sierpnia 2010

Bł. Aniela Salawa


Nie słuchaj ludzi, i nie chodź za tym co ludzie mówią, lecz słuchaj Boskich przykazań i wskazówek Kościoła. Bo ludzie przyjmują, co im jest wygodne, a co niewygodne – odrzucają. Ustanawiają sobie swoją wiarę na swój sposób.

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/index.php/xx-wiek/aniela-salawa-bl/aniela-salawa-nie-sluchaj-ludzi-i-nie-chodz-z-tym-co-ludzie-mowia/
Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/aniela_salawa/

niedziela, 1 sierpnia 2010

Sł. Boży Jan Paweł II

„Nie wolno tych inicjatyw (walka o trzeźwość)
Ośmieszać i pomniejszać! Nie wolno!
Zbyt wysoka jest stawka, o którą chodzi.
Wiemy to dobrze z historii.
Zbyt wysoka jest stawka.
I trzeba tutaj iść pod prąd!
Pod prąd społecznego nawyku i płytkiej opinii”.Tekst pochodzi ze strony:
http://weselewesel.lap.pl/aktualnosvci.2009/12.9.2009.php

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.katolicki.net/forum/viewtopic.php?t=540