sobota, 21 kwietnia 2012

Św. Jan Vianney

"Dusza zaprzestająca modlitwy umiera z wycieńczenia. Dusza, która mało się modli, podobna jest do ptactwa domowego, które choć ma wielkie skrzydła, wzlatuje tylko na niewielką wysokość, podczas gdy dusza modląca się z żarem i wytrwale podobna jest do jaskółki wznoszącej się łatwo i szybującej w przestworzach".

Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się!", w numerze 2-2012.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.witkm.pl/obrazki/?661,obrazek-jan-vianney-n2