poniedziałek, 31 marca 2014

Sł. Boży Ks. Kard. Stefan Wyszyński

"Nigdy nie byliśmy narodem grabarzy, bo nikogo nie pochowaliśmy, szanując wolność wszystkich. Byłoby rzeczą tragiczną, gdyby naród szanujący wolność, umiejący walczyć „za naszą i waszą wolność” sam dla siebie stał się grabarzem!

Przezwyciężymy więc chyba obłęd chwilowy, bo inaczej tego nazwać nie można jak tylko obłędem, który nami owładnął.

Mamy jeszcze tyle zdrowego rozsądku, by to zrozumieć i otrząsnąć się. Chociaż życie nasze trudne, wiemy jednak, że lepiej jest być, aniżeli nie być, lepiej żyć, jak nie żyć. To jest najprostsza polityka i najmocniejsza racja stanu. Nie możemy stać się plackiem, który będzie się zgniatać jak w dzieży. Musimy łokciami wyrabiać sobie prawo do życia jak dziecko w łonie matki, które się pręży i daje o sobie znać. W duszy narodu musi być miejsce na nowe życie i musi być ono uznane.

Lekarz nadal musi pozostać lekarzem – obrońcą życia, a nie grabarzem i mordercą! Pielęgniarka nadal ma stać godnie w swej zaszczytnej służbie życiu za wzorem Maryi, Świętej Bożej Karmicielki, pierwszej pielęgniarki Boga-Człowieka.

Matka ma pamiętać, że jeszcze w Raju nazwano ją matką życia, nie śmierci. Ojciec musi wiedzieć, że zasadniczym nakazem jego pracy i powołania jest służba rodzinie!".

niedziela, 30 marca 2014

Sł. Boża Matka Paula Zofia Tajber

"Poczucie samotności jest obłudne. Smutek wypływający z braku wyczucia obecności Najświętszej Istoty jest kłamstwem skazitelnym, ciemnością rozumu, lenistwem ducha, ciężką krzywdą wyrządzoną Osobie, która istnieje odwiecznie. Obowiązek: Pokojem duszy dowodzić zaufania obecności Boga, weselem ducha czcić tę obecność, wdzięcznością odpłacać, miłością odwzajemniać się".

sobota, 29 marca 2014

Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski

"Każde dziecko przytulone, każde ludzkie istnienie od śmierci zachowane, każdy grosz dorzucony do pożytecznego dzieła – to wielka zasługa wobec Ojczyzny".

piątek, 28 marca 2014

Św. Augustyn


"Wielki Lekarz przybył do nas i usunął wszystkie nasze grzechy. Jeśli na nowo chcemy chorować, nie tylko sobie samym wyrządzamy krzywdę, ale nadto staniemy się niewdzięczni względem Lekarza".

czwartek, 27 marca 2014

Bł. Sancja Szymkowiak

"Im więcej pracujesz, tym bardziej potrzebujesz rekolekcji, usunięcia się od świata. Trzeba tym bardziej łączyć się więcej wewnętrznie z Bogiem, im bardziej zewnętrznie jesteśmy związani z dobrymi dziełami".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 26 marca 2014

Św. Izydor

"Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem. Jedno i drugie jest dobre, jeżeli można sobie na to pozwolić równocześnie; jeżeli nie, to lepiej modlić się niż czytać".

wtorek, 25 marca 2014

Św. Ireneusz


"Maryja będąc posłuszną, stała się przyczyną zbawienia zarówno dla siebie, jak i dla całego rodzaju ludzkiego. Węzeł splątany przez nieposłuszeństwo Ewy został rozwiązany przez posłuszeństwo Maryi. Co związała przez niewierność dziewica Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę. Śmierć przyszła przez Ewę, życie zaś przez Maryję".

poniedziałek, 24 marca 2014

Bł. Jan Paweł II


"Wysławiać Ewangelię życia znaczy oddawać cześć Bogu życia – Bogu, który daje życie: "Musimy wysławiać życie wieczne, od którego pochodzi wszelkie inne życie. Od niego otrzymuje życie, stosownie do swojej miary, każda istota, która w jakiś sposób ma udział w życiu. To Boskie Życie, które jest ponad wszelkim innym życiem, ożywia i zachowuje życie.

Każde życie i każdy proces życiowy pochodzi od tego Życia, które przerasta wszelkie życie i wszelką zasadę życia. To jemu zawdzięczają dusze swoją niezniszczalność, podobnie jak dzięki niemu żyją wszystkie zwierzęta i rośliny, w których echo życia jest słabsze.

Ludziom, jako istotom złożonym z ducha i materii, Życie udziela życia. Gdy potem nadchodzi czas, aby je porzucić, wtedy Życie, mocą swojej przeobfitej miłości do człowieka, przemienia nas i przywołuje do siebie. Nie tylko: obiecuje doprowadzić nas z duszą i ciałem do życia doskonałego, do nieśmiertelności. Nie dość powiedzieć, że to Życie żyje: ono jest Początkiem życia, Przyczyną i jedynym Źródłem życia. Każda istota żyjąca winna je kontemplować i wielbić: z tego Życia tryska życie".

sobota, 22 marca 2014

Franciszek

"Czuję, że nie mogę skończyć, nie wypowiadając słowa do wielkich nieobecnych, do głównych odpowiedzialnych, ale nieobecnych, do mężczyzn i kobiet z mafii (...). Proszę was, zmieńcie swoje życie, nawróćcie się, powstrzymajcie się od zła. My się za was modlimy, nawróćcie się. Proszę was o to na kolanach. To dla waszego dobra. Wasze życie, tak jak je teraz przeżywacie, nie da wam satysfakcji, nie da wam radości, nie da wam szczęścia. Władza, pieniądz, które macie teraz, dzięki tak wielu brudnym interesom, tak wielu mafijnym zbrodniom, to pieniądze zbrukane krwią, to władza zbrukana krwią. Nie będziesz mógł tego zabrać na tamten świat. Nawróćcie się. Jest jeszcze czas. Abyście nie skończyli w piekle. Czeka was piekło, jeśli dalej pójdziecie tą drogą. Mieliście mamę i tatę. Pomyślcie o nich. Zapłaczcie choć trochę i nawróćcie się".

piątek, 21 marca 2014

PIus XI

"Albowiem w miarę jak wzrasta przewrotność ludzka, tak równocześnie cudownym sposobem przy pomocy Ducha Świętego wzrasta również liczba wiernych, mężczyzn i kobiet, którzy z tym większym zapałem starają się zadośćuczynić Boskiemu Sercu za tyle krzywd Mu zadanych i nie wahają się, poświęcić samych siebie w ofierze dla Chrystusa.

Ktokolwiek bowiem to, cośmy dotąd powiedzieli, serdecznie w duszy rozważy i głęboko w sercu swym zapisze, to będzie musiał nie tylko wzdrygnąć się przed wszelkim grzechem, jako największym złem i wystrzegać się go, lecz także oddać się będzie musiał w całości woli Bożej i dążyć do zadośćuczynienia naruszonej czci Boskiego Majestatu, czy to ciągłą modlitwą, czy to dobrowolnie podjętą pokutą, czy też cierpliwym znoszeniem dolegliwości, które na niego spadną, czy w końcu całym życiem przejętym pragnieniem tej ekspiacji".

czwartek, 20 marca 2014

Sługa Boży abp Fulton Sheen

"(...) nic nie wyrządziło takiej szkody zdrowej życzliwości, jak przekonanie, że powinniśmy wykonać jeden dobry uczynek dziennie. Dlaczego jeden dobry uczynek? A co z wszystkimi innymi uczynkami? Miłość chrześcijańska jest nawykiem, a nie jednym odosobnionym uczynkiem. Mąż i żona pojechali na przejażdżkę. Widzą młodą blondynkę, która zmienia oponę na poboczu. Mąż wysiada, aby jej pomóc. Czy zrobiłby to, gdyby owa kobieta miała pięćdziesiąt lat? Zmienia on oponę, brudzi swoje ubranie, rani swoje palce, lecz czyni to wszystko z uprzejmością, nadmierną słodkością i promiennym urokiem. Gdy wraca do swojego samochodu, a jego serce żarzy się dobrym uczynkiem, jego żona mówi: Chciałabym, abyś był tak miły dla mnie, gdy proszę cię, abyś skosił trawnik. Wczoraj, gdy poprosiłam cię, abyś przyniósł mleko, zapytałeś: A co, jesteś kaleką?".

środa, 19 marca 2014

Bł. Jan Paweł II o św. Józefie

"Całkowita ofiara, jaką Józef złożył ze swego istnienia, aby godnie przyjąć Mesjasza we własnym domu, znajduje wytłumaczenie „w niezgłębionym życiu wewnętrznym, które kierowało jego postępowaniem i było dlań źródłem szczególnych pociech; to z niego czerpał Józef rozwagę i siłę — właściwą duszom prostym i jasnym — dla swych wielkich decyzji, jak wówczas gdy bez wahania podporządkował Bożym zamysłom swoją wolność, swoje prawo do ludzkiego powołania, swoje szczęście małżeńskie, godząc się przyjąć w rodzinie wyznaczone sobie miejsce i ciężar odpowiedzialności, ale rezygnując, mocą nieporównanej dziewiczej miłości, z naturalnej miłości małżeńskiej, która tworzy rodzinę i ją podtrzymuje”.

To poddanie się Bogu, będące gotowością woli do poświęcenia się Jego służbie, nie jest niczym innym jak praktyką pobożności, która stanowi jeden z przejawów cnoty religijności".

wtorek, 18 marca 2014

Św. Jan Bosko

"Oto środki do zachowania czystości; modlitwa, ucieczka od nieróbstwa, częste przyjmowanie sakramentów, czujność w rzeczach małych".

poniedziałek, 17 marca 2014

Św. Jan od Krzyża

"Jeżeli dusza ma więcej cierpliwości w trudach i więcej stałości we wyzbywaniu się pociech, jest to znakiem większego postępu w cnocie".

niedziela, 16 marca 2014

Św. Albert Wielki

"Prawdziwa cierpliwość polega na pogodnym znoszeniu zła, które czynią nam inni, bez okazywania im żadnego odruchu pogardy".

sobota, 15 marca 2014

Św. Teresa od Jezusa

"Niech nic cię nie niepokoi, niech nic cię nie przeraża. Wszystko mija, Bóg się nie zmienia. Cierpliwość osiąga wszystko. Temu, kto ma Boga, nie brakuje niczego. Bóg sam wystarcza".

piątek, 14 marca 2014

Św. Jan Bosko

"Niechaj każdy będzie cierpliwy w służbie, jaką sprawuje: niechaj wypełnia ją tak dobrze, jak może, i nie rozprasza się w myślach".

czwartek, 13 marca 2014

Św. O. Pio

"Jeżeli jesteśmy spokojni i cierpliwi, odnajdziemy nie tylko siebie samych, ale również naszą duszę, a wraz z nią Boga".

środa, 12 marca 2014

Św. Katarzyna ze Sieny

"Cierpliwość jest rdzeniem miłości. Nie istnieje miłość bez cierpliwości ani cierpliwość bez miłości".

wtorek, 11 marca 2014

Św. Franciszek z Asyżu

"Nie może poznać sługa Boży, ile ma cierpliwości i pokory, dopóki się wszystko dzieje po jego myśli. Gdy zaś przyjdzie czas, kiedy ci, którzy powinni postępować według jego woli, zaczną mu się sprzeciwiać, ile wtedy okaże cierpliwości i pokory, tyle jej ma, nie więcej".

poniedziałek, 10 marca 2014

Sł. Boży abp Fulton Sheen

"W dniu, w którym zostaliśmy ochrzczeni, Kościół nałożył na nas białą szatę, nakazując nam: "Weźmij białą szatę i donieś ją nieskalaną przed trybunał Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyś miał życie wieczne". Ilu z nas zachowało tę szatę nieskalaną w trakcie swojego życia i niezbrukaną przez grzech, abyśmy natychmiast po śmierci mogli wstąpić do odzianej w białe szaty armii Króla?".

niedziela, 9 marca 2014

Św. Josemaria Escriva

"Powody pokuty? To odpokutowanie, zadośćuczynienie, przebłaganie, dziękczynienie. To sposoby, aby dokonać postępu dla ciebie, dla mnie, dla innych, dla twojej rodziny, dla twojego kraju i dla Kościoła. I tysiąc innych powodów".

sobota, 8 marca 2014

Św. Jan Paweł II


"Człowiek od początku został stworzony jako „mężczyzna i niewiasta” (por. Rdz 1, 27). Pismo Święte samo wyjaśnia ten przekaz: mężczyzna, chociaż był otoczony przez niezliczone stworzenia świata widzialnego, zdaje sobie sprawę, że jest sam (por. Rdz 2, 20). Bóg pomaga wówczas człowiekowi wyjść z sytuacji osamotnienia: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam: uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” (Rdz 2, 18). W stworzenie kobiety została więc wpisana od początku zasada pomocy: pomocy – należy to podkreślić – która nie ma być jednostronna, ale wzajemna. Kobieta jest dopełnieniem mężczyzny, tak jak mężczyzna jest dopełnieniem kobiety: kobieta i mężczyzna są komplementarni. Kobiecość realizuje „człowieczeństwo” w takim samym stopniu jak męskość, ale w sposób odmienny i komplementarny.

Kiedy Księga Rodzaju mówi o „pomocy”, chodzi tutaj nie tylko o pomoc w zakresie działania, ale także w zakresie bycia. Kobiecość i męskość są komplementarne nie tylko z punktu widzenia fizycznego i psychicznego, ale ontycznego. Tylko dzięki łasce tej dwoistości elementu „męskiego” i „kobiecego” człowieczeństwo realizuje się w pełni".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 7 marca 2014

Słowa Pana Jezusa

"Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami. "w nim znajdą wszystko czegokolwiek będzie im potrzeba dla ratowania swych dusz z przepaści zguby"".

czwartek, 6 marca 2014

Św. Bonawentura

"Nie wiem, jaką damy odpowiedź na sądzie Bożym, jeżeli za życia ziemskiego zaniedbamy się w pokucie".

środa, 5 marca 2014

Św. Jan Chryzostom

"Kto pokutuje, tego Bóg wysłuchuje. Pokuta polega jednak nie na stwierdzaniu jej słowami, lecz na potwierdzaniu jej czynami. Pokuta zachodzi wówczas, gdy szczerze zmierza do zmazy grzechów. Nie fałszuj pokuty udawaniem".

wtorek, 4 marca 2014

Bł. Jan Paweł II

"(Kult Eucharystii) winien wypełniać wnętrza świątyni również poza godzinami Mszy świętych. Zaiste, skoro tajemnica eucharystyczna została ustanowiona z miłości i uobecnia nam sakramentalnie Chrystusa, zasługuje zatem na nasze dziękczynienie i naszą cześć. Cześć ta winna się zaznaczać w każdym spotkaniu z Najświętszym Sakramentem, czy to wówczas, gdy nawiedzamy kościoły, czy też gdy Najświętsze Postacie zanosi się i udziela chorym".