niedziela, 30 listopada 2014

Św. O. Pio

"Kiedy wybije nasza ostatnia godzina, ustanie bicie naszego serca, wszystko się dla nas skończy, a więc i czas naszego zasługiwania i niezasługiwania. Takich jakimi jesteśmy, spotka nas śmierć i tacy staniemy przed Chrystusem, Sędzią. Nasze błagalne wołania, nasze łzy, nasze akty żalu, które jeszcze na ziemi zdobyłyby serce Boga, mogłyby z nas, grzeszników, uczynić – przy pomocy sakramentów – ludzi świętych; ale w owym momencie nie będą miały żadnej wartości; czas miłosierdzia minie i rozpocznie się czas sprawiedliwości".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/mysli-i-slowa/ojciec-pio-ostatnia-godzina/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://adonai.pl/ludzie/?id=171

sobota, 29 listopada 2014

Bł. Aniela Salawa

"Zawsze kiedy przyjdę do Pana Jezusa, to tak jestem przed Nim, jak dziecko zbrukane,szczęśliwe, że się dostało do swojej ukochanej mamusi i wcale o tym nie myśli, że ono jest brudne i czy matka jest z niego zadowoloną czy nie. Nie myśli o tym, szczęśliwe, że u mamusi i koniec. Tak samo jest z moją duszą w obecnym czasie. Czuję się tak dziwnie od Pana Boga odepchnięta i taką znękaną, zbiedzoną i taką czasem brudną ze wszech stron niedoskonałościami i różnego rodzaju niewiernościami. Ale mimo tego ustawicznie tam chcę być, gdzie On jest, Pan Jezus, i jak jestem przed Nim, to nic nie mówię, alem taka szczęśliwa, żem u Niego, że jakbym zapomniała o tym, żem ja taka strasznie nędzna i niedoskonała".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/xx-wiek/aniela-salawa/aniela-salawa-bl-zawsze-kiedy-przyjde-do-pana-jezusa-to-tak-jestem-przed-nim-jak-dziecko/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.parafiadabrowa.pl/str_1/index.php?option=com_content&view=article&id=169:b-aniela-salawa&catid=76:relikwie&Itemid=121

piątek, 28 listopada 2014

Św. Franciszek Salezy


"Szczyć się, że jesteś niczym. Bądź z tego zadowolona, gdyż twoja marność jest przedmiotem dobroci Boga, który ogarnia ją swoim miłosierdziem. Najnędzniejsi spośród żebraków, których rany są największe i odrażające, uważani są za żebraków najlepszych, gdyż mają największą szansę otrzymania jałmużny. Z nami jest podobnie jak z żebrakami – najnieszczęśliwsi są w najlepszej sytuacji. Miłosierdzie Boże chętnie się ku nim zwraca.

Proszę cię, upokarzajmy się, pokazując u progu świątyni Bożej litości jedynie nasze rany i nędzę. I pamiętaj, aby pokazywać je z radością, czerpiąc pociechę ze swej wewnętrznej pustki, aby nasz Pan napełnił cię swoim Królestwem.".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/xvii-wiek/franciszek-salezy/franciszek-salezy-szczyc-sie-ze-jestes-niczym/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-24a.php3

czwartek, 27 listopada 2014

Słowa Matki Bożej na Rue du Bac


"Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru: wszyscy, którzy go będą nosili, dostąpią wielkich łask, szczególnie jeśli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we mnie ufają, wieloma łaskami obdarzę".


Tekst pochodzi ze strony:
http://cudownymedalik.prv.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://wspolpracownicy.blogspot.com/2011/04/rycerstwo-niepokalanej-srodki-cz-ii.html

środa, 26 listopada 2014

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"W szpitalu w Zakopanem, gdzie przez jakiś czas byłem kuracjuszem i kapelanem, dogorywała niewiasta. Przygotowała się już na śmierć, ale z wielkim bólem wspominała o mężu, o którego nawróceniu już zupełnie zwątpiła. Przyjechał on właśnie. Starałem się podsuwać mu odpowiednią lekturę, rozmawiać na temat religii, ale w odpowiedzi usłyszałem: „Dla mnie potrzeba jaśniejszych dowodów”, a do czytania poważniejszych książek wcale się nie kwapił. Gdy na odjezdne przyszedł mnie pożegnać, zrobiłem ostatni wysiłek. Wręczyłem mu Cudowny Medalik, przyjął. Następnie zaproponowałem spowiedź. „Nie jestem przygotowany, nie! absolutnie nie!” – padały słowa, potem zgięły się kolana i rzewna odbyła się spowiedź".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 25 listopada 2014

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"Szkaplerz, różaniec i Medalik Cudowny: oto trzy rzeczy, które sama Niepokalana raczyła podać na ratunek ludzkości".

Tekst pochodzi ze strony:
http://maryjni.pl/sw-maksymilian-mowi-o-rozancu,221

Fotografia pochodzi ze strony:
http://wspolpracownicy.blogspot.com/2010/12/modlitwy-nowenna-do-sw-maksymiliana.html

poniedziałek, 24 listopada 2014

Św. Jan Maria Vianney

"Spróbujcie wyspowiadać się przed Matką Boską albo przed którymś z aniołów. Rozgrzeszą was? Nie. Czy mogą dać wam ciało i krew Pańską? Nie. Najświętsza Maryja Panna nie ma władzy sprowadzenia swego Syna do hostii. Choćby stanęło przed wami dwustu aniołów, nie mają oni władzy odpuszczenia wam grzechów. Jedynie kapłan ma władzę powiedzieć wam: »Idź w pokoju, przebaczam ci«. Kapłaństwo jest naprawdę czymś bardzo wielkim. Kapłan zrozumie siebie dobrze dopiero w niebie. Gdybyśmy rozumieli na ziemi, czym jest kapłaństwo, umarlibyśmy nie z przejęcia, lecz z miłości. (...) Kapłan nie jest jednak kapłanem sam dla siebie. Sam sobie nie może udzielić rozgrzeszenia. Nie może sam sobie udzielić żadnego sakramentu. Kapłan nie żyje dla siebie, żyje dla was".


niedziela, 23 listopada 2014

Pius XI


"Na jedno bowiem należy zwrócić uwagę: że choć we wszystkich uroczystościach Pana naszego Chrystus jest przedmiotem czci, to jednak w powodach tej czci nie jest uwzględniona władza i imię królewskie Chrystusa. Zapowiedzieliśmy zaś tę uroczystość na niedzielę dlatego, by nie tylko duchowieństwo, odprawiając Msze św. i odmawiając pacierze kapłańskie, oddawało cześć niebieskiemu Królowi, lecz by i lud, wolny od zajęć codziennych, sercem radosnym pięknie zaświadczył, że Chrystusowi jest posłuszny i poddany".


wtorek, 18 listopada 2014

Św. Jan Paweł II o Bł. Karolinie

"Dziecko prostych rodziców, dziecko tej nadwiślańskiej ziemi, "gwiazdo" twojego ludu, dziś Kościół podejmuje to wołanie twojej duszy, wołanie bez słów - i nazywa ciebie błogosławioną! Chrystus stał się twoją "mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem" (1 Kor 1, 30). Stał się twoją mocą. Dziękujemy Chrystusowi za tę moc, jaką objawił w twoim czystym życiu i w twojej męczeńskiej śmierci".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 17 listopada 2014

Św. Josemaria Escriva

"Świętość osiąga się z pomocą Ducha Świętego - który przybywa, by zamieszkać w naszych duszach - przy pomocy łaski otrzymywanej w sakramentach i dzięki ciągłej, ascetycznej walce. Synu mój, nie czyńmy sobie złudzeń: ty i ja - będę to powtarzał niezmordowanie - będziemy musieli zawsze walczyć, zawsze aż do końca naszego życia. W ten sposób będziemy kochać pokój i będziemy nieść pokój, i otrzymamy nagrodę wieczną".


środa, 12 listopada 2014

Sł. Boża Marta Robin

"Objąć całą ziemię królestwem prawdy i miłości, oto moja misja. Jako jedyny ślad mojego przejścia przez ten padół chciałabym zostawić świetlistą smugę prawdy i wielki pożar miłości Bożej!"


wtorek, 11 listopada 2014

Św. Jan Paweł II


"Matko Boga, Matko Chrystusa, Matko Kościoła, Spójrz na nas łaskawie Virgo fidelis, Panno Wierna, módl się za nami! 


Naucz nas jak Ty wierzyłaś! Spraw, by nasza wiara w Boga, w Chrystusa, w Kościół, była zawsze czysta, jasna, odważna, mocna, wielkoduszna Mater amabilis, Matko godna miłości! Mater pulchrae dilectionis, módl się za nami! 

Naucz nas miłować Boga i naszych braci, jak Ty ich umiłowałaś, spraw, by nasza miłość bliźniego była zawsze cierpliwa, łaskawa, pełna szacunku. Causa nostrae laetitiae, Przyczyno naszej radości, módl się za nami! 

Naucz nas w wierze korzystać, z paradoksu chrześcijańskiej radości, która rodzi się i rozkwita z bólu, z wyrzeczenia, ze zjednoczenia z Twoim Synem ukrzyżowanym. Spraw niech nasza radość będzie zawsze autentyczna i piękna, by móc się nią dzielić ze wszystkimi! Amen!".


Benedykt XVI

"Starojudaistyczne wyobrażenie o stanie pośrednim zawiera przekonanie, że dusze nie znajdują się po prostu w tymczasowym areszcie, ale już odbywają karę, jak to przedstawia przypowieść o bogaczu, albo też już cieszą się tymczasową formą szczęścia. W końcu zawiera ono myśl, że w tym stanie są możliwe oczyszczenia i uleczenia, które sprawiają, że dusza dojrzewa do komunii z Bogiem. Kościół pierwotny podjął te wyobrażenia, z których potem w Kościele zachodnim powoli rozwinęła się nauka o czyśćcu".


poniedziałek, 10 listopada 2014

Św. Klaudiusz de La Colombiere

"Ci, którzy są w czyśćcu są pewni, że już nigdy nie sprzeciwią się woli Bożej i zamiast skarżyć się na rygor, chwalą sprawiedliwość i cierpliwie oczekują, aż zostanie ona w pełni wypełniona".


niedziela, 9 listopada 2014

Św. Jan Maria Vianney

"Kiedy umieramy jesteśmy często jak zardzewiałe żelazo, które trzeba włożyć w ogień, do czyśćca".


sobota, 8 listopada 2014

Bł. Jan Duns Szkot


"O Panie, Stworzycielu świata, udziel mi łaski wiary, zrozumienia i uwielbiania Twego majestatu i wznieś mego ducha ku kontemplacji Ciebie".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 7 listopada 2014

Słowa Pana Jezusa

"Oto Serce, które ogromnie umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do zupełnego wyniszczenia Siebie, dla okazania im Swej miłości, a jednak w zamian za to doznaje od większości ludzi gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie Mi oddają w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie Mojej szczególniej poświęcone".


czwartek, 6 listopada 2014

Św. Alfons Liguori

"Największym pragnieniem dusz świętych w czyśćcu jest pragnienie Boga, którego jeszcze nie mają. To pragnienie szczególnie będzie dręczyć te dusze, które za mało za życia pragnęły Raju".


środa, 5 listopada 2014

Św. Tomasz More

"Moje cierpienie, połączone z zasługami krwawej Męki Chrystusa, złagodzi przeznaczoną dla mnie karę w czyśćcu, a dzięki Bożej łaskawości powiększy zasługę na niebo".


wtorek, 4 listopada 2014

Św. Jan Bosko

"Podwójny zysk otrzymujemy z modlitwy, którą odmawianym za dusze czyśćcowe. Po pierwsze skracamy tym biedakom mękę, a po drugie wielka jest zasługa, za którą Pan zamierza nam odpłacić, kiedy do Niego pójdziemy".


niedziela, 2 listopada 2014

Św. Teresa Benedykta od Krzyża

"U świętych mężczyzn spostrzegamy kobiecą delikatność i dobroć oraz prawdziwie macierzyńską troskę o powierzone im dusze. Natomiast święte kobiety odznaczają się męską śmiałością, sprawnością i zdecydowaniem".


sobota, 1 listopada 2014

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"Geniuszem nie każdy może zostać, droga zaś do świętości przed wszystkimi stoi otworem".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: