środa, 5 marca 2014

Św. Jan Chryzostom

"Kto pokutuje, tego Bóg wysłuchuje. Pokuta polega jednak nie na stwierdzaniu jej słowami, lecz na potwierdzaniu jej czynami. Pokuta zachodzi wówczas, gdy szczerze zmierza do zmazy grzechów. Nie fałszuj pokuty udawaniem".