wtorek, 6 września 2011

Bł. Alexandrina da Costa

"Nie grzeszcie już więcej. Przyjemności tego życia są nic niewarte. Przystępujcie do Komunii Świętej; odmawiajcie Różaniec każdego dnia. To streszcza wszystko.

Grzesznicy: jeśli moje prochy są warte dostatecznie dużo aby was zbawić, przybliżcie się. Jeśli to konieczne, depczcie je tak długo aż całkiem znikną, jednak nie grzeszcie już więcej. Nie obrażajcie już więcej Naszego najdroższego Pana. Nawróćcie się. Nie traćcie Jezusa na całą wieczność. On jest tak dobry!!"


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: