piątek, 31 października 2014

Św. Augustyn

"Każda epoka jest epoką męczeństwa. Nie można powiedzieć, ze chrześcijanie nie cierpią prześladowana; zawsze prawdziwe są słowa Apostoła: I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania (2Tm 3, 12). Powiedział – wszystkich i nikogo nie wykluczył i nikogo nie zwolnił. Jeśli chcesz sprawdzić, czy to powiedzenie jest prawdziwe, zacznij żyć pobożnie, a przekonasz się, jak jest ono słuszne".


środa, 29 października 2014

Św. Hieronim

"Wystarczy, że wypowiem swoją opinię, nie muszę zaraz ganić cudzego zdania".


niedziela, 26 października 2014

Św. Franciszek z Asyżu

"Wielu jest takich, którzy oddają się gorliwie modlitwą i obowiązkom, nękają swe ciała licznymi postami i umartwieniami, lecz z powodu jednego tylko słowa, które zdaje się być krzywdą dla ich ciała, lub z powodu jakiejś rzeczy, której się ich pozbawia, wzburzają się i wpadają w gniew. Ci nie są ubodzy duchem".


sobota, 25 października 2014

Św. Jan Bosko

"Baczcie, by wam nikt nie mógł zarzucić, że działacie w gniewie. Niełatwo zachować spokój w karaniu, a przecież jest on konieczny, aby się nie wydawało, że działamy dla podkreślenia naszej władzy albo dania upustu gniewowi".


piątek, 24 października 2014

Św. Jan od Krzyża

"Mów mało i nie wtrącaj się do spraw, kiedy cię nie pytają".


środa, 22 października 2014

Św. Jan Paweł II

"Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: "Zdrowaś Maryja" dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania".


wtorek, 21 października 2014

Św. Jan od Krzyża

"Niechaj ci wystarcza Chrystus Ukrzyżowany, z Nim cierp i odpoczywaj, a przez to wyzujesz się z wszelkich ciężarów zewnętrznych i wewnętrznych".


niedziela, 19 października 2014

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

"Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie, to dawanie prawdzie świadectwa na zewnątrz, to przyznanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, że poddajemy się panowaniu kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzień. Nie protestujemy, milczymy lub udajemy, że w nie wierzymy. Żyjemy wtedy w zakłamaniu. Odważne świadczenie prawdy jest drogą prowadzącą bezpośrednio do wolności. Człowiek, który daje świadectwo prawdzie, jest człowiekiem wolnym nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, nawet w obozie czy więzieniu".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 18 października 2014

Bł. Bartolo Longo

"Jeżeli Twoja obietnica, Matko jest prawdziwa, to na pewno odzyskam upragniony spokój sumienia i będę zbawiony, bo nie opuszczę tej krainy, dopóki nie rozszerzę Twego nabożeństwa różańcowego stąd jak najdalej".


czwartek, 16 października 2014

Św. Jan Paweł II


"Gdy prawdziwa nauka jest niepopularna, nie wolno szukać łatwej popularności. Kościół powinien dawać odpowiedź na pytanie: "co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?" (Mt 19,16). Chrystus zapewnił nas, że droga do zbawienia jest wąska i stroma, a nie może być szeroka i wygodna (por. Mt 7, 13-14). Nie mamy prawa odchodzić od tej optyki ani jej zmieniać".


niedziela, 12 października 2014

Sł. Boża Siostra Klara Fietz


"Wyobrażam sobie, co to jest niebo: rozpłynąć się w Bogu, być pochłoniętą przez Boga. Moja modlitwa jest bełkotem przed Bogiem, leżeniem przed Nim, wyciąganiem do Niego rąk. Pragnę czuć się zagarniętą przez tę Miłość, która mnie chwyta i do siebie przyjmuje. Jestem tak zuchwałą, wciąż prosząc Boga, żeby mi dał swoje własne serce, żebym Go mogła kochać tak, jak na to zasługuje".


sobota, 11 października 2014

Św. Abp Zygmunt Szczęsny Feliński


"O, czcijcie Maryję, strójcie Jej ołtarze w sercach waszych kwiatami niewinności, cnoty lub przynajmniej łzami pokuty, nawrócenia i szczerej poprawy (...) O, dałby Bóg Wszechmogący, aby wam wszystkim, bez wyjątku, Królowa nasza była gwiazdą i przewodniczką do cnotliwego życia, wzajemnej miłości, zgody i pokoju".


piątek, 10 października 2014

Sł. Boża Siostra Maria Dulcissima


"Wszystko, co mi Bóg ześle, chętnie i z gotowością przyjąć. Obowiązki stanu na miarę swoich sił dobrze wypełnić. Życie wspólnotowe jest również pokutą. Niechęć i nieprzychylność przezwyciężać. Praktykować małe umartwienia. Czego uczę się od Jezusa? Miłości, łagodności, dobroci, krótko: wszystkiego, czego potrzebuję. O Boże, jak wielkim jesteś! Jak mała jestem ja!".


czwartek, 9 października 2014

Sługa Boży Jerzy Ciesielski


"Dziękuję Ci za to, że jestem. Że mam szansę na wieczne szczęście w Tobie. Nie dopuść - o Dobry Boże - abym tę szansę kiedyś zaprzepaścił".


środa, 8 października 2014

Sł. Boża Rozalia Celak


"Modlitwę wewnętrzną praktykuję w ten sposób, że staram się za pomocą łaski Bożej obrać przedmiot rozmyślania jakim mnie P. Bóg natchnie. Robię krótkie przygotowanie i wzbudzam akt wiary i adoracji, pogrążając się jak najgłębiej w mej nicości - staję w obecności Boga. Potem przez pokorę, ufność i miłość zbliżam się do Jezusa jak małe dziecko, które nic nie może i nie umie, wyznając Mu szczerze i prosto moją wielką nędzę i niemoc. Co Jezus mnie niegodnej daje w tym czasie odczuć, tego nie potrafię wysłowić, l nieraz mi się zdaje, że jestem cała Nim owładnięta. Najczęściej jednak nie mogę w żaden sposób praktykować rozmyślań. Jedno proste wejrzenie na Boga jest wówczas dostateczne, aby utrzymać duszę w Jego obecności, l opanowuje mą duszę bardzo głębokie skupienie. Pan Bóg wlewa do duszy wówczas tak ogromne pragnienie miłości, poświęcenia się bez ograniczeń Jemu, że żadna ofiara nie staje się trudną do spełnienia. Równocześnie powstaje ogromny wstręt do rzeczy ziemskich i do wszystkiego, co nie jest Bogiem i niezmierna tęsknota za samotnością, zatopioną w Bogu. Jezus daje mi ogromna łatwość modlitwy. Wystarczy nieraz jedno przeczytane słowo, aby się zupełnie skupić w modlitwie i pozostać w niej tak długo, jak tylko czas pozwala. Czasem, pod tym wrażeniem pozostaję cały dzień".


wtorek, 7 października 2014

Słowa Matki Bożej"Jestem Panią Różańca. Przyszłam ostrzec wiernych, aby poprawili się i błagali o przebaczenie grzechów. Nie wolno im więcej obrażać Pana Boga, ponieważ jest już zbyt ciężko obrażany grzechami ludzi. Ludzie muszą odmawiać różaniec. Niech odmawiają go każdego dnia".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 6 października 2014

Św. Bernard.


"Panie, posyłasz nam święte duchy, aby nam służyły, wyznaczasz ich na stróżów naszych, polecasz im być naszymi wychowawcami. Czynisz tak, aby nikt z niebian nie był wolny od obowiązku opieki nad nami".


niedziela, 5 października 2014

Św. Siostra Faustyna

"Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję "Gwiazdą Morza". Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. [Usłyszałam głos wewnętrzny], który powiedział: Miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściśle obcuję z duszami cierpiącymi".Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.faustina.ch/index_pl.htm

sobota, 4 października 2014

Słowa Matki Bożej


"Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. 

Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".

piątek, 3 października 2014

Słowa Pana Jezusa

"Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących zamkniętych w moim łonie. 

Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami. "w nim znajdą wszystko czegokolwiek będzie im potrzeba dla ratowania swych dusz z przepaści zguby"".czwartek, 2 października 2014

Św. Jan Berchman


"Ukochany święty Aniele Boży, który z Boskiej woli wziąłeś mnie od pierwszego momentu mego istnienia pod swoją opiekę i nigdy nie odstąpiłeś od tego, aby mnie bronić, oświecać i kierować: czczę Ciebie jako mojego patrona, kocham Cię jako mojego opiekuna, poddaję się Twojemu prowadzeniu i powierzam się Tobie całkowicie, abyś mnie prowadził. 

W imię miłości Chrystusa, proszę Cię, jeśli nawet miałbym być niewdzięczny względem Ciebie i nieposłuszny Twoim natchnieniom, nie opuszczaj mnie, ale tym bardziej zaprowadź mnie w Twej dobroci z powrotem na właściwą drogę, gdybym z niej zszedł. 


Oświecaj mnie w moich zwątpieniach. Jeśli upadnę - podnieś mnie z powrotem, umacniaj mnie w niebezpieczeństwach - aż zaprowadzisz mnie do nieba, abyśmy wspólnie mogli się cieszyć wieczną szczęśliwością. Amen. ".


Tekst opublikowany w: "Powierz się opiece aniołów. Nowenna do Anioła Stróża", Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich, 2014r., str. 13.

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 1 października 2014

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus


"Jeżeli Jezus nie stworzył Cię aniołem w niebie, to dlatego, że chciał, abyś był aniołem na ziemi. Tak, Jezus chce mieć tutaj na ziemi swój dwór niebieski".


Tekst opublikowany w: "Powierz się opiece aniołów. Nowenna do Anioła Stróża", Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich, 2014r., str. 14.

Fotografia pochodzi ze strony: