środa, 17 lutego 2010

Z Ewangelii Św. Marka

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

(Mk 1,12-15 )

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/H/HN/2/1post-2.html
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.jadwiga.gorlice.pl/aktualnosci.php