sobota, 20 lutego 2010

Św. Franciszek


"Niech cała ludzkość się lęka, niech drży cały wszechświat i niebo niech nie posiada się z radości, gdy na ołtarzu, w ręku kapłana, jest Chrystus, Syn Boga żywego. O cudowna łasko! O pokorna wzniosłości, że Pan wszechświata, Bóg i Syn Boży, tak się ukorzył, ukrywając się dla naszego zbawienia pod skromna postacią chleba"

(Franciszek z Asyżu, "Pisma", Padwa 2002, s. 401)

Tekst opublikowany w Tygodniku Katolickim "Niedziela", nr 6, 7 II 2010r.

Fotografia pochodzi ze strony: