środa, 31 marca 2010

Znęcanie się stworzenia nad Stwórcą

(..) To okrutne znęcanie się stworzenia nad Stwórcą miało miejsce w podziemiach pałacu Kajfasza od godz. 1 w nocy do ok. 5. Tajemnicę ukrytych tortur w tym miejscu objawił Pan Jezus siostrze Nastałównie oraz mistyczce – bł. Marii Magdalenie żyjącej w XIII w. Oto one:
1. Powiązali liną nogi i ciągnęli Mnie po kamiennych schodach do lochu, wrzucili Mnie do cuchnącej ciemnicy pełnej nieczystości.
2. Zdarli ze Mnie szaty i kłuli Mnie żelaznymi szpikulcami.
3. Związanego sznurami ciągnęli po ziemi, rzucając od ściany do ściany.
4. Zawiesili Mnie na belce, na luźnym węźle, który się rozwiązał i spadłem na ziemię. Tą torturą rozbity płakałem krwawymi łzami.
5. Przywiązali Mnie do słupa i ranili moje ciało, przypalali rozżarzonymi węglami i pochodniami.
6. Przebijali Mnie szydłami, szpikulcami, włóczniami rozrywali mi skórę i ciało.
7. Przywiązanemu do słupa podsuwali pod bose stopy kawałki rozżarzonego żelaza.
8. Na głowę wgniatali Mi żelazną obręcz i oczy zawiązywali Mi brudną szmatą•
9. Posadzili Mnie na siedzenie pokryte najeżonymi gwoździami, które wyryły w moim ciele głębokie dziury.
10. Na ciało moje wylali rozpalony ołów i żywicę, potem gnietli Mnie na stołku pełnym gwoździ, które coraz głębiej wbijały się w moje ciało.
11. Na moje poniżenie i udrękę, w miejsce wyrywanej brody powtykali Mi druty.
12. Rzucili Mnie na belkę i przywiązali Mnie do niej, tak ciasno, że zupełnie nie mogłem oddychać.
13. Gdy tak leżałem na ziemi, deptali po Mnie, a jeden z nich stawiając nogę na mojej piersi, przebił Mi cierniem język.
14. Do ust wlali Mi najohydniejsze wydzieliny i obsypali najohydniejszymi zniewagami.
15. Związawszy Mi na plecach ręce, rózgami wypędzili Mnie z więzienia.
(...)

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.zegrze.yoyo.pl/?meka-i-smierc-jezusa-chrystusa-pana-naszego-w-swietle-wspolczenej-wiedzy,116
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.luxdei.pl/Tajemniczy_obraz.html

wtorek, 30 marca 2010

To nie gwoździe...

(...)
To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech
(...)
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzechTekst pochodzi ze strony:
http://www.jezuici.pl/szara/index.php?action=spiewnik&tekst=186
Fot. M. Trojnar (Borek Stary, sierpień 2006r.)

poniedziałek, 29 marca 2010

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą mi kazał Jezus napisać i odprawiać przed świętem Miłosierdzia. Rozpoczyna się w Wielki Piątek.

Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz.

Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w najlitościwsze Serce Twoje. - I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego. (Dzienniczek Św. Siostry Faustyny, 1209)

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.swfaustyna.pl/index.php?mact=Blogs,cntnt01,showentry,0&cntnt01entryid=49&cntnt01returnid=15

niedziela, 28 marca 2010

Święto Miłosierdzia Bożego - pierwsza Niedziela po Wielkanocy

Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dzienniczek Św. Siostry Faustyny, 49).

Pragnę - powiedział Pan Jezus - aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników (Dzienniczek Św. Siostry Faustyny, 699).

Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to Jest święto Miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki (Dzienniczek Św. Siostry Faustyny, 965).

Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia - powiedział Chrystus - ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dzienniczek Św. Siostry Faustyny, 300).

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; (. . .) niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dzienniczek Św. Siostry Faustyny, 699).

Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego (ufność w dobroć Boga i czynna miłość bliźniego) oraz być w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi świętej) i godnie przyjąć Komunię świętą.

Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia - wyjaśnił Jezus - dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim (Dzienniczek Św. Siostry Faustyny, 570).

Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieto_milosierdzia/
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.milosierdzie.plock.eu/

sobota, 27 marca 2010

Sł. Boży Jan Paweł II

"Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości... (...) nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych (...)"

Tekst pochodzi ze strony:
http://adonai.pl/jp2/?id=140
Fot. M. Trojnar (Borek Stary, sierpień 2006r.)

piątek, 26 marca 2010

Św. Ludwik Grignon de Monfort


Szczęśliwa, po tysiąc razy szczęśliwa jest dusza wolna, która poświęca się Jezusowi przez Maryję w niewole miłości, wyzwolona przez Chrzest z tyrańskiej niewoli szatana!

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.kbroszko.dominikanie.pl/maria.htm
Fot. M. Trojnar (Medjugorje, lipiec 2009r.)

czwartek, 25 marca 2010

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego


W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

(Łk, 1, 26-33)
Fot. M. Trojnar (Nazaret, maj 2007r.)
środa, 24 marca 2010

Modlitwa Pawła VI za Kapłanów

O Panie, daj sługom Twoim serce czyste, zdolne kochać tylko Ciebie. Serce, które by nie znało zła, zdolne do zachwytu i do bojaźni. Daj im serce wielkie, otwarte na Twoje zamysły i zamknięte na wszelkie ciasne ambicje, na małostkowe współzawodnictwo międzyludzkie. Serce zdolne równać się z Twoim i zdolne wszystkich kochać i wszystkim służyć.

O Panie, daj im serce mocne, chętne i gotowe stawić czoła wszelkim trudnościom, pokusom, słabościom, znudzeniu, zmęczeniu, serce potrafiące wytrwale, cierpliwie i bohatersko służyć tajemnicy, którą Ty powierzasz tym synom Twoim, których utożsamiłeś z sobą. Daj im, Panie, serce zdolne do prawdziwej miłości, to znaczy zdolne rozumieć, akceptować, służyć i poświęcać się, zdolne być szczęśliwym, pulsującym Twoimi uczuciami i Twoimi myślami.

(Papież Paweł VI)


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.cudaboze.pl/rozdzial.php?numer=2&rozdzial=8
Fot. M. Trojnar (Chorwacja, Vepric, lipiec 2009r.)

wtorek, 23 marca 2010

Sługa Boży Jan Paweł II


"Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim".


Jan Paweł II, Rzeszów, 2 czerwca 1991r.

Fot. M. Trojnar (Medjugorje, lipiec 2009r.)

poniedziałek, 22 marca 2010

Św. Arnold Janssen SVD

Codzienne ofiarowanie się Duchowi Świętemu

Boże, Duchu Święty,
słodka miłości Ojca i Syna.
Aby całkowicie należeć do Ciebie,
oddaję Ci teraz i na zawsze:
moje serce, moje ciało i duszę,
moje siły i zdolności,
moje cierpienia i radości,
moje życie i śmierć.
Oddaję Ci też wszystkich,
którzy są mi drodzy i wszystko,
czym jestem i co posiadam,
abyś Ty sam mógł tym rozporządzać
i panować nade mną swoją miłością,
teraz i w wieczności. Amen.


(Św. Arnold Janssen SVD)


Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/koronka_do_ducha/ofiara.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.seminarium.czest.pl/aktualnosci.php?id=183

niedziela, 21 marca 2010

Św. Jan Maria Vianney


"Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, nas kapłanów, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba...".

Tekst pochodzi z książki: Ks. Wacław Świerzawski, "PRO CUIUS AMORE", Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław, 1984, str. 118.
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.zrodlo.krakow.pl/Archiwum/2003/31/14.html

sobota, 20 marca 2010

Św. Teresa z Avila


"to w czasie odmawiania Godzin kanonicznych Ty, Panie, odpowiedziałeś mi: Służ ty Mnie, a o drugich się nie troszcz! Pierwsze to były słowa, które usłyszałam od Ciebie i pierwszy raz słyszałam Ciebie do mnie mówiącego".

Tekst pochodzi z książki: Ks. Wacław Świerzawski, "PRO CUIUS AMORE", Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław, 1984, str. 93.
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-15a.php3

piątek, 19 marca 2010

Akt poświęcenia się św. Józefowi

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.swietyjozef.kalisz.pl/?dzial=Modlitwy&id=3

Fot. M. Trojnar (Nazaret, maj 2007r.)

czwartek, 18 marca 2010

Bł. Sancja Szymkowiak"Jak się oddać Bogu, to na przepadłe"

Tekst pochodzi ze strony:
http://katolik.pl/forum/read.php?f=1&i=116835&t=116835&v=f

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-18a.php3

środa, 17 marca 2010

Bł. Natalia Tułasiewicz

Mam odwagę chcieć być świętą... tylko świętość jest najpełniejszą miłością, więc nie tylko chcę, ale muszę być świętą, nowoczesną świętą, teocentryczną humanistką!

wtorek, 16 marca 2010

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński


"Jakoż w istocie, co tylko dobrego prawdziwie, co tylko zbawiennego i pożytecznego otrzymjemy, wszystko za pośrednictwem tej Matki Kościoła odbieramy".

Tekst pochodzi z albumu: "Zaufał Opatrzności Bożej. Św. Zygmunt Szczęsny Feliński", dolączonego do Tygodnika Katolickiego "Niedziela", nr 10/2010 z dnia 07.03.2010r.
Fotografia pochodzi ze strony:
http://info.wiara.pl/doc/344719.Patron-na-czasy-trudne

poniedziałek, 15 marca 2010

Bł. Marcelina Darowska

1. Bóg wszystkim - przez wszystko do Boga. On celem - wszystko, co nam przez Niego podane - drogą do Nieba.

2. Bóg stworzył nas Polakami. Dziadki zrozumieć powinny, jakie obowiązki na nie wkłada; zrozumieć maja zadanie narodu - myśl w nim Bożą.

3. Wierność obowiązkom stanu miejsca swego, które wyrazem woli Bożej względem każdego kto ścisły w małym, zawodu nie przyniesie w wielkim... .

4. Nauczyć dzieci myśleć i zdawać sobie sprawę z tego, co czynią i mówią, aby nie bez gruntu i bez celu - nic w sprzeczności ze sobą nie było.

niedziela, 14 marca 2010

Św. Wincenty a Paulo(...) "Na szczęście jednak mamy modlitwę; a przy jej pomocy możemy wszystko." (...)

Tekst pochodzi z książki: Ks. Wacław Świerzawski, "PRO CUIUS AMORE", Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław, 1984, str. 110.
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-27.php3

sobota, 13 marca 2010

Św. Jan Maria Vianney


"Gdybyśmy poznali, kim jest kapłan Jezusa Chrystusa, musielibyśmy umrzeć - nie z bojaźni, ale z zachwytu".

Tekst pochodzi z książki: Ks. Wacław Świerzawski, "PRO CUIUS AMORE", Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław, 1984, str. 115.
Fotografia pochodzi ze strony:
http://goscniedzielny.wiara.pl/index.php?grupa=6&art=1245408454&dzi=1104764436&katg=

piątek, 12 marca 2010

Św. Teresa z Avila


"Wiele bowiem na tym zależy, byśmy to zrozumieli i wiedzieli jak to jest, bo wielkie tajemnice dzieją się w duszy człowieka, gdy przyjmuje Komunię".

Św. Teresa z Avila, Sprawozdanie 57

Tekst pochodzi z książki: Ks. Wacław Świerzawski, "PRO CUIUS AMORE", Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław, 1984, str. 81.
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.mikolaj.bochnia.pl/przewodnik/index.php?op=swi_11

czwartek, 11 marca 2010

Św. Tomasz More

(...) Więzienie i ostatnia walka - kuszenie, propozycje. Ale Tomasz More okazuje moc i niezłomność ludzkiego sumienia wtedy gdy władcy zaczynają je łamać. Nie sądzi nikogo. Na przesłuchaniu, kiedy argumentowano, że cały parlament zmienił zdanie, Tomasz mówi: "Wiem, że przedwczoraj oni myśleli tak jak ja, dzisiaj mówią inaczej. Może mieli specjalne światło. Ja jeszcze tego światła nie otrzymałem i muszę stać na tym stanowisku, jakie mi nakazuje moje sumienie". Kiedy jego ukochana córka Małgorzata przyszła do więzienia, aby nakłonić go do uległości, powiedział: "Dziecko, przychodzisz jak Ewa do Adama, do jca swojego przychodzisz z jabłkiem. Podczas nieprzespanych nocy jeszcze raz wszystko przemyślałem i jestem pewien swojej drogi". (...)

Tekst pochodzi z książki: Ks. Wacław Świerzawski, "duszę dać!", Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław, 1986.
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.swzygmunt.knc.pl/SAINTs/HTMs/0622stTHOMASMOREmartyr01.htm

środa, 10 marca 2010

wtorek, 9 marca 2010

Bł. Aniela Salawa

"Zwróć szczególną uwagę na to, ażeby ustawicznie we wszystkim zachować się bardzo spokojnie i powoli. Czuwać szczególnie po spowiedzi nad miłością własną. Nie mieszać się w niczyje sprawy, nie być ciekawą, we wszystkim drugim ustąpić. Dużo zamilczeć i słowem i sercem i myślą. Upominał mnie Pan Jezus że gdy będę się zajmowała różnymi rzeczami choćby to były rzeczy same w sobie dobre, to nie będzie mnie udzielał tak wielkiej znajomości siebie. I tak to zrozumiałam, żeby niewiele się czym zajmować choćby na pozór dobrym, ale więcej zajmować się zatopieniem w Bogu i ustawicznie przepraszała za grzechy swoje i drugich".

poniedziałek, 8 marca 2010

Sł. Boży Kardynał Stefan WyszyńskiIlekroć do twojego pokoju wchodzi kobieta, zawsze wstań, choćbyś był najbardziej zajęty.

Tekst pochodzi ze strony:
http://prymas6.webpark.pl/cytaty.html
Fotografia pochodzi ze strony:

http://www.nonpossumus.pl/galeria/duzy.php?id=99

niedziela, 7 marca 2010

Św. Josemaría Escrivá de Balaguer


"Całkowite poddanie się woli Bożej niesie ze sobą nieodmiennie radość i spokój: szczęście na Krzyżu. - A wówczas okazuje się, że jarzmo Chrystusa jest słodkie, zaś Jego brzemię nie ciąży."

Tekst pochodzi ze strony: http://www.opusdei.pl/art.php?p=3607
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.opusdei.pl/sec.php?s=638

sobota, 6 marca 2010

Słowa Matki Bożej w Fatimie

Chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec.

Innym razem Matka Boża prosiła o ofiarowanie modlitw i cierpień w intencji grzeszników:


Módlcie się, módlcie się dużo i dokonujcie umartwień za grzeszników, bo wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie chce się umartwiać za nie i za nimi wstawiać
(sierpień).


Dzieci ujrzały także przerażającą wizję piekła. Matka Boża powiedziała do nich:


Widziałyście piekło, do którego trafiają dusze biednych grzeszników. Aby ich zbawić, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczynią to, co wam powiem, wiele dusz się zbawi i zazna pokoju.... Przybędę, aby zażądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i zadośćczyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli wysłuchają moich próśb, Rosja nawróci się i zapanuje pokój
(13 lipca).

piątek, 5 marca 2010

Św. Alfons Maria de Liguori

Ten, kto się modli jest na pewno ocalony, a ten, kto się nie modli jest z pewnością stracony. Wszyscy wybrani są ocaleni przez modlitwę, a wszyscy potępieni są straceni przez jej lekceważenie, a powodem ich największej rozpaczy jest i na zawsze będzie przekonanie, że było w ich mocy ocalić swoje dusze przez modlitwę, a teraz czas zbawienia bezpowrotnie minął.

czwartek, 4 marca 2010

Św. Paweł Apostoł
„Nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.” (1 Kor 1, 18).
Fot. M. Trojnar (Katedra w Sandomierzu, wrzesień, 2006r.)

środa, 3 marca 2010

Sługa Boża Zofia z Maciejowskich Czeska

"Bóg jako Pan wszystkich rzeczy żadnej darowizny naszej nie potrzebując, przyjaciołom to swoim, sługom i sierotom i dzieciom oddawać każe, i co się im daje, jakby się Jemu samemu dawało przyjmuje".

Tekst pochodzi ze strony:

wtorek, 2 marca 2010

Św. O. Arnold Janssen


Nie lękajcie się cierpień, trudów i wysiłków; z nich bowiem wyrasta szczęście, błogosławieństwo i łaska. Z im większą cierpliwością i ufnością bierzecie wszystko na siebie, tym więcej przypadnie wam w udziale szczęścia i błogosławieństwa.


poniedziałek, 1 marca 2010

Bł. Maria i Luigi Beltrame Quattrocchi

(...) Inspirowani słowem Bożym i świadectwem świętych, ci błogosławieni małżonkowie przeżywali swoje zwyczajne życie w sposób nadzwyczajny. Wśród radości i trosk normalnej rodziny potrafili wieść życie o niezwykłym bogactwie ducha. Jego ośrodkiem była codzienna Eucharystia, z którą łączyło się dziecięce oddanie Najświętszej Maryi Pannie, wzywanej w modlitwie różańcowej odmawianej co wieczór. Szukali też rad u światłych kierowników duchowych. Dzięki temu potrafili towarzyszyć dzieciom w wyborze powołania, ucząc je oceniania każdej sprawy zgodnie z miarą «od dachu w górę», jak często powtarzali. (...)

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej Alojzego i Marii Beltrame Quattrocchi, 21.10.2001r.

Tekst pochodzi ze strony: