poniedziałek, 30 kwietnia 2012

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

"Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał; i ci do Niego przyszli. Oto tajemnica mojego powołania, całego mojego życia, a nade wszystko tajemnica upodobania, jakie Jezus ma dla mojej duszy. Nie wzywa tych, którzy są tego godni, lecz tych, których sam chce, lub, jak mówi święty Paweł: Bóg lituje się nad tym, nad kim zechce, i miłosierdzie okazuje temu, nad kim chce się zmiłować".