środa, 30 czerwca 2010

Bł. Rafał Chyliński

"Był to człowiek wielkiej modlitwy i zarazem wielkiego serca dla ludzi biednych. Kiedy w Krakowie w roku 1736 wybuchła epidemia, cały poświęcił się chorym i spełniał wszelkie posługi, nie dbając o własne bezpieczeństwo. Z oddaniem usługiwał biednym, zarażonym, objętym epidemią, wszystkim, którzy przychodzili do jego klasztoru w Łagiewnikach, obecnie dzielnicy łodzi; nieraz – nie mając już nic innego – oddawał im własną porcję chleba albo własny płaszcz. Wkrótce po jego śmierci rozpoczęto proces beatyfikacyjny, ale został on przerwany przez rozbiory Polski. To, że przez tak długi czas nie zaginęła pamięć o jego świętości, jest świadectwem, że Bóg jakby specjalnie czekał na to, aby Jego sługa mógł zostać ogłoszony błogosławionym już w wolnej Polsce. […] Dlaczego teraz dopiero dojrzał ten proces przez wszystkie znaki z ziemi i z nieba, że można ogłosić o. Rafała błogosławionym? […] Odpowiadajmy sobie na to pytanie".

(Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. beatyfikacyjnej o. Rafała Chylińskiego, 9 czerwca 1991).

wtorek, 29 czerwca 2010

Uroczystość Świętych Apostolów Piotra i Pawła

"Dzisiaj Kościół, a w szczególności Kościół w Rzymie, czci pamięć świetych Piotra i Pawła. Rzym to serce katolickiej wspólnoty rozsianej po świecie; Rzym to miasto, które zrządzeniem Opatrzności stało się miejscem ostatecznego świadectwa, jakie ci dwaj Apostołowie dali o Chrystusie".

(Jan Paweł II, Msza Św. w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 1998r.)

Tekst opublikowany w Tygodniku Katolickim "Niedziela", w numerze 26 z dnia 27 czerwca 2010r.
Fotografia pochodzi ze strony:

http://www.parafia.falenica.pl/index.php?pokaz=czytelnia/artykuly/artykuly08/watykan

poniedziałek, 28 czerwca 2010

Jan Paweł II

«Człowiek (jest) jedynym na świecie stworzeniem, którego Bóg (stwarzając) chciał dla niego samego». A równocześnie ten człowiek – obraz Boga i Jego podobieństwo – nie urzeczywistni siebie «inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego» (Gaudium et Spes, 24). A więc – nie egoizm, nie szybki sukces ekonomiczny (za każdą cenę), nie praktyczny materializm (można by tę listę pomnożyć). Ale gotowość dawania siebie, postęp moralny, odpowiedzialność. Jednym słowem: przykazanie miłości”

(Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej o. Rafała Chylińskiego, 9 czerwca 1991).


niedziela, 27 czerwca 2010

O Matko Nieustającej Pomocy...

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję...

Tekst pochodzi ze strony:
http://mbnp.religia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=22
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.mbnp.religia.net/

sobota, 26 czerwca 2010

Benedykt XVI


Jedynie ten, kto żyje z Bogiem i tajemnicami wiary, może zrozumieć, co one mówią.


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100624&typ=wi&id=wi11.txt
Fotografia pochodzi ze strony:

http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2009/05/papiez-benedykt-xvi-i-liturgia-cz-3.html

piątek, 25 czerwca 2010

Akt IntronizacjiJezu, jesteś Królem. Jezu, jesteś moim Królem. Daj mi poznać wolę Twoją, Panie. Oto jestem.


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pkrd.vel.pl/biblioteczka/biblioteczka.html#6
Fotografia pochodzi ze strony:

http://www.intronizacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=77

czwartek, 24 czerwca 2010

Modlitwa do Boga Ojca

Boże, Ojcze Wszechmogący i Panie Miłosierny, który słowem swoim wszystko stworzyłeś i w mądrości swojej uczyniłeś człowieka, aby panował nad tym, co stworzyłeś. Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spada na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twojej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, Miłośniku życia. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Gdy człowiek przez nieposłuszeństwo, stracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. Posłałeś Jednorodzonego Syna Swojego, aby nas zbawił. Ty wraz ze Swym Synem, zesłałeś Ducha Świętego, aby prowadził nas prostą drogą do pełnej świętości. Ty również każdego dnia naszego życia obdarzasz nas w obfitości wszelkimi dobrami. Szczerym przeto sercem dziękujemy Ci, najlepszy Ojcze, za wszelkie dobra naturalne i nadprzyrodzone. Zwłaszcza za dobra i łaski wyproszone przed tym świętym Twoim Wizerunkiem. Jakże jednak często sprzeniewierzamy się Tobie i nasze drogi nic są drogami Twoimi. Dodaj nam przeto mocy do zwalczania w nas tego wszystkiego, co jest Tobie przeciwne. Ojcze nasz, który jesteś tak szczodry i łaskawy, obdarz nas, niegodnych zwać się Twoimi dziećmi, tym dobrem, które jest pragnieniem naszego serca. Prosimy Cię, ale Twoja niech się stanie wola, bo Ty najlepiej wiesz, co dla nas jest dobre. Mamy dobrą wolę, postanowienie i pragnienie iść drogą Twoich przykazań, życiem głosić Twoją chwałę i dobroć, szerzyć cześć i nabożeństwo do Ciebie, Boże Ojcze, przedstawiony w tym łaskami słynącym Wizerunku. Tobie chwała na wieki. Amen.


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.slugi.kielce.opoka.org.pl/litania%20do%20Boga%20Ojca.htm
Fotografia pochodzi ze strony:

http://www.slugi.kielce.opoka.org.pl/ojciec.htm

środa, 23 czerwca 2010

Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci

Przychodzę do was dwoma drogami: poprzez Krzyż i Eucharystię!

Krzyż jest Moją drogą zstępowania ku Moim dzieciom. Sprawiłem, że przez niego Mój Syn was odkupił. Dla was Krzyż jest drogą dojścia do Mego Syna, a przez Mojego Syna – do Mnie. Bez niego nigdy nie moglibyście przyjść do Mnie, człowiek bowiem ściągnął na siebie przez grzech karę rozłąki z Bogiem.

W Eucharystii przebywam między wami jak ojciec w swojej rodzinie. Chciałem, żeby Mój Syn ustanowił Eucharystię, aby z każdego tabernakulum uczynić skarbiec Moich Łask, Moich Bogactw i Mojej Miłości, aby dać je ludziom, Moim dzieciom.

Sprawiam, że tymi dwiema drogami nieustannie zstępuje Moja Potęga oraz Moje niezmierzone Miłosierdzie.

Ukazałem wam, że Mój Syn Jezus reprezentuje Mnie przed ludźmi i że przez Niego stale przebywam między nimi. Teraz pragnę wam pokazać, że przychodzę do was także przez Mojego Ducha Świętego, aby być wśród was.

Dzieło Trzeciej Osoby Mojego Bóstwa dokonuje się bez rozgłosu i człowiek często Go nie dostrzega. Dla Mnie jednak jest to bardzo odpowiedni sposób umożliwiający Mi przebywanie nie tylko w tabernakulum, ale również w duszach wszystkich, którzy znajdują się w stanie łaski. W nich ustawiam Mój Tron i tam zawsze przebywam jak prawdziwy Ojciec, który kocha, chroni i pomaga swemu dziecku. Nikt nie może pojąć radości, jaką odczuwam, kiedy jestem sam na sam z duszą. Nikt jeszcze nie zrozumiał bezmiernych pragnień Mego Serca Boga Ojca: pragnę być znanym, kochanym i czczonym przez wszystkich ludzi, sprawiedliwych i grzeszników. Są to trzy wyrazy hołdu, którego pragnę doznawać od każdego człowieka, jestem bowiem zawsze miłosierny i dobry, nawet wobec największych grzeszników.


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.voxdomini.com.pl/ojciec/o_02.htm
Fotografia pochodzi ze strony:

http://www.bieliny.parafia.info.pl/?p=main&what=46&PHPSESSID=f22ea4002ea8625852cc7d1af89e6d13

wtorek, 22 czerwca 2010

Św. Tomasz More

MODLITWA O DOBRY HUMOR

Panie, daj mi dobre trawienie i także coś do przetrawienia. Daj mi zdrowie ciała i pogodę ducha, bym mógł je zachować. Panie, daj mi prosty umysł, bym umiał gromadzić skarby ze wszystkiego, co dobre, i abym się nie przerażał na widok zła, ale raczej bym potrafił wszystko dobrze zrozumieć. Daj mi takiego ducha, który by nie znał znużenia, szemrania, wzdychania, skargi, i nie pozwól, bym się zbytnio zadręczał tą rzeczą tak zawadzającą, która się nazywa moim "ja". Panie, daj mi poczucie dobrego humoru. Udziel mi łaski rozumienia żartów, abym potrafił odkryć w życiu odrobinę radości i mógł sprawiać radość innym.

Św. Tomasz Morus


Tekst pochodzi ze strony:
http://liturgia.wiara.pl/?grupa=6&art=1039011091&dzi=1115658833
Fotografia pochodzi ze strony:

http://liturgia.wiara.pl/?grupa=6&art=1039011091&dzi=1115658833

poniedziałek, 21 czerwca 2010

Akt zawierzenia Miłosierdziu Bożemu, przez Jana Pawła II

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym,
Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata
i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata. Amen.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.jankowice.rybnik.pl/czytelnia/jezu-ufam-tobie.html

niedziela, 20 czerwca 2010

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna - chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. AmenFotografia pochodzi ze strony:
http://www.zrodlo.krakow.pl/Archiwum/2006/30/03.html

sobota, 19 czerwca 2010

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko


"Msza Św. jest najdoskonalszą formą modlitwy, którą zanosi lud wierny do Boga - Ojca ludów i narodów. Przez naszą modlitwę chcemy służyć Bogu i ludziom. Chcemy Boga włączać w trudne i bolesne sprawy naszej Ojczyzny".

Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego "Niedziela", z nr 25 z dnia 20.06.2010r.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://popieluszko.centrumopatrznosci.pl/47/rozne/

piątek, 18 czerwca 2010

Bł. Michał Kozal

"Prawdziwą wielkość człowieka mierzy się miarą jego zjednoczenia z Bogiem, mierzy się jego umiejętnością i gorliwością wykonywania planów Bożych. Obiektywnie najwięcej znaczy ten, który nosi w sobie życie Boże i potrafi to życie budzić w innych i doprowadzać do pełnego rozwoju. "


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.michalkozal.swi.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.swzygmunt.knc.pl/SAINTs/HTMs/0615blMICHALKOZALmartyr01.htm

czwartek, 17 czerwca 2010

Św. Brat Albert

Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych obowiązków, w nim jest najpewniejszy środek doprowadzenia wszystkiego ku dobremu. Modlić się, wierzyć nie wątpiąc. Św. Piotr począł tonąć, kiedy począł wątpić.Tekst pochodzi ze strony:
http://www.albertynki.pl/myslib.php

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.albertynki.pl/indexb.php

środa, 16 czerwca 2010

Św. Jan Maria Vianney


Krzyż jest darem, który dobry Bóg zsyła swoim przyjaciołom.Tekst pochodzi ze strony:
http://www.ruah.pl/

Fot. M. Trojnar (Lourdes, czerwiec 2008r.)

wtorek, 15 czerwca 2010

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko


Życia nie da się oszukać, jak nie da się oszukać ziemi. Jeżeli wrzuci się w nią plewy, zbierze się chwasty.Tekst pochodzi ze strony:
http://xj.popieluszko.pl/portal/xjp/1075/8466/27_maja_1984.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://xj.popieluszko.pl/dokumenty/zalaczniki/13-21472.jpg

poniedziałek, 14 czerwca 2010

Bł. Ks. Michał Sopoćko

"Krzyż to niekoniecznie jakieś niezwykłe cierpienie, chociaż nie są i takie wykluczone, ale są to zwyczajne i codzienne niewygody, których znoszenie nie jest łatwe. czasami łatwiej przyjąć wielkie cierpienie i ofiary niż drobne zwykłe przykrości, które się powtarzają codziennie i trwają przez dłuższy czas."

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.duchaniegascie.pl/stronamarty.html
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.sopocko.pl/zyciorys.php

niedziela, 13 czerwca 2010

Św. Andrzej Avellino


"Biorąc pod uwagę wielką nierozwagę ludzi, którzy starają się tylko o rzeczy próżne nie mające żadnej wartości..., jak spodobało się Bożej Dobroci,...przy pomocy świętego człowieka (Jan Marinoni)... odrzuciłem te marne wielkości... i pragnienie honorów... i oddałem się w pełni obowiązkowi lepszego poznania wielkości Nieba".

sobota, 12 czerwca 2010

Bł. Ks. Antoni Rewera


... od dobrego użycia czasu zależy nasza wieczność szczęśliwa czyli nasze zbawienie

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.franciszkanki.kuria.lublin.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://newsaints.faithweb.com/martyrs/Nazis1.htm

piątek, 11 czerwca 2010

Św. Jan Bosko

"Jedynie religia jest zdolna doprowadzić do końca dzieło wychowania"

"Codzienna Msza Św. i częsta Komunia Św. są podstawowymi elementami podtrzymującymi dzieło wychowania"

"Sprawą podstawową w skutecznym wychowaniu jest dobra spowiedź i Komunia Św.".


czwartek, 10 czerwca 2010

Św. Jan Maria Vianney

Bracia moi, Bóg nie na długie i piękne modlitwy uwagę zwraca, lecz na te, co z głębi serca pochodzą... Nic łatwiejszego, jak modlić się do Pana Boga i nic bardziej pocieszającego.

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.duchaniegascie.pl/vianney.html

Fot. M. Trojnar (Ars, czerwiec 2008r.)

środa, 9 czerwca 2010

Św. Siostra Faustyna Kowalska

W ostatnie dni karnawału, kiedy odprawiałam godzinę świętą, ujrzałam Pana Jezusa, jak cierpiał biczowanie. O, niepojęta to katusza. – Jak strasznie Jezus ucierpiał przy biczowaniu. O biedni grzesznicy, jak wy się spotkacie w dzień sądu z tym Jezusem, którego teraz tak katujecie? Krew Jego płynęła na ziemię, a w niektórych miejscach ciało zaczęło odpadać. I widziałam na plecach parę kości Jego obnażonych z ciała… Jezus cichy wydawał jęki i westchnienie (Dzienniczek, 188).


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/index.php/xx-wiek/faustyna-kowalska-w-ostatnie-dni-karnawalu/

Fot. M. Trojnar (Lourdes, czerwiec 2008r.)

wtorek, 8 czerwca 2010

Z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny

Dziś powiedział mi Pan:

Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi św., do tego źródła miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na twoją duszę Moja Krew i Woda, która wyszła z Serca Mojego i uszlachetnia twą duszę.

Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi św. zanurzaj się cała w Moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę twoją hojność Swej łaski.

Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia.

Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności Mojej nie ma granic. Strumienie Mej łaski zalewają dusze pokorne. Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska Moja odwraca się od nich do dusz pokornych.


(Dzienniczek, 1602)


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.zaufaj.com/dzienniczek-swietej/524.html?task=view

Fot. M. Trojnar (Lourdes, czerwiec 2008r.)


poniedziałek, 7 czerwca 2010

Z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny

Dziś obudziła mnie wielka burza, wicher szalał i deszcz, jakoby chmura była oberwana, co chwila uderzały pioruny. Zaczęłam się modlić, aby burza nie wyrządziła żadnej szkody. Wtem usłyszałam te słowa: Odmów tę koronkę, której cię nauczyłem, a burza ustanie. Zaraz zaczęłam odmawiać tę koroneczkę i nawet jej nie skończyłam, a burza nagle ustała i usłyszałam słowa: Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją.
(Dzienniczek, 1731)

Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/siostra_faustyna/intro.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.iskra.info.pl/91401/86222.html

niedziela, 6 czerwca 2010

Akt oddania dzieci i młodzieży Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Najświętsze Serce Jezusa. My chłopcy i dziewczęta, stajemy na Twoje wezwanie. Przyszedłeś Jezu zapalić na świecie ogień Twej miłości. Podejmujemy Twe hasło. Chcemy zapalić się Boską miłością. Za Twoje Serce, które dałeś ludzkości, za Twe ukochanie, zwłaszcza dzieci i młodzieży, oddajemy Ci nasze młode serca. Twoje prawo będzie naszym prawem. Dochowamy wierności Twym przykazaniom, zwłaszcza miłości Boga i bliźniego. Będziemy wzbogacać nasz umysł, nie tylko wiedzą ludzką, ale Boską, chodząc na lekcje religii. Będziemy korzystać ze źródeł Twej łaski, zwłaszcza Mszy świętej niedzielnej i Komunii świętej nade wszystko w pierwsze piątki miesiąca. Będziemy opierać się wszelkim pokusom do złego. Chcemy zachować wiarę, czystość i męstwo. Będziemy walczyć o to, aby Cię wszyscy ludzie kochali. Najświętsze Serce Jezusa, przyjmij nas jako Twych rycerzy i racz nam błogosławić. Amen.

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.sercejezusa.kom.pl/akty.php?numer=17

Fotografia pochodzi ze strony:
http://ministranci-nspj.pl/news.php?readmore=170

sobota, 5 czerwca 2010

Akt oddania się w opiekę Matce Bożej Pocieszenia

Najlepsza Matko Pocieszenia, która od tylu lat ocierasz łzy, leczysz choroby duszy i ciała, wskazujesz drogę zbawienia zagubionym, przyjmij moją miłość i oddanie. Przez Twoje Serce Niepokalane oddaję Jezusowi całe moje życie. Prowadź mnie drogą zjednoczenia z Bogiem i pomagaj mi wzrastać w żywej wierze i miłości.

Tobie, Matko, polecam cały Kościół, Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i osoby poświęcone Bogu. Bądź Pocieszeniem strapionych i cierpiących duchowo i fizycznie. Umacniaj żywą wiarę naszej młodzieży i ratuj ją przed niebezpieczeństwem moralnego zniewolenia. Otocz płaszczem swej opieki nasze rodziny, aby silne Bogiem umiały dawać świadectwo życia chrześcijańskiego. Nam wszystkim wyjednaj ducha modlitwy i ofiary, abyśmy mogli cieszyć się kiedyś oglądaniem Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.

Tekst pochodzi ze strony:
http://voxdomini.com.pl/vox_nr/vox64.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://voxdomini.com.pl/vox_nr/vox64.html

piątek, 4 czerwca 2010

Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Jezu miłujący nas całym sercem, godny najgłębszej miłości i najwyższej chwały, a mimo to tak mało kochany, a nawet nienawidzony i w swych wyznawcach prześladowany, pragniemy na wszelki dostępny nam sposób współpracować w dziele zbawienia i dążyć do przemiany umiłowanego przez Ciebie świata. Aby wynagrodzić za obojętność, zniewagi, nienawiść do Ciebie, brak miłości i krzywdy wyrządzone bliźnim, które równocześnie godzą w Ciebie, kochającego ludzi, chcemy odtąd gorliwiej i doskonalej służyć Tobie i spełniać dokładniej Twoją wolę. W tym celu składamy w ofierze wszystko, co mamy lub posiadać możemy, nasze zdolności i całych siebie, abyś tym wszystkim rozporządzał według swego upodobania. Chcemy służyć w Kościele świętym według wzoru jaki nam zostawiłeś i naśladować Twoją miłość ku Ojcu Twemu i naszemu oraz ku wszystkim ludziom, Twoim i naszym braciom. Aby to ofiarowanie i wynagrodzenie było doskonalsze, włączamy je w ofiarę Twoją na Krzyżu, uobecnianą codziennie na ołtarzach całego świata. Przez pośrednictwo Maryi, Matki Twej Niepokalanej, prosimy Cię o miłosierdzie dla świata oraz łaskę, której wszyscy potrzebujemy. Niech dobroć ludzka przezwycięży zło, aby jak najprędzej nastąpiło królestwo Twego Najświętszego Serca. Amen.

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.sercejezusa.kom.pl/akty.php?numer=17

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.miserere.pl/articles.php?article_id=17

czwartek, 3 czerwca 2010

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Sław języku tajemnicę
Ciała i najdroższej Krwi,
którą jako łask krynicę
wylał w czasie ziemskich dni,
Ten, co Matkę miał Dziewicę,
Król narodów godzien czci.

Z Panny czystej narodzony,
posłan zbawić ludzki ród,
gdy po świecie na wsze strony
ziarno słowa rzucił w lud,
wtedy cudem niezgłębionym
zamknął swej pielgrzymki trud.

W noc ostatnią, przy Wieczerzy,
z tymi, których braćmi zwał,
pełniąc wszystko jak należy,
czego przepis prawny chciał,
sam Dwunastu się powierzył,
i za pokarm z rąk swych dał.

Słowem, więc Wcielone Słowo
chleb zamienia w Ciało swe,
wino Krwią jest Chrystusową,
darmo wzrok to widzieć chce.
Tylko wiara Bożą mową
pewność o tym w serca śle.

Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz,
niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi
hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
hymn triumfu, dzięki, czci,
a równemu Im Duchowi
niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.koszalin.oaza.pl/dmuz/siloe/tekst.php?id=150&kat=&stext=

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.szczecin.kuria.pl/index.php?s=36&id=2&page=

środa, 2 czerwca 2010

Z Objawień Matki Bożej Św. Siostrze Faustynie

1934 rok. W dzień Wniebowzięcia Matki Bożej nie byłam na mszy św. -pani doktor nie pozwoliła - ale modliłam się gorąco w celi. Po chwili ujrzałam Matkę Bożą w niewypowiedzianej piękności - i rzekła do mnie: Córko moja, żądam od ciebie modlitwy, modlitwy i jeszcze raz modlitwy za świat, a szczególnie za Ojczyznę swoją. Przez dziewięć dni przyjmij Komunię św. wynagradzającą, łącz się ściśle z ofiarą mszy św. Przez te dziewięć dni staniesz przed Bogiem jako ofiara, wszędzie, zawsze, w każdym miejscu i czasie czy w dzień, czy w nocy, ilekroć się przebudzisz, módl się duchem. Duchem zawsze trwać na modlitwie można.

(Dzienniczek, 325)

wtorek, 1 czerwca 2010

Św. Leopold Mandić

"Wierz, a znajdziesz wyczerpującą odpowiedź na wszystkie „dlaczego”, a wszystkie próby będą do zniesienia, a ból obłóczy się w światło".Tekst pochodzi ze strony:
http://greccio.franciszkanie.pl/readarticle.php?article_id=6
Fot. M. Trojnar (Medjugorje, lipiec 2009r.)