wtorek, 2 lutego 2010

Sł. Boży Jan Paweł II

Zachęcam was do duchowego zjednoczenia się z braćmi i siostrami, którzy reprezentują różne formy życia konsekrowanego, ponieważ ich powołanie jest darem dla całego Kościoła! Oblubienica Chrystusa, czyli właśnie Kościół, wiele ze swego piękna zawdzięcza niezliczonym charyzmatom życia konsekrowanego, które Duch Święty wzbudzał wśród wiernych w kolejnych stuleciach, poczynając od wspólnoty apostolskiej aż do dzisiaj. Przez samą swoją obecność osoby konsekrowane są znakiem Chrystusa i Jego stylu życia, wezwaniem dla wszystkich, by niczego nie przedkładać ponad Boga i Jego Królestwo, oraz wzorem poświęcenia się modlitwie i służbie bliźniemu.

Tekst pochodzi ze strony: