wtorek, 20 listopada 2012

Aniół Stróż do św. Gemmy

"Błogosławiony, który pomaga na ziemi duszom czyśćcowym swymi modlitwami i pobożnymi uczynkami, gdyż sprawiedliwość Boża wymaga, aby dusze zostały oczyszczone przez cierpienia czyśćcowe lub wybawione przez dobre uczynki swoich przyjaciół".

Tekst pochodzi ze strony:
http://blog.wiara.pl/Moria1/2012/10/25/z-zycia-sw-gemmy-galgani

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.­parafiawydrza.­sandomierz.­opoka.­org.­pl