środa, 31 lipca 2013

Św. Ignacy Loyola"Choćby nawet z najgorszym człowiekiem nawiązało się rozmowę o rzeczach Bożych, zawsze z tego płynie zysk niemały".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 30 lipca 2013

Św. Jan od Krzyża
"Bóg więcej udziela się tej duszy, która więcej postąpiła w miłości, to znaczy bardziej złączyła swą wolę z wolą Boga. Jeśli więc dusza ma wolę całkowicie uzgodnioną i upodobnioną do woli Boga, wtedy całkowicie i nadprzyrodzenie jest zjednoczona i przeobrażona w Boga".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 29 lipca 2013

Franciszek


"Jakże trudno jest przeciąć grzeszną sytuację! Podobnie trudno jest w przypadku pokusy. Jednak głos Boży nawołuje: «Uchodź! Nie dasz rady tam walczyć, bo ogień i siarka cię zabiją! Uciekaj!».

Św. Tereska od Dzieciątka Jezus radziła, że w niektórych sytuacjach, na przykład pokus, jedynym rozwiązaniem jest ratować się ucieczką. Że nie można wstydzić się ucieczki, ale trzeba uznać, że jesteśmy słabi i uchodzić. Powiada nieco ironicznie mądrość ludowa: «Żołnierz, który rejteruje, posłuży na innej wojnie». Trzeba uciekać, by iść naprzód Jezusową drogą".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 28 lipca 2013

Bł. Ludwik Martin"Mój Boże, to nazbyt wiele! Tak, jestem zbyt szczęśliwy. Niemożliwością jest iść do nieba tak szczęśliwym. Pragnę dla Ciebie coś wycierpieć".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 27 lipca 2013

Bł. Jan Paweł II


"Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym. Chociaż ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego, którą od dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do młodych. Do chłopców i dziewcząt. Do mężczyzn i kobiet.

Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie to ludzkie ciało zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa.

Tak więc święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym "dla nas i dla naszego zbawienia", to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie. 

Karolina Kózkówna była świadoma tej godności. Świadoma tego powołania. Żyła z tą świadomością i dojrzewała w niej. Z tą świadomością oddała wreszcie swoje młode życie, kiedy trzeba było je oddać, aby obronić swą kobiecą godność. Aby obronić godność polskiej, chłopskiej dziewczyny. "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają" ( por. Mt 5, 8 )".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 26 lipca 2013

Według opisu Ks. Piotra Skargi...


"Według opisu ks. Piotra Skargi pewnego dnia Joachim zapragnął jako pierwszy złożyć ofiarę na ołtarzu w czasie nabożeństwa. Miał do tego prawo, gdyż jego ofiara była największa. Niestety, kapłan odprawiający nabożeństwo zawrócił go i znieważył, wytykając mu głośno jego bezpłodność. Poniżony Joachim nie wrócił już w tym dniu do żony, ale udał się w góry do swej trzody i tam żalił się do Boga.

W tym samym czasie osamotniona Anna udała się do ogrodu, by tam opłakiwać swoje życie. Kiedy uniosła oczy ku niebu i zobaczyła gniazdo wróbli na drzewie laurowym, wypowiedziała błagalną modlitwę do Boga: „Panie, Boże wszechmogący, który obdarzyłeś potomstwem wszystkie stworzenia, zwierzęta dzikie i domowe, gady, ryby, ptaki i wszystko to cieszy się ze swego potomstwa, dlaczego mnie jedną odsunąłeś od daru twojej łaskawości? Ty wiesz, Panie, że do początku małżeństwa złożyłam ślub, iż jeżeli dasz mi syna lub córkę ofiaruję je tobie w twym świętym przybytku”. Wtedy ukazał się Anioł, który zapowiedział narodzenie dziecka".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 25 lipca 2013

Benedykt XVI


"Proszę gorąco Pana o to, aby towarzyszył pielgrzymom, dał się im poznać i wstąpił w ich serca, "aby mieli życie i mieli je w obfitości" (J 10,10). Taka jest prawdziwa łaska Drogi, której czysto fizyczne przemierzanie nie pozwala osiągnąć celu, który ma wymiar duchowy i sprawia, że pielgrzymi stają się wobec innych świadkami tego, że Chrystus żyje i jest dla nas nieprzemijającą nadzieją zbawienia".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 24 lipca 2013

Bł. Jan Paweł II


"Święta Kinga uczy, że zarówno małżeństwo, jak i dziewictwo przeżywane w jedności z Chrystusem może stać się drogą świętości. Ona staje dziś na straży tych wartości. Przypomina, że w żadnych okolicznościach wartość małżeństwa, tego nierozerwalnego związku miłości dwojga osób, nie może być podawana w wątpliwość. Jakiekolwiek rodziłyby się trudności, nie można rezygnować z obrony tej pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje ludzi i której Bóg nieustannie błogosławi. Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 23 lipca 2013

Benedykt XVI


"Brygida, która pod duchowym przewodnictwem uczonego zakonnika zaczęła zgłębiać Pismo Święte, wywierała bardzo pozytywny wpływ na swoją rodzinę, która dzięki jej obecności stała się prawdziwym «kościołem domowym». Razem z mężem przyjęła regułę tercjarzy franciszkańskich. Wielkodusznie oddawała się dziełom miłosierdzia na rzecz potrzebujących; założyła również szpital. Przy małżonce Ulf nauczył się pracować nad swoim charakterem i czynić postępy w życiu chrześcijańskim. Po powrocie z długiej pielgrzymki do Santiago de Compostela, którą odbyli w 1341 r. razem z innymi członkami rodziny, małżonkowie postanowili żyć w czystości; niedługo potem w zaciszu klasztoru, w którym zamieszkał, Ulf zakończył swoje ziemskie życie.

Ten pierwszy okres w życiu Brygidy pomaga nam dostrzec wartość tego, co dziś moglibyśmy nazwać autentyczną «duchowością małżeńską»: małżonkowie chrześcijańscy mogą razem iść drogą świętości, umacniani łaską sakramentu małżeństwa. Niejednokrotnie, tak jak w życiu św. Brygidy i Ulfa, to właśnie kobiecie, dzięki jej wrażliwości religijnej, delikatności i słodyczy, udaje się skierować męża na drogę wiary. Z wdzięcznością myślę o licznych kobietach, które również w naszych czasach dzień po dniu oświecają swoje rodziny świadectwem chrześcijańskiego życia. Oby Duch Pana również dzisiaj pobudzał do świętości chrześcijańskich małżonków, by ukazywali światu piękno życia małżeńskiego, opartego na wartościach ewangelicznych: miłości, czułości, wzajemnej pomocy, wielkodusznego wydawania na świat i wychowywania dzieci, otwartości na świat i solidarności z nim, uczestniczenia w życiu Kościoła".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 22 lipca 2013

Św. Augustyn


"Kto nie przeżył w małżeństwie smutnego Wielkiego Piątku, ten nie doświadczy również radości Wielkiej Niedzieli".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 21 lipca 2013

Św. Jan Chryzostom


"Kto potępia małżeństwo, pozbawia także dziewictwo jego chwały, kto natomiast je chwali czyni dziewictwo bardziej godnym podziwu i chwalebnym. To, co wydaje się dobrem tylko w porównaniu ze złem, nie może być wielkim dobrem, ale to, co jest lepsze od tego, co wszyscy uważają za dobro, jest z pewnością dobrem w stopniu najwyższym".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 20 lipca 2013

Św. Leon Wielki


"Krwią swoją świętą ugasił Chrystus ów "miecz płomienny", co nam wzbraniał dostępu do krainy życia... Przed odrodzonymi utracona ojczyzna stoi na nowo otworem, o ile kto nie przetnie sobie sam tej drogi, którą nawet łotr potrafił otworzyć wiarą swoją!... Gorączkowe życie doczesne, pełne na przemian cierpień i radości, nie powinno nas tak dalece pochłaniać, żebyśmy nie dążyli całym sercem do upodobnienia się naszemu Zbawicielowi".


Tekst pochodzi z "Rycerza Niepokalanej", nr 7-8 (686-687), lipiec-sierpień 2013r., str. 37

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 19 lipca 2013

Benedykt XVI


"Krew Chrystusa jest dowodem wiernej miłości Boga do ludzkości. Wpatrując się w rany Ukrzyżowanego, każdy człowiek, nawet w sytuacji skrajnego moralnego ubóstwa, może powiedzieć: Bóg mnie nie opuścił, kocha mnie, oddał życie za mnie; i w ten sposób odzyskać nadzieję".


Tekst pochodzi z "Rycerza Niepokalanej", nr 7-8 (686-687), lipiec-sierpień 2013r., str. 37

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 18 lipca 2013

Św. Jan Chryzostom"Ta Krew godnie przyjęta, czarta odstrasza, aniołów do nas przywołuje, samego Pana aniołów sprowadza... Ta Krew przelana cały świat obmywa... To jest ta cena świata; to jest cena, za którą Chrystus Pan Kościół kupił... Dokądże tedy będziemy do rzeczy doczesnych przywiązani? Kiedyż się obudzimy? Jak długo troskę o nasze zbawienie zaniedbywać będziemy?"Tekst pochodzi z "Rycerza Niepokalanej", nr 7-8 (686-687), lipiec-sierpień 2013r., str. 37

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 17 lipca 2013

Św. Maksymilian Maria Kolbe


"Właśnie dlatego, że oddaliśmy się bezgranicznie Niepokalanej, z większą śmiałością i swobodą, mimo naszej niegodności, zbliżamy się do Przenajświętszego Serca Bożego, do Eucharystii, do Boga Ojca, chociażby nawet wtedy na myśl nie przyszła Maryja".


Tekst pochodzi z "Rycerza Niepokalanej", nr 7-8 (686-687), lipiec-sierpień 2013r., str. 9.

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 16 lipca 2013

Św. Ludwik Grignion de Montfort


"Maryjo, moja dobra Matko, poslij mi całą armię na pomoc, abym wzrastał w świętości i wielbił mojego Boga".


Tekst pochodzi z "Rycerza Niepokalanej", nr 7-8 (686-687), lipiec-sierpień 2013r., str. 6.

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 15 lipca 2013

Bł. Jan Duns Szkot


"Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza, daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim".


Tekst pochodzi z "Rycerza Niepokalanej", nr 7-8 (686-687), lipiec-sierpień 2013r., str. 6.

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 14 lipca 2013

Sługa Boży Ks. Kard. Stefan Wyszyński


"Nie przejmujcie się trudnościami, bo to chleb powszedni!...".


Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego "Niedziela", nr 27 z dnia 7 VII 2013, str. 11.

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 13 lipca 2013

Św. Jan od Krzyża.
"Oto dwanaście gwiazd do korony najwyższej doskonałości: miłość Boga, miłość bliźniego, posłuszeństwo, czystość, ubóstwo, obecność w chórze, pokuta, pokora, umartwienie, modlitwa, milczenie, pokój".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 12 lipca 2013

Św. Małgorzata Maria Alacoque

"Ogromną łaskę wyświadczył mi Boski Oblubieniec, której ja zupełnie nie jestem godna, że pozwolił mi spoczywać na swym Sercu wraz z umiłowanym uczniem i podarował mi to Serce wraz z krzyżem swoim i swoją miłością".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 11 lipca 2013

Św. Augustyn
"Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską.".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 10 lipca 2013

Bł. Sancja Szymkowiak
"Nie można się zbawić, a tym bardziej uświęcić bez umartwienia. Musimy naśladować Chrystusa Ukrzyżowanego".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 9 lipca 2013

Św. Maksymilian Maria Kolbe
"Módl się za grzeszników, za umierających, za dusze w czyśćcu".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 8 lipca 2013

Bł. Małgorzata Szewczyk
"Gdzie ma być większa chwała Boża, tam też i trudności większe".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 7 lipca 2013

Św. Kasper del Bufalo

"Chciałbym mieć tysiąc języków, ażeby każdą duszę zdobyć dla Najdroższej Krwi Chrystusa. Och, chciałbym to nabożeństwo rozszerzać własną krwią. Można by powiedzieć, że jestem zaprzedany adoracji Boskiej Krwi, Ceny wiecznego zbawienia".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 6 lipca 2013

Słowa Pana Jezusa do Siostry Łucji

"To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością". 

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 5 lipca 2013

Słowa Pana Jezusa do św. Małgorzaty Marii Alacoque

"Pragnę cześć w Najświętszym Sakramencie odbierać, a nie ma nikogo, kto by mnie przez miłość wzajemną choć nieco chciał orzeźwić". 

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 4 lipca 2013

Św. Tomasz More

"Módlcie się, abym umarł wierny wierze katolickiej. Umieram jako dobry sługa króla, ale przede wszystkim sługa Boga. Módlcie się, aby także król wierny tej wierze umarł". (6 lipca 1535 roku)

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 3 lipca 2013

Sługa Boży Ks. Kard. Stefan Wyszyński

"Milczenie w obronie własnej jest bardziej wymowne niż słowa. Człowiek nie żałuje tylko tych słów, których nie powiedział".

Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego "Niedziela", nr 27, z dnia 7 lipca 2013r., str. 11

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 2 lipca 2013

Św. Augustyn

"Czas wiary jest podobny do czasu zasiewu; nie trzeba tracić ducha i nie wolno załamywać się - aż do końca. Bądź wytrwały do czasu, kiedy będziesz mógł zebrać co zasiałeś".

Tekst pochodzi z kwartalnika "Do Domu Ojca", nr 3 (51) lipiec-wrzesień 2013, str. 7

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 1 lipca 2013

Św. Kasper del Bufalo

"Pobożność do Boskiej Krwi niech będzie naszą pocie­chą i przez nią niech nabiera siły nasz Apostolat, z więk­szym zapa­łem o tyle, o ile wię­cej okaże się potrzeba dusz.

Bądź nie­stru­dzony w budze­niu i krze­wie­niu naszej poboż­no­ści do Boskiej Krwi".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: