wtorek, 31 maja 2011

Św. Jan Maria Vianney

"Chrześcijanin prowadzony przez Ducha Świętego nie trudzi się, zostawiając dobra tego świata, aby biec za dobrami nieba. Umie docenić różnice".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1866-dobro?showall=1

Fotografia pochodzi ze strony:
http://odnowaa.blogspot.com/2010/01/list-jego-swiatobliwosci-benedykta-xvi.html

poniedziałek, 30 maja 2011

Św. Tomasz z Akwinu

"Ktokolwiek pragnie wieść życie doskonałe, powinien odrzucić to, co Chrystus odrzucił na krzyżu, a dążyć do tego, do czego Chrystus dążył. Krzyż jest wzorem każdej bez wyjątku cnoty".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1865-doskonalosc

Fotografia pochodzi ze strony:
http://kosciol.wiara.pl/doc/489639.Sw-Tomasz-z-Akwinu

niedziela, 29 maja 2011

Św. Jan od Krzyża

"Przyjemniejszy jest Bogu jeden uczynek, choćby najmniejszy, spełniony w ukryciu z pragnieniem, by o nim nie wiedziano, niż tysiące innych z pragnieniem pokazania ich ludziom. Kto bowiem z najczystszą miłością pracuje dla Boga, nie tylko nie chce, by to ludzie widzieli, lecz nawet nie pragnie, by sam Bóg o tym wiedział, i owszem, choćby się Bóg o tym nigdy nie dowiedział, on nie zaprzestałby spełniać nigdy tych czynności z tą samą radością i miłością bezinteresowną".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1866-dobro?showall=1

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.parafianie.pl/articles/10/w-jan-od-krzya-zaoyciel-zakonu-karmelitw-bosych

sobota, 28 maja 2011

Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

"Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek. To nie krzyż się chwieje, to świat się chwieje i toczy - Krzyż stoi!"


Tekst pochodzi ze strony:
http://wyszynski.sej.pl/cytaty.php?p=3

Fotografia pochodzi ze strony:
http://duchowy.pl/2011/03/08/intensywniejsze-modlitwy-o-beatyfikacje-kard-wyszynskiego-przed-30-rocznica-jego-smierci/

piątek, 27 maja 2011

Św. O. Pio

"Ja nie jestem dobry; tylko Jezus jest dobry. Nie wiem, jak to się dzieje, że ten habit świętego Franciszka z Asyżu jeszcze ode mnie nie uciekł! Najgorszy zbrodniarz na ziemi w porównaniu do mnie jest szczerym złotem".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1866-dobro?showall=1

Fotografia pochodzi ze strony:
http://adonai.pl/ludzie/?id=138&action=10

czwartek, 26 maja 2011

Św. Siostra Faustyna

Od samego rana czułam bliskość Matki Najświętszej. W czasie Mszy świętej ujrzałam Ją tak śliczną i piękną, że nie mam słów, abym mogła choć cząstkę tej piękności wypowiedzieć. Cała była biała, przepasana szarfą niebieską, płaszcz też niebieski, korona na głowie, z całej postaci bił blask niepojęty. - Jestem Królową nieba i ziemi, ale szczególnie Matką waszą. - Przytuliła mnie do serca swego - i rzekła: Ja zawsze współczuję z tobą. Odczułam moc nieskalanego Jej Serca, która się udzieliła duszy mojej. Teraz rozumiem, dlaczego od dwóch miesięcy przygotowywałam się do niego i z takim utęsknieniem wyglądałam święta tego. Od dziś staram się o jak największą czystość duszy, aby promienie łaski Bożej odbijały się w całej jasności. Pragnę być kryształem, aby w oczach Jego znaleźć upodobanie.

(Dzienniczek Św. Siostry Faustyny, 805)

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.faustyna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=636&Itemid=636&search=Królowa&numer_w_dzienniczku=805

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.wsm.archibial.pl/wsm2/index.php

środa, 25 maja 2011

Św. Jan Bosko

"Nie lękam się tego, co mogą mi zrobić ludzie, kiedy mówię prawdę. Boję się tego, co zrobiłby mi Bóg, gdybym skłamał".

Tekst pochodzi ze strony:
http://janbosko.esalezjanie.pl/strony-63.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://salez.edu.pl/liceum/patron-sw-jan-bosko/

wtorek, 24 maja 2011

Św. Bp Józef Sebastian Pelczar

"Zdumienie musi ogarnąć każdego, gdy pomyśli, że Pan Jezus, mając odejść do Ojca na tron chwały, został z ludźmi na ziemi. Miłość Jego wynalazła ten cud cudów, (...) ustanawiając Najświętszy Sakrament".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-19a.php3

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.ultramontes.pl/Niebezpieczenstwo.htm

poniedziałek, 23 maja 2011

Sługa Bozy Ks. Kard. Stefan Wyszyński

"Nie mogę odłożyć pióra, zanim nie dotknę tu jeszcze jednej sprawy, która ma dla wspólnoty kleru większe, niż się wydaje znaczenie, a dla Ludu Bożego jest społecznym wyznaniem wiary. Mam na myśli sutannę kapłańską. Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale jest wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest przyznaniem się do Kościoła. Kiedy raz przybrałem ten strój, muszę nie tylko pytać siebie, czy go noszę, ale w rachunku sumienia pytać – jeśli to miałoby się zdarzyć – dlaczego zdjąłem znak wiary i kapłaństwa? Czy z lęku? Ze słabości? Nie! Zdjęcie stroju duchownego to to samo, co usunięcie krzyża przydrożnego, aby już nie przypominał Boga".

(Stefan Kard. Wyszyński, List do moich kapłanów, t. 3, Paryż 1969, s. 76-77)


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.antonianum.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=22&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=32

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=107963

niedziela, 22 maja 2011

Św. O. Pio

"Miłość i bojaźń muszą iść razem. Bojaźń bez miłości staje się podłością. Miłość bez bojaźni to zarozumialstwo. Kiedy miłość istnieje bez bojaźni, jest nieostrożna i nie zna hamulców, nie patrzy dokąd zmierza, a potem potrzebne są inne środki".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1881-bojazn-boza

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/opio_opromieniony.html

sobota, 21 maja 2011

Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

"Każda rzecz wielka musi kosztować i musi byś trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe!"


Tekst pochodzi ze strony:
http://wyszynski.sej.pl/cytaty.php

Fotografia pochodzi ze strony:
http://wyszynski.sej.pl/galeria.php

piątek, 20 maja 2011

Akt oddania się Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej


Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, aby moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna była rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
 

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 19 maja 2011

Bł. Jan Paweł II


"Zwracam się również do naszych polskich rodzin — do was, ojcowie i matki. Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Strzeżcie wasze rodziny przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi postaciami wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i społeczeństwie. Wychowanie do czystości jest jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych, jakie stoją obecnie przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród. A chcemy pozostać narodem godnym swego imienia [i godnym] chrześcijańskiego powołania.

«Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą» (Mt 5, 8)".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 18 maja 2011

Bł. Jan Paweł II

"Mówię te słowa do wszystkich obecnych na tej Eucharystycznej Ofierze, ale w szczególny sposób kieruję je do licznie zgromadzonej tu młodzieży, do żołnierzy służby zasadniczej i do harcerzy. Głoście światu «dobrą nowinę» o czystości serca i przekazujcie mu swoim przykładem życia orędzie cywilizacji miłości. Wiem, jak bardzo jesteście wrażliwi na prawdę i piękno. Dziś cywilizacja śmierci proponuje wam między innymi tak zwaną «wolną miłość». Dochodzi w tym wypaczeniu miłości do profanacji jednej z najbardziej drogich i świętych wartości, bo rozwiązłość nie jest ani miłością, ani wolnością. «Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe» (Rz 12, 2) — napomina nas święty Paweł. Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wielką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia [własnego i cudzego]! Pragnę wam powtórzyć to, co kiedyś już powiedziałem do młodzieży [na innym kontynencie]: «Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga! Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo! Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono waszą przyszłość. Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości. Brońcie waszą wierność; wierność waszych przyszłych rodzin, które założycie w miłości Chrystusa» (Asunción, 18.05.1988).


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 17 maja 2011

Św. Franciszek Ksawery

"Wielu ludzi nie zna pacierzy ani katechizmu, bo są tacy, którzy za bardzo oddali się naukom".


Tekst pochodzi z książki: Ks. Józef Niżnik, "Duszochwat ze Strachociny", Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, str. 37-38.

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 16 maja 2011

Papież Pius XII

Z okazji 300-lecia męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli papież Pius XII wydał encyklikę, w której czytamy: "Pragniemy gorąco, aby przede wszystkim synowie ukochanej przez nas polskiej ziemi, dla których niezwyciężony bohater Chrystusowy, Andrzej Bobola jest chlubą i wspaniałym wzorem chrześcijańskiego męstwa... rozważyli jego męczeństwo i jego śmierć... Wśród innych chlubnych przymiotów nade wszystko błyszczy w Andrzeju Boboli cnota wiary, której moc... dodała mu odwagi do mężnego podjęcia męczeństwa". 

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 15 maja 2011

Św. O. Pio

"Kochajcie Maryję i czyńcie wszystko, co możecie, aby ludzie ją kochali. Odmawiajcie ku jej czci Różaniec. Czyńcie to zawsze... Przylgnijcie do Różańca. Okazujcie wdzięczność Maryi, bo to ona dała nam Jezusa... Modlitwa różańcowa jest syntezą naszej wiary, podporą naszej nadziei, żarem naszej miłości". Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 14 maja 2011

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

"Niechaj wszyscy, mężczyźni i niewiasty, uczeni i prości, sprawiedliwi i grzesznicy, wielcy i mali, wysławiają i cześć oddają Jezusowi dniem i nocą odmawiając święty Różaniec... Wierzcie w moc Różańca. Nie oparł mu się żaden grzesznik, skoro oplotłem go Różańcem... Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu... Zżyjmy się z Różańcem tak, abyśmy go stale odmawiali, abyśmy łatwo doń wracali, abyśmy mu poświęcali wszystkie wolne chwile". 

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 13 maja 2011

Bł. Jan Paweł II

"Kościół zawsze uczył i nie przestaje głosić, że objawienie Boże zostało zamknięte w Jezusie Chrystusie, który jest pełnią tego objawienia i "nie należy się już spodziewać żadnego nowego objawienia publicznego przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego Jezusa Chrystusa". (...) Jeśli Kościół zaakceptował orędzie z Fatimy, stało się tak przede wszystkim dlatego, że orędzie to zawiera prawdę i wezwanie samej Ewangelii. "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" - są to pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował do ludzkości. Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia.

Jan Paweł II, homilia wygłoszona w Fatimie 12 maja 1982 roku (wewnątrz cytat z konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Soboru Watykańskiego II Dei Verbum, 4)

Tekst pochodzi z książki: Ron Tesoriero, "powody aby wierzyć", Wydawnictwo WAM, 2010, str. 25-26.

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 12 maja 2011

Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński


"Siedząc w więzieniu w Stoczku Warmińskim zrozumiałem znaczenie Matki Najświętszej w Kościele Polskim jako siły jednoczącej... Wtedy to oddałem się w Jej Macierzyńską niewolę".


Tekst zamieszczony w Tygodniku Katolickim "Niedziela", w numerze 20, z dnia 15 V 2011r, str. 20.

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 11 maja 2011

Słowa Matki Bożej

Matka Najświętsza powiedziała kiedyś błogosławionemu Alanowi: "Pragnę dla tych, którzy są oddani modlitwie różańcowej, aby mój Syn udzielił im łaski i błogosławieństwa w życiu, przy śmierci i po smierci. Chcę, by byli wolni od wszystkich zniewoleń, aż będą jak królowie z koronami na głowach i berłami w dłoniach w wiecznej chwale. Amen".


Tekst pochodzi z książki: Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, "Tajemnica Różańca Świętego", Wydawnictwo "m", Kraków 2010, str. 108.

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 10 maja 2011

Akt oddania się rodziny św. Michałowi Archaniołowi


Bądź pozdrowiony św. Michale Archaniele, Aniele Stróżu i opiekunie Świętej Rodziny, wodzu wszystkich Aniołów. Czuwaj nad naszą rodziną, która Ci się powierza i poświęca. Rządź nami, kieruj i prowadź nas. Ty, który swoją szczególną miłością ku Bogu zapaliłeś niegdyś rzesze Aniołów, a dotąd zapalasz wielką rodzinę dzieci Bożych, połącz całą naszą rodzinę tym samym węzłem miłości Bożej i uczyń przez to szczęśliwą w tym i w przyszłym życiu. Ochraniaj i strzeż każdego z nas od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Bądź naszym opiekunem, obrońcą, przewodnikiem, naszą siłą, ostoją i zwycięstwem.

Prosimy Cię, abyś nas oddał i poświęcił Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, abyś nas na wieki z Nimi zjednoczył, tak jak Ty z Nimi jesteś zjednoczony. Z Tobą i przez Ciebie chcemy Je kochać, czcić, pocieszać i Im wynagradzać.

Wspomagaj nas nieustannie w bezkrwawym boju o zbawienie dusz i powszechne królowanie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Spraw, aby „nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca” (Ap 12,10), a ludzkość wraz z Tobą i Niebianami śpiewała pieśń uwielbienia: „Któż jak Bóg!” Amen.

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 9 maja 2011

Bł. Jan Paweł II


Cała egzystencja czerpie swa wartość z tego, jaka jest miłość. Powiedz mi, jaka jest twoja miłość, a powiem ci, kim jesteś.

(Lourdes, 15 sierpnia 1983)

Tekst pochodzi z albumu "Niestrudzony Pielgrzym Miłości. 104 podróże Papieża Jana Pawła II", Wtdawnictwo Reader's Digest, Warszawa 2008, str. 111.

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 8 maja 2011

Słowa Pana Jezusa

Dziś znowuż pouczył mnie Pan, jak mam przystępować do sakramentu pokuty: Córko Moja, jak się przygotowujesz w Mojej obecności, tak się i spowiadasz przede Mną; kapłanem się tylko zasłaniam. Nigdy nie rozbieraj, jaki jest ten kapłan, którym się zasłoniłem, i tak się odsłaniaj w spowiedzi, jako przede Mną, a duszę twoją napełnię światłem Moim.
(Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny, 1725)

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.faustyna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=636&Itemid=636&search=Kapłan&numer_w_dzienniczku=1725

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 7 maja 2011

Słowa Matki Bożej

"Córko moja, spójrz na Serce moje otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność w każdej chwili wbijają. Przynajmniej ty pociesz mnie i przekaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu pięciu miesięcy, w pierwsze soboty, wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając 15 tajemnic różańcowych, w intencji zadośćuczynienia Mnie, w godzinę śmierci obiecuję przyjść z pomocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.fatima.pl/Nabozenstwo-pierwszych-sobot,3,a.html

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 6 maja 2011

Słowa Pana Jezusa

"Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami. "W nim znajdą wszystko czegokolwiek będzie im potrzeba dla ratowania swych dusz z przepaści zguby".

Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/kult_serca_jezusowego/alacoque.htm

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 5 maja 2011

Św. Augustyn

"Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich występki, a nie powinniśmy nienawidzieć występków na tyle, aby dla nich nienawidzieć ludzi".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.augustianie.pl/index.php?pageid=12683

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 4 maja 2011

Ze słów Św. Maksymiliana

"Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym"...

"Możemy wybudować wiele kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, te kościoły będą puste"...

"Dobrze spełniać to co ode mnie zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie nie zależy – oto jest cała doskonałość i źródło prawdziwego szczęścia na świecie"...

Tekst pochodzi ze strony:
http://miwadowice.blogspot.com/2009/02/mysli-sw-maksymiliana_24.html

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 3 maja 2011

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Tekst pochodzi ze strony:
http://mojawiarakatolicka.blox.pl/2007/05/Maryja-Krolowa-Polski.html

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 2 maja 2011

Bł. Jan Paweł II


"Od grobu św. Wojciecha pytam więc, czy wolno nam odrzucić prawo chrześcijańskiego życia, które głosi, że tylko ten przynosi owoc obfity, kto obumiera dla wszystkiego, co nie Boże, kto dla dobra braci obumiera, jak ziarno rzucone w ziemię? Tu, z tego miejsca, powtarzam wołanie z początku mego pontyfikatu: otwórzcie drzwi Chrystusowi! W imię poszanowania praw człowieka, w imię wolności, równości, braterstwa, w imię międzyludzkiej solidarności i miłości, wołam: nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Dlatego mur, który wznosi się dzisiaj w sercach, mur, który dzieli Europę, nie runie bez nawrotu ku Ewangelii. Bez Chrystusa nie można bowiem budować trwałej jedności. „Nie można tego robić odcinając się o tych korzeni, z których wyrosły [narody i kultury] Europy i od wielkiego bogactwa kultury duchowej minionych wieków". Jakże można liczyć na zbudowanie Ťwspólnego domuť dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej będącej owocem miłości Boga? O taką rzeczywistość ubiegał się św. Wojciech, za taką przyszłość oddał swoje życie. On dzisiaj nam przypomina, że nie można zbudować nowego porządku bez odnowionego człowieka, tego najmocniejszego fundamentu społeczeństwa".

(Homilia Jana Pawła II z okazji 1000. rocznicy śmierci św. Wojciecha, Gniezno, 3.06.1997)

Tekst pochodzi ze strony:
http://mateusz.pl/JPII/witamy/0401.htm

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 1 maja 2011

Słowa Pana Jezusa o Święcie Miłosierdzia Bożego


"Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar".

(Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny, 300)

Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieto_milosierdzia/index2.htm

Fotografia pochodzi ze strony: