poniedziałek, 21 stycznia 2013

Bł. Jan Paweł II


"Osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boga, nie może stawać się niewolnikiem rzeczy, systemów ekonomicznych, cywilizacji technicznej, konsumizmu, łatwego sukcesu. Człowiek nie może stawać się niewolnikiem swoich różnych skłonności i namiętności, niekiedy celowo podsycanych. Przed tym niebezpieczeństwem trzeba się bronić. Trzeba umieć używać swojej wolności wybierając to, co jest dobrem prawdziwym".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 20 stycznia 2013

Bł. Matka Teresa z Kalkuty


"Z pochodzenia jestem Albanką. Mam obywatelstwo indyjskie. Jestem katolicką zakonnicą. Z powołania należę do całego świata. Ale moje serce całkowicie należy do Jezusa".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 19 stycznia 2013

Św. Józef Sebastian Pelczar


"Pan Bóg chce wszystkie dusze zjednoczyć z Sobą, ale miłując harmonię w rozmaitości, czyni z Kościoła swojego jakby wspaniały ogród, pełen różnokolorowych kwiatów. Bóg różnym duszom wyznacza różne ścieżki na jednej wielkiej drodze do nieba. Zadaniem człowieka jest rozpoznać tę ścieżkę, iść nią wiernie i uświęcać się według woli Bożej, przede wszystkim przez doskonałe wypełnianie swoich obowiązków".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 18 stycznia 2013

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus


"Dobry Bóg dał mi ojca i matkę bardziej godnych nieba niż ziemi. Prosili Pana, aby dał im dużo dzieci i aby wszystkie Mu się oddały. Pragnienie to zostało wysłuchane. Czworo małych aniołków odleciało do Nieba, a pięcioro na arenie życia obrało Jezusa za Oblubieńca".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 17 stycznia 2013

Św. Stanisław Kostka


"Nie tylko lekkomyślnością, ale zbrodnią jest wierzyć komukolwiek z ludzi, jeśli jego nauka nie jest zgodna z orzeczeniem Kościoła. Gdybyśmy byli zdani na sądy ludzi, byśmy żyli w chaosie. Trzeba byłoby porzucić wszelką prawdę i wiarę, oddać się rozpaczy i rozstać z tym światem. Odrzucić naukę Kościoła - to szukać po omacku. Chrystus umarł za swą Oblubienicę - Kościół. Dał mu mądrość i prawdę".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 16 stycznia 2013

Św. Maksymilian Maria Kolbe


"W życiu duchowym wszystko zależy od jakości modlitwy".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 15 stycznia 2013

Św. Tomasz z Akwinu


"Widzimy, jak zbawienna jest rola wiary. Ale powie ktoś: Jest rzeczą niemądrą wierzyć w to, czego się nie widzi. Odpowiem tak: Nasz umysł jest niedoskonały. Gdyby człowiek mógł sam w pełni poznać wszystko, co podlega zmysłom i co nie podlega, byłoby oczywiście rzeczą głupią wierzyć w to, czego się nie widzi. Niestety nasze poznanie jest niedoskonałe. Jeśli więc nasz umysł jest tak ograniczony, czy jest sensowną rzeczą poprzestać tylko na tym, co człowiek potrafi poznać własnymi siłami i nie dawać wiary Bogu?

Można odpowiedzieć jeszcze inaczej. Załóżmy, że jakiś uczony wypowiedział się na temat związany z jego wiedzą. Usłyszał to jakiś prostak i powiedział: To nie jest tak, jak on mówi, bo ja tego nie rozumiem. Czy nie będziemy mieli racji, nazywając takiego człowieka głupcem? Po trzecie... Gdyby człowiek chciał wierzyć w tylko to, co sam pozna, życie na tym świecie byłoby nieznośne. Bo jak można żyć, nie wierząc innym? Chociażby w to, że ten właśnie człowiek jest moim ojcem?"


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 14 stycznia 2013

Św. Grzegorz Wielki


"Tak posiadajcie rzeczy tego świata, aby przez nie świat nie posiadał was".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 13 stycznia 2013

Św. Ambroży


"To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 12 stycznia 2013

Św. Hieronim


"Kto nie odeprze pokusy natychmiast, jest już w połowie zwyciężony".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 11 stycznia 2013

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"Małe dziecko, które oddala się od Matki i nie ssie jej piersi, zginie z głodu. Tak samo zginie z głodu duchowego ten, co od Matki Najświętszej się oddala".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 10 stycznia 2013

Św. Augustyn

"Kochajmy Pana Boga naszego, kochajmy jego Kościół: Boga jako ojca, Kościół jako matką; Boga jako Pana, Kościół jako jego sługę, bo dziećmi jesteśmy jego sługi. Małżeństwo to związane jest wielką miłością; nie można w nim obrazić jednej strony, zyskując wzglądy u drugiej. Cóż ci pomoże nieobrażony ojciec, jeśli szuka on na tobie pomsty za obrażoną matkę? A więc ukochani, uważajcie wszyscy jednomyślnie Boga za Ojca, a Kościół za matkę".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 9 stycznia 2013

Św. Jan Bosko

"Nie lękam się tego, co mogą zrobić mi ludzie, kiedy mówią prawdę. Boję się tylko tego, co zrobiłby mi Bóg, gdybym skłamał".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 8 stycznia 2013

Św. Jan Maria Vianney


"Wcale nie trzeba wielu słów, aby się dobrze modlić. Wiarą wierzymy, że tam, w św. Tabernakulum, obecny jest dobry Bóg; jemu otwierajmy serce; że nas dopuszcza do siebie, z tego się radujmy; oto najlepszy sposób modlitwy".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 7 stycznia 2013

Św. Jan Chryzostom


"Jesteś bowiem odpowiedzialny za zbawienie dzieci i sług. Jak ja jestem odpowiedzialny za was, tak każdy z was odpowiada za swe sługi, za żonę i za dziecko".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 6 stycznia 2013

Benedykt XVI
"Weszli do domu i zobaczyli dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon" (Mt 2, 11). Drodzy przyjaciele, nie jest to daleka opowieść, która wydarzyła się dawno temu. To jest obecność. Tutaj w Hostii jest On przed nami i pośród nas. Jak wtedy, objawia się w sposób tajemniczy w świętej ciszy i jak wówczas w ten sposób ujawnia prawdziwe oblicze Boga. Dla nas stał się On ziarnem gorczycy, które pada na ziemię i obumiera, by wydać owoc aż do skończenia świata (por. J 12, 24). Jest On obecny tak jak wtedy w Betlejem. Zaprasza nas do tej wewnętrznej pielgrzymki, która nazywa się adoracją".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 5 stycznia 2013

Słowa Matki Bożej w Fatimie


"Wojna zbliża się ku końcowi, ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Pisa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za jego liczne zbrodnie. Będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje" (Fatima, 13 lipca 1917r.).


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 4 stycznia 2013

Słowa Pana Jezusa do św. Małgorzaty Marii Alacoque


"Moje Boskie Serce płonie tak silną miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie je rozlewać za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami. To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 3 stycznia 2013

Św. Jan Maria Vanney


"Boże mój, spraw, by nawróciły się powierzone mi owieczki. Gotów jestem przez całe moje życie przyjmować wszelkie cierpienia, które zechcesz na mnie zsyłać".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 2 stycznia 2013

Św. Ojciec Pio


"Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 1 stycznia 2013

Św. Ambroży


"Boża Rodzicielka jest pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. W misterium Kościoła, który sam także słusznie jest nazywany matką i dziewicą, Błogosławiona Dziewica idzie przed nami, stanowiąc najdoskonalszy i jedyny wzór zarówno dziewicy, jak i matki".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: