środa, 28 listopada 2012

Św. Tomasz z Akwinu

"Kary ponoszone w czyśćcu są uzupełnieniem pokuty, jakiej nie dokonano całkowicie na tym świecie. A ponieważ dobre uczynki jednych mogą służyć pomocą bliźnim tak żyjącym, jak i zmarłym i zadośćuczynić za nich, dlatego nie ma wątpliwości, że dobre uczynki spełniane przez żywych mogą nieść pomoc duszom w czyśćcu".


Tekst pochodzi ze strony:
http://blog.wiara.pl/Moria1/2011/01

Fotografia pochodzi ze strony:
http://dziennikparafialny.pl/2012/doskonale-wprowadzenie-do-tomizmu/#.ULauHuT8J8E