niedziela, 28 lutego 2010

Bł. Elżbieta Canori Mora

"Elżbieta Canori Mora wśród niemałych trudności małżeńskich okazała nad wyraz wielką wierność wobec zobowiązania podjętego w sakramencie małżeństwa i wynikającej z tego odpowiedzialności. Nieustannie żyła modlitwą i heroicznym oddaniem się rodzinie, potrafiła po chrześcijańsku wychować swoje córki i dopięła nawrócenia swego męża (...) Kobieta, która stanowczo pragnie być wierna swoim zasadom, czuje się często osamotniona. Ma ona tylko swoją miłość, która nie może ją zdradzić, i której raczej ona musi być wierna".

(Papież Jan Paweł II podczas beatyfikacji Błogosławionej, 24 kwietnia 1994 r.)

Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/elzbieta_canori_mora/a_ferdyn.htm
Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 27 lutego 2010

Św. Siostra Faustyna

W ostatnie dni karnawału, kiedy odprawiałam godzinę świętą, ujrzałam Pana Jezusa, jak cierpiał biczowanie. O, niepojęta to katusza. – Jak strasznie Jezus ucierpiał przy biczowaniu. O biedni grzesznicy, jak wy się spotkacie w dzień sądu z tym Jezusem, którego teraz tak katujecie? Krew Jego płynęła na ziemię, a w niektórych miejscach ciało zaczęło odpadać. I widziałam na plecach parę kości Jego obnażonych z ciała… Jezus cichy wydawał jęki i westchnienie.
(Dzienniczek Św. Siostry Faustyny, 188)

Tekst pochodzi ze strony:

piątek, 26 lutego 2010

Bł. Ks. Antoni Rewera

(...) Gdy niektórzy ze współuwięzionych wyrażali zdziwienie z powodu przyznania się do czynu, za które groziło wywiezienie do obozu koncentracyjnego, wyjaśnił krótko ze spokojem: "Przecież nie mogłem kłamać". Gestapowcom, którzy obiecali go zwolnić, jeżeli powie od kogo dostawał prasę podziemną, odpowiedział: "Moi parafianie mają do mnie zaufanie, ja ich wydać nie mogę".

Tekst pochodzi ze strony:

czwartek, 25 lutego 2010

Św. Josemaría Escrivá de Balaguer

"Nieomylnymi znakami prawdziwego Krzyża Chrystusa są: pogoda, głebokie poczucie pokoju, miłość gotowa na każdą ofiarę, wielka skuteczność wypływająca z przebitego boku Jezusa i zawsze - w oczywisty sposób - radość: radość, która wyrasta z pewności, że ten, kto jest naprawdę oddany, stoi przy Krzyżu, a zatem przy Panu naszym."

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.opusdei.pl/art.php?p=3607
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.opusdei.pl/sec.php?s=638

środa, 24 lutego 2010

Słowa Pana Jezusa

(na temat Koronki do Miłosierdzia Bożego)
„Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę (...). Kiedy przy konającym inni odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę” (Dzienniczek Św. Siostry Faustyny, 811).

Tekst pochodzi ze strony: http://www.faustyna.eu/
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.faustyna.eu/

wtorek, 23 lutego 2010

Św. Paweł od KrzyżaO Krzyżu, witaj nadziejo jedyna. Panie, dziękuję Ci za to, żeś za moje grzechy umarł na Krzyżu


Tekst pochodzi ze strony:
Fot. M. Trojnar (Jerozolima, maj 2007r.)

poniedziałek, 22 lutego 2010

Bł. Ks. Michał Sopoćko


"Dlaczego, Panie, ja nie miłuję cierpienia? Dlatego, że Ciebie nie miłuję należycie. Gdybym Ciebie bardziej kochał, na pewno znosiłbym cierpienia moje z żywszą wiarą, głębszą pokorą, z silniejszą ufnością i miłością."

Bł. Ks. Michał Sopoćko Miłosierdzie Boga w dziełach Jego t.II, s.38

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.sopocko.pl/
Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 21 lutego 2010

Benedykt XVI

"Właśnie spoglądając na krucyfiks widzimy, jak wielka jest godność i wartość człowieka. W żadnym innym punkcie, jak mówił Antoni nie można tak dobrze zrozumieć, dlaczego postrzega nas godnymi Jego cierpienia. W ten sposób cała nasza ludzka godność ujawnia się zwierciadle Ukrzyżowanego, a spojrzenie nań jest źródłem uznania ludzkiej godności".

Tekst pochodzi ze strony:

Fot. M. Trojnar (Medjugorje, lipiec 2009r.)

sobota, 20 lutego 2010

Św. Franciszek


"Niech cała ludzkość się lęka, niech drży cały wszechświat i niebo niech nie posiada się z radości, gdy na ołtarzu, w ręku kapłana, jest Chrystus, Syn Boga żywego. O cudowna łasko! O pokorna wzniosłości, że Pan wszechświata, Bóg i Syn Boży, tak się ukorzył, ukrywając się dla naszego zbawienia pod skromna postacią chleba"

(Franciszek z Asyżu, "Pisma", Padwa 2002, s. 401)

Tekst opublikowany w Tygodniku Katolickim "Niedziela", nr 6, 7 II 2010r.

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 19 lutego 2010

Papież Benedykt XVI

Paść na kolana przed Bogiem obecnym w Eucharystii, oznacza wyznanie wolności. Kto składa hołd Jezusowi, ten nie musi kłaniać się żadnej ziemskiej potędze choćby była największa. My chrześcijanie klękamy tylko przed Najświętszym Sakramentem, bo wiemy i wierzymy, że jest w nim obecny jedyny prawdziwy Bóg, który ten świat stworzył i tak bardzo umiłował, że dał nam swego Syna Jednorodzonego”

(Benedykt XVI, Boże Ciało 2008)

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/3_7276.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.piotrskarga.pl/ps,1147,3,0,1,I,informacje.html

czwartek, 18 lutego 2010

Św. Tomasz More

"Chrystus wie, że wielu, z powodu własnej fizycznej słabości, może ulec przerażeniu już na myśl o męczarniach. I chce ich duszę pocieszyć przykładem swojego bólu i smutku, swojego przerażenia, swoich obaw. A temu, kto byłby fizycznie w taki sposób ukształtowany (to jest słaby i bojaźliwy), chce powiedzieć, prawie bezpośrednio: 'Nabierz odwagi ty, który jesteś tak słaby; kiedy czujesz się zmęczony, smutny, przerażony i udręczony przez strach okrutnych katuszy, nabierz odwagi, ponieważ ja także, na myśl o gorzkiej i bolesnej męce, która ściskała mnie ze wszystkich stron, czułem się jeszcze bardziej umęczony, smutny, przestraszony i przytłoczony przez najgłębsze przerażenie. Pomyśl, że wystarczy abyś kroczył za mną. Jeśli nie wierzysz sam sobie, zawierz mi. Popatrz, pierwszy idę ku tobie tą drogą, która wywołuje w tobie tak wielki strach. Przytrzymaj się brzegu mojej szaty i czerp stąd siłę, która powstrzyma twoją krew od trwonienia jej na próżne bojaźnie i skieruje duszę ku myśli, że kroczysz moimi śladami. Uwierz mojemu przyrzeczeniu, że nie pozwolę abyś był kuszony ponad siły' "Tekst pochodzi ze strony:
http://mateusz.pl/ludzie/more.htm
Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 17 lutego 2010

Z Ewangelii Św. Marka

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

(Mk 1,12-15 )

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/H/HN/2/1post-2.html
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.jadwiga.gorlice.pl/aktualnosci.php

wtorek, 16 lutego 2010

Św. Jan Apostoł


Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.
(1J, 2, 15-16)


Tekst pochodzi ze strony: http://www.biblia.net.pl/biblia.html

poniedziałek, 15 lutego 2010

Sł. Boża Anna Jenke"Młodzież ma nam tylko przechodzić przez ręce.
Trzeba ją umieć podać Wyżej... i Dalej... "


Fotografia pochodzi ze strony: http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/anna_jenke/

niedziela, 14 lutego 2010

Św. Siostra Faustyna

Milczenie jest mieczem w walce duchowej; nie dojdzie do świętości nigdy dusza gadatliwa. Ten miecz milczenia obetnie wszystko, co by się przyczepić do duszy chciało. (Dzienniczek, 477)

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.milosierdzie.plock.eu/
Fotografia pochodzi ze strony:

http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/siostra_faustyna/

sobota, 13 lutego 2010

Bł. Bronislaw Markiewicz

Modlitwa jest niezbędna dla zbawienia duszy dla wszystkich ludzi, władających danym przez Boga rozumem, gdyż bez modlitwy niepodobna prowadzić cnotliwego życia. Modlitwa jest podstawą i źródłem uczciwego życia.

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.markiewicz.michalita.pl/nowa/index.php?michal=53
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.markiewicz.michalita.pl/nowa/

piątek, 12 lutego 2010

Sł. Boży Jerzy Ciesielski"Każdy z nas otrzymał do przebycia własną drogę, własne powołanie. Od wierności temu powołaniu zależy sens mego istnienia: Twoja chwała, a nasza zasługa na szczęście wiekuiste. Spraw Panie, abym zrozumiał me powołanie na każdy dzień i daj mi Twą Łaskę, abym mu był wierny...".

Jerzy Ciesielski

Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/jerzy_ciesielski/zycie.htm
Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/jerzy_ciesielski/

czwartek, 11 lutego 2010

Słowa Matki Bożej w Lourdes


"Nie obiecuję Ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym."

"Pokuta".

"Módlcie się do Boga o nawrócenie grzesznikow".

"Jestem Niepokalane Poczecie".


Tekst pochodzi ze strony:http://www.dziecimaryi.katolicki.eu/glowna.php?id=lourdes
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.dziecimaryi.katolicki.eu/glowna.php?id=lourdes

środa, 10 lutego 2010

Św. Piotr ApostołWiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.


(1P, 1, 18-19)


Tekst pochodzi ze strony: http://www.biblia.net.pl/biblia.html
Fot. M. Trojnar (Kafarnaum, grudzień 2009r.)

wtorek, 9 lutego 2010

Św. Siostra Faustyna

Wielka jest skłonność u niewiast do mówienia; zaprawdę, Duch Święty nic nie mówi do duszy rozproszonej i gadatliwej, ale przemawia przez swe ciche natchnienia do duszy skupionej, do duszy milczącej. (Dzienniczek, 552)

Tekst pochodzi ze strony: http://www.milosierdzie.plock.eu/

Fotografia pochodzi ze strony: http://www.milosierdzie.plock.eu/

poniedziałek, 8 lutego 2010

Św. Józefina Bakhita


"Czynię wszystko, co jest możliwe: resztę uczyni On"


Tekst opublikowany w Tygodniku Katolickim "Niedziela", nr 6, 7 II 2010r.
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-08b.php3

niedziela, 7 lutego 2010

Sł. Boża Siostra Maria Dulcissima

"Nie powinno się poddawać nastrojom, ponieważ jak długo człowiek żyje, jest poddany zmianie, raz radosnej, to znów smutnej, ale nasze uczucie powinno nas prowadzić do Boga. Ja jako siostra Maryi Niepokalanej, Służebnica Boża, powinnam być nosicielką Chrystusa, cały dzień powinnam myśleć tylko o Bogu, we wszystkim, co czynię. Nosicielką Chrystusa powinnam być dla mego bliźniego, jego przyprowadzić bliżej Boga. Powinnam być "śpiewaczką". Moja dusza powinna wyśpiewywać radośnie z powodu wszystkich dobrodziejstw Bożych. "

"Wszystko, co mi Bóg ześle, chętnie i z gotowością przyjąć. Obowiązki stanu na miarę swoich sił dobrze wypełnić. Życie wspólnotowe jest również pokutą. Niechęć i nieprzychylność przezwyciężać. Praktykować małe umartwienia. Czego uczę się od Jezusa? Miłości, łagodności, dobroci, krótko: wszystkiego, czego potrzebuję. O Boże, jak wielkim jesteś! Jak mała jestem ja!
"

Tekst pochodzi ze strony:

sobota, 6 lutego 2010

Św. Jan Maria Vianney - wzór dla wszystkich kapłanów

(...)
Proboszcz z Ars jest przede wszystkim wzorem silnej woli dla tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Przebył wiele prób, które mogły doprowadzić do zniechęcenia: skutki zamieszek rewolucyjnych, brak wykształcenia w jego wiejskim środowisku, opór ze strony ojca, potrzeba pomocy w pracy na roli, powołanie do służby wojskowej, a przede wszystkim - pomimo wrodzonej inteligencji i dużej wrażliwości - brak wyrobienia umysłu i zdolności zapamiętywania, utrudniający mu studiowanie teologii i łaciny, wreszcie usunięcie z tego powodu z seminarium w Lyonie. Jednakże prawdziwość jego powołania została rozpoznana i w dwudziestym dziewiątym roku życia mógł otrzymać święcenia kapłańskie. Tak jak wytrwałością w pracy i modlitwie przezwyciężał wszelkie przeszkody i ograniczenia, tak też potem w życiu kapłańskim, pracowicie przygotowywał swe kazania i rozczytywał się wieczorami w dziełach teologów i mistrzów duchowych. Od młodości ożywiało go wielkie pragnienie "zdobywania dusz dla Boga" w kapłaństwie, a wspierało zaufanie, jakim darzył go proboszcz sąsiedniej parafii w Ecully, który nie wątpiąc o jego powołaniu, w dużej mierze pomógł mu w należytym przygotowaniu. Jakiż to przykład odwagi dla tych, którzy dzisiaj doznają łaski powołania do kapłaństwa!
(...)

Jan Paweł II - List do kapłanów na Wielki Czwartek 1986, "Św. Jan Maria Vianney - wzór dla wszystkich kapłanów "

Tekst pochodzi ze strony: http://sanctus.pl/index.php?grupa=94&podgrupa=95
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.dt.diecezja.tarnow.pl/

piątek, 5 lutego 2010

z Psalmu 119 [118]

«Twoje słowo jest lampą dla moich kroków
i światłem na mojej ścieżce»

(Psalm 119 [118], w. 105).


Fot. M. Trojnar (Hajfa, grudzień 2009r.)

czwartek, 4 lutego 2010

Św. Wincenty a Paulo


"Nie zadowalajcie się mówieniem: jestem chrześcijaninem! Ale żyjcie tak, żeby można było o was powiedzieć: widziałem człowieka kochającego Boga z całego serca i zachowującego Jego przykazania."

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.parafiawincentegoapaulo.pl/pat.html
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.parafiawincentegoapaulo.pl/pat.html

środa, 3 lutego 2010

Św. Błażej"Szaleńcze! Zali spodziewasz się odebrać mi twymi karami miłość Boga, który jest we mnie i który daje mi moc zniesienia wszystkich kar?"Tekst pochodzi ze strony: http://adonai.pl/ludzie/?id=12
Fotografia pochodzi ze strony:
http://adonai.pl/ludzie/?id=12ml
3 lutego, w wielu kościołach Polski, na zakończenie Mszy Św. kapłani udzielają błogosławieństwa wiernym, dotykając gardła poświęconymi świecami, wzywając wstawiennictwa św. Błażeja, patrona od chorób gardła.

"Przez wstawiennictwo świętego Błażeja, niech Bóg zachowa Cię od choroby gardła i wszelkiego innego zła. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" - brzmi liturgiczna formuła obrzędu.


Tekst pochodzi ze strony:
Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 2 lutego 2010

Sł. Boży Jan Paweł II

Zachęcam was do duchowego zjednoczenia się z braćmi i siostrami, którzy reprezentują różne formy życia konsekrowanego, ponieważ ich powołanie jest darem dla całego Kościoła! Oblubienica Chrystusa, czyli właśnie Kościół, wiele ze swego piękna zawdzięcza niezliczonym charyzmatom życia konsekrowanego, które Duch Święty wzbudzał wśród wiernych w kolejnych stuleciach, poczynając od wspólnoty apostolskiej aż do dzisiaj. Przez samą swoją obecność osoby konsekrowane są znakiem Chrystusa i Jego stylu życia, wezwaniem dla wszystkich, by niczego nie przedkładać ponad Boga i Jego Królestwo, oraz wzorem poświęcenia się modlitwie i służbie bliźniemu.

Tekst pochodzi ze strony:

poniedziałek, 1 lutego 2010

Św. Augustyn


Duchu Święty, Boże, tchnij mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen.

Modlitwa św. Augustyna (zm. 430 r.)


Tekst pochodzi ze strony: