piątek, 28 lutego 2014

Św. Augustyn

"Miłuj, i czyń co chcesz. Gdy milczysz, to milcz z miłością. Gdy mówisz, to mów z miłością. Gdy upominasz, to upominaj z miłością. Gdy przebaczasz, to przebaczaj z miłością. Bądź źródłem miłości, ponieważ z tego źródła może pochodzić jedynie dobro".

czwartek, 27 lutego 2014

Św. Teresa z Avila

"Umrzeć i cierpieć, w tym powinny się zamykać nasze pragnienia".

czwartek, 20 lutego 2014

Bł. Franciszek Marto

Franciszek, jak wynika z relacji siostry Łucji, był tym, który wyróżniał się największą gorliwością w pocieszaniu Pana Jezusa znieważanego grzechami ludzi. Dzień przed swoją śmiercią rozmawiał z Łucją:
- Słuchaj! Czuję się bardzo źle, już niedługo pójdę do nieba.
- Ale pamiętaj, abyś nie zapomniał i tam modlić się za grzeszników, za Ojca Świętego, za mnie i za Hiacyntę.
- Tak, będę o to prosił, ale wiesz, powiedz to raczej Hiacyncie, bo ja boję się, że zapomnę, kiedy zobaczę Pana Jezusa. Wolałbym Go wtedy pocieszyć".

środa, 19 lutego 2014

Służebnica Boża Anna Jenke

"Wbrew logice, wbrew sobie samym ufajmy Maryi. Jeśli w nas jest wiele zła, jeśli na polskiej ziemi jest wiele zła, tylko Twoja - Boża Matko, interwencja może nas ocalić, choćby na krok od przepaści. Mówmy do Niej: dusze polskie są chore, Maryjo! Dusze polskie są jednak Twoje, Maryjo! Ulecz je!".


wtorek, 18 lutego 2014

Św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński


"O, czcijcie Maryję, strójcie Jej ołtarze w sercach waszych kwiatami niewinności, cnoty lub przynajmniej łzami pokuty, nawrócenia i szczerej poprawy (...) O, dałby Bóg Wszechmogący, aby wam wszystkim, bez wyjątku, Królowa nasza była gwiazdą i przewodniczką do cnotliwego życia, wzajemnej miłości, zgody i pokoju".


poniedziałek, 17 lutego 2014

Św. Maksymilian Maria Kolbe


"Akty strzeliste podtrzymują i oczyszczają duszę. Przyczyniają sie one do powiększenia zdroju łask. Ileż to aktów w ciągu dnia i nocy po przebudzeniu można odmówić! Są one bardzo ważne w życiu duchownym; podsycają je, jak drewna podkładane do ognia".


niedziela, 16 lutego 2014

Św. Siostra Faustyna

"Wszystkie wolne chwile od obowiązków spędzę u stóp Najświętszego Sakramentu. U stóp Pana szukać będę światła, pociech i siły. Nieustannie będę Bogu okazywać wdzięczność za wielkie miłosierdzie względem mnie, nie zapominając nigdy o dobrodziejstwach, [jakie] mi uczynił Pan, a zwłaszcza za łaskę powołania".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 15 lutego 2014

Bł. Ks. Michał Sopoćko

"Zazwyczaj cierpienie wypędza i pożera radość, jeżeli się cierpi bez celu. Cierpienie zaś w intencji dobrej rodzi najpiękniejszą, najczystszą i najtrwalszą radość, jaką mieli męczennicy".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 14 lutego 2014

Św. Josemaria Escriva

"Zachowuj się dobrze dziś, nie pamiętaj o wczoraj, które już minęło i nie martw się o jutro, o którym nie wiesz, czy dla ciebie nadejdzie".


środa, 12 lutego 2014

Bł. Jan Paweł II o Słudze Bożym Jerzym Ciesielskim


"Nie zapomnę nigdy tego chłopca, studenta politechniki w Krakowie, o którym wszyscy wiedzieli, że zdecydowanie dąży do świętości. Miał taki program życia. Wiedział, że jest ’stworzony do większych rzeczy’, jak kiedyś wyraził się św. Stanisław Kostka”. 

„Nie zapomnę nigdy tej rozmowy, w której powiedział mi po specjalnym dniu skupienia: ’Myślę, że to ta dziewczyna ma być moją żoną, że Pan Bóg mi ją daje’. Jak gdyby nie szedł za głosem własnych upodobań, ale przede wszystkim za głosem Boga samego. Wiedział, że od Niego pochodzi wszystko dobro i wybrał dobrze. Mówię o Jerzym Ciesielskim".

Tekst pochodzi ze strony:http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/jerzy_ciesielski/a_jk_3.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/jerzy_ciesielski/a_jk_3a.htm

wtorek, 11 lutego 2014

Słowa Matki Bożej w Lourdes


"Nie obiecuję Ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym."

"Pokuta".

"Módlcie się do Boga o nawrócenie grzesznikow".

"Jestem Niepokalane Poczecie".


Tekst pochodzi ze strony:http://www.dziecimaryi.katolicki.eu/glowna.php?id=lourdes

Fotografia pochodzi ze strony:
http://saltandlighttv.org/blog/mary/our-lady-of-lourdes-pray-for-us

poniedziałek, 10 lutego 2014

Św. Gianna Beretta Molla

"Pracować, poświęcać się... wyłącznie dla chwały Bożej. Zasiewać, rzucać nasze małe ziarno niezmordowanie, a jeśli mimo naszej najlepszej pracy doznamy porażki, przyjmijmy ją wielkodusznie: porażka dobrze przyjęta przez apostoła, który wykorzystał wszystkie środki, aby osiągnąć sukces, bardziej przyczynia się do zbawienia niż tryumf... Pracujmy, wymagajmy, aby zobaczyć szybko owoce naszej pracy. Tym co się liczy jest: pracować a nie spać. Zbawiać świat nie było nigdy dziełem łatwym: ani dla Syna Bożego, ani dla apostołów".


piątek, 7 lutego 2014

Słowa Pana Jezusa do św. Małgorzaty Marii Alacoque


"Oto Serce, które ogromnie umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do zupełnego wyniszczenia Siebie, dla okazania im Swej miłości, a jednak w zamian za to doznaje od większości ludzi gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie Mi oddają w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie Mojej szczególniej poświęcone".czwartek, 6 lutego 2014

Sługa Boży Jerzy Ciesielski

"Każdy z nas otrzymał do przebycia własną drogę, własne powołanie. Od wierności temu powołaniu zależy sens mego istnienia: Twoja chwała, nasza zasługa na szczęście wiekuiste. Spraw Panie, abym zrozumiał me powołanie na każdy dzień i daj mi Twą Łaskę, abym mu był wierny...".


środa, 5 lutego 2014

Św. Jan Maria Vianney


"Ojcowie i matki - oddajcie każdego poranka swe dzieci opiece Przeczystej Dziewicy, a Ona będzie się za nie modlić i doprowadzi tak was, jak i wasze dzieci do żywota wiecznego. Jak bardzo lęka się diabeł nabożeństwa do Matki Boskiej! Żalił on się raz głośno przed św. Franciszkiem z Pauli, że wiele przykrości wyrządzają mu najpierw ci, którzy szerzą cześć Bogurodzicy, a po wtóre ci, którzy noszą na sobie Jej szkaplerz".


wtorek, 4 lutego 2014

Św. Jan Bosko

"Nic bardziej nie meczy skazanych w piekle, niż myśl, że przeżyli w bezczynności ten czas, który Bóg dał im, aby osiągnęli zbawienie".


poniedziałek, 3 lutego 2014

Św. Augustyn


"Wielki Lekarz przybył do nas i usunął wszystkie nasze grzechy. Jeśli na nowo chcemy chorować, nie tylko sobie samym wyrządzamy krzywdę, ale nadto staniemy się niewdzięczni względem Lekarza".


niedziela, 2 lutego 2014

Bł. Jan Paweł II


"Kościół pod żadnym pozorem nie może wyrzec się życia konsekrowanego, ponieważ ukazuje ono wyraziście jego szczególną naturę „oblubieńczą”. To z niego rodzi się nowy zapał i moc dla głoszenia Ewangelii całemu światu. Potrzebni są bowiem ludzie, którzy będą ukazywać ojcowskie oblicze Boga i macierzyńskie oblicze Kościoła, którzy będą umieli zaryzykować własnym życiem, aby inni mieli życie i nadzieję. Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, które zanim jeszcze podejmą służbę w takiej czy innej szlachetnej sprawie, pozwalają się przemienić Bożej łasce i stosują się całkowicie do nakazów Ewangelii".

sobota, 1 lutego 2014

Słowa Matki Bożej do s. Łucji


"Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".