piątek, 28 listopada 2014

Św. Franciszek Salezy


"Szczyć się, że jesteś niczym. Bądź z tego zadowolona, gdyż twoja marność jest przedmiotem dobroci Boga, który ogarnia ją swoim miłosierdziem. Najnędzniejsi spośród żebraków, których rany są największe i odrażające, uważani są za żebraków najlepszych, gdyż mają największą szansę otrzymania jałmużny. Z nami jest podobnie jak z żebrakami – najnieszczęśliwsi są w najlepszej sytuacji. Miłosierdzie Boże chętnie się ku nim zwraca.

Proszę cię, upokarzajmy się, pokazując u progu świątyni Bożej litości jedynie nasze rany i nędzę. I pamiętaj, aby pokazywać je z radością, czerpiąc pociechę ze swej wewnętrznej pustki, aby nasz Pan napełnił cię swoim Królestwem.".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/xvii-wiek/franciszek-salezy/franciszek-salezy-szczyc-sie-ze-jestes-niczym/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-24a.php3