poniedziałek, 31 października 2011

Św. Josemaría Escriva

"Moje kapłańskie doświadczenie mówi mi, że każda dusza kroczy swoją własną ścieżką. Mimo to, drogi Czytelniku, chcę Ci udzielić paru praktycznych rad, które nie przytłumią w Tobie działania Ducha Świętego, jeśli tylko będziesz korzystał z nich rozważnie. Zatrzymaj się na kilka sekund — na trzy, cztery sekundy — aby w cichej medytacji rozważyć tajemnicę różańca, zanim zaczniesz odmawiać “Ojcze nasz” i “Zdrowaś Maryjo” kolejnej dziesiątki. Jestem pewny, że to pogłębi Twoje modlitewne skupienie i pomnoży owoce Twojej modlitwy". 

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 30 października 2011

Św. Alfons de Liguori

"Mury Jerycha nie runęły szybciej na dźwięk trąb Jozuego, niż fałszywe nauki znikały po szczerej modlitwie różańcowej. Sadzawka w Jerozolimie nie była tak lecznicza dla ran chorych na ciele, jak różaniec jest lekarstwem dla chorych na duchu".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 29 października 2011

Sługa Boży Ks. Kardynał Stefan Wyszyński

"Na Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie – przedstawia Sąd Ostateczny. Mnóstwo postaci, Chrystus, u Jego boku Maryja, aniołowie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie nas zastanawia – oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego do różańca. Dźwiga go na różańcu! Wielki mistrz Odrodzenia, Michał Anioł Buonarroti, miał widocznie tak żywą wiarę w potęgę różańca, że umieścił go w najwspanialszym dziele malarstwa chrześcijańskiego, jakim jest Sąd Ostateczny w Kaplicy Sykstyńskiej".

 
Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 28 października 2011

Św. Pius X

"Różaniec jest najpiękniejszą i najcenniejszą ze wszystkich modlitw do Pośredniczki wszelakich łask: to modlitwa, która najbardziej porusza serce matki Boga. Odmawiajcie go codziennie".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 27 października 2011

Św. Josemaría Escriva

"Pielęgnuj żywe nabożeństwo do Matki Bożej. Ona umie szlachetnie odwzajemniać podarunki, które Jej składamy. Nadto, jeżeli odmawiasz codziennie, z duchem wiary i miłości Różaniec święty, Pani postara się poprowadzić cię bardzo daleko drogą swego Syna". 

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 26 października 2011

Sługa Boży Ks. Kardynał Stefan Wyszyński

"Różaniec jest modlitwą maluczkich i pokornych, ale też modlitwą najwznioślejszych duchów w Kościele; jest modlitwą teologów, doktorów, myślicieli i świętych. Jest niewątpliwie modlitwą maryjną, ale równocześnie jak najbardziej Chrystusową, najbardziej chrystocentryczną, ześrodkowaną w Chrystusie".Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 25 października 2011

Św. O. Pio

"Przylgnijcie do różańca. Okazujcie wdzięczność Maryi, bo to ona dała nam Jezusa. (...) Modlitwa Różańcowa jest syntezą naszej wiary, podporą naszej nadziei, żarem naszej miłości".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 24 października 2011

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"Dzięki Różańcowi w serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych świta znowu promyk nadziei".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 23 października 2011

Sługa Boży Ks. Kardynał Stefan Wyszyński

"Krzątanina domowa przy wielu zajęciach, droga do pracy, w pole, do szkoły czy urzędu, cierpliwe chodzenie za pługiem czy broną, wyczekiwanie na przystankach autobusowych, w poczekalniach urzędów, długie godziny w samochodzie, w wagonie kolejowym, bezsenne noce. Wszystko to może być uświęcone, wzbogacone, uprzyjemnione modlitwą różańcową. Należy z nią połączyć w duchu pokuty i wynagrodzenia wiele dobrowolnych umartwień i wyrzeczeń".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 22 października 2011

Św. Josemaría Escriva

"Zwróćcie uwagę na jedno z nabożeństw najbardziej rozpowszechnionych wśród wiernych — odmawianie Różańca świętego. Kościół zachęca nas do rozważania tajemnic różańcowych, aby w naszym umyśle i pamięci wyrył się wraz z radością, boleścią i chwałą Najświętszej Maryi Panny, wspaniały przykład życia Pana Jezusa: trzydzieści lat przeżytych w ukryciu, trzy lata nauczania, Jego uniżenie w Męce i Jego chwalebne Zmartwychwstanie". 

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 21 października 2011

Sł. Boża Anna Jenke

"Na nowo odkryjmy w różańcu siłę. Weźmy różaniec do ręki mocno i z ufnością (...). Różaniec biorę do ręki i w duchu - poprzez intencje - różańcem owijam całą kulę ziemską smutną, rozdartą, pełną wojen i cierpień, wątpliwości i niewiary. Moją ufność składam u stóp Twoich i wierzę, że przez Ciebie, Matko Boża - przyjdzie ratunek, światło, pomoc. Dla mnie i dla wielu serc. Tylko pomóż mnie dobrze odczytać głębię tajemnic Różańca i naśladować Ciebie w moim życiu". 

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 20 października 2011

Sługa Boży Ks. Kardynał Stefan Wyszyński

"Nigdy nie zapomnę moich dziecięcych lat, gdy w domu rodzinnym każdy wieczór kończył się wspólnym odmówieniem cząstki różańca świętego. I to nie tylko w październiku, ale przez cały rok. Może dla nas, dzieci, było to nieraz trudne, może chciało się spać, ale jednak rodzice nasi czuwali, aby dzień kończył się różańcem".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 19 października 2011

Św. Alfons de Liguori

"Mury Jerycha nie runęły szybciej na dźwięk trąb Jozuego, niż fałszywe nauki znikały po szczerej modlitwie różańcowej. Sadzawka w Jerozolimie nie była tak lecznicza dla ran chorych na ciele, jak różaniec jest lekarstwem dla chorych na duchu". 

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 18 października 2011

Bł. Jan Paweł II

"Drodzy Bracia i Siostry, odmawiajcie codziennie różaniec. Gorąco proszę pasterzy, by odmawiali i uczyli odmawiania różańca w swoich chrześcijańskich wspólnotach. Aby każdy umiał wiernie i odważnie wypełniać ludzkie i chrześcijańskie obowiązki swego stanu, pomóżcie Ludowi Bożemu powrócić do codziennego odmawiania różańca, do tej przemiłej rozmowy dzieci z Matką, którą „przyjmują do swego domu” (por. J 19, 27)". 

 
Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 17 października 2011

Sługa Boży Ks. Kardynał Stefan Wyszyński

"Gdy dzisiaj nie znajdujemy rady wobec różnych przeciwności, zostaje jedno: mieć w kieszeni różaniec i modlić się za tych, którzy nam przyczyniają tyle udręki we własnej Ojczyźnie. Módlmy się za tych ludzi. Przeklinanie nic nie pomoże. Powtarzanie sobie różnych plotek czy dowcipów politycznych też nic nie da. Ale modlitwa może pomóc. Ona zdolna jest oświecić umysły, poprawić wolę ludzką".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 16 października 2011

Św. Pius X

"Pokażcie mi chrześcijan, którzy dobrze odmawiają różaniec, a zdobędę świat".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 15 października 2011

Sługa Boży Ks. Kardynał Stefan Wyszyński

"Szczególną ufność naszą w czasach dzisiejszych budzi różaniec. To pokorne, a tak skuteczne lekarstwo na dni nawet najgroźniejsze. Ilekroć Kościół Boży był w wyjątkowym niebezpieczeństwie, Stolica Apostolska wzywała do modlitwy różańcowej. Różaniec bowiem zrodził się w chwilach niebezpiecznej walki wywrotowych sekt i herezji przeciwko Kościołowi i porządkowi społecznemu. (…) Najwybitniejsi papieże odsyłali walczących z mocami ciemności do różańca. Czynił tak Leon XIII, papież filozofów i robotników; czynił podobnie Pius XI, papież świeckich apostołów. W czasach grozy wydawali piękne odezwy, wzywające świat katolicki do modlitwy różańcowej".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 14 października 2011

Bł. Jan Paweł II

"Nie wstydźcie się odmawiać Różańca sami, kiedy idziecie do szkoły, na uczelnię czy do pracy, na ulicy i w środkach komunikacji publicznej; przyzwyczajajcie się odmawiać go ze sobą, w waszych grupach, ruchach i stowarzyszeniach; nie wahajcie się proponować go w domu waszym rodzicom i rodzeństwu, gdyż on ożywia i umacnia więzy pomiędzy członkami rodziny. Ta modlitwa pomoże wam być mocnymi w wierze, stałymi w miłości, radosnymi i trwałymi w nadziei".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 13 października 2011

Siostra Łucja z Fatimy

"Różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką możemy się bronić na polu walki".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 12 października 2011

Benedykt XVI

"Różaniec, jeśli nie sprowadza się do mechanicznego powtarzania tradycyjnych formuł, jest medytacją biblijną, w której przebiegamy myślą wydarzenia z życia Jezusa razem z Najświętszą Dziewicą i tak jak Ona zachowujemy je w sercu. W wielu wspólnotach chrześcijańskich istnieje w maju piękny zwyczaj, jakim jest odmawianie w sposób bardziej uroczysty różańca w rodzinie i w parafii. Niech ten dobry zwyczaj nie ustaje z końcem maja; przeciwnie, podtrzymujmy go z jeszcze większą gorliwością, aby dzięki szkole Maryi światło wiary coraz bardziej jaśniało w sercach chrześcijan i w ich domach".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 11 października 2011

Św. Josemaria Escriva

"Święty różaniec jest potężną bronią. Używaj jej z ufnością, a zadziwią cię wyniki".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 10 października 2011

Bł. Jan Paweł II

"Odmawiać Różaniec oznacza uczyć się patrzeć na Jezusa oczyma Jego Matki, kochać Jezusa sercem Jego Matki".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 9 października 2011

Bł. Kard. John Henry Newman

"Wielka potęga różańca polega na tym, że Credo przekłada na język modlitwy. Credo oczywiście już jest w pewnym sensie modlitwą i wielkim aktem uwielbienia Boga; lecz różaniec ukazuje nam naczelną prawdę o Jego życiu i śmierci w celu głębszego przemyślenia, przybliżając równocześnie naszym sercom jej bogactwo. Nadto chrześcijanie, pomimo, iż znają Boga, bardziej się jednak Go lękają, niż kochają. Doniosła natomiast moc różańca tkwi w niezykłym sposobie, w jaki uprzystępnia on tajemnice Chrystusa, gdyż nasze o Nim rozważanie przeniknięte jest myślami Jego Matki, a w takim kontekście jawi się przed naszymi oczami cała Święta Rodzina i jej dom, w którym Bóg-Człowiek przeżywa swą nieskończoną miłość".

Tekst pochodzi z książki: Ks. Józef Orchowski, "Wartość Różańca", Wydawnictwo Michalineum, 1996, str. 9.

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 8 października 2011

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

"Nikt, kto codziennie odmawia Różaniec, nie zostanie sprowadzony na manowce. Chętnie podpiszę się pod tym zdaniem własną krwią".
Tekst opublikowany w książce: O. Robert De Grandis i Eugene Peter Koshenina, "Uzdrawiająca moc modlitwy różańcowej", Wydawnictwo Esprit SC, Kraków, 2010, str. 39. Ksiązka zawiera informację: Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie, Nr 2751/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r., bp Jan Zając, wikariusz generalny, o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB, cenzor.

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 7 października 2011

Bł. Jan Paweł II

"Właściwie odmawiany Różaniec pozwala na żywe doświadczenie Boskiej tajemnicy i wprowadza w nasze serca, rodziny i całe parafie ten pokój, którego tak bardzo nam potrzeba".Tekst opublikowany w książce: O. Robert De Grandis i Eugene Peter Koshenina, "Uzdrawiająca moc modlitwy różańcowej", Wydawnictwo Esprit SC, Kraków, 2010, str. 6. Ksiązka zawiera informację: Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie, Nr 2751/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r., bp Jan Zając, wikariusz generalny, o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB, cenzor.

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 6 października 2011

Św. Franciszek Salezy

Gorące nabożeństwo, jakie od młodości żywił do Matki Najświętszej pobudzało go do szerzenia na wszys­tkie możliwe sposoby zwyczaju odmawiania różańca. Zapał do tej modlitwy pragnął budzić przede wszystkim własnym przykładem. Co miesiąc uczestniczył więc z ró­żańcem w ręku w uroczystej procesji organizowanej przez Bractwo Różańcowe, którego był członkiem. Od­mawianie różańca zalecał także w swoich kazaniach i pismach. W dziele zatytułowanym: Filotea, czyli wpro­wadzenie do życia pobożnego ukazywał różaniec jako modlitwę bardzo pożyteczną, pod warunkiem, że będzie ona właściwie odmawiana. W tym celu doradzał korzys­tanie z książeczek, w których podany jest sposób od­mawiania tej modlitwy.

Sposób, w jaki on sam polecał odmawiać różaniec zanotował jeden z jego pierwszych biografów, O. Ludwik de la Riviere, zakonnik braci mniejszych, który utrzymy­wał ze Świętym bliskie kontakty. Według jego relacji przedstawiał się on następująco:

"Ujmij koronkę za krzyżyk, a ucałowawszy go, uczyń nim na sobie znak krzyża i staw się w obecności Bożej, mówiąc Wierzę. Na dużym paciorku poprosisz Pana Boga o łaskę pobożnego odmówienia modlitwy, na trzech mniejszych tęż samą prośbę zaniesiesz do Naj­świętszej Panny, pozdrawiając Ją jako Córkę Ojca Przed­wiecznego, Matkę Syna Bożego, Oblubienicę Ducha Świętego. Następnie odmówisz pięć dziesiątków, roz­ważając tajemnice radosne, bolesne lub chwalebne, albo też możesz zastanowić się nad innym pobożnym przed­miotem, jakim cię Bóg natchnie. Na ostatnim dużym paciorku podziękujesz Panu Bogu za łaski odebrane w ciągu modlitwy. I znów przy trzech mniejszych po­prosisz Najświętszą Pannę, aby Ojcu Przedwiecznemu ofiarowała twoją pamięć dla ciągłego przypominania sobie Jego dobrodziejstw, Bogu Synowi twój umysł z prośbą o łaskę częstego rozważania Jego Świętej Męki, Bogu Duchowi Świętemu twoją wolę dla rozpalenia jej coraz gorętszą ku Niemu miłością. Wreszcie na dużym paciorku zmówisz Ojcze nasz, błagając Boski Majestat, aby twoje nabożeństwo raczył przyjąć ku Swojej chwale i na pożytek Kościoła świętego, mianowicie za nawróce­nie grzeszników, i poprosisz Go o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy ci są drodzy. Potem odmówisz Wie­rzę, przeżegnasz się i pocałujesz krzyżyk, oświadczając, że pragniesz wiernie służyć Panu Jezusowi i Jego Najbłogosławieńszej Matce".

Tekst pochodzi ze strony:
http://adoratio.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1788:roaniec-w-yciu-w-franciszka-salezego&catid=76:ludzie&Itemid=108

Fotografia pochodzi ze strony:
http://ekai.pl/papiez/audiencja/x39042/nauczyciel-bozej-milosci/

środa, 5 października 2011

Bł. Honorat Koźmiński

"Różaniec - nie tylko jest skutecznym ratunkiem we wszystkich utrapieniach Kościoła i wiernych, nie tylko broni od wszelkiego złego, ale stanowi także dzielny środek do ćwiczenia się w cnotach, do postępu w duchu i w dążeniu do ewangelicznej doskonałości... Samo obcowanie z Maryją w Różańcu oraz tak długa z Nią rozmowa jest wielką pomocą do naszego uświęcenia. Jeżeli przestawanie z osobami świątobliwymi wpływa zbawiennie na duszę, bo z kim kto przestaje takim się staje, tym bardziej powinno wpłynąć na nią przestawanie ze wzorem wszelkiej świętości".

Tekst pochodzi z książki: Ks. Józef Orchowski, "Wartość Różańca", Wydawnictwo Michalineum, 1996, str. 8-9.

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 4 października 2011

Św. Jan Bosko

"Przy odmawianiu Różańca świętego, między innymi intencjami miejmy i tę, by za pośrednictwem Dziewicy Niepokalanej Maryi wybłagać od Boga łaskę, by Wiara święta wśród nas się przechowała, byśmy się trzymali z daleka od błędów, które się obecnie szerzą wśród chrześcijan i by zatryumfował chwalebny rzymskokato­licki Kościół, Matka i Mistrzyni prawdziwej Wiary, poza którym nie ma zbawienia".

Tekst pochodzi z książki: Ks. Józef Orchowski, "Wartość Różańca", Wydawnictwo Michalineum, 1996, str. 8.

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 3 października 2011

Św. O. Pio

"Różaniec jest potężną bronią, by zwyciężyć szatana, pokonać pokusy, zdobyć serce Pana Boga, otrzymać łaski od Matki Bożej" - wyjaśniał Ojciec Pio, biorąc do ręki różaniec... 

Tekst i fotografia pochodzą ze strony:

niedziela, 2 października 2011

Bł. Jan Paweł II

"Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Kościół w swojej całości włącza się w te słowa. Na tle słów "Zdrowaś Maryja" dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa... Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania".

Tekst pochodzi z książki: Ks. Józef Orchowski, "Wartość Różańca", Wydawnictwo Michalineum, 1996, str. 7.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.slubice-misjonarze.pl/msze-i-nabozenstwa/itemlist/tag/jan-pawel.html

sobota, 1 października 2011

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

"Błagam was usilnie, w imię miłości, jaką żywię do was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie, o ile wam czas pozwoli, różaniec, a błogosławić będziecie w chwili śmierci dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli".

Tekst pochodzi z książki: Ks. Józef Orchowski, "Wartość Różańca", Wydawnictwo Michalineum, 1996, str. 8.Fotografia pochodzi ze strony: