piątek, 31 sierpnia 2012

Św. Dominik Savio

W dniu Pierwszej Komunii Świętej Dominik zrobił cztery postanowienia:

"1. Będę się często spowiadał i przystępował do Komunii Św. za każdym razem, gdy spowiednik mi na to pozwoli.
2. Pragnę święcić dni świąteczne.
3. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja.
4. Wolę raczej umrzeć niż zgrzeszyć".

Przyrzeczeniom tym pozostał wierny przez całe życie. W sposób szczególny ukochał Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Ze wszystkich sił starał się przyprowadzić do Niego jak najwięcej kolegów ze szkoły. ".


Tekst opublikowany w Miesięczniku Rodzin Katolickich "Nasza Arka", w numerze 5 (137) / 2012, str. 6.

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 30 sierpnia 2012

Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski


"Przekonasz się z doświadczenia swojego, jak niewymowną pociechę sprawi ci ten czas, który spędzisz przy Najświętszym Sakramencie, i jak niejedną przyniesie ci korzyść w życiu i wieczności".Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 29 sierpnia 2012

Bł. Bronisław Markiewicz

"Najważniejsza chwila w życiu - śmierć. Ona rozstrzyga o całej wieczności - rozumna więc i słuszna rzecz często myśleć o niej i gotować się, zwłaszcza że może być lada chwila. Nieprzyjaciel wystąpi przeciw mnie z bronią: przeciw wierze - rozpaczą, zrozumieniem i widziadłami, a osobliwie będzie bić na moją skłonność nałogową: pychę. Powtarzaj więc ciągle w sercu: nic jestem - mniej niż nic. Szanuj Chrystusa w bliźnim. Spocznij w Chrystusie ukrzyżowanym. Staraj się pokochać krzyż: Crux deliciae mea! Wszelki czyn, każde słówko, i myśl niech odnoszą się do Ciebie, Jezu".

Tekst pochodzi z Miesięcznika Rodzin Katolickich "Nasza Arka", nr 6 (138), 2012, str. 19.

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 28 sierpnia 2012

Modlitwa matki o wstawiennictwo św. Augustyna

Boże, który oświeciłeś św. Augustyna swoją łaską i pośród ciemności i nędzy jego grzesznego życia rozpaliłeś go swoją miłością, ulituj się również nad moją biedną duszą, a także nad moimi dziećmi, mężem i krewnymi. Wybacz nam naszą niewdzięczność, nieposłuszeństwo, miłość własną, obojętność oraz wszelkie zniewagi, jakimi kiedykolwiek obraziliśmy Twoje święte Imię. Każdy z nas zasłużył na surową karę i każdy potrzebuje nawrócenia, dlatego wzywamy wstawiennictwa Twego świetego sługi, Augustyna, który płonął tak wielką miłością do Ciebie!

O święty pokutniku, Augustynie, serafinie Bożej miłości, nieopisany cudzie Bożego miłosierdzia, uproś nam szczery, doskonały i z głębi serca płynący żal za grzechy, gorącą i wierną miłość do Boga, która przezwycięża wszelkie trudności, pokusy i udręki, a także mądrą, nieustanną gorliwość w wypełnianiu Bożych przykazań i naszych obowiązków.

Wspieraj nas szczególnie w trudach wychowania naszych dzieci. Ich cnota i niewinność wystawione są w dzisiejszym świecie na wiele niebezpieczeństw. Spójrz, jak wiele jest w nim pułapek i fałszu, które mają na celu niszczenie ich dusz poprzez to, co cielesne, poprzez słowa i zły przykład ludzi, którzy myślą wyłącznie w kategoriach doczesności. Jak będą mogły oprzeć się tym pokusom, kiedy zostaną pozbawione nadzwyczajnej pomocy?

O wielki św. Augustynie, weź nasze dzieci pod swoją opiekę! Przez wzgląd na naszą rodzicielską troskę i starania o nie, wstawiaj się za nimi do Boga. Nie dopuść, aby nasze dzieci, uświęcone wodą Chrztu świętego, przez jakikolwiek grzech ciężki zostały skazane na potępienie i karę wieczną. Zachowaj je przede wszystkim od największego zła, jakim jest wyparcie się miłości Jezusa Chrystusa poprzez umiłowanie ponad wszystko tego, co stworzone. Lepiej jest im i nam, ich rodzicom, umrzeć w łasce Bożej, aniżeli żyć w grzechach ciężkich. Błagamy o tę łaskę przez Twoje wstawiennictwo, o święty synu świętej matki, Moniki, Ty, który chętnie przyjmujesz i łaskawie słuchasz modlitw każdej matki, która zwraca się do Ciebie o pomoc. Mocno wierzę, że wysłuchasz moich próśb i wyprosisz mi łaskawą odpowiedź Boga. Amen.


 
Modlitwa pochodzi z książki: Gabriela Pindur, „Wszystkie nasze dzienne sprawy. Modlitewnik dla rodzin”, Wydawnictwo Księgarnia Św. Jacka, 2009, str. 102-104. Książka zawiera informację: Za pozwoleniem Władzy Duchownej, Nr VI-2113/09, Katowice, dnia 6 kwietnia 2009r., +Gerard Bernacki, Wikariusz Generalny, ks. Grzegorz Olszowski, Kanclerz Kurii, ks. dr Jerzy Paliński, Cenzor.

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Modlitwa matki o pobożne życie i zbawienie wieczne dla męża i dzieci

Święta Moniko, przez Twoje palące łzy i nieustające modlitwy ocaliłaś swego syna oraz męża od wiecznego potępienia. Wyproś mi łaskę właściwego rozumienia tego, co najbardziej jest potrzebne moim dzieciom i memu mężowi do zbawienia, abym mogła skutecznie powstrzymywać ich od życia w grzechu i poprzez własną cnotę i pobożność pokazywać im drogę do nieba. Amen.


Modlitwa pochodzi z książki: Gabriela Pindur, „Wszystkie nasze dzienne sprawy. Modlitewnik dla rodzin”, Wydawnictwo Księgarnia Św. Jacka, 2009, str. 99. Książka zawiera informację: Za pozwoleniem Władzy Duchownej, Nr VI-2113/09, Katowice, dnia 6 kwietnia 2009r., +Gerard Bernacki, Wikariusz Generalny, ks. Grzegorz Olszowski, Kanclerz Kurii, ks. dr Jerzy Paliński, Cenzor.

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 26 sierpnia 2012

Bł. Jan Paweł II

"Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo. Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy. Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.

Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski, abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów.

Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi — Odkupicielowi człowieka.

«Miej w opiece naród cały, Który żyje dla Twej chwały. Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!»"

(Jan Paweł II, Rozważanie podczas spotkania z pielgrzymami na Jasnej Górze. Częstochowa, 17 czerwca 1999)


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 25 sierpnia 2012

Św. Siostra Faustyna

"+ W pewnej chwili ujrzałam całe tłumy ludzi w naszej kaplicy i przed kaplicą, i na ulicy, bo się pomieścić nie mogli. Kaplica była uroczyście przybrana. Przy ołtarzu było mnóstwo duchownych, później nasze siostry i wiele innych zgromadzeń. Wszyscy oczekiwali osoby, która miała zająć miejsce w ołtarzu. Naraz usłyszałam głos, że ja mam zająć miejsce w ołtarzu. Ale jak tylko wyszłam z mieszkania, czyli z korytarza, ażeby przejść przez dziedziniec i pójść do kaplicy za głosem, który mnie wzywał - a tu wszyscy ludzie zaczynają we mnie rzucać, czym kto może: błotem, kamieniami, piaskiem, miotłami, tak że w pierwszej chwili zachwiałam się, czy iść dalej, a jednak ten głos wzywał mnie jeszcze silniej i pomimo wszystkiego zaczęłam iść odważnie. Kiedy weszłam w próg kaplicy, zaczęli uderzać we mnie i przełożeni, i siostry, i wychowanki, a nawet rodzice, czym kto mógł, tak że, czy chciałam czy nie, prędziutko musiałam wstępować w miejsce przeznaczone w ołtarzu. Jak tylko zajęłam miejsce przeznaczone, zaraz ten sam lud i wychowanki, i siostry, i przełożeni, i rodzice, wszyscy zaczęli wyciągać swe ręce i prosić o łaski, a ja nie miałam im tego za złe, że we mnie tak rzucali tymi rozmaitościami; i właśnie dziwnie czułam szczególniejszą miłość właśnie dla tych osób, które mnie przymusiły do szybszego wstąpienia w miejsce przeznaczone. - W tej chwili duszę moją zalało szczęście niepojęte i usłyszałam takie słowa: Czyń, co chcesz, rozdawaj łaski, jak chcesz, komu chcesz i kiedy chcesz. Natychmiast widzenie znikło".


(Dzienniczek Św. Siostry Faustyny, 31)

piątek, 24 sierpnia 2012

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego


"Ile jeszcze złudzeń, kiedy Bóg, w swej dobroci, posyła nam chorobę! Zamiast z niej skorzystać, mówimy sobie: Gdybym była zdrowa, zrobiłabym to i tamto dla Boga, dla mojej duszy...

Jeśli prosimy o uzdrowienie, niech to będzie w sposób warunkowy: Mój Boże, jeśli ma to być z korzyścią dla Twojej chwały, jeśli jest taka Twoja wola, jeśli wymaga tego dobro mojej duszy...".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 23 sierpnia 2012

Św. Maksymilian Maria Kolbe"Wszystko się skończy więc i cierpienia się skończą. Droga chwały, to droga krzyża. Matka Najświętsza z nami, Ona nam zawsze pomaga".

 Tekst pochodzi ze strony:
http://maksymilian6.blog.onet.pl/Slowo,2,ID271267619,n

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 22 sierpnia 2012

Prefacja o NMP Królowej Polski

"Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością Naród, który Ją wybrał na swoją Królową, broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów wysławiamy Ciebie, z radością wołając...".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.kerygma.pl/main.php?op=4&go=734

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 21 sierpnia 2012

Sł. Boży Bp Konstantyn Dominik"W stworzeniach szczęścia nie znajdziemy, owszem często się zawiedziemy. Rzeczy tego świata są marne i krótko trwałe".

 Tekst pochodzi ze strony:
http://www.naleik.nazwa.pl/procesbeatyfikacyjny/

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 20 sierpnia 2012

Św. Siostra Faustyna

"O Jezu mój, Tyś życiem życia mojego. Ty wiesz dobrze, że nie pragnę niczego prócz chwały imienia Twego i aby dusze poznały dobroć Twoją. Czemu stronią dusze od Ciebie, Jezu - nie rozumiem tego. O, gdybym mogła serce moje posiekać na najdrobniejsze części i w ten sposób ofiarować Ci, Jezu, każdą cząstkę jakoby serce całe, aby Ci choć w cząstce wynagrodzić za serca, które Cię nie kochają".

Tekst pochodzi z "Dzienniczka św. Siostry Faustyny", nr 57.

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 19 sierpnia 2012

Bł. Bronisław Markiewicz

"Troska o wychowanie dzieci i młodzieży szczególnie potrzebującej, odmieni oblicze ziemi... Zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto dzieci i młodzież chciałby wychować ze szklanką piwa lub z kieliszkiem wina w ręku".

 
Tekst pochodzi z kamienia, znajdującego się w Miejscu Piastowym.

Fot.: M. Trojnar (Miejsce Piastowe, sierpień 2012r.)

sobota, 18 sierpnia 2012

Siostra Łucja

"Pewnego razu szliśmy z naszymi owieczkami po drodze, na której znalazłam kawałek sznura od wozu. Podniosłam go i dla żartu owinęłam sobie ramię. Odczułam, że sznur sprawia mi dotkliwy ból. Powiedziałam wtedy do moich kuzynów: "Słuchajcie, to boli, moglibyśmy się nim wiązać i nosić go na sobie jako znak umartwiania się z miłości do Jezusa". Biedne dzieci przytaknęły memu pomysłowi i każdy z nas po przecięciu sznura na trzy części owiązał go sobie wokół bioder. Czy to ze względu na grubość i szorstkość sznura czy też dlatego, ze za mocno go związaliśmy, ten rodzaj pokuty sprawiał nam okropny ból. Hiacynta często nie mogła się z tego powodu powstrzymać od łez. Gdy mówiłam, by sznur zdjęła, odpowiadała przecząco: "Nie ja nie chcę go zdjąć. Ja chcę złożyć tę ofiarę Panu Jezusowi na zadośćuczynienie i za nawrócenie grzeszników". Innym razem bawiliśmy się zbieraniem po murach chwastów, które, gdy się je ściska w rękach, wydają trzask. Hiacynta urwała wtedy niechcąco kilka pokrzyw i dotkliwie się nimi poparzyła. Czując ból, ścisnęła je jeszcze bardziej w rękach i powiedziała do nas: "Patrzcie, znalazłam nowy sposób, aby czynić pokutę".

 
Tekst pochodzi ze strony:
http://www.sekretariatfatimski.pl/fatimscy-bogosawieni/128-fatimscy-wizjonerzy

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 17 sierpnia 2012

Św. Filip Neri

"Pogoda ducha pokrzepia serce i umacnia w dobrym życiu; słudzy Boży powinni być zawsze pogodni".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nereusz.pl/rok.doc

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.swzygmunt.knc.pl/SAINTs/HTMs/0526stPHILIPNERIpresbiter01.htm

czwartek, 16 sierpnia 2012

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

"Podstawowym warunkiem wyzwolenia człowieka ku zdobywaniu prawdy i życia prawdą jest zdobycie cnoty męstwa. Oznaką chrześcijańskiego męstwa jest walka o prawdę. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu.

Bo bać się w życiu trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju".

 
Tekst pochodzi ze strony:
http://popieluszko.niedziela.pl/artykul.php?doc=homilie&id=1260793004

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 15 sierpnia 2012

Pius XII"Niepokalana Matka Boża zawsze dziewica Maryja, ukończywszy swoje ziemskie życie, została wzięta do chwały nieba z duszą i ciałem".Tekst pochodzi ze strony:
http://mateusz.pl/pow/pow_981002.htm

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 14 sierpnia 2012

Św. Maksymilian Maria Kolbe"Kolana, a nie rozum albo pióro dają owoc w pracy, kazaniach, książkach". 
Tekst pochodzi ze strony:
http://maksymilian6.blog.onet.pl/Slowo,2,ID271267619,n

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 13 sierpnia 2012

Św. Jan Maria Vianney


"Dusza ozdobiona cnotą czystości, innych nie miłować nie potrafi, ponieważ odnalazła źródło i pochodzenie miłości, to jest Boga".


Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1869-czystosc

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 12 sierpnia 2012

Św. Jan od Krzyża


"Nie zajmuj się stworzeniami, jeżeli chcesz zachować w swej duszy jasny i prosty obraz Boga. Opróżniaj raczej i oddalaj swą duszę od nich, a będziesz chodził w świetle Bożym, Bóg niepodobny jest do stworzeń".

 
Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1880-bog

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 11 sierpnia 2012

Św. Klara


"Jest to naprawdę wielka i godna pochwały zamiana: opuścić dobra doczesne dla wiecznych, wysłużyć sobie dobra niebieskie zamiast ziemskich, za jedno otrzymać sto i posiąść szczęśliwe życie wieczne (por. Mt 19, 29)".


Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/czytelnia-franciszek/pisma-w-klary/1039--pierwszy-list-w-klary-do-w-agnieszki-praskiej

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 10 sierpnia 2012

Św. O. Pio

Ojciec Pio święcenia kapłańskie przyjął w katedrze w Benewencie 10 sierpnia 1910 r. Tak napisał na swoim obrazku prymicyjnym:

"Jezu, moje pragnienie i życie moje, kiedy dziś drżący Cię unoszę w tajemnicy miłości, spraw, abym był dla świata drogą, prawdą, życiem, a dla Ciebie świętym kapłanem, ofiarą doskonałą".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 9 sierpnia 2012

Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)


"Święci, którzy zdecydowali się na heroiczną miłość wrogów, doświadczyli w całej pełni, że kochali z wolnością".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.karmel.pl/hagiografia/stein/sympozja/baza.php?id=22

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 8 sierpnia 2012

Św. Dominik"Jak możecie siedzieć nad pergaminami jak kura na jajach, gdy wasi bracia umierają z głodu?!".


Tekst pochodzi ze strony:
http://radom.radioplus.pl/Program/Radom/DOBRA-NOWINA-NA-CODZIEN/Audycja-08-08-11

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 7 sierpnia 2012

Św. Ojciec Pio

"Bóg Ojciec kocha, dlatego jest bardziej hojniejszy dla grzeszników, którym udziela miłosierdzia niż dla sprawiedliwych, od których oczekuje ufności".


Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1785-ojciec

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 6 sierpnia 2012

Św. Siostra Faustyna


"Najsłodszy Jezu, rozpal moją miłość ku sobie i przemień mnie w siebie, przebóstwij mnie, aby czyny moje miłe Ci były; niech to sprawi moc Komunii świętej, którą codziennie przyjmuję. Jak bardzo pragnę być przeistoczona całkowicie w Ciebie, o Panie".


Tekst pochodzi z "Dzienniczka", nr 1289; dostępny jest na stronie:
http://www.faustyna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=636&Itemid=636&search=Przemienić&numer_w_dzienniczku=1289

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 5 sierpnia 2012

Bł. Jan Paweł II


"Jeżeli Krzyż zostaje przyjęty, przynosi zbawienie i pokój (...). Bez Boga Krzyż nas przygniata; z Bogiem daje nam odkupienie i zbawienie. (...) Weź Krzyż! Przyjmij go, nie pozwól, aby przygniotły cię wydarzenia, ale z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć! Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego życia, jeżeli pójdziesz za Chrystusem aż na Krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie!".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.droga.com.pl/index.php?a=newspaper_art&id=223

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 4 sierpnia 2012

Słowa Matki Bożej

"Córko moja, spójrz na Serce moje otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność w każdej chwili wbijają. Przynajmniej ty pociesz mnie i przekaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu pięciu miesięcy, w pierwsze soboty, wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając 15 tajemnic różańcowych, w intencji zadośćuczynienia Mnie, w godzinę śmierci obiecuję przyjść z pomocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia".

 
Tekst pochodzi ze strony:
http://www.fatima.pl/poznaj/nabozenstwo-pieciu-pierwszych-sobot

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 3 sierpnia 2012

Bł. Karol de Foucauld

"Gdy tylko uwierzyłem, że jest Bóg, zrozumiałem natychmiast, że nie mogę zrobić inaczej, jak tylko żyć wyłącznie dla Niego".


Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1881-bojazn-boza

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 2 sierpnia 2012

Św. Jan Bosko
"W osobie ubogich, najbardziej porzuconych jest Zbawiciel. Nie są to zatem biedne dzieci, które proszą o miłosierdzie, ale to Jezus w osobie Jego biedaczków".


Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1697-ubostwo

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 1 sierpnia 2012

Bł. Jan XXIII
"Duszom pragnącym iść wiernie śladami Chrystusa ukazuje się praktykę rad ewangelicznych, które są drogą królewską do uświęcenia chrześcijańskiego".


Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1747-rady

Fotografia pochodzi ze strony: