wtorek, 16 lutego 2016

Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny

"Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. - Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie.".


Tekst pochodzi ze strony:
https://www.faustyna.pl/


Fotografia pochodzi ze strony:
http://adonai.pl/milosierdzie/?id=51


poniedziałek, 15 lutego 2016

Bł. Ks. Michał Sopoćko

"Jak przezorny ogrodnik obcina na wiosnę dzikie i wybujałe pędy, tak Bóg dopuszcza ostre cierpienia na dusze wybrane, by je uświęcić".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.sopocko.pl/


Fotografia pochodzi ze strony:
http://parafialikusy-milosierdzie.blogspot.com/2011/10/obraz-pana-jezusa_28.html


piątek, 12 lutego 2016

Sługa Boży Jerzy Ciesielski

"...Dziękuję Ci za to, że jestem. Że mam szansę na wieczne szczęście w Tobie. Nie dopuść - o Dobry Boże - abym tę szansę kiedyś zaprzepaścił".

"Na końcu życia jest niewątpliwie śmierć... Po śmierci jest sąd... Ten sąd jest weryfikacją całego życia, jego ostateczną oceną. Czy zatem nie jest rzeczą logiczną kryteria sądu ostatecznego stosować w życiu na co dzień, aby mieć w pamięci, co nas w decydującym momencie czeka?..."


Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/jerzy_ciesielski/notatki.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/jerzy_ciesielski/

czwartek, 11 lutego 2016

Słowa Matki Bożej w Lourdes


"Nie obiecuję Ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym."

"Pokuta".

"Módlcie się do Boga o nawrócenie grzesznikow".

"Jestem Niepokalane Poczecie".


Tekst pochodzi ze strony: http://www.dziecimaryi.katolicki.eu/glowna.php?id=lourdes

Fotografia pochodzi ze strony:
http://saltandlighttv.org/blog/mary/our-lady-of-lourdes-pray-for-us

środa, 10 lutego 2016

Benedykt XVI

"Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 9 lutego 2016

Św. Jan Paweł II

"W czasie Wielkiego Postu wszyscy powinniśmy ze szczególną uwagą patrzeć na Krzyż, aby na nowo zrozumieć jego wymowę. Nie możemy widzieć w nim jedynie pamiątki wydarzeń, jakie miały miejsce przed około dwoma tysiącami lat. Powinniśmy rozumieć naukę Krzyża tak, jak on przemawia do naszych czasów, do dzisiejszego człowieka: "Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki" (Hbr 13, 8). W Krzyżu Jezusa Chrystusa wyraża się usilne wezwanie do metanoi, do nawrócenia: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1, 15). I to wezwanie powinniśmy przyjąć jako skierowane do każdego z nas i do wszystkich w sposób szczególny z okazji okresu Wielkiego Postu. Przeżywać Wielki Post — znaczy nawrócić się do Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 7 lutego 2016

Święta Siostra Faustyna

"Cierpienia i przeciwności w początkach życia zakonnego przerażały mnie i odbierały mi odwagę. Toteż modliłam się nieustannie, aby mnie Jezus wzmocnił i dał mi moc Ducha swojego Świętego, żebym mogła spełnić we wszystkim Jego świętą wolę, bo od początku znałam i znam słabość swoją. Wiem dobrze, czym jestem sama z siebie, dlatego Jezus odsłonił oczom duszy mojej całą przepaść nędzy, jaką jestem, a przez to rozumiem dobrze, że cokolwiek w duszy mojej jest dobrego, jest to tylko łaska Jego święta. To poznanie nędzy mojej daje mi zarazem poznać przepaść miłosierdzia Twojego. W życiu swoim wewnętrznym patrzę jednym okiem w przepaść swej nędzy i nikczemności, jaką jestem, a drugim okiem patrzę w przepaść miłosierdzia Twego, Boże".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 6 lutego 2016

Słowa Matki Bożej

Matka Boża powiedziała Łucji: – "Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawieniado tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Świętą, odmówią różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".

Tekst pochodzi ze strony:
http://przymierzezmaryja.pl/Nabozenstwo-Pierwszych-Sobot-Miesiaca,1503,a.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://luxdei.pl/Zamyslenia.html

piątek, 5 lutego 2016

Słowa Pana Jezusa


"Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, a w zamian za to otrzymuje od ludzi tylko niewdzięczność, wzgardę, bluźnierstwo i obojętność. Przynajmniej ty Mnie kochaj i staraj się Mi wynagradzać".


Tekst pochodzi ze strony:
Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 1 lutego 2016

Św. Jan Bosko

"Dbajcie w szczególny sposób o dzieci, chorych, starszych i biednych, a zasłużycie sobie na Błogosławieństwo Boże i szacunek ludzi".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: