sobota, 13 lutego 2010

Bł. Bronislaw Markiewicz

Modlitwa jest niezbędna dla zbawienia duszy dla wszystkich ludzi, władających danym przez Boga rozumem, gdyż bez modlitwy niepodobna prowadzić cnotliwego życia. Modlitwa jest podstawą i źródłem uczciwego życia.

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.markiewicz.michalita.pl/nowa/index.php?michal=53
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.markiewicz.michalita.pl/nowa/