piątek, 25 grudnia 2009

Ewangelia Św. Łukasza

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.

(Łk 2,1-14)
Tekst pochodzi ze strony: http://mateusz.pl/czytania/2009/20091224.htm

Fotografia pochodzi ze strony: http://www.zrodlo.krakow.pl/Archiwum/2003/51/14.html

wtorek, 22 grudnia 2009

Św. Ignacy Loyola

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.

Anima Christi, sanctifica me.

Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,ut cum
Sanctis tuis laudem tein saecula saeculorum.
Amen

Modlitwa św. Ignacego z Loyoli

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pallotti-london.co.uk/pl/modlitwa/39-modlitwy-rozne/82-duszo-chrystusowa-modlitwa-sw-ignacego-z-loyoli.html
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.jezuici.pl/wb//pages/swieci-i-blogoslawieni/swieci---zyciorysy4.php#loyola

poniedziałek, 21 grudnia 2009

Jan Paweł II

Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi.
Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!

Sł. Boży Jan Paweł IITekst pochodzi ze strony:
http://mateusz.pl/jpII/habemusp/hpapam3.htm

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 20 grudnia 2009

Św. Bp Józef Sebastian Pelczar

Ufaj Miłosierdziu Bożemu, którego stolicą jest Najlitościwsze Serce Jezusa, a do którego nas prowadzi Najmiłościwsza Matka; natomiast nie pokładaj nadziei w stworzeniach, bo doznasz bolesnego zawodu...
Św. Józef Sebastian Pelczar

Tekst pochodzi ze strony:
Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 19 grudnia 2009

Św. Józef Sebastian Pelczar


Jeżeli zdarzyło ci się nieszczęście i upadłeś, nie rozpaczaj lecz z ufnością i pokorą uciekaj się do Miłosierdzia Bożego, które nie chce śmierci grzesznika, ale cierpliwie go znosi, pilnie szuka i przyjmuje z miłością. Jeśli zaś Miłosierdzie Pańskie wyrwie Cię z grzechów, nade wszystko strzeż się powrotu do nich dla ratowania duszy własnej.
Św. Józef Sebastian PelczarTekst pochodzi ze strony: http://www.milosierdzieboze.pl/wiersze.php

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.ralf.franciszkanie.pl/heroes/Pelczar.htm

piątek, 18 grudnia 2009

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

"Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał; i ci do Niego przyszli". Oto tajemnica mojego powołania, całego mojego życia, a nade wszystko tajemnica upodobania, jakie Jezus ma dla mojej duszy... Nie wzywa tych, którzy są tego godni, lecz tych, których sam chce, lub, jak mówi święty Paweł: "Bóg lituje się nad tym, nad kim zechce, i miłosierdzie okazuje temu, nad kim chce się zmiłować" (Rkp A 2r).

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Tekst pochodzi ze strony: http://www.milosierdzieboze.pl/wiersze.php

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 17 grudnia 2009

Św. Teresa z Avilla

Spowiedź jest na to, aby wyznawać na niej swoje winy i grzechy, a nie swoje cnoty i łaski otrzymane na modlitwie, chyba tylko takiemu, któremu podobne rzeczy bezpiecznie powierzać można. Nad tym niech czuwa Przeorysza, a siostra w danym razie niech jej wyzna potrzebę swoją, a Przełożona osądzi, jak należy postąpić. Mówi bowiem Kasjan, że ten, kto nie jest świadomy tych rzeczy duchowych, podobny jest do człowieka, który nigdy nie widział tego ani słyszał o tym, że są ludzie, którzy pływać umieją, za czym gdy ujrzy kogo zanurzającego się w rzece, sądzi, że koniecznie musi utonąć.


Św. Teresa z Avilla

Tekst pochodzi ze strony: http://www.voxdomini.com.pl/duch/mistyka/tw/mysli/mysli.htm

Fotografia pochodzi ze strony: http://www.karmel.pl/hagiografia/ahumada/index.php

środa, 16 grudnia 2009

Św. Bp Józef Sebastian Pelczar

"Po usunięciu przeszkód dusza współpracując z Bogiem przygotowuje materiał do budowy gmachu doskonałości. Tym materiałem są cnoty. Ogólnie mówiąc cnota jest to dobra sprawność czyli skłonność do dobrego i łatwość czynienia dobrze, nabyta przez częste ćwiczenie. Aby cnota była nadprzyrodzona i chrześcijańska, potrzeba nadto, aby łaska Boża była jej źródłem, a Chrystus Pan jej wzorem."

Św. Bp Józef Sebastian Pelczar

Tekst pochodzi ze strony: http://swfaustyna.w.interia.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 15 grudnia 2009

Św. Jan od Krzyża

"Wszystkie widzenia, objawienia, niebiańskie odczucia i cokolwiek w tym rodzaju można jeszcze wymyślić, nie są warte nawet tyle co najmniejszy akt pokory. Pokora bowiem przynosi z sobą skutki miłości: nie ceni siebie samej, nie stara się o rzeczy nadzwyczajne, nie myśli źle o nikim, tylko o sobie samej. Nie widzi w sobie żadnego dobra, lecz widzi je u innych".

Św. Jan od Krzyża (Droga na Górę Karmel)

Tekst pochodzi ze strony: http://www.skarbykosciola.pl/

Fotografia pochodzi ze strony: http://www.skarbykosciola.pl/

poniedziałek, 14 grudnia 2009

Słowa Pana Jezusa

Dziś powiedział mi Pan: Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia mojego, zawsze spływa na twoją duszę moja krew i woda, która wyszła z serca mojego, i uszlachetnia twą duszę. Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi świętej, zanurzaj się cała w moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę twoją hojność swej łaski. Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności mojej nie ma granic. Strumienie mej łaski zalewają dusze pokorne. Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska moja odwraca się od nich do dusz pokornych (Dzienniczek Św. Siostry Faustyny. 1602).

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.faustyna.pl/fdzienniczek-index.htm

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 13 grudnia 2009

Akt Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu


Akt Osobistego Poświęcenia się

Najświętszemu Sercu Jezusowemu

wg Św. Małgorzaty Marii Alacoque

Ja N. oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa; moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce. Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać. Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci. O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci. Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać, albo sprzeciwiać. Niech Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał(a) o Tobie, ani był odrzucony(a) od Ciebie, o to błagam Cię przez Twoją dobroć. Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.


Tekst pochodzi ze strony: http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/nsj/

Fotografia pochodzi ze strony: http://www.miserere.pl/articles.php?article_id=17

sobota, 12 grudnia 2009

Sł. Boży Kardynał Stefan Wyszyński

"Duch ciemności jest duchem niepokoju. On nie zawsze dąży do tego, aby nas doprowadzić wprost do grzechu. Często wie, że mu się to nie uda, bo łaska Boża jest w nas wystarczająco silna. Wtedy przynajmniej zasiewa niepokój, stwarzając sto trudności i wątpliwości, które mają charakter niesłychanie podniosły, a tematykę niemal świętą i religijną. Wynika ona nawet często z troski o Kościół Chrystusowy i Królestwo Boże, o to niemal, aby samemu Bogu starczyło sił do uratowania się i utrzymania na świecie. Wtedy boimy się o wszystkich i o wszystko."

Sł. Boży Kardynał Stefan Wyszyński

Tekst pochodzi ze strony: http://www.wyszynski.psur.pl/cytaty.php

Fotografia pochodzi ze strony: http://www.wyszynski.psur.pl/cytaty.php

piątek, 11 grudnia 2009

Bp Wacław Świerzawski


Czy nie naruszasz zasady nic droższego nad Chrystusa?

Bp Wacław Świerzawski


czwartek, 10 grudnia 2009

Sł. Boży abp Fulton Sheen


"Jeśli chcesz zobaczyć, co jest najbardziej święte w świecie, zwróć uwagę na to co jest najbardziej prześladowane" - abp Fulton Sheen

Tekst pochodzi ze strony: http://www.kki.pl/piojar/polemiki/kosciol/kosciol.html

Fotografia pochodzi ze strony: http://breviarium.blogspot.com/

środa, 9 grudnia 2009

Św. Józef Kalasancjusz„Trzeba nam pokładać ufność w Bogu, a nie w ludziach; troszczmy się, by Mu służyć i w Nim pokładać nadzieję, że nasze sprawy będą się dobrze układać”. [do. Castilla, Frascati, 388-1625]

Św. Józef Kalasancjusz


Tekst pochodzi ze strony: http://kalasancjusz.blogspot.com/search/label/ufno%C5%9B%C4%87

Fotografia pochodzi ze strony: http://kalasancjusz.blogspot.com/

wtorek, 8 grudnia 2009

Slowa Matki Bożej


"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe miała miejsce Godzina Łaski dla całego świata".
"Dzięki modlitwie zanoszonej w tej godzinie ześlę niezliczone łaski dla duszy i ciała. Będą liczne nawrócenia".
Słowa Matki Bożej, podczas objawienia pielęgniarce Pierinie Gilli. we Włoszech, w Montichiari, w święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r.poniedziałek, 7 grudnia 2009

Św. Siostra Faustyna

Dał mi Bóg poznać na czym polega prawdziwa miłość, i udzielił mi światła, jak ją okazać Bogu w praktyce. Prawdziwa miłość Boga zależy na wypełnieniu woli Bożej. Ażeby okazać miłość Bogu w czynie, trzeba, ażeby wszystkie uczynki nasze, chociażby były najmniejsze - muszą płynąć z miłości dla Boga. I powiedział mi Pan: Dziecię moje, najwięcej mi się podobasz przez cierpienie. W cierpieniach swoich fizycznych czy też moralnych - córko moja, nie szukaj współczucia u stworzeń. Chcę, aby woń cierpień twoich była czysta, bez żadnych przymieszek. Żądam, żebyś się nie tylko oderwała od stworzeń, ale i sama od siebie. Córko moja, chcę się napawać miłością serca twego - miłością czystą, dziewiczą, nieskalaną, bez żadnego przyćmienia. Córko moja, im więcej ukochasz cierpienie, tym miłość twoja ku mnie będzie czystsza (Dz. 279).Tekst pochodzi ze strony: http://www.faustyna.pl/fdzienniczek-index.htm

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.milosierdzie.plock.eu/Historia.htm

niedziela, 6 grudnia 2009

Godzina Łaski dla całego świata

Matka Boża, objawiając się pielęgniarce Pierinie Gilli. we Włoszech, w Montichiari, w święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r. powiedziała:

"Życzę sobie, aby mnie czczono jako Maryję Róże Mistyczną, Matkę Kościoła".

"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe miała miejsce Godzina Łaski dla całego świata".

"Dzięki modlitwie zanoszonej w tej godzinie ześlę niezliczone łaski dla duszy i ciała. Będą liczne nawrócenia".

"Pan Mój, Boski Syn Jezus okaże wielkie miłosierdzie jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych grzesznych braci".

"Ci, którzy nie mogą przyjść do Kościoła, niech modlą się w domu".

"Jest moim życzeniem, aby ta Godzina Łaski była praktykowana na całym świecie".

"Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski".Tekst pochodzi ze strony: http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/godzina_laski/

Fotografia pochodzi ze strony: http://kosciol.wiara.pl/wydruk.php?grupa=6&art=1035987556&dzi=1035894726&katg=

sobota, 5 grudnia 2009

Słowa Pana Jezusa

Kiedy poszłam na adorację, usłyszałam te słowa: Córko moja umiłowana, zapisz te słowa, że: odpoczęło serce moje dziś w klasztorze tym. Mów światu o moim miłosierdziu, o mojej miłości.
Palą mnie promienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie. O, jaki mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą.
Córko moja, czyń, co jest w twej mocy w sprawie rozszerzenia czci miłosierdzia mojego, ja dopełnię, czego ci nie dostawa. Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca mojego, a ja ich napełnię pokojem.
Powiedz, córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze
(Dz. 1074).

Tekst pochodzi ze strony: http://www.faustyna.pl/fdzienniczek-index.htm

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.sopocko.pl/

piątek, 4 grudnia 2009

Bł. Matka Teresa z Kalkuty

Mimo wszystko...

Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni
Kochaj ich, mimo wszystko

Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm
Czyń dobro, mimo wszystko

Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych
przyjaciół i prawdziwych wrogów
Odnoś sukcesy, mimo wszystko

Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro,
Bądź dobry, mimo wszystko

Szlachetność i szczerość wzmagają twoja wrażliwość
Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko

To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy
Buduj, mimo wszystko

Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twojej pomocy,
mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz
Pomagaj, mimo wszystko

Dając światu najlepsze, co posiadasz,
otrzymujesz ciosy,
Dawaj światu najlepsze, co posiadasz,

Mimo wszystko


Matka Teresa z Kalkuty
Tekst pochodzi ze strony: http://adonai.pl/perelki/duchowe/?id=78

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.pawlowski.dk/swieci/bl_matka_teresa.htm

czwartek, 3 grudnia 2009

Św. Josemaria Escriva

"Śmiejesz się, gdy ci mówię, że posiadasz “powołanie do małżeństwa”? — A właśnie że je posiadasz: tak jest, powołanie. Poleć się świętemu Rafałowi, aby cię — jak Tobiasza — doprowadził w czystości aż do kresu drogi."
Św. Josemaria Escriva

Tekst pochodzi ze strony:

środa, 2 grudnia 2009

Benedykt XVI


"Błogosławieni i święci byli osobami, które nie szukały z uporem własnego szczęścia, ale całkiem po prostu chciały uczynić dar z siebie, ponieważ dotarło do nich światło Chrystusa".

Benedykt XVI


Tekst pochodzi ze strony:

Zdjęcie pochodzi ze strony:

wtorek, 1 grudnia 2009

Św. Gianna Beretta Molla

"Każde powołanie jest powołaniem do macierzyństwa, fizycznego, duchowego, moralnego. Bóg złożył w nas instynkt życia. Kapłan jest ojcem, siostry zakonne są matkami, matkami dusz. Biada tym młodym ludziom, którzy nie przyjmują powołania do rodzicielstwa. Każdy musi przygotować się do własnego powołania: przygotować się aby być dawcą życia przez poświęcenie jakiego wymaga formacja intelektualna; wiedzieć, czym jest małżeństwo "sacramentum magnum"; poznać inne drogi; kształtować i poznawać własny charakter".

Św. Gianna Beretta Molla

Tekst pochodzi ze strony: