niedziela, 27 marca 2016

Św. Jan Paweł II


"Z wiarą i radością Kościół śpiewa w tym dniu wspaniałym: «Surrexit Christus, spes mea!» Tak, Chrystus zmartwychwstał, a wraz z Nim zmartwychwstała nasza nadzieja. Alleluja!".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/urbi_31032002.html


Fotografia pochodzi ze strony:
http://wramionachojca.blog.onet.pl/2013/03/30/zmartwychwstal-pan-3/


sobota, 26 marca 2016

Słowa Pana Jezusa


"Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata".


Tekst pochodzi ze strony:
http://msza.net/i/rozmyslania-199.html


Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.bernardyni.rzeszow.pl/?wielka-sobota,128


piątek, 25 marca 2016

Słowa Pana Jezusa


"Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd".


Tekst pochodzi ze strony:
http://brewiarz.pl/iii_16/2503/czyt2.php3?tekst=1


Fotografia pochodzi ze strony:
http://swiatlowolacie.blog.pl/2014/03/page/3/


czwartek, 24 marca 2016

Słowa Pana Jezusa


"A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich:
"Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał.".

Tekst pochodzi ze strony:
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=337&werset=10#W10


Fotografia pochodzi ze strony:
http://pasja.wg.emmerich.fm.interiowo.pl/zycie_jezusa107.htm


sobota, 19 marca 2016

Św. Josemaria Escriva

"Józef faktycznie był zwykłym człowiekiem, któremu Bóg zawierzył, aby dokonać wielkich rzeczy. Umiał przeżywać tak, jak chciał tego Pan, wszystkie wydarzenia składające się na jego życie, każde z nich z osobna. Dlatego Pismo Święte wychwala Józefa, twierdząc, że był sprawiedliwy. A w języku hebrajskim sprawiedliwy znaczy: pobożny, nienaganny sługa Boga, pełniący Jego wolę; innym razem oznacza: dobry i miłosierny względem bliźniego. Jednym słowem, sprawiedliwy jest ten, kto miłuje Boga i udowadnia tę miłość, przestrzegając Jego przykazań i ukierunkowując całe swoje życie na służbę swoim braciom, innym ludziom".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.josemaria.pl/artykul/w-warsztacie-jozefa


Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.jozef.wloclawek.pl/sw-jozef-nasz-patron.html


piątek, 18 marca 2016

Św. Josemaria Escriva

"Aby żyć cnotą czystości, nie trzeba czekać na starość lub na brak wigoru. Czystość rodzi się z miłości, a dla czystej miłości wigor i radość, właściwe młodości, nie są przeszkodą. Młode było serce i ciało Józefa, kiedy poślubił on Maryję; kiedy dowiedział się o tajemnicy Jej Bożego Macierzyństwa; kiedy zamieszkał razem z Nią, szanując Jej nienaruszoność, którą Bóg chciał pozostawić światu jako jeszcze jeden znak swojego przyjścia do ludzi. Kto nie jest w stanie zrozumieć takiej miłości, wie bardzo mało o tym, czym jest prawdziwa miłość, i jest mu całkowicie obcy chrześcijański sens czystości".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.josemaria.pl/artykul/w-warsztacie-jozefa


Fotografia pochodzi ze strony:
http://bosko.pl/wiara/Lilia-zamiast-hebla.html


sobota, 5 marca 2016

Słowa Matki Bożej


"Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 4 marca 2016

Słowa Pana Jezusa

"Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami. "w nim znajdą wszystko czegokolwiek będzie im potrzeba dla ratowania swych dusz z przepaści zguby"".wtorek, 1 marca 2016

Św. Jan Paweł II


"W języku polskim – ale nie tylko – termin naród pochodzi od ród, Ojczyzna natomiast ma swoje korzenie w słowie ojciec. Ojciec jest tym, który wraz z matką daje życie nowej istocie ludzkiej. Ze zrodzeniem przez ojca i matkę wiąże się pojęcie ojcowizny, które stanowi tło dla terminu Ojczyzna. Ojcowizna, a w dalszym ciągu ojczyzna, są więc ściśle związane z rodzeniem. Również słowo naród z punktu widzenia etymologii jest związane z rodzeniem. [...] Naród jest tym gruntem, na którym rodzi się państwo".


Tekst pochodzi ze strony:
http://pallotyni.pl/prowincja.wa/component/content/article/122-varie/1775-refleksja-wity-jan-pawe-ii-o-rodzinie-i-ojczynie-.html


Fotografia pochodzi ze strony:
http://dziennikparafialny.pl/2014/pocalunek-milosci-egzorcyzm-jana-pawla-ii/