piątek, 30 września 2011

Św. Jan od Krzyża

"Sekret sumienia traci na wartości i ulega skażeniu, ilekroć wyjawia się ludziom jego owoce, ponieważ za każdym razem jako wynagrodzenie otrzymuje się tylko owoc chwały przemijającej".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 29 września 2011

Św. Augustyn

"Wszystkie kroki człowieka, który idzie, aby wysłuchać Mszy świętej, są ponumerowane przez Anioła i każdemu będzie przyznana najwyższa nagroda w tym i wiecznym życiu".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 28 września 2011

Św. Grzegorz Wielki

"Niektórzy z aniołów mają imiona własne, aby już w samych imionach uwidoczniał się rodzaj powierzonej posługi. Imiona wskazujące na określone ich zadania otrzymują od nas, gdy przybywają dla świadczenia jakiejś posługi. Tak więc imię Michał oznacza: „Któż jak Bóg”; Gabriel – „Moc Boża”; Rafał – „Bóg uzdrawia” ".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 27 września 2011

Św. Wincenty a Paulo

"Uwierzcie, że tylko człowiek rozważny i pokorny może dobrze kierować innymi. Wiem z doświadczenia, że ludzie kierujący się ambicją i pragnący przełożeństwa, nigdy nie uczynią nic dobrego".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 26 września 2011

Św. Bernard

"Sumienie dręczy wprawdzie, ale nie zadręczy, bo wspomnę na rany Zbawiciela. Kiedy odczuwam u siebie niedostatek, ufnie czerpię z serca Pana, gdyż bogate jest w miłosierdzie przelewające się przez otwarte rany".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 25 września 2011

Bł. Piotr Jerzy Frassati

"Według mnie, lepiej zostać samemu, lecz z czystym sumieniem, niż być razem z innymi, ale z wielką plamą na sumieniu".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 24 września 2011

Św. Jan od Krzyża

"Staraj się o pokój serca, nie przejmując się niczym na świecie, wiedząc, że to wszystko przemija".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 23 września 2011

Św. O. Pio

"Niektórzy jadą do raju pociągiem, inni karetą, a jeszcze inni idą na piechotę. Jednak ci ostatni mają większą zasługę od innych i najwyższe miejsce chwały w Raju".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 22 września 2011

Św. Benedykt Labre

"Aby kochać Boga, potrzeba trzech serc zjednoczonych w jedno: serca, które będzie jedynie miłością i czułością wobec Boga, serca miłości i zapału wobec bliźniego oraz serca surowego wobec siebie samego".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 21 września 2011

Św. Augustyn

"I chodzą ludzie podziwiać szczyty gór i wzdęte fale morza, i szerokie nurty rzek, i przestwór oceanu, i kręgi gwiezdne, a siebie zaniedbują".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 20 września 2011

Św. O. Pio

"Jeśli wydaje się, że Bóg nas opuścił oznacza to, że to my odwróciliśmy się od Niego. Jak często zamykamy przed Nim drzwi naszych serc. Ale i wtedy On sięga ręką by nas ratować, aby nas zatrzymać staczających się prosto ku przepaści".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 19 września 2011

Słowa Matki Bożej w La Salette


"Od jak dawna już cierpię za was. Chcąc, by Mój Syn was nie opuścił, jestem zmuszona ustawicznie Go o to prosić, a wy sobie nic z tego nie robicie".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 18 września 2011

Św. Augustyn


"Szatan jest jak pies przywiązany do łańcucha Jezusa Chrystusa, może szczekać i szarpać ubranie, ale nie może ugryźć, chyba, że tego, kto chce być ugryziony; może atakować, ale nie obali na ziemię. On traci nadzieję nawet na perswazję, kiedy widzi człowieka mocno stojącego na ziemi, hojnego, radosnego, wesołego".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 17 września 2011

Św. Jan Maria Vianney

"Ty powiadasz, że nie chcesz być świętym, a ja ci mówię, że tylko święci posiądą niebo, że musisz być albo świętym, albo potępionym - tu nie ma innego wyboru!"


"Nie wszyscy święci dobrze zaczynali, ale każdy z nich dobrze skończył. My też nie zaczęliśmy dobrze naszego życia, więc przynajmniej starajmy się dobrze je zakończyć i dołączyć do świętych w niebie".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 16 września 2011

Bł. Jan Paweł II

"Nie dajcie się zwieść pokusie zapewnienia potomstwu jak najlepszych warunków materialnych za cenę waszego czasu i uwagi, które są mu potrzebne do wzrastania "w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2, 52)".

(Z homilii wygłoszonej w Zakopanem na Krzeptówkach 7 czerwca 1997 r. do rodziców dzieci komunijnych)


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110822&typ=nj&id=nj06.txt

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.misjonarze.rybnik.pl/index.php?name=News&file=article&sid=461&theme=Printer

czwartek, 15 września 2011

Sługa Boży Ks. Kardynał Stefan Wyszyński


"Nie można zliczyć, ile mieczów przeszyło serce Maryi. Bo całe Jej życie było jednym wielkim mieczem, jednym wielkim cierpieniem. Urodzić Syna po to aby umarł, i to na krzyżu".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 14 września 2011

Bł. Ks. Michał Sopoćko

O krzyżu święty, droższy mi nad wszelki blask i cenę najświetniejszych i najdroższych kamieni! Tyś był kresem prac i trudów Pana Jezusa, końcem cierpień i początkiem chwały jego oraz wstępem do wielmożności Królestwa Bożego. Obejmuję cię, całuję cię, do serca swego tulę jako najdroższy mój klejnot. Z ciebie weseli się niebo, przed tobą drży piekło. Tyś jest jarzmem wdzięcznym i zadatkiem wiecznej szczęśliwości, odpocznieniem i siłą każdego chrześcijanina. Niech przez ciebie przyjmie mię ten, który przez ciebie mię odkupił i z miłosierdzia swego na tobie za mnie umarł!

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 13 września 2011

Benedykt XVI


"Jedynie otwierając się na Boga, przyjmując Jego dar stajemy się prawdziwie wolni, wolni od niewoli grzechu, który oszpeca ludzkie oblicze, i zdolni do służenia prawdziwemu dobru braci".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 12 września 2011

Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)"Dokąd zaprowadzi nas Chrystus na ziemi, nie wiemy i nawet przed czasem nie powinniśmy o to pytać. Wiemy tylko, że dla tych, którzy kochają Boga wszystkom ostatecznie na dobre się obróci. A poza tym wiemy, że drogi Pana idą dalej niż drogi tego świata".
Tekst opublikowany w Miesięczniku Rodzin Katolickich "Nasza Arka", w numerze 7 (127), 2011r. 

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 11 września 2011

Św. Rafał od św. Józefa (Józef Kalinowski)

"Żadne ataki nieprzyjaciół ludzkiej duszy nie mogą być straszne tym, którym za przewodniczkę do Chrystusa służy Matka Jego".

Tekst opublikowany w Miesięczniku Rodzin Katolickich "Nasza Arka", w numerze 7 (127), 2011r. 

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 10 września 2011

Św. Teresa od Jezusa

"Tak żyjcie, by śmierć nie była wam straszna, a co do reszty zdajcie się całkiem na Boga".

Tekst opublikowany w Miesięczniku Rodzin Katolickich "Nasza Arka", w numerze 7 (127), 2011r. 

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 9 września 2011

Św. Jan od Krzyża

"Nie smuć się zaraz z nieszczęść na świecie, bo nie znasz dobra zamierzonego w wyrokach Bożych, które one niosą ze sobą dla wiecznej radości wybranych".

Tekst opublikowany w Miesięczniku Rodzin Katolickich "Nasza Arka", w numerze 7 (127), 2011r. 

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 8 września 2011

Św. Josemaria Escriva

"Nasza Matka jest wzorem odpowiedzi na łaskę i kiedy będziemy kontemplować Jej życie, Pan udzieli nam światła, żebyśmy umieli przebóstwić nasze codzienne życie. W ciągu roku, kiedy obchodzimy święta maryjne, jak również w licznych momentach każdego dnia, my, chrześcijanie, często myślimy o Maryi. Jeśli wykorzystamy te chwile, wyobrażając sobie, jak by się zachowała nasza Matka w zajęciach, które mamy do wykonania, krok po kroku będziemy się od Niej uczyć: a w końcu upodobnimy się do Niej, tak jak dzieci są podobne do swojej matki".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pl.josemariaescriva.info/artykul/narodziny-najb6wieatszej-maryi-panny

Fotografia pochodzi ze strony:
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-08a.php3

środa, 7 września 2011

Św. Josemaria Escriva

"Błogosławione dusze czyśćcowe. — Tak wiele mogą wyjednać u Boga! Więc z poczucia miłosierdzia, sprawiedliwości, a nawet wybaczalnego egoizmu nie zapominaj o nich w umartwieniu i w modlitwie. Obyś mógł o nich mówić: “Moje dobre przyjaciółki, dusze czyśćcowe..."
(Droga, 571)


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pl.josemariaescriva.info/artykul/bb3ogosb3awione-dusze-czyb6e6cowe


Fotografia pochodzi ze strony:
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-15a.php3

wtorek, 6 września 2011

Bł. Alexandrina da Costa

"Nie grzeszcie już więcej. Przyjemności tego życia są nic niewarte. Przystępujcie do Komunii Świętej; odmawiajcie Różaniec każdego dnia. To streszcza wszystko.

Grzesznicy: jeśli moje prochy są warte dostatecznie dużo aby was zbawić, przybliżcie się. Jeśli to konieczne, depczcie je tak długo aż całkiem znikną, jednak nie grzeszcie już więcej. Nie obrażajcie już więcej Naszego najdroższego Pana. Nawróćcie się. Nie traćcie Jezusa na całą wieczność. On jest tak dobry!!"


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 5 września 2011

Św. Teresa od Jezusa

"Zastanawiałam się któregoś dnia nad pytaniem, dlaczego Pan tak bardzo kocha cnotę pokory, i nagle, bez własnego, jak mi się zdaje, namysłu, stanęła mi przed oczyma ta racja, że Bóg jest prawdą najwyższą, a pokora niczym innym nie jest, tylko chodzeniem w prawdzie. Nie ma zaś prawdy większej nad tę, że sami z siebie nic nie mamy dobrego, że nasza jest tylko nędza i nicość. Kto tego nie rozumie, ten chodzi w kłamstwie. Im zaś kto szczerzej uznaje tę prawdę, tym przyjemniejszy staje się Bogu".


Tekst pochodzi ze strony:
http://karmel.pl/carmelitana/codziennik/index.php
Wpis pod datą 30 sierpnia 2011r.


Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 4 września 2011

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

"Najważniejsze to przyjąć z miłością to wszystko, co Jemu się spodoba..., z całkowitym poddaniem się woli Bożej, zawsze i we wszystkim".


Tekst pochodzi ze strony:
http://karmel.pl/hagiografia/baouardy/baza.php?id=21

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 3 września 2011

Benedykt XVI


"Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej" (J 15, 9).

Tak, drodzy przyjaciele, Bóg nas kocha. Jest to wielka prawda naszego życia i to ona nadaje sens całej reszcie. Nie jesteśmy owocem przypadku czy nieracjonalności, ale u początków naszego istnienia znajduje się plan miłości Boga. Trwanie w Jego miłości oznacza więc życie zakorzenione w wierze: wiara bowiem nie jest prostą akceptacją pewnych oderwanych prawd, ale głęboką więzią z Chrystusem, która prowadzi nas do otwarcia naszych serc na tę tajemnicę miłości oraz do życia jako osoby, które wiedzą, że są kochane przez Boga.

Jeśli pozostaniecie w miłości Chrystusowej, zakorzenieni w wierze, napotkacie - nawet wśród sprzeczności i cierpień - źródło wesela i radości. Wiara nie przeciwstawia się waszym najwyższym ideałom, ale przeciwnie, uwzniośla je i doskonali. Drodzy młodzi, nie dostosowujcie się do czegoś, co jest mniejsze od Prawdy i Miłości, nie dostosowujcie się do kogoś, kto jest mniejszy od Chrystusa.

(Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI wygłoszone w czasie czuwania modlitewnego z młodymi na terenie bazy lotniczej Cuatro Vientos 20 sierpnia 2011 r.)

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110822&typ=wi&id=wi11.txt

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.madryt2011.pl/

piątek, 2 września 2011

Św. Józef Moscati

Po jego przedwczesnej śmierci przyjaciele opowiadali o "codziennym trudzie, przez wszystkie godziny, bez odpoczynku, bez umiaru, bez odpoczynku". Temu, kto pytał go, jak jest w stanie to wszystko wytrzymać, odpowiadał w prosty sposób: "Kto przyjmuje Komunię Świętą każdego ranka, ma ze sobą ładunek energii, który nie ulega wyczerpaniu."Tekst pochodzi ze strony:
http://www.obory.com.pl/?a=aktualnosc&typ=17&id_item=520

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_19871025_moscati_photo.html

czwartek, 1 września 2011

Św. Jan Chrzciciel de la Salle
"Kto z nas chciałby, aby grzechy, które skrywamy, zostały ujawnione? Powinniśmy zatem zachować dyskrecję, jeśli chodzi o grzechy innych".

Tekst opublikowany w książce: O. Robert De Grandis i Eugene Peter Koshenina, "Uzdrawiająca moc modlitwy różańcowej", Wydawnictwo Esprit SC, Kraków, 2010, str. 48. Ksiązka zawiera informację: Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie, Nr 2751/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r., bp Jan Zając, wikariusz generalny, o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB, cenzor.

Fotografia pochodzi ze strony: