środa, 14 maja 2014

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort


"Nabożeństwo do Najświętszej Panny jest drogą łatwą, krótką, doskonałą i pewną do osiągnięcia zjednoczenia z Naszym Panem. Na tym polega doskonałość chrześcijanina. Jest to droga łatwa; wyznaczył ją sam Jezus Chrystus przychodząc do nas i nie ma na niej żadnej przeszkody by dojść do Niego".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: