środa, 10 lutego 2010

Św. Piotr ApostołWiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.


(1P, 1, 18-19)


Tekst pochodzi ze strony: http://www.biblia.net.pl/biblia.html
Fot. M. Trojnar (Kafarnaum, grudzień 2009r.)