czwartek, 26 kwietnia 2012

Św. Franciszek Salezy

"Jeżeli na modlitwie nie robimy nic innego, jak tylko walczymy z roztargnieniami i pokusami, to i tak modlitwa jest dobra".

Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się!", w numerze 2-2012, str. 47.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://wsdts.pl/uroczystosc-sw-franciszka-salezego/