piątek, 17 sierpnia 2012

Św. Filip Neri

"Pogoda ducha pokrzepia serce i umacnia w dobrym życiu; słudzy Boży powinni być zawsze pogodni".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nereusz.pl/rok.doc

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.swzygmunt.knc.pl/SAINTs/HTMs/0526stPHILIPNERIpresbiter01.htm