sobota, 31 maja 2014

Św. Jan Bosko

"Maryja pomaga sprawiedliwym, ponieważ zachowuje w nich łaskę Boga, pomaga także grzesznikom, ponieważ wyprasza dla nich boskie miłosierdzie".


piątek, 30 maja 2014

Św. Tomasz z Akwinu

"Praca ręczna jest przewidziana do czterech celów. Po pierwsze, aby zapewnić sobie to, co konieczne do życia. Po drugie, aby uniknąć bezczynności, która jest źródłem wszelkiego zła. Po trzecie, aby powstrzymać pożądanie, ponieważ praca wyczerpuje ciało. Po czwarte, aby dać nam możliwość dawania jałmużny".


czwartek, 29 maja 2014

Św. Josemaria Escriva

"Daj nadnaturalny powód twemu codziennemu zawodowemu zajęciu, a uświęcisz swoją pracę".


środa, 28 maja 2014

Św. Augustyn

"Dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 27 maja 2014

Św. Aniela Merici

"Matki naturalne kochają każde swe dziecko, o żadnym nie zapominają, nawet jeśli ich mają bardzo wiele. Tego właśnie dokonuje w nich miłość. Wydaje się nawet, że im więcej mają dzieci, tym silniejszą staje się ich miłość i troska o każde z osobna. O ileż bardziej matki duchowe mogą i powinny tak właśnie postępować, ponieważ miłość duchowa silniejsza jest niż ta, która wynika ze wspólnoty krwi".


poniedziałek, 26 maja 2014

"Na kolanach świętej matki wychowują się nowi święci".


niedziela, 25 maja 2014

Św. Jan XXIII

"Codziennie powinniśmy odnawiać postanowienie i do zapału tak się pobudzać, jakbyśmy dopiero dziś się nawrócili i mówmy: Panie Boże, wspieraj mnie w dobrym postanowieniu i Twej świętej służbie; spraw, bym dziś, teraz doskonalą zaczął, bo niczym jest, co dotąd uczyniłem".


sobota, 24 maja 2014

Św. Jan Paweł II

"Rozpocznij na nowo od Chrystusa ty, który zaznałeś miłosierdzia. Rozpocznij na nowo od Chrystusa ty, który przebaczyłeś i otrzymałeś przebaczenie. Rozpocznij na nowo od Chrystusa ty, który znasz ból i cierpienie. Rozpocznij na nowo od Chrystusa ty, który doznajesz pokusy obojętności".


piątek, 23 maja 2014

Św. Augustyn

"Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko".


czwartek, 22 maja 2014

Św. Paweł od Krzyża

"Postępujcie tak, aby wszystkim było wiadome, że nosicie obraz Chrystusa ukrzyżowanego, wzór wszelkiej słodyczy i łagodności nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz".


środa, 21 maja 2014

Św. Franciszek Salezy

"Pochwały są słodką i nieznaną trucizną. Ileż to razy zabiły cnotę i pobożność największych świętych".


wtorek, 20 maja 2014

Św. Josemaria Escriva


"Kiedy słyszysz oklaski uznania, spraw, aby w twych uszach zabrzmiały również śmiechy, które wzbudziły twoje niepowodzenia".


poniedziałek, 19 maja 2014

Benedykt XVI


"Jeżeli wypełniając dobre uczynki nie mamy na względzie chwały Bożej i prawdziwego dobra braci, lecz zabiegamy o korzyści osobiste czy po prostu poklask, nie postępujemy zgodnie z optyką ewangeliczną. We współczesnym społeczeństwie ekspresji wizualnej trzeba zachować dużą czujność, gdyż ta pokusa pojawia się często".


niedziela, 18 maja 2014

Św. Filip Nereusz


"Strzeżcie się bezczynności, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, ponieważ wtedy szatan najbardziej zwykł nas atakować".


sobota, 17 maja 2014

Św. Franciszek Salezy


"Pokusa nigdy nie ma wobec nas takiej siły, jak wtedy, kiedy pozostajemy w bezczynności".


piątek, 16 maja 2014

Św. Jan Bosko


"Kiedy jesteśmy zajęci, szatan nigdy nas nie zwycięży. Czeka, aby nas zaatakować, kiedy jesteśmy bezczynni".


czwartek, 15 maja 2014

Św. Jan od Krzyża


"Oto dwanaście gwiazd do korony najwyższej doskonałości: miłość Boga, miłość bliźniego, posłuszeństwo, czystość, ubóstwo, obecność w chórze, pokuta, pokora, umartwienie, modlitwa, milczenie, pokój".


środa, 14 maja 2014

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort


"Nabożeństwo do Najświętszej Panny jest drogą łatwą, krótką, doskonałą i pewną do osiągnięcia zjednoczenia z Naszym Panem. Na tym polega doskonałość chrześcijanina. Jest to droga łatwa; wyznaczył ją sam Jezus Chrystus przychodząc do nas i nie ma na niej żadnej przeszkody by dojść do Niego".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 13 maja 2014

Słowa Matki Bożej w Fatimie


"Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako prośba o nawrócenie grzeszników?".


poniedziałek, 12 maja 2014

Służebnica Boża Anna Jenke

"Serce Boga-Człowieka i Serce Bożej Matki niech będzie punktem centralnym dla moich osobistych przemyśleń i modlitwy. Jakie wartości reprezentuje moje ludzkie serce? Ku czemu się skłania? Czy zdolne jest do ofiar? Czy ponad wszystkie rzeczy stworzone kocha Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego?".


niedziela, 11 maja 2014

Św. O. Pio

"Kościół jest twoją matką, tu jesteś ochrzczony, ceń Kościół, kochaj, szanuj i broń Kościół... Kościół wprawdzie nie zginie, ale ty go broń. Kościół ogarnie cały świat, wszyscy poznają Chrystusa...".


sobota, 10 maja 2014

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"Dużo jest zła na świecie, ale pamiętajmy, że Niepokalana potężniejsza".


piątek, 9 maja 2014

Św. Alfons Liguori

"Jak pobłażliwość podczas słuchania spowiedzi rujnuje dusze, tak zbytnia surowość przynosi im wielką szkodę. Osobiście ganię pewne rygory nie wynikające z nauki, które bardziej niszczą, aniżeli budują. Grzesznikom należy okazywać miłość i obchodzić się z nimi łagodnie: tak bowiem postępował Jezus Chrystus".


czwartek, 8 maja 2014

Św. O. Pio


"Kochajcie Maryję. Odmawiajcie Różaniec. Błogosławiona Matka Boga - niech króluje suwerennie w waszych sercach. Oddaj się i rzuć w ramiona niebieskiej Matki. Ona będzie myśleć o wszystkim i strzec twojej duszy".

Tekst pochodzi ze strony:

środa, 7 maja 2014

Św. Franciszek Salezy


"W osobach nam drogich wszystko wydaje się być usprawiedliwione; ale w tych, którzy nam nie pasują, cokolwiek zrobią, zawsze znajdziemy coś, żeby im wypomnieć".

Tekst pochodzi ze strony:

wtorek, 6 maja 2014

Św. Jan od Krzyża


"Nie słuchaj nigdy o słabościach ludzkich, a gdy się ktoś skarży, poproś pokornie, by nie mówiono o tym".

Tekst pochodzi ze strony:

poniedziałek, 5 maja 2014

Św. Augustyn


"Chcesz być wielki? Zaczynaj od tego, co najmniejsze. Chcesz wznieść wysoki gmach? Pomyśl najpierw o fundamencie pokory. Budowniczy tym głębiej kopie fundament, im wyższy gmach zamierza zbudować. Podczas budowy gmachu będzie się wznosił w górę, ale żeby wykopać fundament, trzeba zejść na dół".

Tekst pochodzi ze strony:

niedziela, 4 maja 2014

Sługa Boży abp Fulton J. Sheen"Świętość nie jest kwestią porzucania lub rezygnowania z czegoś dla Chrystusa; jest ona kwestą wymiany. W świecie duchowym okazuje się, że istnieje wiele rzeczy, bez których mogę się obyć i wraz ze wzrostem mojej znajomości z Chrystusem, przekonuję się, że mogę się obyć bez grzechu, lecz nie mogę się obyć bez spokoju sumienia, zatem wymieniam ten pierwszy na ów drugi. Poznając Go jeszcze bardziej dogłębnie, przekonuję się, iż mogę się obyć bez dóbr tego świata, lecz nie mogę się obyć bez bogactwa łaski Chrystusa, więc wymieniam te pierwsze na to drugie i w ten właśnie sposób święty kontynuuje wymianę jednych rzeczy na inne. I w ten sposób, czyniąc się biednym, staje się on bogaty, a czyniąc się niewolnikiem - staje się człowiekiem wolnym".

Tekst pochodzi ze strony:

sobota, 3 maja 2014

Słowa Matki Bożej do s. Łucji


"Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".