środa, 21 maja 2014

Św. Franciszek Salezy

"Pochwały są słodką i nieznaną trucizną. Ileż to razy zabiły cnotę i pobożność największych świętych".