czwartek, 12 maja 2011

Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński


"Siedząc w więzieniu w Stoczku Warmińskim zrozumiałem znaczenie Matki Najświętszej w Kościele Polskim jako siły jednoczącej... Wtedy to oddałem się w Jej Macierzyńską niewolę".


Tekst zamieszczony w Tygodniku Katolickim "Niedziela", w numerze 20, z dnia 15 V 2011r, str. 20.

Fotografia pochodzi ze strony: