poniedziałek, 30 kwietnia 2012

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

"Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał; i ci do Niego przyszli. Oto tajemnica mojego powołania, całego mojego życia, a nade wszystko tajemnica upodobania, jakie Jezus ma dla mojej duszy. Nie wzywa tych, którzy są tego godni, lecz tych, których sam chce, lub, jak mówi święty Paweł: Bóg lituje się nad tym, nad kim zechce, i miłosierdzie okazuje temu, nad kim chce się zmiłować".

niedziela, 29 kwietnia 2012

Św. Jan Bosko

"Kiedy syn porzuca swoich rodziców, bo jest posłuszny powołaniu, Jezus Chrystus zajmuje jego miejsce w rodzinie".

sobota, 28 kwietnia 2012

Św. Gianna Beretta Molla

"Co to jest powołanie? Jest darem Bożym, czyli pochodzi od Boga. Jeśli jest darem Bożym to powinniśmy się troszczyć, by rozpoznać wolę Bożą. Musimy wkroczyć na tę drogę: jeśli Bóg chce, nigdy nie wyważając drzwi, kiedy Bóg zechce, jak Bóg zechce".

piątek, 27 kwietnia 2012

Św. Alfons Liguori

"Módlcie się! Nie zaniedbujcie modlitwy. Kiedy będziecie się modlić, pewne jest wasze zbawienie! Gdy porzucicie modlitwę, pewne jest wasze zatracenie. Tak powinni głosić wszyscy, gdyż żadna katolicka nauka nie wątpi w to, że kto modli się, otrzyma niezbędne łaski i zostanie zbawiony. Mało jest jednak tych, którzy to praktykują dlatego też tak mało się zbawia!"

Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się!", w numerze 2-2012, str. 47.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/xviii-wiek/alfons-maria-liguori-kiedy-jezus-przychodzi-do-duszy-ze-swieta-komunia-wnosi-w-nia-wszelkie-dobro-wszelka-laske/

czwartek, 26 kwietnia 2012

Św. Franciszek Salezy

"Jeżeli na modlitwie nie robimy nic innego, jak tylko walczymy z roztargnieniami i pokusami, to i tak modlitwa jest dobra".

Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się!", w numerze 2-2012, str. 47.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://wsdts.pl/uroczystosc-sw-franciszka-salezego/

środa, 25 kwietnia 2012

Św. Teresa z Lisieux

"Mam wiele roztargnień, ale jak tylko zdam sobie z nich sprawę, modlę się za tych ludzi, którzy przychodzą mi na myśl. W ten sposób zbierają oni z moich roztargnień dobre owoce".

Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się!", w numerze 2-2012, str. 47.Fotografia pochodzi ze strony:
http://wolczynparafia.pl/czytaj_newsa_72_240-rocznica-poswiecenia-kosciola-sw.-teresy.html

wtorek, 24 kwietnia 2012

Św. Ludwik Grignion de Montfort

"Módl się z wielką ufnością, ufnością opartą na dobroci i nieskończonej hojności Boga oraz obietnicach Jezusa Chrystusa. Bóg jest źródłem wody żywej i nieustannie wlewa ją do serc tych, którzy się modlą".

Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się!", w numerze 2-2012, str. 47.Fotografia pochodzi ze strony:
http://angouleme.catholique.fr/Montfort.htm

poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Św. Filip Neri


"Zabiegajmy o czystość serca; bo Duch Święty mieszka tylko w czystych i prostych duszach".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nereusz.pl/rok.doc

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.filipini.gostyn.pl/filipini/filip_neri.php

niedziela, 22 kwietnia 2012

Św. Ambroży

"Chrystus przyszedł, aby leczyć nasze rany; ponieważ jednak nie wszyscy proszą o Jego lekarstwo, leczy On tych, którzy tego chcą, nie zmuszając opornych".

Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się!", w numerze 2-2012, str. 47.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/pierwsze-wieki/ambrozy-z-mediolanu-jesli-szukasz-jezusa/

sobota, 21 kwietnia 2012

Św. Jan Vianney

"Dusza zaprzestająca modlitwy umiera z wycieńczenia. Dusza, która mało się modli, podobna jest do ptactwa domowego, które choć ma wielkie skrzydła, wzlatuje tylko na niewielką wysokość, podczas gdy dusza modląca się z żarem i wytrwale podobna jest do jaskółki wznoszącej się łatwo i szybującej w przestworzach".

Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się!", w numerze 2-2012.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.witkm.pl/obrazki/?661,obrazek-jan-vianney-n2

piątek, 20 kwietnia 2012

Św. Teresa z Avila

"Przy wsparciu łaski Bożej możliwym jest, aby jeszcze na tym wygnaniu dusza miłowała Boga miłością podobną tej, jaką święci miłują w niebie".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/krawiec.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.marypages.com/TeresaofAvilaPolish.htm

czwartek, 19 kwietnia 2012

Św. Jan Bosko

"Trwajcie na drodze cnoty, a zawsze będziecie mieli pokój w sercu, życzliwość ludzką i błogosławieństwo Pana".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1874-cnota

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.szkoly-kusloncu.salezjanie.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1

środa, 18 kwietnia 2012

Modlitwa za Kościół i za Kapłanów

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz.

(Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 1052)


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.misericordiadei.eu/pag.04.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://ekai.pl/wydarzenia/x24411/benedykt-xvi-przewodniczyl-uroczystej-pasterce-w-bazylice-sw-piotra/

wtorek, 17 kwietnia 2012

Akt oddania sie Bożemu Miłosierdziu

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki.


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.milosierdziekielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=59

Fotografia pochodzi ze strony:
http://nachwalepana.blogspot.com/2012/01/litania-swietej-fustyny-kowalskiej.html

poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Słowa Pana Jezusa do Sł. Bożej Kunegundy Siwiec


"Pragnę udzielać miłosierdzia. Ono z krzyża płynie. Z miłości płynie miłosierdzie. Miłość wzgardzoną ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu, aby wyprosić miłosierdzie Boże. I łzy moje ofiaruj Ojcu niebieskiemu przez Matkę moją dla wyjednania miłosierdzia. Wiele, dużo dusz można zbawić przez to".


Tekst pochodzi ze strony:
http://jezu-ufam-tobie.socjum.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.franciszkanska3.pl/Zakonczyl-sie-etap-diecezjalny-procesu-beatyfikacyjnego-Kunegundy-Siwiec,a,12371

niedziela, 15 kwietnia 2012

Święto Miłosierdzia Bożego

Słowa Pana Jezusa:

"Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników.
(Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 699).

Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to Jest święto Miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki (Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 965).

Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 300).

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; (...) niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 699).

Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim (Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 570)".


Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieto_milosierdzia/index2.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieto_milosierdzia/index.html

sobota, 14 kwietnia 2012

Słowa Pana Jezusa


"Kiedy raz spowiednik kazał mi się zapytać Pana Jezusa, co oznaczają te dwa promienie, które są w tym obrazie - odpowiedziałam, że dobrze, zapytam się Pana.

W czasie modlitwy usłyszałam te słowa wewnętrznie: Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz...

- Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu.

- Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca Mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia
".

(Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 299)


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.faustyna.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://adonai.pl/milosierdzie/?id=51

piątek, 13 kwietnia 2012

Św. Teresa z Los Andes


"[Jezu], rzucam się w niezmierzony ocean miłości Twego Serca, żeby zagubić się w nim, jak kropla wody w oceanie, i w ten sposób zatopić moją małość w wielkości Twego miłosierdzia".


Tekst pochodzi ze strony:
http://jezu-ufam-tobie.socjum.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://jezu-ufam-tobie.socjum.pl/

czwartek, 12 kwietnia 2012

Św. Teresa z Lisieux


"Jakże mogłabym obawiać się Boga, który dla mnie stał się tak mały... kocham Go!... bo jest wyłącznie miłością i miłosierdziem".


Tekst pochodzi ze strony:
http://jezu-ufam-tobie.socjum.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://jezu-ufam-tobie.socjum.pl/

środa, 11 kwietnia 2012

Bł. Ks. Michał Sopoćko


Jezu, ufam Tobie!; to akt strzelisty, który winniśmy powtarzać w najtrudniejszych okolicznościach, wyryć go w sercu swoim głęboko".


Tekst pochodzi ze strony:
http://jezu-ufam-tobie.socjum.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.faustyna.eu/sopocko_pl.htm

wtorek, 10 kwietnia 2012

Bł. Jan Paweł II

"Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga".


Tekst pochodzi ze strony:
http://jezu-ufam-tobie.socjum.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://pokolenie-jp2.pl/

poniedziałek, 9 kwietnia 2012

Słowa Pana Jezusa


"Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest – ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma".

(Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 1578)


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.faustyna.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://jezu-ufam-tobie.socjum.pl/

niedziela, 8 kwietnia 2012

Bł. Jan Paweł II

"Mężczyźni i kobiety trzeciego tysiąclecia! Pozwólcie, że wam powtórzę: otwórzcie serce Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, który przychodzi do was z darem pokoju! Tam gdzie przychodzi Chrystus zmartwychwstały, tam wraz z Nim przychodzi prawdziwy pokój! Niech zapanuje nade wszystko w każdym ludzkim sercu, głębokiej przepaści, którą niełatwo uczynić zamieszkałą (por. Jr 17, 9)".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/urbi_31032002.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.cms.parafia-nsj.pl/?zmartwychwstal-juz-chrystus-pan-moj-i-nadzieja,157&PHPSESSID=ac680447dc693fbde1cc41a057215d29

sobota, 7 kwietnia 2012

Św. Urszula Ledóchowska

"Niech w moim sercu rozpali się pragnienie naśladowania Ciebie, Jezu! Jak chcesz, kiedy chcesz, gdzie chcesz, wszystko mi jedno, byleby z Tobą i przy Tobie!"


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.urszulanki.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://archiwum.misyjnedrogi.pl/artykuly.php?galeria,149

piątek, 6 kwietnia 2012

Słowa Pana Jezusa

"Kiedy przed rekolekcjami ośmiodniowymi udałam się do swego kierownika duszy i prosiłam go o pewne umartwienia na czas rekolekcji, jednak nie otrzymałam pozwolenia na wszystko, o co prosiłam, ale tylko na niektóre. Otrzymałam pozwolenie na jedną godzinę rozmyślania męki Pana Jezusa i na pewne upokorzenie. Jednak byłam trochę niezadowolona, że nie otrzymałam pozwolenia na wszystko, o co prosiłam. Kiedy wróciłyśmy do domu, weszłam na chwilę do kaplicy. - Wtem usłyszałam głos w duszy: Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie Moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką radość. Dziwi Mnie to, że jeszcze niezupełnie żeś się wyrzekła woli własnej, ale cieszę się niezmiernie, że dokona się ta zmiana w rekolekcjach".

(Dzienniczek, 369)Tekst pochodzi ze strony:
http://www.faustyna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=636&Itemid=636&search=Męka&numer_w_dzienniczku=369

Fotografia pochodzi ze strony:
http://meka-rozwazanie.blogspot.com/2012/03/powody-dla-ktorych-chrystus-podja_31.html

czwartek, 5 kwietnia 2012

Św. Siostra Faustyna

"Nie pozwolę się tak pochłonąć wirom pracy, aby zapomnieć o Bogu. Wszystkie wolne chwile spędzam u stóp Mistrza utajonego w Najświętszym Sakramencie. On mnie uczy od najmłodszych lat".

(Dzienniczek, 82)

 

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.faustyna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=636&Itemid=636&search=Najświętszy&numer_w_dzienniczku=82

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/siostra_faustyna/

środa, 4 kwietnia 2012

Bl. Jan Paweł II

"Nie dziwcie się, gdy na swej drodze napotkacie krzyż. Czyż Jezus nie powiedział swoim uczniom, że ziarno pszenicy musi paść w ziemię i obumrzeć, aby mogło przynieść obfity plon (por. J 12, 23-26)? Dał tym samym do zrozumienia, że Jego życie, złożone w darze aż po śmierć, wyda owoc. Jak wiecie, po zmartwychwstaniu Chrystusa śmierć już nigdy nie będzie miała ostatniego słowa. Miłość jest silniejsza od śmierci. Jezus zgodził się umrzeć na krzyżu, czyniąc go źródłem życia i znakiem miłości, nie przez słabość czy upodobanie do cierpienia. Uczynił to, aby nas zbawić i już teraz dać nam udział w swym Boskim życiu".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/sdm_22022004.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://ksiazkikatolickie.net/2010/03/santo-subito-tajemnice-swietosci-jana-pawla-ii/

wtorek, 3 kwietnia 2012

Benedykt XVI


"Kochać kogoś, to znaczy pragnąć jego dobra i angażować się skutecznie w tym celu".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1812-milosc?start=7

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.deon.pl/wiadomosci/dzien-w-obiektywie/galeria,383,niedziela-palmowa-1-kwietnia-2012-r-,zdjecie,1.html

poniedziałek, 2 kwietnia 2012

Św. Grzegorz Wielki

"Miłość rozpoczyna się dwoma przykazaniami, ale rozszerza się na wiele przykazań. Miłość jest cierpliwa, gdyż spokojnie znosi wyrządzone krzywdy. Jest łaskawa, gdyż hojnie świadczy dobro w zamian za wyrządzone zło. Nie jest zazdrosna, gdyż nie pragnie niczego na tym świecie, nie umie zazdrości żadnej doczesnej pomyślności. Nie unosi się pychą, gdyż usilnie zabiegając o dobra wewnętrzne, nie wynosi się z powodu posiadanych dóbr zewnętrznych. Nie działa przewrotnie, gdyż zabiegając jedynie o miłość Boga i bliźniego, nie czyni niczego, co sprzeciwiałoby się uczciwości. Nie pragnie zaszczytów, gdyż im gorliwej zabiega o dobra wewnętrzne, tym mniej pragnie bogactw zewnętrznych. Nie szuka swego, gdyż nie uznając za swoje niczego prócz tego, co może pozostać z nią na zawsze, nie dba o to, co przejściowo posiada na tym świecie. Nie unosi się gniewem, gdyż zawsze zraniona niesprawiedliwością nie wywołuje w sobie uczucia zemsty, bo wie, iż za wielkie utrapienia tym większą otrzyma nagrodę. Nie zmyśla zła, gdyż umacniając duszę w miłowaniu prawości i usuwając zeń wszelką nienawiść, nie wprowadza do niej niczego, co mogłoby ją skalać. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, gdyż w swym pragnieniu miłowania wszystkich, nawet w zgubie swych nieprzyjaciół nie znajduje przyjemności. Współweseli się z prawdy, gdyż miłując innych jak siebie samą raduje się dostrzeżonym w nich dobrem jakby pomnożeniem osobistej doskonałości".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1812-milosc

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/09-03.php3

niedziela, 1 kwietnia 2012

Św. O. Pio

"Zachowaj pokorę i pozwól mu działać w sercu Twoim czystym, skruszonym i wyzbytym z jakiegokolwiek lęku, ponieważ każda obawa jest przeszkodą we wspaniałomyślnym Bożym obdarowaniu!"

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1794-niepokoj

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.tnfs.pl/patron/