niedziela, 19 maja 2013

Św. Franciszek Salezy"Duch Święty uświęca człowieka poprzez: wszelkie porywy, poruszenia, upomnienia i wyrzuty wewnętrzne, światła i olśnienia, których Bóg dokonuje w nas, darząc nasze serce błogosławieństwami, troską i ojcowską miłością, aby nas przebudzić, poruszyć i pociągnąć do świętych cnót, umiłowania nieba, dobrych postanowień; słowem do tego wszystkiego, co prowadzi do życia wiecznego".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 16 maja 2013

Sługa Boży Ks. Kard. Stefan Wyszyński"Dziś święto św. Andrzeja Boboli. Odprawiam Mszę Świętą przy trumnie św. Patrona Polski, przy ul. Rakowieckiej. W kaplicy tłoczno. Po Mszy Świętej przemówienie na tle Ewangelii dzisiejszej. Problem męczeństwa i problem okrucieństwa. Męczeństwo jednych łączy się z okrucieństwem drugich. Rozważamy problem męczeństwa; trzeba też rozważyć problem okrucieństwa. Sposób w jaki św. Andrzej został umęczony, daje pełne prawo do takich rozważań. Wiemy jak powstaje święty męczennik; trzeba też wiedzieć jak się tworzy okrutnik - kat. Obydwaj są dziećmi Bożymi. Jeden włączył się w miłość Boga i odbił na sobie światło oblicza Pańskiego. Drugi włączył się w nienawiść i zniekształcił nieludzko swoje człowieczeństwo. Unikając krańcowości, musimy dostrzec nawet na drodze do świętości niebezpieczeństwo nienawiści. Trzeba bacznie śledzić szale wagi, by nienawiść nie przewyższała miłości. Byłaby to droga do okrucieństwa. Praca wewnętrzna jest najsubtelniejszym trudem; wymaga stałej czujności, by poprawiać w sobie miłość".

(zapisane dnia 16 V 1952 r., fragment pochodzi z książki "Pro Memoria").


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 14 maja 2013

Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny
"Niech cię nic nie obchodzi, jak kto postępuje, ty postępuj tak, jak Ja ci każę: masz być żywym odbiciem Moim przez miłość i miłosierdzie. – Odpowiedziałam: Panie, kiedy często nadużywają dobroci mojej. – To nic, córko Moja, niech cię to nie obchodzi, ty zawsze bądź miłosierna dla wszystkich, a szczególnie dla grzeszników" (Dzienniczek, 1446).


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 13 maja 2013

Słowa Matki Bożej w Fatimie
"Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako prośba o nawrócenie grzeszników?".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 12 maja 2013

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus


"Szatan jest koło mnie. Nie widzę go, ale go czuję. Dręczy mnie, trzyma mnie jakby żelazną ręką, by przeszkodzić mi, abym mogła otrzymać choćby najlżejszą ulgę, powiększa moje cierpienia, abym popadła w rozpacz. Nie mogę nawet modlić się! Mogę tylko patrzeć na Najświętszą Dziewicę i powtarzać: Jezu".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 11 maja 2013

Św. Siostra Faustyna
"O Miłości Boża, żywa krynico, wylej się na nas niegodne stworzenia Twoje, niechaj nędza nasza nie wstrzymuje potoków miłości Twojej, wszak dla miłosierdzia Twego nie masz granic".

Tekst pochodzi z:
Św. Siostra Faustyna Kowalska, "Dzienniczek", 1307.

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 10 maja 2013

Bł. Ks. Michał Sopoćko


"Duchu Święty, Duchu miłości i miłosierdzia, pomnij na nieszczęśliwych, którzy biegną drogami niegodziwości, i nawróć ich! Pomnij na serce toczone rakiem pychy i próżnej chwały i ulecz je! Pomnij na serce wstrząsane sprośnym duchem nieczystości i ratuj je! Pomnij na serce dręczone zapalczywością, zemstą i nienawiścią i uzdrów je! Pomnij na serce nikczemne, wstydzące się imienia Chrystusa i wzmocnij je! Pomnij na dzieci, co zachowały jeszcze niewinność i zachowaj je! Pomnij na mężów, obarczonych troskami żywota, - na matki rodzin, owianych duchem świata, - na młodzież stawiającą pierwsze kroki w życiu, i przygarnij ich!".

Tekst pochodzi z:
Bł. Ks. M. Sopoćko, "Miłosierdzie Boże w dziełach Jego", t. III.

Fotografia pochodzi ze strony: