niedziela, 31 października 2010

Św. Katarzyna z Genui

"W chwili zejścia z tego świata dusza na zawsze utwierdzona zostaje w dobrem lub złem, dobrowolnie przez siebie obranym, jak o tym czytamy, Ubi te invenero, w jakim stanie cię znajdę w chwili śmierci, z wolą pozostania w grzechu albo też obrzydzenia i żalu zań, Ibi te iudicabo, według tego cię sądzić będę.
Od tego sądu nie ma odwołania; po śmierci bowiem wola nie posiada już wolności wyboru, lecz utwierdzona jest w stanie, w jakim znajdowała się w chwili skonania".


Tekst pochodzi ze strony:
http://msza.net/i/cz13_10.html

sobota, 30 października 2010

Modlitwa św. Gertrudy do dusz czyśćcowych

"Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć. Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę. Amen".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/index.php/modlitwy-o-uwolnienie-modlitwy-142/-za-dusze-czysccowe-modlitwy-105/389-modlitwy-sw-gertrudy

piątek, 29 października 2010

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.


Tekst pochodzi ze strony:
http://adonai.pl/modlitwy/?id=145

czwartek, 28 października 2010

Sł. Boża Hanna Chrzanowska

"Czy pamiętam, że jeśli każdy sądzony będzie według uczynków miłosierdzia
- to cóż dopiero ja, którą Bóg szczególnie do nich powołał?".
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.msz-ostrow.cba.pl/hanna.html

środa, 27 października 2010

Św. Gianna Beretta Molla

"Jesteś naprawdę najdroższym i najczulszym mężusiem, świętym tatusiem, nie złotym, lecz brylantowym, największym i najcenniejszym, jaki jest na tej ziemi".
(Z listu św. Gianny Beretty Molli do męża, 1959 r.)

wtorek, 26 października 2010

Bł. Chiara Luce Badano

"Dla Ciebie, Jezu! Jeśli Ty tego chcesz, ja też tego pragnę!"

Tekst pochodzi z nr 39 Tygodnika Katolickiego "Niedziela",  z dnia 26 IX 2010.
Fotografia pochodzi ze strony:
http://focolare.org/En/sif/2000/20000323e_b.html

poniedziałek, 25 października 2010

Sł. Boża Siostra Dulcissima

"Wszystko, co mi Bóg ześle, chętnie i z gotowością przyjąć. Obowiązki stanu na miarę swoich sił dobrze wypełnić. Życie wspólnotowe jest również pokutą. Niechęć i nieprzychylność przezwyciężać. Praktykować małe umartwienia. Czego uczę się od Jezusa? Miłości, łagodności, dobroci, krótko: wszystkiego, czego potrzebuję. O Boże, jak wielkim jesteś! Jak mała jestem ja!". 

Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/dulcissima/swiety.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/dulcissima/kula.htm

niedziela, 24 października 2010

Sł. Boża Matka Kolumba Białecka


"Powinnyście sobie mieć za obowiązek, aby nie przeżyć żadnego dnia bez odmówienia przynajmniej jednej części Różańca". Tekst pochodzi ze strony:
http://www.dominikanki.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.dominikanki.pl/kolumba.htm

sobota, 23 października 2010

Benedykt XVI

"Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego".Tekst pochodzi ze strony:
http://www.b16.pl/przemowienia/1202,papiez_kler.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.loretanki.pl/sklep/product_info.php?products_id=164

piątek, 22 października 2010

Sł. Boża Siostra Magdalena Maria Epstein OP"We wszystkim co miłe, a też i w największych upokorzeniach, jeśli Ci się spodoba takowe na mnie zesłać, chcę zawsze i wszędzie powtarzać Ci te słowa:

FIAT VOLUNTAS TUA".
Tekst pochodzi ze strony:
http://www.grodek.mniszki.dominikanie.pl/epstein/index_epstein.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.grodek.mniszki.dominikanie.pl/epstein/ksiazka.html

czwartek, 21 października 2010

Modlitwa do Św. Marii Goretti

Święta Mario Goretti, umocniona przez łaskę Boga, ty nie wahałaś się nawet w wieku jedenastu lat, poświęcić swoje życie w obronie dziewiczej czystości. Spójrz łaskawie na nieszczęśliwe ludzkie drogi, które pozostają z dala od ścieżek wiecznego zbawienia.
Naucz nas, a szczególnie naszą młodzież, odwagi i gotowości, która pomoże nam uniknąć wszystkiego, co mogłoby obrazić Pana Jezusa. Uzyskaj dla mnie strach przed grzechem, abym mógł żyć świetym życiem na ziemi i otrzymać wieczną chwałę w Niebie. Amen.

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.marypages.com/gorettiPolish.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.marypages.com/gorettiPolish.htm

środa, 20 października 2010

Bł. Louis i Zélie Martin

"Żyli zgodnie z Ewangelią, pragnąc w każdym momencie realizować plany, jakie im Bóg przygotował. W centrum ich życiowego powołania znajdowało się przekazywanie wiary dzieciom".
(Kardynał José Saraiva Martins)

Nie mielibyśmy świętej Teresy bez tych rodziców
(Ojciec Antonio Sangalli)

wtorek, 19 października 2010

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

"Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie to dawanie świadectwa na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, że poddajemy się panowaniu kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzień. Nie prostujemy go, milczymy lub udajemy, że w nie wierzymy. Żyjemy wtedy w zakłamaniu. Odważne świadczenie prawdy jest drogą prowadzącą bezpośrednio do wolności. Człowiek, który daje świadectwo prawdzie, jest człowiekiem wolnym nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, nawet w obozie czy więzieniu".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.popieluszko.net.pl/xjerzy/kazania_fragmenty.php

Fotografia pochodzi ze strony:
http://kspopieluszko.blogspot.com/

poniedziałek, 18 października 2010

Bł. Karolina Kózka

Duchową sylwetkę dobrze zdają się odzwierciedlać nadawane jej przez otoczenie określenia: "prawdziwy anioł", "najpobożniejsza dziewczyna w parafii", "pierwsza dusza do nieba". Codzienne życie Karoliny w pełni uzasadniało powyższe określenia. Bardzo gorliwie uczestniczyła we Mszy św. i tak długo, jak było możliwe, adorowała Jezusa w tabernakulum. Miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej. Szczególnie w okresie Wielkiego Postu towarzyszyła Jezusowi Cierpiącemu, odprawiając Drogę Krzyżową, uczestnicząc w niedzielnych Gorzkich Żalach, ofiarowując Zbawicielowi związane z tym niedogodności i wyrzeczenia. Najświętsze Serce Jezusa czciła w każdy pierwszy piątek miesiąca, przystępując do spowiedzi i przyjmując Komunię św. wynagradzającą. Wobec Najświętszej Dziewicy żywiła dziecięcą ufność oraz miłość, mawiając o Niej "moja Matka Boża". Codziennie odmawiała różaniec. Modlitwa ta dostarczała jej wiele wewnętrznej radości.

Tekst pochodzi ze strony:
http://pz.lap.pl/?id=news&pokaz=newsa&news_id=1

Fotografia pochodzi ze strony:
http://nowa.tarnow.ksm.org.pl/?cat=27

niedziela, 17 października 2010

Z Objawień Matki Bożej w Kibeho

Maryja wielokrotnie powtarzała:

„Obudźcie się. Wstańcie. Obmyjcie się i rozejrzyjcie uważnie. Musicie oddać się modlitwie. Musicie rozwinąć w sobie cnoty miłości, oddania i pokory. [..] Okażcie skruchę, żałujcie, żałujcie! Nawróćcie się, kiedy jeszcze jest czas”.


sobota, 16 października 2010

Św. Teresa z Avila

"Modlitwa jest aktem miłości, słowa nie są potrzebne. Nawet jeśli choroba rozprasza myśli - wszystko, co jest potrzebne, to chęć miłowania".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.marypages.com/TeresaofAvilaPolish.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://kosciol.wiara.pl/doc/490487.sw-Teresa-z-Avila-Mistyczka-z-charakterkiem

piątek, 15 października 2010

Słowa Pana Jezusa

"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie zabraniajcie im"
(Łk 18, 16)

Fot. M. Trojnar (Jerozolima, kwiecień 2007

czwartek, 14 października 2010

Św. Małgorzata Maria Alacoque

"To Boże Serce jest niezgłębioną otchłanią wszelkich dóbr, do której ubodzy mają się zwracać we wszystkich swoich potrzebach. Ono jest otchłanią radości, w której przepadają wszystkie nasze smutki. Jest otchłanią pokory przeciwko naszej pysze; jest otchłanią miłosierdzia dla nieszczęśliwych, jest wreszcie otchłanią miłości, w której powinniśmy ukryć całą naszą nędzę"

Tekst pochodzi z nr 41 Tygodnika Katolickiego "Niedziela" z dnia 10 X 2010r. 

Fot. M. Trojnar (Paray-le-Monial, 2008)

środa, 13 października 2010

Bł. Honorat Koźmiński

"Chcę być święty, z jakąkolwiek bądź ofiarą!"

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.ukrycie.blogspot.com/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/10-13.php3

wtorek, 12 października 2010

Św. Józef Sebastian Pelczar

Grzech śmiertelny jest nad­to największym i jedynym złem duszy. On czyni duszę nie­szczęśliwą, bo jej wydziera Boga, dobro najwyższe i źró­dło wszelkiego szczęścia, a stąd pozbawia ją prawdziwego szczę­ścia, zakłóca jej spokój, zapra­wia goryczą wszelką przyjemność, a często niszczy zdrowie, odbiera ludzką cześć i prowadzi do zbrodni, więzienia albo do samobójstwa. Słowem, grzech pokrywa życie całunem smut­ku, czyni śmierć przedmiotem zgrozy, a wieczność przemie­nia w straszną, niekończącą się męczarnię. “Nie ma pokoju bez­bożnym” (Iz 48,22), powiedzia­ło Pismo. Niech grzesznik, jak chce, uprzyjemnia sobie życie, jego szczęście będzie podob­ne do pajęczyny, którą prę­dzej czy później zerwą wyrzuty sumienia. A choćby aż do końca potrafił tumanić sam siebie, po krótkim letargu tym straszniej­sze nastąpi przebudzenie.

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.bibula.com/?p=27165

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/jozef_pelczar/zycie.htm

poniedziałek, 11 października 2010

Bł. ks. Gerhard Hirschfelder


"Kto młodzieży wyrywa z serc wiarę w Chrystusa - jest przestępcą"


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.jezuici.pl/klodzko/droga_krzyzowa_stacje/index.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://ekai.pl/wydarzenia/ostatnia_chwila/x33876/dziekczynienie-za-beatyfikacje-meczennika/

niedziela, 10 października 2010

Św. Anzelm

"Panie, szukam Twojego oblicza, oblicza Twojego pożądam. A więc, Panie
Boże mój, pouczaj teraz moje serce, gdzie i jak mam Cię szukać, gdzie i jak mogę Cię znaleźć ? Panie, jeśli nie jesteś tutaj, gdzie mam Cię szukać nieobecnego? A następnie jeśli jesteś wszędzie, dlaczego nie widzę Cię obecnego? Niewątpliwie Ty mieszkasz w światłości niedostępnej... Kto mnie poprowadzi i wprowadzi do niej, abym tam Cię zobaczył?...
Panie, naucz mnie szukać Cię i ukaż mi się, gdyż Cię szukam. Nie mogę Cię szukać, jeśli Ty mnie nie pouczysz, i nie mogę Cię znaleźć, jeśli Ty mi się nie objawisz. O Panie, spraw, abym szukał pragnąc Cię, abym pragnął szukając Cię, abym Cię znalazł kochając Cię, abym Cię kochał znajdując Cię".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.swfaustyna.eu/

Fot. M. Trojnar (Sandomierz, lipiec 2010r.)

sobota, 9 października 2010

Sługa Boży Jerzy Ciesielski

"...Dziękuję Ci za to, że jestem. Że mam szansę na wieczne szczęście w Tobie. Nie dopuść - o Dobry Boże - abym tę szansę kiedyś zaprzepaścił".

"Na końcu życia jest niewątpliwie śmierć... Po śmierci jest sąd... Ten sąd jest weryfikacją całego życia, jego ostateczną oceną. Czy zatem nie jest rzeczą logiczną kryteria sądu ostatecznego stosować w życiu na co dzień, aby mieć w pamięci, co nas w decydującym momencie czeka?..."


Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/jerzy_ciesielski/notatki.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/jerzy_ciesielski/

piątek, 8 października 2010

Słowa Pana Jezusa

"Przypominam ci córko że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla całego świata, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej godzinie zostało ono otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i innych; w tej godzinie stała się łaska dla całego świata - miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawić drogę krzyżową, a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. Żądam czci dla mojego miłosierdzia od wszelkiego stworzenia, ale od ciebie najpierw, bo dałem ci najgłębiej poznać tę tajemnicę".
(Dzienniczek Św. Siostry Faustyny, 1572)

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.swfaustyna.eu/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.obliczemilosci.co.pl/swiete_%20oblicze.htm

czwartek, 7 października 2010

Najświętsza Maryja Panna Różańcowa

"Jestem Matką Bożą Różańcową. Odmawiajcie w dalszym ciągu codziennie Różaniec".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.fatima.pl/Cud-slonca,10,a.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-07.php3

środa, 6 października 2010

Sługa Boży abp Fulton J. Sheen

"Na kogo można liczyć, aby uratować nasz Kościół? Nie na naszych biskupów, naszych kapłanów ani członków zakonów. To wasze zadanie, ludu wiernego! Pan Bóg dał wam rozum, oczy i uszy, abyście uratowali Kościół. Wasza misja to pilnować, aby wasi kapłani zachowywali się jak kapłani, biskupi jak biskupi, a zakonnicy jak zakonnicy!"
Tekst pochodzi ze strony:
http://breviarium.blogspot.com/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://info.wiara.pl/doc/634858.Medialny-biskup-wciaz-fascynuje

wtorek, 5 października 2010

Święta Siostra Faustyna

"O Jezu mój, Mistrzu, łączę swoje pragnienia z Twoimi pragnieniami, jakie miałeś na krzyżu: pragnę spełnić wolę Twoją świętą; pragnę nawrócenia dusz; pragnę, aby uwielbione było miłosierdzie Twoje; pragnę, aby był przyspieszony triumf Kościoła; pragnę, aby święto Miłosierdzia było czczone na całym świecie; pragnę świętości dla kapłanów; pragnę, aby była święta w naszym Zgromadzeniu; pragnę, aby był duch wielkiej gorliwości w całym naszym Zgromadzeniu o chwałę Bożą i zbawienie dusz; pragnę, aby dusze, które są w naszych domach, nie obrażały Boga, ale aby wytrwały w dobrem".

(Dzienniczek, 1582)

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.milosierdzie.pl/faustyna_dzienniczek_mysli_7.php

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/siostra_faustyna/

poniedziałek, 4 października 2010

Św. Franciszek z Asyżu

"Potępieni są ci wszyscy, którzy widzą sakrament Ciała Chrystusowego, dokonywany słowami Pana na ołtarzu przez ręce kapłana pod postaciami chleba i wina, ale nie dostrzegają i nie wierzą według ducha i bóstwa, że jest to prawdziwie Najświętsze Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa".

/Pierwsza Reguła 23, 1-4/

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.ofmconv.pl/Franciszek/0.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.ofmconv.pl/Franciszek/0.html

niedziela, 3 października 2010

Bł. Chiara Luce Badano

"Gdybym miała wybierać między możliwością chodzenia a pójściem do nieba, bez wahania wybrałabym pójście do nieba. Teraz interesuje mnie tylko to... Lecz mówię to bardzo ostrożnie, bo ktoś może sobie pomyśleć, że chcę tam pójść, aby przestać cierpieć. Ale tak nie jest. Ja chcę pójść do Jezusa".

Tekst pochodzi z nr 39 Tygodnika Katolickiego "Niedziela",  z dnia 26 IX 2010.
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.diocese-saintetienne.fr/Beatification-de-Chiara-Badano-18.html

sobota, 2 października 2010

Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca

Podczas czuwania w nocy z dnia 29 na 30 maja 1930 roku, Pan Jezus przemówił do siostry Łucji, podając jej rozwiązanie innego problemu: – Praktykowanie tego nabożeństwa będzie dopuszczone również w niedzielę po pierwszej sobocie, jeżeli moi księża – ze słusznych powodów – przyzwolą na to.Przy tej samej okazji, nasz Pan dał Łucji odpowiedź na jeszcze inne pytanie: – Dlaczego pięć sobót, a nie dziewięć albo siedem, dla uczczenia cierpień Matki Bożej?
Moja córko, powód jest bardzo prosty: jest pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
1. Bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu.
2. Przeciw dziewictwu Matki Bożej.
3. Przeciw Jej boskiemu macierzyństwu, przy równoczesnym sprzeciwie uznania Jej za Matkę rodzaju ludzkiego.
4. Czyny tych, którzy usiłują publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do tej Matki Niepokalanej.
5. Czyny takich, którzy profanują wizerunki Najświętszej Panny.

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.fatima.pl/Nabozenstwo-pierwszych-sobot,3,a.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.all-about-the-virgin-mary.com/our-lady-of-fatima.html

piątek, 1 października 2010

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

"Zrozumiałam, że istnieje wiele stopni świętości, a każda dusza posiada swobodę w daniu odpowiedzi na zaproszenie Naszego Pana, może czynić dla Niego mało lub wiele, jednym słowem, ma możność wyboru pomiędzy ofiarami, o które On prosi. Zawołałam więc, jak w dniach mego wczesnego dzieciństwa: “Boże, wybieram wszystko!” Nie chcę być świętą połowicznie, nie lękam się cierpieć dla Ciebie, obawiam się jedynie zachowania własnej woli, zabierz mi ją, bo “wybieram wszystko, czego Ty chcesz!”... 

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.piotrskarga.pl