wtorek, 1 marca 2016

Św. Jan Paweł II


"W języku polskim – ale nie tylko – termin naród pochodzi od ród, Ojczyzna natomiast ma swoje korzenie w słowie ojciec. Ojciec jest tym, który wraz z matką daje życie nowej istocie ludzkiej. Ze zrodzeniem przez ojca i matkę wiąże się pojęcie ojcowizny, które stanowi tło dla terminu Ojczyzna. Ojcowizna, a w dalszym ciągu ojczyzna, są więc ściśle związane z rodzeniem. Również słowo naród z punktu widzenia etymologii jest związane z rodzeniem. [...] Naród jest tym gruntem, na którym rodzi się państwo".


Tekst pochodzi ze strony:
http://pallotyni.pl/prowincja.wa/component/content/article/122-varie/1775-refleksja-wity-jan-pawe-ii-o-rodzinie-i-ojczynie-.html


Fotografia pochodzi ze strony:
http://dziennikparafialny.pl/2014/pocalunek-milosci-egzorcyzm-jana-pawla-ii/