piątek, 30 listopada 2012

Św. Wincenty Pallottii

"Powinniśmy pomagać duszom czyśćcowym, gdyż domaga się tego miłość, a niesienie pomocy stanowi heroiczny akt chrześcijańskiej miłości".


Tekst pochodzi ze strony:
http://blog.wiara.pl/Moria1

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.pallotyni.ostroleka.pl/site.php?Site=patron

czwartek, 29 listopada 2012

Bł. Jan Paweł II

"Jakimś szczególnie przekonującym argumentem za czyśćcem, niezależnie od bulli Benedykta XII z XIV wieku, stały się dla mnie dzieła mistyczne św. Jana od Krzyża. «Żywy płomień miłości», o którym mówi, jest przede wszystkim oczyszczający. Mistyczne noce, o których ten wielki doktor Kościoła pisze z własnego doświadczenia, są poniekąd tym, czemu odpowiada czyściec. Bóg przeprowadza człowieka przez taki wewnętrzny czyściec całej jego zmysłowej i duchowej natury, ażeby go doprowadzić do zjednoczenia z sobą. Nie stajemy tutaj tylko wobec sądu. Stajemy wobec potęgi samej miłości. 

To miłość przede wszystkim sądzi. Bóg, który jest miłością, sądzi przez miłość. To miłość domaga się oczyszczenia, zanim człowiek dojrzeje do zjednoczenia z Bogiem, które jest ostatecznym jego powołaniem i przeznaczeniem".


Tekst pochodzi ze strony:
http://blog.wiara.pl/Moria1/2011/01/13/jan-pawel-ii

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.watykan.ovh.org/

środa, 28 listopada 2012

Św. Tomasz z Akwinu

"Kary ponoszone w czyśćcu są uzupełnieniem pokuty, jakiej nie dokonano całkowicie na tym świecie. A ponieważ dobre uczynki jednych mogą służyć pomocą bliźnim tak żyjącym, jak i zmarłym i zadośćuczynić za nich, dlatego nie ma wątpliwości, że dobre uczynki spełniane przez żywych mogą nieść pomoc duszom w czyśćcu".


Tekst pochodzi ze strony:
http://blog.wiara.pl/Moria1/2011/01

Fotografia pochodzi ze strony:
http://dziennikparafialny.pl/2012/doskonale-wprowadzenie-do-tomizmu/#.ULauHuT8J8E

wtorek, 27 listopada 2012

Słowa Matki Bożej na Rue du Bac


"Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru: wszyscy, którzy go będą nosili, dostąpią wielkich łask, szczególnie jeśli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we mnie ufają, wieloma łaskami obdarzę".


Tekst pochodzi ze strony:
http://cudownymedalik.prv.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://wspolpracownicy.blogspot.com/2011/04/rycerstwo-niepokalanej-srodki-cz-ii.html

poniedziałek, 26 listopada 2012

Św. Jan Chryzostom

"Bardziej od samego grzechu, Boga gniewa i obraża to, że grzesznicy nie odczuwają żadnego żalu za swoje grzechy".


Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1850-grzech

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/pierwsze-wieki/jan-chryzostom-bog-nie-pragnie-smierci-grzesznika/

niedziela, 25 listopada 2012

sobota, 24 listopada 2012

Słowa z Czyśćca skierowane do Sł. Bożej Wandy Malczewskiej

"My sami nic dla siebie zrobić nie możemy, ale wy możecie zrobić dużo, ofiarujcie za nas udział we Mszy Świętej, a także odpusty, przekazujcie jałmużnę, ale najskuteczniejszą pomoc nam dacie, gdy zamówicie odprawienie Mszy Św. za nas. Krew Pana Jezusa we Mszy Św. przez kapłana ofiarowana zgasi płomienie czyśćcowe...".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pielgrzymki.org.pl/akw71Skora.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.zrodlo.krakow.pl/rocznik-2011/numer-38-2011/ze-swietymi-za-pan-brat/

piątek, 23 listopada 2012

Słowa Matki Bożej do św. Brygidy

"Jestem Matką tych wszystkich, którzy znajdują się w miejscu odbywania pokuty. Moje modlitwy łagodzą kary nałożone na nich za ich grzechy".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pielgrzymki.org.pl/akw71Skora.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/sw_brygida/

czwartek, 22 listopada 2012

Słowa Pana Jezusa do św. Gertrudy

"Za każdym razem, kiedy dzięki Twojej modlitwie i ofierze jakaś dusza może opuścić czyściec, sprawiasz mi taką wielką radość, jakbyś mnie samego wyrwała cierpieniu".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pielgrzymki.org.pl/akw71Skora.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/11-16b.php3

środa, 21 listopada 2012

Św. Ambroży

"O tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy też po śmierci".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.sanktuariummaryjne.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-07.php3

wtorek, 20 listopada 2012

Aniół Stróż do św. Gemmy

"Błogosławiony, który pomaga na ziemi duszom czyśćcowym swymi modlitwami i pobożnymi uczynkami, gdyż sprawiedliwość Boża wymaga, aby dusze zostały oczyszczone przez cierpienia czyśćcowe lub wybawione przez dobre uczynki swoich przyjaciół".

Tekst pochodzi ze strony:
http://blog.wiara.pl/Moria1/2012/10/25/z-zycia-sw-gemmy-galgani

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.­parafiawydrza.­sandomierz.­opoka.­org.­pl

poniedziałek, 19 listopada 2012

Anioł do św. Brygidy Szwedzkiej

"Błogosławiony, który pomaga na ziemi duszom czyśćcowym swymi modlitwami i pobożnymi uczynkami, gdyż sprawiedliwość Boża wymaga, aby dusze zostały oczyszczone przez cierpienia czyśćcowe lub wybawione przez dobre uczynki swoich przyjaciół".

Tekst pochodzi ze strony:
http://blog.wiara.pl/Moria1/2012/11/05/sw-maksymilian-kolbe-1941

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brygida.gdansk.pl/?modul=strony&strona=36

niedziela, 18 listopada 2012

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"Najświętsza Maryja Panna Niepokalana jest Królową także czyśćca i za Jej wstawiennictwem kary są zmniejszone i ukrócone, szczególnie dla kochających Ją i w Jej święta".

Tekst pochodzi ze strony:
http://blog.wiara.pl/Moria1/2012/11/05/sw-maksymilian-kolbe-1941

Fotografia pochodzi ze strony:
http://swmaksymilian.luban.pl/

sobota, 17 listopada 2012

Św. Brat Albert

"Kościół katolicki to nie budynek z lichymi najczęściej obrazami, w którym się często modlą fałszywe dewotki i wielu do niego zapisanych katolików fałszywych, gdzie znaleźć też można złych i głupich księży – ale Kościół to jest sukcesja nieprzerwana świętych: Ludzi, czynów i zasad, która łączy w jedną całość mnóstwo ludzi, którzy żyli na świecie od dawna i żyją, niektórzy są w niebie i w czyśćcu, inni na ziemi, a wszyscy są złączeni w jednym duchu, wspomagają się wzajemnie i ze sobą komunikują. To jest Kościół katolicki, święte ciało, choć w nim dużo członków chorych albo umarłych".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/xx-wiek/albert-chmielowski-sw-kosciol-katolicki-to-nie-budynek/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://wierzymy.blogspot.com/2010/11/sw-brat-albert.html

piątek, 16 listopada 2012

Św. Jan Maria Vianney

"Ojcowie Święci mówią, że czyściec jest w pobliżu piekła. Łatwo to pojmiemy, gdy pomyślimy, że grzech powszedni nie­daleko jest od śmiertelnego. Według tychże Ojców nie wszystkie dusze pokutują w czyśćcu dla zadośćuczynienia Boskiej spra­wiedliwości – niektóre z nich pokutują w tych miejscach, w któ­rych grzeszyły. Święty Grzegorz papież podał nam w tej mie­rze przykład. Pewien świątobliwy kapłan, będąc chorym, z roz­kazu lekarza chodził co dzień do kąpieli w dosyć odległe miejsce. Zawsze tam czekał na niego jakiś nieznajomy człowiek, który mu pomagał rozebrać się, a po kąpieli podawał płótno do otarcia się. Kapłan przez wdzięczność przyniósł raz swe­mu nieznajomemu kawałek chleba poświęconego. "Mój ojcze – rzekł nieznajomy – dajesz mi rzecz, której ja nie spożytkuję; bo jestem duchem, chociaż widzisz mnie w ciele. Byłem tu kiedyś panem i odbywam tu mój czyściec. Sługo Boży, zlituj się nade mną; jeśli zechcesz, możesz mnie uwolnić z tych mąk, które ponoszę: ofiaruj za mnie Msze święte, ofiaruj modlitwy twoje". To powiedziawszy, zniknął. 

Ach! bracia drodzy, wiedząc o tym, czyż możemy nie pamiętać o naszych rodzicach, którzy może tu są około nas? Je­śliby im Bóg pozwolił nam się pokazać, to by się nam do nóg rzucili. "Dzieci drogie, powiedzieliby, miejcie litość nad nami, nie zapominajcie o nas". Tak bracia drodzy, wieczorem idąc na spoczynek, widzielibyśmy biednych rodziców naszych, wo­łających o pomoc, widzielibyśmy ich w naszych domach, w na­szych polach. Te biedne dusze krążą około nas, idą za nami wszędzie; ale niestety są to biedni żebracy około złych bogaczów! Przedstawiają im swoje potrzeby i swoje męczarnie, ale źli bogacze nie zwracają na to uwagi. "Prosimy – wołają – o jedno Ojcze nasz, o jedno Zdrowaś, o jedną Mszę świętą".

Ach! jakże byśmy byli niewdzięczni, gdybyśmy odmówili naszemu ojcu, naszej matce, jakiej małej cząsteczki tych dóbr, które oni z takim mozołem nabyli dla szczęścia naszego! Po­wiedzcie mi: jeśliby wasz ojciec lub wasza matka, albo jedno z waszych dzieci było w ogniu, gdybyście widzieli ich ręce wyciągnięte do was z prośbą o pomoc, czyżbyście byli tak nie­czuli, żebyście pozwolili na ich palenie w oczach waszych? Ach! wiara nas uczy, że te biedne dusze ponoszą męki tak straszne, iż żaden człowiek pojąć tego nie jest w stanie".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.ultramontes.pl/vianney_o_cierpieniach.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://wierzymy.blogspot.com/2012/08/sw-jan-maria-vianney.html

czwartek, 15 listopada 2012

Bł. Mariam Baouardy

"Czym jest człowiek wobec swego Stwórcy? Dlaczego człowiek jest zły? Podziwiajmy cierpliwość Boga… Och! Tak, tysiąc lat mija jak jeden dzień. Lecz my jesteśmy stworzeni, żeby miłować naszego Stwórcę, a nie, żeby iść za naszym pragnieniem… Na ile będziemy czynić własną wolę, na tyle będziemy przypiekać się w czyśćcu, być może dziesięć lat za jeden czyn, w zależności od stopnia jego ważności… Na co człowiekowi zdobyć wszechświat, jeśli zgubi swoją duszę?"

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/xix-wiek/maria-od-jezusa-ukrzyzowanego/maria-od-jezusa-ukrzyzowanego-jestesmy-stworzeni-zeby-milowac-naszego-stworce-a-nie-zeby-isc-za-naszym-pragnieniem/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://floscarmelivitisflorigera.blogspot.com/2009/01/bl-mariam-baouardy-ocd-and-story-of.html

środa, 14 listopada 2012

Bł. PierGiorgio Frassati

"Byłem dziś na pogrzebie magistra humanistyki, przyjaciela Bertiniego, turyńskiego korespondenta gazety „Nazione”. Umarł na suchoty w szpitalu San Luigi i zobaczyłem go dziś, zanim go ułożyli w trumnie. Był w pożałowania godnym stanie. Nie mogłem pozostać w pokoju dłużej niż przez dwie minuty, bo już niemal dokonał się rozkład ciała, dłuższe przebywanie tam było niemożliwe. Ale ten widok był dla mnie zbawienny. 

Zastanowiłem się i pomyślałem, że i ja za kilka lat będę w takim stanie, ja też będę budził współczucie pomieszane z odrazą, a jednak czasem dawałem ponosić się ambicjom. Po co? Przecież śmierć, ta wielka tajemnica, ona jedyna sprawiedliwa, bo nie baczy na niczyją osobę, rozprzęgnie moje ciało i w krótkim czasie w proch je zetrze. Ale oprócz ciała materialnego jest jeszcze dusza, której winniśmy poświęcić wszystkie nasze siły, aby mogła stanąć przed Najwyższym Trybunałem bez winy, albo przynajmniej z winami małymi, tak, aby po odbyciu kilku lat pokuty w czyśćcu mogła pójść ku pokojowi wiecznemu. 

Ale jak i kiedy przygotować się do tego wielkiego Przejścia? Skoro nie wie się, kiedy śmierć po nas przyjdzie, bardzo roztropne jest, żeby się w każdym dniu gotować na śmierć w tym właśnie dniu. Odtąd więc będę się starał wszystkie moje dni czynić małym przygotowaniem na śmierć, abym się nie znalazł nie przygotowany w momencie śmierci i nie musiał opłakiwać pięknych lat młodości jałowych w sensie duchowym".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/xx-wiek/pier-giorgio-frassati/pier-giorgio-frassati-bardzo-roztropne-jest-zeby-sie-w-kazdym-dniu-gotowac-na-smierc-w-tym-wlasnie-dniu/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/piotr_frassati/

wtorek, 13 listopada 2012

Św. Katarzyna z Genui

"Dusze w czyśćcu są całkowicie podporządkowane woli Bożej; dlatego zgadzają się z jego dobrocią, są zadowolone ze wszystkiego co On postanawia i są całkowicie oczyszczone od winy swoich grzechów. Są czyste od grzechów, gdyż w tym życiu czuły do nich odrazę i wyznały je z prawdziwym żalem, i z tego powodu Bóg odpuszcza im winę, tak że tylko zabrudzenie po grzechu pozostaje, a to musi być pochłonięte przez ogień. Tak uwolnione od winy i zjednoczone z wolą Bożą, widzą Go jasno zgodnie z tym stopniem światła na który On im pozwala, i pojmują jak wielkim dobrem jest posiadanie Boga, dla którego wszystkie dusze zostały stworzone. Co więcej, te dusze są w tak bliskiej zgodności z Bogiem, i są przyciągnięte tak silnie w jego kierunku z racji naturalnego pociągu między Nim a duszą, że żaden obraz ani porównanie nie są w stanie uczynić zrozumiałym tego pędu w taki sposób, w jaki mój duch odbiera go wewnętrznym zmysłem".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/xvi-wiek-sobor-trydencki/katarzyna-z-genui/katarzyna-z-genui-dusze-w-czysccu-sa-calkowicie-podporzadkowane-woli-bozej/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/xvi-wiek-sobor-trydencki/katarzyna-z-genui/katarzyna-z-genui-dusze-w-czysccu-sa-calkowicie-podporzadkowane-woli-bozej/

poniedziałek, 12 listopada 2012

Św. Filip Neri

"Ludzkie słowa nie mogą opisać piękna duszy, która umiera w stanie łaski".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nereusz.pl/rok.doc

Fotografia pochodzi ze strony:
http://idlespeculations-terryprest.blogspot.com/2009/05/st-philip-neri.html

niedziela, 11 listopada 2012

Św. Augustyn

"Jedni cierpią doczesne kary wyłącznie w tym życiu, inni po śmierci, jeszcze inni i teraz, i po śmierci, a w każdym razie przed owym najsurowszym, ostatecznym sądem. Nie wszyscy jednak, co po śmierci ponoszą doczesne kary podlegają karom wiecznym, mającym przyjść po owym sądzie. Niektórzy bowiem to, czego im nie odpuszczono w tym życiu, będą mieli odpuszczone w życiu przyszłym".


Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.jadwizanki.pl/augustyn.php
rdzieboze.pl/faustyna.php?text=20

sobota, 10 listopada 2012

Modlitwa za zmarłych Kapłanów

Jezu Najwyższy i wieczny Arcykapłanie, Ty kochasz nieskończoną miłością kapłanów, którzy prowadzą na ziemi dalej Twoje zbawcze dzieło. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawym okiem na tych kapłanów, którzy już odeszli z tego świata, ale jeszcze w płomieniach ognia czyśćcowego spłacają dług Bożej sprawiedliwości. Ty jeden znasz najlepiej ich niewypowiedziane męki. Niech Twoja Przenajdroższa Krew, którą przelałeś podczas Męki, będzie wynagrodzeniem za ich winy i przyspieszy wybawienie z czyśćca. Niech święci Aniołowie wprowadzą ich dusze do nieba.

Maryjo, Matko Najwyższego Arcykapłana, módl się za zmarłych kapłanów.

Modlitwa pochodzi z Kwartalnika "Do Domu Ojca", nr 1 (45), styczeń-marzec 2012, str. 20.

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 9 listopada 2012

Benedykt XVI

"Starojudaistyczne wyobrażenie o stanie pośrednim zawiera przekonanie, że dusze nie znajdują się po prostu w tymczasowym areszcie, ale już odbywają karę, jak to przedstawia przypowieść o bogaczu, albo też już cieszą się tymczasową formą szczęścia. W końcu zawiera ono myśl, że w tym stanie są możliwe oczyszczenia i uleczenia, które sprawiają, że dusza dojrzewa do komunii z Bogiem. Kościół pierwotny podjął te wyobrażenia, z których potem w Kościele zachodnim powoli rozwinęła się nauka o czyśćcu".


Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.benedykt.archidiecezja.warszawa.pl/

czwartek, 8 listopada 2012

Św. Jan Maria Vianney

"Kiedy umieramy jesteśmy często jak zardzewiałe żelazo, które trzeba włożyć w ogień, do czyśćca".

środa, 7 listopada 2012

Św. Tomasz More

"Moje cierpienie, połączone z zasługami krwawej Męki Chrystusa, złagodzi przeznaczoną dla mnie karę w czyśćcu, a dzięki Bożej łaskawości powiększy zasługę na niebo".

wtorek, 6 listopada 2012

Św. Klaudiusz de la Colombiere

"Ci, którzy są w czyśćcu są pewni, że już nigdy nie sprzeciwią się woli Bożej i zamiast skarżyć się na rygor, chwalą sprawiedliwość i cierpliwie oczekują, aż zostanie ona w pełni wypełniona".

poniedziałek, 5 listopada 2012

Św. Alfons Liguori

"Największym pragnieniem dusz świętych w czyśćcu jest pragnienie Boga, którego jeszcze nie mają. To pragnienie szczególnie będzie dręczyć te dusze, które za mało za życia pragnęły Raju".

niedziela, 4 listopada 2012

Św. Jan Bosko

"Podwójny zysk otrzymujemy z modlitwy, którą odmawiamy za dusze czyśćcowe. Po pierwsze skracamy tym biedakom mękę, a po drugie wielka jest zasługa, za którą Pan zamierza nam odpłacić, kiedy do Niego pójdziemy".

sobota, 3 listopada 2012

Św. Siostra Faustyna

"Zapytałam się Pana Jezusa, za kogo jeszcze mam się modlić? Odpowiedział mi Jezus, że na przyszłą noc da mi poznać, za kogo mam się modlić. Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które je paliły, mnie nie dotykały. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę, l zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie? l odpowiedziały mi jednogłośnie, że największe dla nich cierpienie to tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w Czyśćcu. Dusze nazywają Maryję "Gwiazdą Morza". Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi więzienia cierpiących. Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale Sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi". (Dzienniczek, 20)

piątek, 2 listopada 2012

Św. O. Pio

"Synu, lepsze całe życie w największych kaźniach niż jeden dzień w czyśćcu".

Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się!", w numerze 4-2012, str. 43.

czwartek, 1 listopada 2012

Św. Urszula Ledóchowska

"Najbezpieczniejszą, najpewniejszą droga do szczęścia, do świętości, do nieba, do Jezusa – to droga przez Maryję".

rdzieboze.pl/faustyna.php?text=20