wtorek, 17 listopada 2015

Św. Alfons Liguori


"Jeśli pragniemy skutecznie pomóc duszom w czyśćcu, powinniśmy polecać je w naszych modlitwach Najświętszej Dziewicy Maryi, a szczególnie polecać za nie Koronkę albo Różaniec, który daje im ulgę w cierpieniu".

Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego "Niedziela", nr 46, z dnia 15 listopada 2015r., str. 13.

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 16 listopada 2015

Św. Katarzyna


"Gdyby mogły się oczyścić przez skruchę - w jednej chwili spłaciłyby swój dług".

Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego "Niedziela", nr 46, z dnia 15 listopada 2015r., str. 13.

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 15 listopada 2015

Sługa Boży abp Fulton J. Sheen


"Im bardziej człowiek zbliża się do Boga, tym bardziej czuje się niegodny. Obraz w świetle świecy zdradza mniej defektów, niż gdy oglądany jest w blasku słońca; podobnie dusze nieco oddalone od Boga są bardziej przekonane o swojej moralnej prawości niż te, które znajdują się blisko Niego. Ci, którzy porzucili blaski oraz splendory świata i od lat żyli w blasku Jego oblicza, pierwsi gotowi są wyznać, jak bardzo przytłacza ich ciężar ich własnych grzechów".

Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego "Niedziela", nr 46, z dnia 15 listopada 2015r., str. 12-13.

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 14 listopada 2015

Św. Katarzyna z Genui


"Widzę, że Bóg nie otoczył raju bramami zamkniętymi: każdy, kto chce, może wejść do niego; Bóg jest bowiem cały miłosierdziem i ramiona Jego są zawsze ku nam otwarte, aby nas przyjąć do Jego chwały. Lecz zarazem widzę jasno, że Istota Boża jest samą czystością i że dusza, która by miała w sobie jakąś niedoskonałość, a nawet najmniejszy cień, wolałaby raczej rzucić się w tysiące piekieł niż stanąć przed Boskim Majestatem z jakąś zmazą na sobie. Wiedząc zatem, że czyściec jest na to przeznaczony, żeby ją oczyścić z tych plam, sama się w niego rzuca, upatrując w tym wielkie miłosierdzie Boże, które zdolne jest uwolnić ją od owej przeszkody".

Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego "Niedziela", nr 46, z dnia 15 listopada 2015r., str. 12.

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 13 listopada 2015

Św. Jan Paweł II


"Trzeba odkryć poczucie grzechu, a żeby to osiągnąć, trzeba odkryć poczucie Boga! Grzech jest bowiem obrazą Boga sprawiedliwego i miłosiernego, która wymaga odpowiedniej ekspiacji w tym lub w przyszłym życiu".

Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego "Niedziela", nr 46, z dnia 15 listopada 2015r., str. 13.

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 12 listopada 2015

Św. Katarzyna"Dusze czyśćcowe nie mogą mieć innego pragnienia, jak tylko to, żeby pozostawać tam, gdzie przebywają wedle najsprawiedliwszego zarządzenia Bożego".

Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego "Niedziela", nr 46, z dnia 15 listopada 2015r., str. 13.

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 11 listopada 2015

Św. Katarzyna


"Dusze czyśćcowe doznają cierpień tak srogich, że język ludzki tego wypowiedzieć nie zdoła. (...) kary jego są równe karom piekielnym".

Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego "Niedziela", nr 46, z dnia 15 listopada 2015r., str. 13.

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 10 listopada 2015

Św. O. Pio


"Módlcie się, módlcie się, módlcie się... Musimy opróżnić czyściec. Wszystkie dusze muszą być uwolnione".

Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego "Niedziela", nr 46, z dnia 15 listopada 2015r., str. 13.

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 9 listopada 2015

Św. O. Pio


"Musimy modlić się za dusze w czyśćcu. To niewiarygodne, co one mogą uczynić dla naszego duchowego dobra, z wdzięczności dla tych na ziemi, którzy pamiętają o modlitwie za nie".

Tekst pochodzi ze strony:
http://glosojcapio.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2034&Itemid=94

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 8 listopada 2015

Bł. Stanisław Papczyński


"Do najwyższego rodzaju miłości należy wstawianie się do Boga o uwolnienie dusz znajdujących się w płomieniach czyśćcowych (…) ".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/146393,kazdy-z-nas-moze-byc-swiety.html

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 7 listopada 2015

Słowa Matki Bożej

"Córko moja, spójrz na Serce moje otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność w każdej chwili wbijają. Przynajmniej ty pociesz mnie i przekaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu pięciu miesięcy, w pierwsze soboty, wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając 15 tajemnic różańcowych, w intencji zadośćuczynienia Mnie, w godzinę śmierci obiecuję przyjść z pomocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.fatima.pl/Nabozenstwo-pierwszych-sobot,3,a.html

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 6 listopada 2015

Słowa Pana Jezusa

"Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami. "w nim znajdą wszystko czegokolwiek będzie im potrzeba dla ratowania swych dusz z przepaści zguby"".

czwartek, 5 listopada 2015

Św. Siostra Faustyna


"Ujrzałam Anioła Stróża, który kazał mi pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie? I odpowiedziały mi zgodnie, że największe dla nich cierpienie, to tęsknota za Bogiem".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/146393,kazdy-z-nas-moze-byc-swiety.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://delurski.pl/4548/nowenna-za-dusze-w-czysccu-3/


środa, 4 listopada 2015

Św. Augustyn


"Chociaż ten ogień jest przeznaczony po to, aby uwolnić i oczyścić dusze, jest bardziej przenikliwy niż coś, co moglibyśmy znieść na ziemi".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/146393,kazdy-z-nas-moze-byc-swiety.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.dasiedlce.pl/content/czy%C5%9Bcie-dojrzewanie-mi%C5%82o%C5%9B%C4%87


wtorek, 3 listopada 2015

Św. O. Pio


"Gdyby Pan Bóg wyraził zgodę, by dusza przeszła z tamtego ognia do największego ognia na ziemi, byłoby to podobne do przejścia z gorącej wody do zimnej".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/146393,kazdy-z-nas-moze-byc-swiety.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.kolegiata.org/refleksje/aktualnosc,1083.html


poniedziałek, 2 listopada 2015

Bł. Stanisław Papczyński


"Błagam was, módlcie się za zmarłych, bo straszne cierpią męczarnie".


Tekst pochodzi ze strony:
https://spm.org.pl/index.php/wypominki-modlitwa-za-zmarlych

Fotografia pochodzi ze strony:
http://delurski.pl/1776/czysciec-swiadectwo-pisma/


niedziela, 1 listopada 2015

Św. Jan Paweł II


"Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości".


Tekst pochodzi ze strony:
http://mateusz.pl/jp99/pp/1999/pp19990616a.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://parafiajablonna.pl/page/litania-do-wszystkich-swietych